שאלה מספר:1


3721
 • זכות הקדימה שלך תמיד (2) כי אתה בא מימין.
 • זכות הקדימה היא שלך תמיד (2).
 • נהג הרכב האדום (1) צריך לתת לך זכות קדימה.
 • עליך לתת זכות קדימה לרכב האדום (1), שבמעגל התנועה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • תפעיל את שני מחווני הכיוון הקדמיים.
 • תפעיל את פנסי החזית ב"זמן תאורה".
 • תציב פנס מהבהב שייראה למרחק של 30 מטרים.
 • תציב משולש אזהרה, שייראה ממרחק 100 מטרים לפחות על ידי נהג רכב הבא מאחורי הרכב העומד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • רכב המונע בכוח מכני מכל צורה שהיא.
 • רק רכב המונע במנוע בנזין.
 • רק רכב המונע במנוע דיזל.
 • כל רכב הנע על שני גלגלים לפחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • רק אם משקל הרכב העולה גדול מארבע טונות.
 • רק בדרך עירונית.
 • רק אם מוצב תמרור ירידה מסוכנת.
 • כאשר אין אפשרות מעבר בקטע הצר לשני כלי הרכב יחד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • בכביש בין-עירוני דו-סטרי.
 • כאשר הרכב מימינך נוסע לאט.
 • כשאתה נוהג בנתיב לפנייה שמאלה.
 • כאשר הרכב האחר עצר לפני צומת או לפני מעבר חצייה או לפני מפגש מסילת ברזל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • מותר, לפי הוראת רופא בלבד.
 • אסור לחלוטין.
 • מותר, למרחק נסיעה קצר עד לבית.
 • מותר, לצורך נסיעה לקבלת טיפול רפואי בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • רכב שאינו מנועי, טרקטור ורכב אטי, המעכבים את התנועה שמאחור.
 • מונית – לצורך עקיפת כלי רכב.
 • אין יוצא מן הכלל: אסור לכל רכב לנסוע בשוליים.
 • רכב פרטי ואופנוע – כדי לתת זכות קדימה לאוטובוסים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • רק על נהגים מקצועיים.
 • רק על הולכי הרגל.
 • על כל אדם המשתמש בדרך.
 • רק על הנוהג ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9


3082
 • 3
 • 5
 • 1
 • 2
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • אך ורק בצומת שאין בו רמזור.
 • כאשר יש קו לבן רצוף.
 • מכל נתיב, אלא אם כן יש תמרור האוסר זאת.
 • אך ורק בצומת שיש בו רמזור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • במשולש אדום מחזיר אור שכל אחת מצלעותיו באורך 60 ס"מ.
 • בדגל אדום הקשור לקצהו הבולט של המטען.
 • בדגל לבן הקשור לקצהו הבולט של המטען.
 • במשולש לבן מחזיר אור שכל אחת מצלעותיו באורך 60 ס"מ.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12


3091
 • באופנוע שהספק מנועו עד 14.6 כ"ס.
 • ברכב נוסעים פרטי וברכב מסחרי שמשקלם הכולל המותר עד 4,500 ק"ג.
 • ברכב נוסעים פרטי וברכב מסחרי שמשקלם הכולל המותר עד 3,500 ק"ג.
 • ברכב ציבורי, כולל אוטובוס זעיר ציבורי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • גם אם ברכב נוהג אדם המתלווה לנכה.
 • גם כשהנכה אינו ברכב.
 • לצורך נסיעה למוסך בלבד.
 • רק כשהנכה הוא הנוהג ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14


3478
 • בעל הרכב הרשום והנהג.
 • חברת הביטוח.
 • יצרן הרכב או יבואן הרכב.
 • משרד הרישוי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • בפנייה שמאלה מכביש דו-סטרי.
 • לפני מעגל תנועה.
 • בהתקרבות לצומת.
 • בפניות ימינה שבהן יש רק נתיב אחד בכיוון הנסיעה שלנו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16


3714
 • היכנס לצומת יחד עם הרכב האדום (1).
 • המשך בנסיעה כרגיל – הרכב האדום (1) פונה שמאלה ולכן עליו לתת לך זכות קדימה.
 • המשך בנסיעתך (2) – אתה נוסע בדרך הראשית.
 • תן זכות קדימה לרכב האדום (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • גשר מעל פני הכביש או מנהרה שיועדו למעבר הולכי רגל.
 • מקום מעבר של תלמידי בתי הספר.
 • כל מקום בכביש שהולכי רגל נוהגים לעבור בו.
 • חלק הכביש שיועד על פי סימון או תמרור לחצייה של הולכי רגל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • כשהנהג מתכוון לסטות מנתיב נסיעתו.
 • כשהנהג מגיע לעלייה ארוכה.
 • כשהנהג מגיע לירידה תלולה.
 • כשהנהג מתקרב למפגש מסילת ברזל עם מחסום.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • גם אם נגנב הרכב, בעל הרכב אחראי עליו.
 • אין לו כל אחריות, אם אין הוא נוהג ברכבו.
 • אחריותו מוחלטת, אלא אם כן יוכיח מי נהג ברכב באותה שעה.
 • האחריות חלה על בעל הרכב רק אם הוא נמצא ברכב בשעה שאדם אחר נוהג בו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • רכב מנועי פרטי המיועד להסיע 12 נוסעים לפחות, שצוין ברישיון הרכב כרכב פרטי.
 • רכב מנועי המיועד להסיע עשרה נוסעים, שצוין ברישיון הרכב כרכב פרטי.
 • רכב מנועי פרטי המיועד להסיע עד שמונה נוסעים נוסף לנהג, שצוין ברישיון הרכב כרכב פרטי.
 • רכב מנועי ציבורי המיועד להסיע שמונה נוסעים, שצוין ברישיון הרכב כרכב ציבורי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21


3727
 • הנתיב השמאלי.
 • הנתיב הימני – תמיד.
 • הנתיב הפנוי יותר.
 • לא משנה איזה נתיב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • כן. כל עובר דרך חייב בציות לתמרורים.
 • כן, בהיותו על הכביש בלבד.
 • כן, בהיותו על המדרכה בלבד.
 • לא. רק הנוהגים ברכב חייבים לציית להוראות הניתנות בתמרור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • רק אם הוצב תמרור "מעבר חצייה לפניך".
 • רק אם יש תמרור כחול "מקום מעבר חצייה להולכי רגל".
 • רק בכביש עירוני דו-נתיבי. בכל היתר מותר לעקוף.
 • בכל זמן ובכל דרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • אין חשיבות לצד, העיקר לעקוף את המכשול.
 • להתחשב בתנאי הדרך ובהתאם לכך לעקוף.
 • לעבור מימין, אלא אם כן יש תמרור המורה אחרת.
 • לעקוף אותו משמאל בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • שנתיים מיום קבלת רישיון הנהיגה לראשונה.
 • שלושה חודשים מיום קבלת רישיון הנהיגה לראשונה.
 • חודשיים מיום קבלת רישיון הנהיגה לראשונה.
 • אין הגבלה בזמן לתקופת הליווי של נוהג חדש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26


3046
 • חגור בחגורת מותניים.
 • חגור בחגורת בטיחות כלשהי המותקנת ברכב.
 • במושב בטיחות המתאים לגובהו ולמשקלו.
 • חגור בחגורת בטיחות משולבת (שלוש נקודות).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • כן, אבל נחוץ לשם כך היתר של המפקח על התעבורה.
 • כן, אבל נחוץ לשם כך היתר משוטר.
 • כן. כשמובילים מטענים ארוכים מותר לגרור יותר מגרור אחד, אך נחוץ אישור קצין הבטיחות.
 • כן, אך נחוץ לשם כך אישור מרשות הרישוי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28


31688
 • אי עצירה במקום שמוצב בו תמרור "אבנים מתדרדרות".
 • נהיגה ברכב מנועי ללא ביטוח תקף.
 • אי הצמדת שלט "נהג חדש" על השמשה האחורית של הרכב.
 • נהיגה ללא מלווה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • בעת חיפוש אחרי מקום חנייה.
 • בכניסה לחצרים.
 • בנסיעה לאחור.
 • כאשר הרכב עומד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30


3712
 • האוטובוס הצהוב (1).
 • הרכב הפונה שמאלה (3).
 • הרכב הקרוב ביותר אל הצומת.
 • רוכב האופניים (2).
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב פרטי

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן