שאלה מספר:1 • בדרך כלל משולש שקודקודו כלפי מטה.
 • עיגול – כמעט תמיד.
 • ריבוע או מלבן.
 • בדרך כלל משולש שקודקודו כלפי מעלה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:2


3628
 • 20 קמ״ש.
 • 60 קמ״ש.
 • 30 קמ״ש.
 • 50 קמ״ש.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:3 • בנהיגה בהילוך מתאים ובמהירויות מתונות עד 90 קמ"ש.
 • בנהיגה בהילוך נמוך ובמהירויות של יותר מ-120 קמ"ש, בלי האצות והאטות גסות.
 • בנסיעה בהילוך סרק (ניוטרל) בירידות – ככל שהדבר אפשרי.
 • בנהיגה בהילוך נמוך ובמהירויות של יותר מ-90 קמ"ש.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:4 • המנוע יתחמם יתר על המידה.
 • הצמיגים יתחממו ויישחקו יותר.
 • הרכב יאבד את תכונות ההיגוי שלו.
 • תפחת יעילות הבלמים בצורה רבה.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:5 • לעבור את הגשר תמיד במהירות המרבית, כדי לפנות את הדרך לרכב הבא מולך.
 • להאט בהתקרבך לגשר וכשאתה עובר עליו.
 • להגביר את מהירותך בהתקרבך לגשר.
 • לעצור תמיד לפני הגשר מטעמי בטיחות ואחר כך לעבור אותו במהירות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • בלם עזר (חנייה) משוחרר, ידית הילוכים בהילוך ראשון ומצמד לחוץ.
 • בלם עזר (חנייה) מופעל, ידית הילוכים בהילוך ראשון (באוטומטי- D) ומצמד לחוץ.
 • בלם רגל לחוץ, בלם עזר (חנייה) מופעל, ידית הילוכים במצב סרק (N) ומצמד לחוץ (באוטומטי - חנייה P).
 • בלם עזר (חנייה) משוחרר, ידית הילוכים במצב סרק (באוטומטי- N) ומצמד לחוץ.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:7


3901
 • לנסיעה בטוחה בתנאים אלה כדאי להיצמד לרכב שלפנים.
 • לנסיעה בטוחה בתנאים אלה די לשמור רווח נאות מלפנים.
 • הקפד על הסתכלות היקפית, שמור רווח מכל הצדדים ונהג במהירות סבירה.
 • נהג כרגיל. אין צורך בתשומת לב מיוחדת לבטיחות בנסיעה בתנאי עומס תנועה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:8 • חלק מהמדרכה שסומן כמיועד לחצייה של הולכי רגל.
 • חלק מהכביש המסומן כמיועד לחצייה של הולכי רגל.
 • חלק מהדרך המיועד לחצייה של הולכי רגל, כולל מדרכה.
 • חלק מהשול שסומן כמיועד לחצייה של הולכי רגל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9


3963
 • דרך עירונית עם שטח הפרדה בנוי.
 • דרך שאינה עירונית.
 • דרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי.
 • דרך מהירה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לנהג על ידי שוטר כאשר הנהג עבר עבירת תעבורה כלשהי.
 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לנהג על ידי שוטר, שמאי או בוחן עקב ליקוי או תאונה ברכב.
 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לבעל הרכב על ידי מנהל מוסך מורשה לאחר שהתגלתה תקלה ברכב.
 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לבעל הרכב על ידי בוחן נהיגה כשהתגלתה תקלה ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11


3602
 • אכסניית נוער.
 • שמורת טבע.
 • חניון מורשה לחניית לילה.
 • בית מלון כפרי (צימר) לפניך.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:12 • הן מונעות סינוור מאחור.
 • הן מצמצמות את תנועות הראש לאחור (צליפת שוט).
 • הן מיועדות להגנה על ראש הנוסע מפני שברי זכוכית בעת תאונה.
 • ביכולתן למנוע כאבי צוואר וגב בנסיעות ארוכות.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:13 • לרכב הבא משמאל.
 • לרכב הבא מימין.
 • לרכב ציבורי.
 • לרכב הפונה ימינה או שמאלה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • יש לתת זכות קדימה לרכב הבא מנגד (ממול).
 • סע! זכות הקדימה בדרך שלפניך היא שלך.
 • יש לנצל את המדרכה למעבר, אם היא פנויה.
 • יש לצפור ולעבור את המכשול שלפניך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • המצלמה מגלה את השטח המת שנוצר מאחורי הרכב.
 • המצלמה מגלה את השטח המת שנוצר מאחורי הרכב בנסיעה קדימה בלבד.
 • המצלמה מגלה את השטח המת שנוצר לפני הרכב.
 • המצלמה מגלה את השטח המת שנוצר מסביב הרכב.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:16 • יותר מארבעה נוסעים מלבדו, אלא אם כן יושב לצדו מלווה.
 • יותר מנוסע אחד מלבדו.
 • יותר משני נוסעים מלבדו, אלא אם כן יושב לצדו מלווה במושב הקדמי.
 • יותר משלושה נוסעים מלבדו, אלא אם כן יושב לצדו מלווה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • מערכת ההיגוי.
 • מערכת מיזוג האוויר.
 • מערכת החשמל.
 • מערכת הבלמים.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:18 • הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה שלוש שנים לפחות.
 • הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה חמש שנים לפחות.
 • הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה שנתיים לפחות.
 • הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה שנה אחת לפחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • בדרך שאינה עירונית שיש בה ירידות מתונות מותר לשלב להילוך סרק כדי לחסוך בדלק.
 • בירידה מתונה שאין בה סכנה של חימום הבלמים אפשר לנהוג בהילוך סרק כדי לחסוך בדלק.
 • ברכב ציבורי, באוטובוס ובמונית מותר לשלב להילוך סרק בירידה בדרך שאינה עירונית בלבד.
 • אסור בכל מקרה. בנהיגה בירידה אחד ההילוכים חייב להיות משולב ומופעל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20


3624
 • מלון לפניך.
 • מסעדה.
 • תחנת רענון לנהגים.
 • מאהל דרכים.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:21 • עצור ותן זכות קדימה לכלי הרכב הבאים משמאל ומתקרבים אל היציאה.
 • האט ואף עצור, אם צריך, כדי לאפשר להולכי הרגל לעבור בבטחה.
 • ביציאה מחצרים או מתחנת דלק מתקיים הכלל "מגיע ראשון, יוצא ראשון". הולכי רגל יחכו.
 • אין כללים ברורים כיצד לנהוג ביציאה מחצרים או מתחנות דלק.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • בדרך שאינה עירונית, כשנוסעים בשיירה.
 • רק בדרך מהירה.
 • בדרך עירונית שיש בה תאורת רחוב ובדרך שאינה עירונית.
 • בדרך שאינה עירונית, כשתנאי התנועה מאפשרים זאת ואין רכב ממול.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • אסור לחלוטין.
 • מותר, רק "בזמן תאורה".
 • מותר, כשרוחב הנתיב גדול משניים וחצי מטרים.
 • מותר, בדרך עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24


3545
 • מותר, רק בשעות היום.
 • מותר, בצומת מרומזר.
 • אסור.
 • מותר, רק בצומת.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:25 • הן נוגעות לתקן האופנוע ולא לאופן הרכיבה עליו.
 • נהג הרכב יפעיל את שיקול דעתו כיצד לפעול ולאיזו מגבלה להתייחס.
 • ההגבלה היא המלצה ואין היא מחייבת את נהג הרכב.
 • נהג הרכב חייב לנהוג בהתאם להגבלות הרשומות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26


3111
 • מנתיב 1 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 או מנתיב 1 לנתיב 4.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 4.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • כן, במקום שנעשות בו עבודות סלילה או תחזוקה בכביש.
 • לא. חובה לציית רק לשוטר במדים.
 • לא, אבל יש חובה לציית לו לעניין עצירה בשול הדרך בלבד.
 • כן, בדרך עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • אלה תמרורים זמניים בדרך שאינה עירונית בלבד, שתוקפם מוגבל לשלושה חודשים.
 • אלה תמרורים או סימונים המסומנים בקטעי דרך שבהם קיימת סכנה, שלא נקבע לגביה תמרור מיוחד.
 • הם מסמנים אתר של עבודה בדרך.
 • אלה תמרורים בצבע מיוחד, שנועד לבלוט בתנאי מזג האוויר המיוחדים.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:29 • בדיקת מצב ידית ההילוכים.
 • התנעה וחימום הרכב.
 • כיוונון המושב, ההגה, המראות ומשענות הראש.
 • חגירת חגורות בטיחות.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:30


3627
 • כן.
 • לא.
 • כן – מהשעה 21:00 עד לשעה 05:30, בימי חול בלבד.
 • כן, אבל רק בסופי שבוע.
קטגוריה : תמרורים

מבחן תאוריה לרכב פרטי

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן