שאלה מספר:1 • רק בדרך שאינה עירונית.
 • רק כשיש תמרור "מעבר חצייה לפניך".
 • רק בכביש עירוני דו-סטרי.
 • בכל מקרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • כן. בזמן שיקבע הנוהג ברכב.
 • לא. ניתן להסתפק בצילום המתאים למקור.
 • כן. במקום ובזמן שיקבע השוטר.
 • לא. ניתן להסתפק בצילום החתום בידי בעל הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3


3962
 • תן זכות קדימה לכלי הרכב כשאתה פונה ימינה.
 • תן זכות קדימה לכלי הרכב המשתלבים מימין.
 • השתלב בזהירות עם כלי הרכב הנוסעים משמאלך.
 • תן תשומת לב מיוחדת לכלי הרכב המשתלבים מימין. עליהם לתת לך זכות קדימה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • הדבר מותר רק כשהרכב בבעלות תאגיד, וקצין הבטיחות אישר בחתימתו ובחותמתו על הצילומים את תוקף המסמכים.
 • אם הרכב בבעלות אדם פרטי, וצילום המסמכים מתאים למקור לפי חתימת בעל הרכב.
 • בשום תנאי. ברכב חייבים להימצא המסמכים המקוריים בכל עת.
 • רק חברה להובלת רכב רשאית להחזיק צילום של הרישיונות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • פסילת רישיון נהיגה או מאסר על תנאי בלבד.
 • קנס כספי או מאסר על תנאי בלבד.
 • פסילת רישיון נהיגה, מאסר, קנס כספי ועונשים אחרים שנקבעו בחוק.
 • קנס כספי, מאסר בפועל או מאסר על תנאי בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • לא, רק בדיקת רוק מתקבלת כראיה מדויקת בבית המשפט.
 • כן.
 • לא, רק בדיקת דם קבילה בבית משפט.
 • לא, רק בדיקת אלכוהול שהתבצעה בבית חולים היא ראיה קבילה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • רשאי, רק אם הוא נוהג באופנוע.
 • רשאי, בתנאי שהוא עוסק בניקוי המדרכה בעת נסיעתו.
 • רשאי, רק אם הוא נוהג ברכב לא מנועי.
 • רשאי, רק אם הוא נוהג ברכב עם גרור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • למי שאין בידו רישיון נהיגה מותר להסיע בכוח הגוף רכב נוסעים פרטי בלבד.
 • למי שאין בידו רישיון נהיגה מותר להסיע בכוח הגוף רכב דו-גלגלי בלבד.
 • דינו כדין נוהג ברכב.
 • למי שאין בידו רישיון נהיגה, מותר להסיע בכוח הגוף טרקטורון בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9


3715
 • תמתין ותיתן לרכב הצהוב (1) לעבור לפניך.
 • תעצור (2) לפני הכניסה לצומת ותבדוק את מצב התנועה והתימרור.
 • תמשיך בנסיעתך בזהירות, אגב שמירת קשר עין עם הרכב הצהוב (1). עליו לתת לך זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה לרכב הצהוב (1), כי הוא בא מימינך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10


3084
 • משמאל לשטח ההפרדה.
 • בכביש דו–סטרי – בצד שמאל של הכביש.
 • בכביש בעל שלושה נתיבים – בנתיב השמאלי.
 • מימין לשטח ההפרדה -אלא אם כן סומן אחרת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • שמור על מרחק קטן ככל האפשר מהרכב שלפניך.
 • אם הוצב תמרור "סכנה כללית", המרחק שתשמור מהמשאית יהיה פי שלושה מן המרחק הנקוב בחוק – בגלל גודל הרכב.
 • שמור על מרחק המאפשר עצירה בטוחה – החוק דורש לא פחות ממרחק שנייה אחת של נסיעה.
 • המרחק שתשמור מהמשאית יהיה כפליים מן המרחק הנקוב בחוק – בגלל גודל הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • אי עצירה במקום שמוצב בו תמרור "תן זכות קדימה".
 • אי הצמדת השלט "נהג חדש" על השמשה האחורית ברכב.
 • נהיגת רכב מנועי ללא ביטוח תקף.
 • אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל כשהנסיבות מחייבות עצירה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • מותר לעקוף אותו כאשר יש במסילת הברזל מחסום.
 • אסור לעקוף אותו.
 • מותר לעקוף אותו אם אין קו הפרדה רצוף.
 • מותר לעקוף אותו אם רוחב הכביש יותר משישה מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • ייצמד לרכב הביטחון מאחוריו וישמור ממנו מרחק קבוע של שתי שניות.
 • יעלה על המדרכה ויעצור שם.
 • יטה את רכבו קרוב ככל האפשר לשפת הכביש הימנית, ייתן זכות קדימה ל"רכב הביטחון" ויעצור רחוק מהצומת.
 • יאט, יימין לשפת הכביש וימשיך את נסיעתו כרגיל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • אין חשיבות לצד, העיקר לעקוף את המכשול.
 • להתחשב בתנאי הדרך ובהתאם לכך לעקוף.
 • לעבור מימין, אלא אם כן יש תמרור המורה אחרת.
 • לעקוף אותו משמאל בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • 30 מטרים לפחות.
 • 50 מטרים לפחות.
 • 25 מטרים לפחות.
 • 20 מטרים לפחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • להאט ולהסיט את רכבם לשפת הכביש ואף מעבר לכך, כדי למנוע התנגשות.
 • ינהגו על פי המקובל באותה הדרך.
 • הנוהג ברכב הגדול יעצור ויאפשר לרכב האחר להמשיך בנסיעתו בקטע הצר.
 • הנוהג ברכב הגדול יגביר את מהירות נסיעתו ויעבור ראשון בקטע הצר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18


3478
 • בעל הרכב הרשום והנהג.
 • חברת הביטוח.
 • יצרן הרכב או יבואן הרכב.
 • משרד הרישוי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • חובה להדליק את אורות החנייה בזמן העקיפה.
 • מותר לעקוף, אלא אם כן הוצב תמרור האוסר עקיפה.
 • אסור לעקוף.
 • חובה לצפור בזמן העקיפה כדי להזהיר את הרכב הנעקף.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20


3896
 • מותר, ובלבד שהרכב יהיה בהשגחה.
 • מותר, כאשר אין איסור בחוק או בתמרור וכשאין הפרעה לתנועה.
 • מותר תמיד.
 • אסור לחנות בשול בכל מקרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • כשהפגיעה קלה והנזק הנגרם לרכב או לרכוש אינו גדול.
 • כשמודיעים על המקרה לחברת הביטוח במועד ובזמן הנקוב בחוק.
 • כאשר מזמינים שמאי רכב, המוכר לצורך העניין על ידי המשטרה.
 • כששוטר מזדמן למקום האירוע, ופרטי המקרה הובאו לידיעתו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22


3160
 • מותר להמשיך בנסיעה בתנאי שנוהגים בזהירות.
 • מותר להמשיך בנסיעה כשהמחסום התחיל להתרומם.
 • מותר להמשיך בנסיעה כל עוד המחסום לא הגיע למצבו התחתון וננעל.
 • אסור להמשיך בנסיעה כל עוד המחסום נמצא בתנועה לכל כיוון או כשהוא במצב אופקי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • כן, במקום שנעשות בו עבודות סלילה או תחזוקה בכביש.
 • לא. חובה לציית רק לשוטר במדים.
 • לא, אבל יש חובה לציית לו לעניין עצירה בשול הדרך בלבד.
 • כן, בדרך עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • מותר, אם יש שתי חגורות בטיחות בנוסף לחגורת הנהג.
 • אסור, אלא אם כן הותר הדבר ברישיון הרכב.
 • מותר, אם המושב הקדמי הוא מושב אחוד.
 • אסור לחלוטין.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • בוחן של רשות הרישוי וכן שוטר הנושא עמו תעודת בוחן תנועה.
 • מנהל אגף התקינה במכון התקנים הישראלי.
 • פקח עירוני, עובד מע"צ וכן שוטר הנושא עמו תעודת שוטר.
 • כל מנהל מוסך המורשה לתיקון כלי רכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26


3697
 • לרכב האדום (2) ואחר כך לרכב הכחול (1).
 • לרכב הכחול (1).
 • אף לא לאחד: כל היתר צריכים לתת לך (3) זכות קדימה.
 • לרכב האדום (2).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27


3094
 • רק בכביש ורק בדרך עירונית.
 • בדרך מהירה בלבד.
 • בדרכי עפר וכן על כביש פנימי בתחום מושב או קיבוץ.
 • רק על מדרכה בתחום מושב או קיבוץ.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28


3106
 • סטייה מותרת רק בכביש שאין בו תנועת כלי רכב.
 • בתנאי שלא ייגרם סיכון או הפרעה לעוברי דרך.
 • בנהיגה במהירות נמוכה ובסטייה חדה.
 • אסור לסטות כלל מקו הנסיעה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29


3709
 • תן זכות קדימה לרוכב האופנוע (2) ולאוטובוס הצהוב (1).
 • סע קדימה בזהירות. נהגי כלי הרכב (1, 2 ) חייבים לתת לך זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה לאופנוע בלבד (2).
 • תן זכות קדימה לאוטובוס הצהוב בלבד (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30


3708
 • לך (3) יש זכות קדימה, מכיוון שאתה חוצה בקו ישר.
 • היכנס לצומת לפני משאית האשפה (2), כי היא חייבת לתת לך זכות קדימה (אתה (3) בא מימינה).
 • תן זכות קדימה לטרקטור (1) ולמשאית (2) החוצים את דרכך.
 • תן זכות קדימה רק לטרקטור הבא מימין (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב פרטי

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן