שאלה מספר:1 • כל מקום שבו ניתן לחצות מסילת ברזל.
 • מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלסים שונים.
 • מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלס אחד והוא מסומן בתמרור שנקבע לכך.
 • מקום שכביש ומסילת ברזל חוצים זה את זה בדרך מהירה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • בעל הרכב בלבד.
 • הנהג ובעל הרכב.
 • הנהג והמלגזן.
 • המלגזן בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • להאט ולסטות ככל שאפשר ימינה, אולם לא לרדת מהכביש.
 • לצפור ולסמן בידיים לנהג שסטה שיחזור לנתיב שלו.
 • להאט ולסטות ככל שאפשר ימינה, ואם צריך – לרדת מהכביש.
 • להדליק את אורות החזית הגבוהים כדי לסמן לנהג ממול שיחזור לנתיבו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • כדי להפחית את מידת הנזק לרכב ואת הפגיעה בנוסעיו בעת תאונה.
 • כדי להימנע מתאונה קלה יחסית.
 • כדי למנוע נזק בתאונות קשות.
 • לצורך שמירה על צורתו הנאה של הרכב.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:5 • שר התחבורה – בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים.
 • הארגון הארצי של נהגי המוניות.
 • המפקח על התעבורה – בצו מיוחד.
 • מנהל רשות הרישוי
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6


3694
 • חניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-10,000 ק״ג אסורה באזור שבכניסה אליו מוצב התמרור.
 • חניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-4,000 ק״ג אסורה באזור שבכניסה אליו מוצב התמרור.
 • חניית כל רכב מסחרי אסורה באזור שבכניסה אליו מוצב התמרור.
 • חניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-8,000 ק״ג אסורה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:7 • בתום 12 שנים משנת ייצורה.
 • בתום ארבע שנים משנת ייצורה.
 • בתום עשר שנים משנת ייצורה.
 • בתום שמונה שנים משנת ייצורה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8


3384
 • אין הבדל ביניהם.
 • תמרור 135 מזהיר על התקרבות למעבר חצייה; תמרור 306 מסמן את מקום המעבר.
 • תמרור 306 מזהיר על התקרבות למעבר חצייה; תמרור 135 מסמן את מקום המעבר.
 • תמרור 135 מוצב בדרך שאינה עירונית; תמרור 306 מוצב בדרך מהירה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:9 • C1
 • D
 • B
 • A2
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • לחבר את התנועה מן המנוע לגלגלים.
 • לנתק את התנועה מן המנוע לגלגלים.
 • להתניע את המנוע.
 • לשלוט על פעולת המנוע.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:11 • הנהג חייב ללבוש אפוד ביציאתו מן הרכב רק אם יש כלי רכב אחרים בדרך.
 • היוצא ראשון מהרכב חייב ללבוש אפוד זוהר תקני ביציאתו מן הרכב.
 • חובת לבישת אפוד מוטלת על הנהג בלבד, ולא על אדם אחר היוצא מן הרכב.
 • אין חובה כלשהי. חובת לבישת אפוד מוטלת בדרך עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • כן, בתוך 72 שעות.
 • אין חובה כזו.
 • כן, אם עדיין לא נעשה טסט לרכב שלושה חודשים מיום שהיה עליו לעבור טסט.
 • כן.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13


3186
 • עצור במקום העצירה המקובל והמתן לאור הירוק.
 • עצור בתוך הצומת והמתן לאור הירוק.
 • התעלם מהרמזור והמשך בנסיעתך – הכול בסדר.
 • התקדם בזהירות ונהג על פי התמרורים המוצבים בצומת.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:14 • במשך זמן התגובה של הנהג.
 • מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד לעצירתו הסופית של הרכב.
 • מרגע הפעלת הבלמים ועד לעצירתו הסופית של הרכב.
 • מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד התחלת הבלימה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:15 • דרך סלולה או לא סלולה, המיועדת לרכב דו-גלגלי בלבד.
 • דרך או חלק מדרך שאינו כביש, שהוקצה לסוג מסוים של עוברי דרך.
 • חלק הדרך המיועד להולכי רגל בלבד.
 • חלק הדרך שיועד לנסיעת אופניים בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16


3382
 • 123
 • 214
 • 215
 • 213
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:17 • כדאי לחלוף על פניו משמאלו, רחוק ככל האפשר.
 • כדאי לחלוף על פניו לאט וכשאתה קרוב אליו.
 • כדאי לצפור לפני הגיעך אליו וגם כשאתה עוקף אותו כדי להזהירו.
 • כדאי לחלוף על פניו במהירות, כדי שהדף האוויר לא ישפיע עליו.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:18


3673
 • הגבר את מהירות הנסיעה לפני המפגש.
 • רמזור מיוחד לפני מפגש מסילת ברזל: עצור לפני המפגש ואל תמשיך בדרכך כל עוד האור האדום מהבהב.
 • עצור לפני הצומת המרומזר.
 • היכון לעצירה לפני הצומת המרומזר.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:19


31507
 • 413
 • 226
 • כולם.
 • 414
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:20


3745
 • מתן אפשרות נוחה לנוסעים ברכב לצאת מן הרכב בקלות.
 • הדבר מאפשר להיעזר בקו הצהוב לנסיעה בקו ישר.
 • אין חשיבות לנהיגה בימין הכביש, אלא בכביש חד-סטרי בלבד.
 • כדי ליצור רווח מהתנועה שמהכיוון הנגדי והקטנת הסיכון לתאונה חזיתית.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:21 • רשאי, רק כאשר הרכב העוקף הוא רכב משא.
 • רשאי, רק בדרך שאינה עירונית.
 • רשאי.
 • רשאי, אם באוטובוס אין נוסעים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • כן. החובה חלה על הנהג ועל הנוסעים רק בדרך שאינה עירונית.
 • כן. החובה חלה על הנהג ועל כל הנוסעים בכל דרך.
 • כן, אך החובה חלה על הנהג ועל הנוסעים בדרך עפר בלבד.
 • לא, אין חובה לחגור חגורות בטיחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • 2.50 מטרים.
 • 2.25 מטרים.
 • 2.10 מטרים.
 • 4.80 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24


3703
 • הרכב הפרטי האדום ייכנס ראשון (1) ואחריו האופניים (2).
 • רוכב האופניים ייכנס ראשון (2) ואחריו הרכב הפרטי האדום (1).
 • רוכב האופניים ייכנס ראשון (2) ואחריו הרכב שאתה נוהג בו (3).
 • הרכב שאתה נוהג בו ייכנס ראשון (3) ואחריו הרכב הפרטי האדום (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • מותר, רק בנסיעות בין-עירוניות.
 • מותר, רק כאשר יש שביתה בתחבורה הציבורית.
 • אסור.
 • מותר, כאשר הנוסעים משלמים מחיר כמו באוטובוס.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • מוטבע על הצמיג.
 • רשום ברישיון הרכב.
 • רשום בתעודת הביטוח של הרכב.
 • רשום בספר הרכב.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:27 • ככל שהצמיגים שחוקים יותר.
 • ככל שחריצי הצמיגים עמוקים יותר.
 • ככל שהרכב כבד יותר.
 • ככל שלחץ האוויר בצמיגים גבוה יותר.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:28 • מותר, בתנאי שרכבת אינה נראית ואינה נשמעת.
 • מותר, אם הנעקף הוא אופנוע.
 • אסור בהחלט.
 • מותר, אם הרכב הנעקף הוא טרקטור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29


3093
 • תלוי בעומסי התנועה.
 • ארבע פעמים.
 • פעם אחת.
 • שלוש פעמים.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:30 • לא חשוב באיזה נתיב אתה נוהג, כל עוד אין סכנה לתנועה.
 • אתה חייב לנסוע בנתיב הימני, אלא אם כן אתה עוקף או פונה שמאלה.
 • מותר לנסוע תמיד רק בנתיב השמאלי.
 • הנסיעה בנתיב הימני או השמאלי מותרת בהתאם לסוג הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה ל

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן