שאלה מספר:1 • לא. משרד הרישוי אינו רשאי לעכב חידוש רישיון נהיגה ללא הסכמתו של בעל רישיון הנהיגה.
 • כן. היא רשאית לעכב בגין כל קנס שהוטל על ידי כל גוף ממשלתי.
 • כן. משרד הרישוי רשאי לעכב בתנאי שהקנס כולל גם רישום נקודות בשיטת הניקוד בתעבורה.
 • כן, בתנאי שהקנס הוטל עקב עבירת תעבורה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • מי שקיבל רישיון ממשרד הביטחון.
 • מי שקיבל היתר על כך מרשות הרישוי.
 • מי שקיבל היתר מנציב כבאות ראשי.
 • מי שקיבל היתר ממשרד הבריאות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • האות לא יהיה ממושך יותר מן הדרוש.
 • האות יינתן בקצב מהיר ואחיד.
 • האות יינתן על ידי צפירה ארוכה ומתמשכת.
 • החוק מחייב שלוש צפירות לפחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4


3012
 • עצירת רכב לפרק זמן מוגדר, לשם פריקת מטען שלא ברציפות.
 • העמדת רכב לצורך טעינת מטען בלבד שלא ברציפות.
 • העמדת רכב לזמן כלשהו שלא לשם העלאת אנשים או הורדתם או טעינת מטען או פריקתו מיד, ללא הפסקות.
 • עצירת הרכב למשך יותר מ-30 שניות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5


3697
 • לרכב האדום (2) ואחר כך לרכב הכחול (1).
 • לרכב הכחול (1).
 • אף לא לאחד: כל היתר צריכים לתת לך (3) זכות קדימה.
 • לרכב האדום (2).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6


3728
 • הטנדר הסגול (3).
 • שלושתם נוסעים לפי החוק.
 • הרכב הבהיר (הפרטי) (1).
 • רכב כיבוי האש (2).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7


3115
 • מנתיב 2 לנתיב 3 או לנתיב 4.
 • מנתיב 1 לנתיב 4.
 • מנתיב 2 לנתיב 4.
 • מנתיב 1 לנתיב 3 או לנתיב 4.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • חלק מהמדרכה שסומן כמיועד לחצייה של הולכי רגל.
 • חלק מהכביש המסומן כמיועד לחצייה של הולכי רגל.
 • חלק מהדרך המיועד לחצייה של הולכי רגל, כולל מדרכה.
 • חלק מהשול שסומן כמיועד לחצייה של הולכי רגל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • רק כשנוסעים בדרך מהירה.
 • רק כשיורד גשם.
 • רק כשיש ערפל או יורד גשם שוטף או יורד שלג.
 • רק כשנוסעים לאחור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10


3703
 • הרכב הפרטי האדום ייכנס ראשון (1) ואחריו האופניים (2).
 • רוכב האופניים ייכנס ראשון (2) ואחריו הרכב הפרטי האדום (1).
 • רוכב האופניים ייכנס ראשון (2) ואחריו הרכב שאתה נוהג בו (3).
 • הרכב שאתה נוהג בו ייכנס ראשון (3) ואחריו הרכב הפרטי האדום (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11


3082
 • 8
 • 2
 • 1
 • 4
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • הנהג חייב ללבוש אפוד ביציאתו מן הרכב רק אם יש כלי רכב אחרים בדרך.
 • היוצא ראשון מהרכב חייב ללבוש אפוד זוהר תקני ביציאתו מן הרכב.
 • חובת לבישת אפוד מוטלת על הנהג בלבד, ולא על אדם אחר היוצא מן הרכב.
 • אין חובה כלשהי. חובת לבישת אפוד מוטלת בדרך עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • יש להודיע מיד למשרד הבריאות.
 • להודיע מיד על כך לרשות הרישוי.
 • יודיע למשרד הרישוי רק אם השינוי נגרם בתאונת דרכים.
 • יש להודיע למשרד הרישוי בתוך 20 יום.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • כאשר הנהג לא ציית לתמרור "עצור".
 • כאשר הנהג לא נתן זכות קדימה.
 • כאשר הנהג היה מעורב בתאונת דרכים שבה נהרג אדם ויש חשד סביר לאשמתו.
 • כאשר הנהג היה מעורב בתאונה שבה נגרם נזק לרכוש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • כן, אחרת ייחשב כשיכור.
 • כן, לאחר חצות הלילה בלבד.
 • לא, אינו חייב.
 • כן, אבל רק לאחר שיצא מפאב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16


3708
 • לך (3) יש זכות קדימה, מכיוון שאתה חוצה בקו ישר.
 • היכנס לצומת לפני משאית האשפה (2), כי היא חייבת לתת לך זכות קדימה (אתה (3) בא מימינה).
 • תן זכות קדימה לטרקטור (1) ולמשאית (2) החוצים את דרכך.
 • תן זכות קדימה רק לטרקטור הבא מימין (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • לאחר שהתקבל אישור מרשם המשכונות כי הרכב נקי מכל עיקול או שעבוד בלבד.
 • לאחר שרוכש הרכב שילם את האגרה הקבועה בחוק, כולל ארנונה על מקום החנייה.
 • לאחר שהוכח לרשות כי שולמו כל האגרות והמסים והוסר מהרכב כל עיקול או שעבוד ואין הגבלה אחרת.
 • לאחר שהמוכר שילם והציג אישור מרשם המשכונות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • הנע על שלושה גלגלים לפחות, ומשקלו הכולל המותר יותר מ-12,000 ק"ג.
 • הנע על שני גלגלים לפחות, משקלו הכולל המותר אינו יותר מ-1,500 ק"ג, וההיגוי בו נעשה באמצעות כידון.
 • הנע על ארבעה גלגלים לפחות, משקלו הכולל המותר אינו יותר מ-1,500 ק"ג, וההיגוי בו נעשה באמצעות הגה.
 • הנע על ארבעה גלגלים, משקלו הכולל המותר אינו מוגבל, וההיגוי בו נעשה באמצעות כידון.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19


3702
 • הרכב שבו אתה נוהג (3).
 • רוכב האופניים (1).
 • רוכב האופנוע (2).
 • אין פתרון בחוק למצב הנתון.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • 12 מטרים לפני מעבר חצייה.
 • 15 מטרים אחרי הצומת.
 • 15 מטרים אחרי קו עצירה.
 • 30 מטרים אחרי מפגש מסילת ברזל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21


3896
 • מותר, ובלבד שהרכב יהיה בהשגחה.
 • מותר, כאשר אין איסור בחוק או בתמרור וכשאין הפרעה לתנועה.
 • מותר תמיד.
 • אסור לחנות בשול בכל מקרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה שלוש שנים לפחות.
 • הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה חמש שנים לפחות.
 • הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה שנתיים לפחות.
 • הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה שנה אחת לפחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • הם המלצות בלבד. על פי שיטת הניקוד רק בית משפט מוסמך להטיל אמצעי תיקון.
 • באים במקום הרשעה בדין על עבירת תעבורה.
 • מוטלים בנוסף לכל עונש שהטיל בית המשפט על הנוהג ברכב בשל עבירות תעבורה.
 • אינם כוללים פסילת רישיון נהיגה (רק קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • תן זכות קדימה לכלי הרכב המתקרבים בכביש שאליו אתה נכנס.
 • ביציאה, כאמור, כללי מתן זכות קדימה זהים לכללים הנהוגים בצומת.
 • חובה עליך לתת זכות קדימה רק לכלי הרכב הבאים מצד ימין.
 • תן זכות קדימה לכלי הרכב המתרחקים בכביש שאליו אתה נכנס.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • לצורכי ביטחון בלבד ובזמן תאורה.
 • בעת סיור של רכב ביטחון לאורך גדרות בלבד.
 • אסור להשתמש בזרקור בדרך, פרט לרכב כיבוי אש.
 • רק בעת עצירה, ובתנאי שהזרקור לא יופנה אל מול רכב אחר או לאורך הדרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • בכביש בין-עירוני דו-סטרי.
 • כאשר הרכב מימינך נוסע לאט.
 • כשאתה נוהג בנתיב לפנייה שמאלה.
 • כאשר הרכב האחר עצר לפני צומת או לפני מעבר חצייה או לפני מפגש מסילת ברזל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • עליך לוודא שהנוסע במושב האחורי משמאל יצא מן הרכב לכביש בזהירות רבה.
 • עליך להדליק אורות חנייה אם אין תאורה ברחוב.
 • לפני יציאתך ממנו עליך לוודא שיציאתך אינה מפריעה לעובר דרך כלשהו.
 • עליך לוודא שהמרחק בין הרכב למדרכה אינו עולה על מטר אחד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • רק אם משקל הרכב העולה גדול מארבע טונות.
 • רק בדרך עירונית.
 • רק אם מוצב תמרור ירידה מסוכנת.
 • כאשר אין אפשרות מעבר בקטע הצר לשני כלי הרכב יחד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29


3208
 • מותר – לפחות שישה מטרים מן המפגש.
 • מותר – לפחות ארבעה מטרים מן המפגש.
 • מותר – לפחות 20 מטרים מן המפגש.
 • מותר – לפחות 12 מטרים מן המפגש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • פנייה שכתוצאה ממנה נהג רכב חוזר על עקבותיו לכיוון שממנו הגיע (מסתובב ונוסע בכיוון הנגדי).
 • כל פנייה שאינה בזווית ישרה היא פניית פרסה.
 • פנייה שבה נהג הרכב מבצע סיבוב של 360 מעלות.
 • רק פנייה שבה נהג הרכב נוסע במעגל תנועה וחוזר לכביש ממנו הגיע.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב פרטי

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן