שאלה מספר:1 • מותר להשתמש בצופר רק כדי למנוע סכנה קרובה שאי אפשר למנוע אותה בדרך אחרת.
 • מותר לצפור בכל מצב, ובלבד שהאות יינתן בצורה ממושכת ואחידה.
 • מותר לצפור רק בצופר אוויר.
 • מותר להשתמש בצופר בדרך עירונית בכל מצב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2


3475
 • היזהר! ירידה מסוכנת.
 • תן זכות קדימה לכל רכב בדרך.
 • שים לב, מצלמת מהירות לפניך.
 • מקום מסוכן שלגבי הסיכון בו לא נקבע תמרור מיוחד.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:3 • המהירות המתאימה לתנאים ולנסיבות ואינה גבוהה מן המהירות המרבית המותרת.
 • המהירות שהנוסעים ברכב מאיצים לנסוע בה. הנוסעים צודקים תמיד.
 • המהירות המותאמת לתנאים ולנסיבות, גם אם היא גבוהה במקצת מן המהירות המותרת.
 • המהירות המרבית המותרת באותה הדרך היא המהירות הסבירה בכל הנסיבות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • מותר – בלילה בלבד.
 • מותר.
 • אסור בתחום 12 מטרים אחרי המעבר.
 • אסור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • לא. חובה להתקין סל אשפה רק ברכב ציבורי.
 • לא, אין חובה כזו.
 • כן. חובה להתקין סל אשפה מסוג שאישרה רשות הרישוי.
 • כן. חובה להתקין סל אשפה רק ברכב מסחרי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • להאט ולסטות ככל שאפשר ימינה, אולם לא לרדת מהכביש.
 • לצפור ולסמן בידיים לנהג שסטה שיחזור לנתיב שלו.
 • להאט ולסטות ככל שאפשר ימינה, ואם צריך – לרדת מהכביש.
 • להדליק את אורות החזית הגבוהים כדי לסמן לנהג ממול שיחזור לנתיבו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7


3625
 • שירותים ציבוריים.
 • מזנון או בית קפה.
 • מאהל דרכים.
 • מפעל ליציקת זכוכית.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:8


3386
 • קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה.
 • עקיפת רכב פרטי אסורה.
 • העקיפה אסורה לאוטובוסים.
 • העקיפה אסורה לרכב מסחרי.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:9 • תחזוקה המונעת מהרכב נסיעה תקינה.
 • תחזוקה המונעת אפשרות נהיגה במהירות מופרזת.
 • תחזוקה על פי שיקול דעתו של הנהג, שנועדה למניעת תאונות.
 • תחזוקה סדירה ומתוכננת, השומרת על תקינות הרכב ומערכותיו.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:10


3796
 • ישר ושמאלה.
 • ישר בלבד.
 • ישר וימינה.
 • ישר ופרסה שמאלה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:11 • אחת לחצי שנה, במוסך המטפל.
 • בבדיקת הרישוי השנתית לרכב (טסט) במכון רישוי.
 • אחת לחודש, בכל מוסך המתמחה בחשמלאות רכב.
 • כלי הרכב אינם מזהמים את האוויר, ולכן אין צורך בבדיקה כלל.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:12 • רק כשאתה רוכב על אופנוע.
 • כשאתה נוהג בנתיב המיועד רק לפנייה ימינה.
 • כאשר בנתיב השמאלי נוסע מלפניך רכב במהירות נמוכה משלך.
 • כשאתה נוהג בנתיב המיועד רק לפנייה שמאלה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • יש לתת זכות קדימה לרכב הבא מנגד (ממול).
 • סע! זכות הקדימה בדרך שלפניך היא שלך.
 • יש לנצל את המדרכה למעבר, אם היא פנויה.
 • יש לצפור ולעבור את המכשול שלפניך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14


31078
 • הכוונה מוקדמת ליעדים לפני צומת בדרך מהירה.
 • הכוונה מוקדמת ליעדים לפני צומת בדרך שאינה עירונית.
 • הכוונה מוקדמת ליציאה מיעדים בדרך עירונית.
 • הכוונה מוקדמת ליעדים לפני מחלף בדרך עירונית.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:15 • אטי תמיד.
 • בירידה – לאט; בעלייה – מהר.
 • רכב כבד - אטי; רכב קל - מהר.
 • ביום - מהר; בלילה - אטי.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:16


3503
 • הכניסה אסורה לאופניים.
 • אסורה הכניסה לאופנוע.
 • הכניסה אסורה לכל רכב מנועי.
 • הכניסה מותרת לאופנוע.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:17 • זו תת-מערכת בתוך מערכת ההיגוי המגבירה את יעילות ההיגוי.
 • מערכת המספקת מידע על מקום הימצאותו של הרכב ומסייעת לנהג להגיע ליעדו.
 • מערכת הבודקת את תקינותן של המערכות הממוחשבות ברכב.
 • מערכת המודדת את צריכת הדלק של הרכב.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:18 • המשך בנסיעה מהירה כדי לאוורר את הבלמים.
 • עצור! המתן להתקררות הבלמים.
 • השתמש באופן זמני בבלם עזר (חנייה).
 • המשך בנסיעה רגילה והמעט בשימוש בבלמים.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:19 • כאשר מצבו הגופני או הנפשי עלול לסכן עוברי דרך אחרים.
 • לפני נטילת תרופה ובמשך 24 שעות רצופות לאחר מכן.
 • לא קיים מצב בחוק האוסר נהיגה, אם לנהג רישיון נהיגה תקף.
 • אם הוא לא נח לפחות שמונה שעות לפני תחילת הנהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • עד שלוש שנים מאסר, בנוסף על עונשים אחרים.
 • שש שנות מאסר בפועל ועוד שנתיים מאסר על תנאי.
 • קנס של 80,000 שקל.
 • יהיה פטור מעונש אם יציג רישיון נהיגה תקף בתוך שבעה ימים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21


3443
 • לתת זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך.
 • לעצור ולקבל זכות קדימה מהתנועה בדרך החוצה.
 • עליך לתת זכות קדימה לרכב הבא מימין בלבד.
 • הנהגים בדרך החוצה חייבים לתת לך זכות קדימה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:22


3445
 • האט והקפד לקיים את כללי זכות הקדימה באזור החצייה.
 • נהג בזהירות. אין לחצות מסלול של רכבת קלה.
 • עצור ותן זכות קדימה לרכבת קלה.
 • המשך בנסיעה רגילה – לך זכות קדימה באזור החצייה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:23 • הפעל אורות גבוהים כדי להתגבר על הסינוור של הרכב שמולך.
 • המשך בנסיעה באורות נמוכים במהירותך הקודמת, באותו מסלול נסיעה ובאותה מהירות.
 • הגבר את מהירות נסיעתך כדי להקטין את משך זמן הסינוור.
 • האט והיצמד לימין ככל האפשר – אל תביט לתוך האורות.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:24 • שמשות לא נקיות מפריעות לראייה החופשית של הנהג.
 • רכב מלוכלך מסכן ומזהם את סביבתו הקרובה.
 • לכלוך עלול לפגוע במערכות הבטיחות של הרכב.
 • רכב נקי מסייע לשיפור יכולת הריכוז של הנהג ותחושתו הכללית.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:25 • מנוע הפועל בעת תדלוק מעלה את צריכת הדלק.
 • חום יתר במנוע עלול להצית את הדלק.
 • אין סכנה בהשארת המנוע פועל בזמן תדלוק הרכב.
 • הצתת אדי דלק על ידי ניצוץ.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:26


3522
 • 425
 • 432
 • 220
 • 301
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:27 • בכביש שבו מסומן יותר מנתיב אחד לפנייה ימינה.
 • הדבר מותר כאשר התנועה בדרך דלילה מאוד.
 • בשום מצב. החוק מתיר רק לרכב כבד וארוך לפנות ימינה שלא מהנתיב הימני
 • הפנייה מותרת לכלי רכב שמהירותם גבוהה מכלי הרכב הנמצאים בנתיב הימני.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • רק על הנוהגים ברכב.
 • רק על הולכים ברגל.
 • על כל עובר דרך.
 • רק על אדם הלומד נהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29


3046
 • חגור בחגורת מותניים.
 • חגור בחגורת בטיחות כלשהי המותקנת ברכב.
 • במושב בטיחות המתאים לגובהו ולמשקלו.
 • חגור בחגורת בטיחות משולבת (שלוש נקודות).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30


3214
 • מותר, בדרך עירונית.
 • מותר, בתחום בית ספר יסודי בלבד.
 • אסור, אלא אם כן מוצב תמרור המורה אחרת.
 • מותר, בתחום בית ספר תיכון בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב פרטי

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן