שאלה מספר:1 • כשהאורות הגבוהים דולקים.
 • כשאורות החנייה דולקים.
 • כל התשובות נכונות.
 • כשהאורות הנמוכים דולקים.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:2


3393
 • 434
 • 433
 • 817
 • 432
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:3 • מותר לך לעקוף את הרכב רק כאשר המהירות אינה עולה על 35 קמ"ש.
 • אסור לך לעקוף את הרכב עד לחציית המפגש.
 • מותר לך לעקוף את הרכב עוד לפני המפגש.
 • מותר לך לעקוף את הרכב רק כאשר הדרך ממול פנויה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4


3709
 • תן זכות קדימה לרוכב האופנוע (2) ולאוטובוס הצהוב (1).
 • סע קדימה בזהירות. נהגי כלי הרכב (1, 2 ) חייבים לתת לך זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה לאופנוע בלבד (2).
 • תן זכות קדימה לאוטובוס הצהוב בלבד (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5


3519
 • קצה אזור דרכים עירוניות.
 • כניסה לאזור דרכים עירוניות.
 • דרך פנימית העוברת בקיבוץ או במושב בלבד.
 • זהירות, מוסדות ציבור.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:6 • כשרכבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה.
 • אין חובת עצירה, אלא יש להפעיל שיקול דעת אם צריך לעצור כשרכבת נראית ומתקרבת.
 • כשמוצב תמרור "תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה".
 • כאשר מוצב תמרור "מפגש מסילת ברזל".
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • בתנאי שהנהג בן 21 שנים ויותר.
 • בטרקטורון חקלאי בלבד.
 • ללא תנאים ובלא הגבלה.
 • כאשר יש לכך היתר מרשות הרישוי, וההיתר רשום ברישיון הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8


3428
 • צומת הסתעפות. תחילה ימינה ולאחר מכן שמאלה.
 • לפניך צומת קמץ שמאלה ואחריו צומת קמץ ימינה.
 • תמרור אזהרה לפני פנייה חדה ימינה ואחריו פנייה חדה שמאלה.
 • תן זכות קדימה לרכב הבא מימין ולאחר מכן לרכב הבא משמאל.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:9 • מערכת בקרת מהירות.
 • מערכת בקרה של תצרוכת הדלק של המנוע.
 • מערכת בקרת יציבות אי-אס– פי-. (ESP).
 • מערכת האיתות.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:10


3970
 • להיצמד אל הרכב הכבד הנוסע מלפנים.
 • להמשיך כרגיל. אין צורך בשמירת מרחק כי ממילא המהירות נמוכה.
 • להמשיך כרגיל. תנאי הדרך אינם מצריכים התנהגות מיוחדת.
 • בשמירת מרחק ובנסיעה אטית וסבלנית.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:11 • אין כל בעיה, כי הולכי רגל ונוהגים ברכב דו-גלגלי לא ייכנסו מימין לרכב הפונה ימינה עקב מרווח גדול.
 • אין כל סכנה, כי כל משתמשי הדרך מכירים את החוק ויודעים כי אין להימצא מצדו הימני של רכב הפונה ימינה.
 • במהלך הפנייה עלול להיכנס מימינו רכב דו-גלגלי.
 • לא תיתכן סכנה במהלך הפנייה, מכיוון שהחוק מתיר פניית רכב דו-גלגלי ורכב אחר בו בזמן.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:12


3464
 • להאט ולשלב הילוך נמוך. להימנע משימוש ממושך בבלמים.
 • להגביר מהירות ולשלב הילוך גבוה.
 • להשתמש בבלמים בלבד.
 • להגביר מהירות בעלייה על ידי שילוב הילוך גבוה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:13 • יקפיד ככל האפשר לנסוע במרכז הכביש.
 • ימשיך בנהיגה רגילה.
 • יגביר את מהירות הנסיעה וייסע בשול.
 • יאט ויתאים את מהירות הנסיעה לתנאי הדרך.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:14


3922
 • יצפור ממושכות ויעקוף כמו בעקיפה רגילה.
 • יעצור תמיד מאחורי האוטובוס, עד שהאוטובוס ימשיך בנסיעתו.
 • יאט, עד כדי אפשרות של עצירה, ויחלוף לאט על פני האוטובוס.
 • יעקוף את האוטובוס כרגיל, על פי כל שלבי העקיפה הנהוגים.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:15 • אסור, אם צוין כך במרשם התרופה או על ידי הרופא.
 • כן. תרופות הרגעה אינן משפיעות על הנהיגה.
 • מותר לקחת כדורי הרגעה חצי שעה לפני הנהיגה.
 • אסור, אם הנהג נוטה להיות מושפע מתרופה מסוימת; ומותר, אם אין לו נטייה כזו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • חלק מהדרך שסומן על ידי חברת "שבילי ישראל".
 • חלק מאורך הדרך המיועד לתנועת אופנועים בלבד.
 • חלק מרוחבה של דרך המיועד להולכי רגל בלבד.
 • דרך או חלק מדרך, שאינו כביש, שהוקצה לסוג עוברי דרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17


3552
 • הפנייה ימינה או שמאלה אסורה.
 • הנסיעה קדימה אסורה.
 • עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו הימני.
 • מותר לעבור את המקום המסומן מצדו הימני או השמאלי.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:18 • להמשיך במהירות הרגילה, בתנאי שיפעיל לסירוגין צופר לשם אזהרה.
 • להמשיך במהירות הרגילה, אם לקבוצת הילדים מתלווה מורה או מדריך.
 • לעצור עצירה מוחלטת כל עוד הילדים בקרבת הכביש.
 • להאט, ואם צריך גם לעצור את הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • לחיצה חזקה על דוושת הבלם מבטלת את פעולת ה-ABS.
 • לחיצה חזקה על דוושת הבלם תגרום לכיבוי מיידי של המנוע.
 • לחיצה חזקה על דוושת הבלם תגרום לעצירת הרכב "על המקום".
 • לחיצה חזקה על דוושת הבלם תגרום לרעידות של הדוושה ולרעשים.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:20 • כן, אף אם ההוראות מנוגדות להוראות תמרור.
 • לא. חייבים לציית רק לשוטר תנועה בהכוונת תנועה בצומת.
 • בדרך כלל לא.
 • כן, לעניין הכוונת תנועה בצומת בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • העיכוב הנגרם לרכב העוקף בגלל נסיעתו האטית.
 • אין תנאים המצדיקים עקיפה.
 • הפרש המהירויות בין הרכב העוקף לרכב הנעקף משמעותי.
 • הרכב הנעקף נוסע במהירות נמוכה מהמהירות המרבית המותרת בחוק.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:22


3453
 • האט והתכונן לעצירה לפני מפגש מסילת הברזל, אם נדרש.
 • האט ועצור. מסילת רכבת 50 מטרים לפניך.
 • התקרבות למפגש מסילת ברזל – כ-250 מטרים לפני המפגש.
 • יש לעצור תמיד – במרחק של מטר אחד לפני מפגש מסילת הברזל.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:23 • לנסוע במהירות לצורך ייבוש הבלמים.
 • לא לעשות דבר. אין קשר בין מים לבין מערכת הבלמים.
 • לגרור את הרכב למוסך הקרוב.
 • לנסוע באטיות עד לייבוש הבלמים וחזרתם לתפקוד הרגיל.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:24


3531
 • לתחילת דרך מהירה המסומנת בתמרור.
 • לצומת המרומזר הקרוב או עד לקצה המסילה.
 • לתחנת האוטובוס הקרובה.
 • לצומת הקרוב או עד לקצה המסילה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:25


3216
 • מותרת עצירה בלבד – לרכב של נכה.
 • מעבר לעגלות נכים ממונעות בלבד.
 • חנייה בלעדית לרכב של נכה בעל תווית חנייה כבתמרור.
 • חנייה לרכב של כל נכה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:26 • עליך לתת זכות קדימה לכלי הרכב הבאים משמאל בלבד.
 • עליך לתת זכות קדימה לכלי הרכב הבאים מימין בלבד.
 • תן זכות קדימה לכלי הרכב המתקרבים בכביש אליו אתה נכנס ולהולכי הרגל שבמדרכה.
 • ביציאה כאמור, כללי מתן זכות קדימה זהים לכללים הנהוגים בצומת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27


3242
 • יישלח לבדיקה רפואית ולמבחן עיוני (תאוריה).
 • יפסל רישיון הנהיגה שלו לתקופה של 30 ימים.
 • יזומן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה ויחויב במבחן.
 • יחויב במבחן עיוני (תאוריה) ורישיון הנהיגה שלו ייפסל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • כאשר לא נגרמת הפרעה לתנועה, שדה הראייה פנוי ואין תמרור האוסר זאת.
 • רק ברכב הנע על יותר משני גלגלים.
 • רק כאשר ניתן לפנות מצד ימין של הכביש ולהשלים את הפנייה בלי לעצור בתהליך.
 • רק כאשר אדם נוסף מכוון את הנהג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29


3154
 • 30 קמ"ש.
 • 40 קמ"ש.
 • 10 קמ"ש.
 • 20 קמ"ש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • משקפת בדיוק (אינה מגדילה ואינה מקטינה) את העצמים המשתקפים בה.
 • יקרה מאוד, ולכן משתמשים בה רק באוטובוסים.
 • גורמת לעצמים המשתקפים בה להיראות קטנים יותר ורחוקים.
 • מגדילה את העצמים המשתקפים בה.
קטגוריה : בטיחות

מבחן תאוריה לרכב פרטי

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן