שאלה מספר:1 • נהג האוטובוס.
 • הסדרן.
 • בעל הקו.
 • בעל הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2


3416
 • זהירות, אבנים מתדרדרות.
 • זהירות, פסי האטה לפניך.
 • עבודות בדרך.
 • עבודות ארכאולוגיות לפניך.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:3 • יטה את רכבו לימין הכביש ככל האפשר, ולא ירד לשול הדרך מכיוון שמשקלו של הרכב עלול לגרום לקריסת השול.
 • יפעיל ארבעה מהבהבי-מצוקה וימשיך לנסוע בימין הכביש.
 • ייסע עד למפרץ חנייה קרוב או עד למפרץ תחנת אוטובוס, ויעצור כדי לאפשר לכלי הרכב לעוקפו.
 • יאט את מהירות נסיעתו, ואם יש צורך, ירד אל שול הדרך ואף יעצור ויאפשר לכלי הרכב שמאחוריו לעוקפו בבטחה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • עליהן לאפשר הארקה של המטען החשמלי המצטבר (חשמל סטטי) ברכב בזמן הנסיעה.
 • על החוליות שלהן להיות בעובי של 12 מ"מ לפחות.
 • עליהן למנוע היווצרות זווית של 90 מעלות (האות "ד") בין הגורר לנגרר.
 • עליהן לאפשר פנייה של 90 מעלות לפחות לנגרר, ביחס לגורר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • מתקן להובלת אדם או מטען, המותקן על גלגל והמחובר לאופנוע מצדו (סירה).
 • אופנוע שמותקנים בו שלושה גלגלים זה מאחורי זה.
 • רכב הנוסע לצד רכב אחר ומהירותו זהה למהירותו של הרכב האחר.
 • רכב המחובר לצד רכב אחר במוט שאורכו לא יעלה על שני מטרים וחצי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6


3675
 • כביש חד-סטרי לפניך.
 • לך יש זכות קדימה בדרך שלפניך.
 • מותר לנסוע בנתיב זה.
 • הנסיעה בנתיב זה אסורה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:7 • להגנה על המפעיל בזמן עבודה בין עצים וענפים.
 • להגנה על המפעיל בזמן תאונת התנגשות.
 • להגנה על המפעיל מפני גשם.
 • להגנה על המפעיל בזמן התהפכות הטרקטור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • כדי למנוע כאבי רגליים, הנגרמים עקב ישיבה ממושכת בכיסא הנהג.
 • כדי לשלוט היטב על אמצעי התפעול של הרכב ולשפר את שדה הראייה.
 • כדי להגיע ביתר קלות אל הרדיו או אל הטלפון הנייד בעת הנהיגה.
 • לא נחוצה כל התאמה. התאמת תנוחת הישיבה נדרשת רק לנשים בהיריון.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:9


3411
 • סע באמצע הכביש והפעל את האיתות לפני כל פנייה.
 • הגבר את מהירות נסיעתך כדי לעבור את המקום בזמן קצר.
 • האט ועבור לשמאל הדרך בעקומה שמאלה.
 • התאם את מהירות נסיעתך לתנאי הדרך והקפד לנסוע בצד ימין הקיצוני של הכביש.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:10 • נשלב את ידית ההילוכים להילוך (P) ונפעיל את בלם העזר (חנייה).
 • נשלב את ידית ההילוכים להילוך ראשון (1) ונפעיל את בלם עזר (חנייה).
 • נשלב את ידית ההילוכים למצב אחורי (R) ונפעיל את בלם עזר (חנייה).
 • נשלב את ידית ההילוכים למצב סרק (N) ונפעיל את בלם עזר (חנייה).
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:11 • זוהי דרך נוחה להוביל מים לשטח לצרכים שונים במהלך העבודה.
 • כדי להוסיף משקל ולשפר בכך את אחיזת הגלגלים בקרקע.
 • כדי לשפר את האיכות והנוחות של הנסיעה בטרקטור בדרכי עפר.
 • כדי למנוע את התחממות הצמיגים בעבודות קשות במיוחד.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:12 • כל מי שברשותו רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב ומלאו לו 24 שנים.
 • מי שמחזיק רשיון נהיגה לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות ומלאו לו 24 שנים, או שמחזיק רשיון נהיגה לאותו סוג רכב שלוש שנים לפחות ומלאו לו 30 שנים.
 • כל אדם שלא הורשע בעבירת תעבורה בשנתיים שחלפו.
 • מי שברשותו רישיון נהיגה לאותו סוג רכב שלוש שנים לפחות ומלאו לו 30 שנים או שנתיים לפחות ומלאו לו 35 שנים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • בדחיפת הנתמך קדימה עד לתומך.
 • בנסיעה לאחור וכשהתומך בזווית אלכסונית או בכל זווית נוחה אחרת.
 • בנסיעה לאחור ובזווית שלא תעלה על 15 מעלות.
 • נהג התומך ייסע לאחור כשהתומך והנתמך בקו ישר.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:14 • להפעיל את ארבעת מחווני הכיוון ולהדליק את אורות הרוחב.
 • להפעיל את ארבעת מחווני הכיוון ולהציב פנס נייד.
 • להציב משולש אזהרה תמיד וגם להציב פנס נייד או להפעיל את ארבעת מחווני הכיוון (אורות המצוקה).
 • להציב משולש אזהרה ולהפעיל מחוון כיוון ימני.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • ישאיר את פרטיו המזהים במקום בולט לעין, וידווח לתחנת המשטרה הקרובה בתוך 24 שעות.
 • יעזוב את המקום במהירות, וימסור את פרטי האירוע בשלב מאוחר יותר.
 • ישאיר את רכבו במקום התאונה, לא יזיז אותו וימתין לבוא הבוחן המשטרתי.
 • ידווח לתחנת המשטרה הקרובה על האירוע, ויחכה לבוא השוטר שיחקור את המקרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • אם ברמזור דולק אור ירוק, מותר לך להיכנס גם לצומת שאינו פנוי.
 • עצור לפני הצומת והמתן עד שהצומת יתפנה.
 • מותר לפנות שמאלה גם בצומת שאינו פנוי.
 • היכנס לצומת בזהירות והמתן שם עד שיתפנה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:17 • האט את נסיעתך, צפור והזהר את הולכי הרגל על כוונתך להמשיך בנסיעתך.
 • האט תמיד את נסיעתך ואף עצור אם צריך, ואפשר להולכי הרגל להשלים את החצייה בבטחה.
 • האץ ועבור לפני הולכי הרגל או מאחוריהם, בלי לסכן אותם.
 • עצור ותן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את הכביש משמאל לימין בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • 11.70 מטרים.
 • 12 מטרים.
 • עשרה מטרים.
 • 11 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19


3519
 • אין הגבלת מהירות.
 • 60 קמ״ש.
 • 50קמ"ש.
 • 30 קמ״ש.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:20


3046
 • חגור בחגורת מותניים.
 • חגור בחגורת בטיחות כלשהי המותקנת ברכב.
 • במושב בטיחות המתאים לגובהו ולמשקלו.
 • חגור בחגורת בטיחות משולבת (שלוש נקודות).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • לחיצה על דוושת בלם הרגל, כדי למנוע את תזוזת הרכב.
 • לחיצה על כפתור נעילת ידית ההילוכים במצב חנייה (P).
 • שילוב ידית ההילוכים ממצב חנייה (P) למצב סרק (N).
 • שילוב ידית ההילוכים למצב סרק (N).
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:22 • ירידה מהירה לשול הדרך ואחר כך הורדה הדרגתית של המהירות אחריה.
 • האטת הרכב למהירות נמוכה וירידה הדרגתית לשול.
 • אין "דרך נכונה": אסור לרדת מהכביש לשול נמוך.
 • ירידה מהירה לשול הדרך ועצירה במרחק קצר ביותר.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:23


3391
 • 438
 • 304
 • 302
 • 402
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:24


3015
 • עד לתמרור מהירות מיוחדת.
 • עד לצומת המרומזר הקרוב.
 • עד לתמרור המציין תחנת אוטובוס.
 • עד לצומת הקרוב או עד לתמרור המורה על ביטולו או עד לתמרור "חנייה לכלי רכב".
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:25 • לא.
 • כן, אבל רק בדרך שאינה עירונית.
 • כן, כאשר הדבר נחוץ לקיצור זמן העקיפה.
 • כן, אבל רק בדרך רב-נתיבית ולזמן קצר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • פחות מ-4.20 מטרים.
 • יותר מ-4.80 מטרים.
 • יותר מ-4.00 מטרים.
 • יותר מ-3.80 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • כדי למנוע את התרוממותו של החלק הקדמי של הטרקטור בזמן הרמת מטענים מאחור.
 • כדי להוריד מעט עומס מהסרן האחורי בזמן הרמת מטענים.
 • כדי למנוע את קפיצות חלקו הקדמי של הטרקטור בנסיעה מהירה בשטח.
 • כדי לשפר את האיכות והנוחות של הנסיעה בטרקטור בדרכי עפר.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:28 • עד לגובה הדפנות של ארגז המטען, לרבות הסולמות של הרכב.
 • עד לגובה הדופנות של ארגז המטען, למעט סולמות של הרכב.
 • עד לגובה הדלת האחורית של ארגז המטען.
 • עד לגובה החלון האחורי של תא הנהג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29


3730
 • הדבר מאפשר לנהג לעסוק בפעולות נוספות בעת ובעונה אחת עם הנהיגה לפנים.
 • אין לכך כל יתרונות. רק הסתכלות לצדדים מסייעת לנהג.
 • אין כל יתרונות בהסתכלות הרחק לפנים. המתרחש קרוב לרכב הוא החשוב והקובע.
 • הדבר מאפשר לתכנן את הנסיעה בהתאם לתנאי הדרך ולהימנע מהפתעות מצד עוברי דרך אחרים.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:30 • חציית קו הפרדה רצוף.
 • הפרעה לרכב הנוסע מאחוריך בנתיב שלך.
 • בנתיב שמשמאל עלול לבוא רכב הנוסע בכיוון הנגדי.
 • הפרעה לרכב הנוסע בנתיב השמאלי.
קטגוריה : בטיחות

מבחן תאוריה ל

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן