שאלה מספר:1 • כל התשובות לא נכונות.
 • כשהאורות ברכב אינם תקינים.
 • ללא מגבים כלל.
 • בצמיגים שעומק חריציהם פחות ממ"מ אחד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • הדבר מותר רק כשהרכב בבעלות תאגיד, וקצין הבטיחות אישר בחתימתו ובחותמתו על הצילומים את תוקף המסמכים.
 • אם הרכב בבעלות אדם פרטי, וצילום המסמכים מתאים למקור לפי חתימת בעל הרכב.
 • בשום תנאי. ברכב חייבים להימצא המסמכים המקוריים בכל עת.
 • רק חברה להובלת רכב רשאית להחזיק צילום של הרישיונות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • יש זכות קדימה לרכב המהיר.
 • יש זכות קדימה למי שמגיע ראשון.
 • יש זכות קדימה לרכב המסיע יותר משמונה נוסעים.
 • שני כלי הרכב חייבים לסטות ימינה ככל האפשר ואף לרדת לשוליים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4


3728
 • הטנדר הסגול (3).
 • שלושתם נוסעים לפי החוק.
 • הרכב הבהיר (הפרטי) (1).
 • רכב כיבוי האש (2).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • מותר לעקוף בזהירות רכב הנע על יותר משני גלגלים.
 • מותר לעקוף, אך עליך לסיים את העקיפה אחרי הצומת.
 • מותר לעקוף רכב אטי בלבד.
 • אסור לעקוף ואסור לנסות לעקוף בתוך תחום הצומת (למעט עקיפת רכב דו-גלגלי).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • שלושה מטרים וחצי.
 • ארבעה מטרים.
 • שלושה מטרים.
 • שני מטרים וחצי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • למשטרת ישראל.
 • לבית המשפט.
 • למשרד התחבורה.
 • למשרד הפנים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8


3205
 • בתחום של 20 מטרים לפני מעבר החצייה ו-20 מטרים אחריו.
 • על מעבר החצייה ובתחום של 12 מטרים אחריו.
 • על מעבר החצייה ובתחום של 12 מטרים לפניו.
 • בתחום של 12 מטרים לפני מעבר החצייה ו-12 מטרים אחריו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9


3139
 • כל מהירות ובלבד שהנהג שולט שליטה מלאה ברכב.
 • מהירות סבירה שתאפשר לנהג שליטה ברכב, בהתחשב בכל הנסיבות ולא גבוהה מהרשום בחוק.
 • בכביש סלול – 80 קמ"ש; בדרך עפר-40 קמ"ש.
 • המהירות המרבית שאליה מסוגל להגיע הרכב בנסיבות הקיימות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10


3046
 • מושב תקני המיועד להסעת ילדים ברכב והרתום לרכב באמצעות חגורת בטיחות ומותקנות בו חגורות.
 • כל מושב המותאם להסעת ילדים וקשישים והעומד בתקן שקבע המשרד לאיכות הסביבה.
 • מושב תקני מיוחד, המותקן ברכב דו-גלגלי, והמיועד על פי מבנהו להסעת ילדים.
 • מושב המותקן ברכב בעת ייצורו, המיועד להסעת ילדים שגילם עד 14 שנים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • מותר לך לעקוף את הרכב רק כאשר המהירות אינה עולה על 35 קמ"ש.
 • אסור לך לעקוף את הרכב עד לחציית המפגש.
 • מותר לך לעקוף את הרכב עוד לפני המפגש.
 • מותר לך לעקוף את הרכב רק כאשר הדרך ממול פנויה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • יש לעבור את המקום מצדו השמאלי.
 • יש לעבור את המקום מצדו הימני, אלא אם כן סומן אחרת.
 • מותר לך לעבור את המקום מצדו הימני או השמאלי.
 • יש להמשיך בנסיעה בהתאם לגודל המבנה או העמוד או השטח הסגור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13


3717
 • הרכב האדום (1), האופנוע (2), הרכב שלך (3).
 • האופנוע (2), הרכב שלך (3), הרכב האדום (1).
 • הרכב האדום (1), הרכב שלך (3), האופנוע (2).
 • האופנוע (2), הרכב האדום (1), הרכב שלך (3).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • לא. רק משטרת ישראל רשאית להורות על הזמנת בעל רישיון להשתלמות.
 • כן, היא רשאית, על פי חוק.
 • לא, היא אינה רשאית לעשות זאת.
 • כן, היא רשאית, אבל רק בתוך תקופה של שנתיים מיום שקיבל את רישיון הנהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • כל שנה או כל תקופה אחרת שנקבעה בחוק.
 • כל שנתיים לכל סוגי כלי-הרכב.
 • כל שנתיים לרכב מסחרי וכל שנה לאופנועים.
 • כל שנתיים לכל רכב נוסעים פרטי, ללא הגבלת גיל הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • מותר לתקן רכב בדרך, אך אין להעמידו במקום יותר מ-12 שעות.
 • רק אם התיקון נוגע למערכת החשמל.
 • מותר לתקן תיקון קל, בתנאי שלא תיגרם אי נוחות לעוברי הדרך ואין להעמידו במקום יותר מ-24 שעות.
 • רק אם המקום סמוך למוסך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • רשות הרישוי תפסול את רישיון הנהיגה שלו למשך שלושה חודשים והוא יחויב במבחן עיוני (תאוריה).
 • על פי שיטת הניקוד, אין רשות הרישוי מוסמכת לפסול את רישיון הנהיגה שלו.
 • רשות הרישוי רשאית להמליץ לבית משפט לפסול את רישיון הנהיגה שלו לצמיתות.
 • רק בית משפט רשאי ומוסמך לפסול את רישיון הנהיגה שלו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • הם מוטלים רק אם בית המשפט לא הטיל כל עונש על הנהג.
 • הם מוטלים בנוסף לכל עונש אחר שהטיל בית המשפט על הנהג בשל עבירת תעבורה.
 • הם מאפשרים לקצין משטרה לפסול רישיון נהיגה על כל עבירת תעבורה.
 • הם מוטלים רק על ידי בית המשפט.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • באור הגבוה - לפחות 100 מטרים; באור הנמוך - לפחות 30 מטרים.
 • באור הגבוה - לפחות 150 מטרים; באור הנמוך - לפחות 60 מטרים.
 • טווח אורות החזית אינו מוגדר בחוק והוא נתון לשיקולי יצרן הרכב.
 • באור הגבוה - לפחות 120 מטרים; באור הנמוך - לפחות 50 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • קו לרוחב הכביש או לרוחב חלק ממנו, המסמן גבול לשם עצירת רכב.
 • קו לאורך הכביש המסמן גבול לשם עצירת רכב רק בצמתים מרומזרים.
 • קו צומת לאורך כביש או בחלק מאורכו, המסמן גבול לשם עצירת רכב סמוך למדרכה.
 • קו לאורך הכביש המסמן גבול לשם עצירת רכב לפני מפגש מסילת ברזל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית.
 • באזור מיתון תנועה.
 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית ושיש בה שטח הפרדה בנוי.
 • בנסיעה בדרכים ראשיות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22


3703
 • הרכב הפרטי האדום ייכנס ראשון (1) ואחריו האופניים (2).
 • רוכב האופניים ייכנס ראשון (2) ואחריו הרכב הפרטי האדום (1).
 • רוכב האופניים ייכנס ראשון (2) ואחריו הרכב שאתה נוהג בו (3).
 • הרכב שאתה נוהג בו ייכנס ראשון (3) ואחריו הרכב הפרטי האדום (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • בהתאם לתנאים שנקבעו במבחן השנתי של הרכב (טסט).
 • בהתאם לתנאים הרשומים בהנחיות יצרן הרכב בספר הרכב.
 • הנוהג ברכב חייב להיות בעל רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב.
 • הנוהג ברכב רשום כבעל הרכב או כבעל השליטה בו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • בדרך שאינה עירונית, כשנוסעים בשיירה.
 • רק בדרך מהירה.
 • בדרך עירונית שיש בה תאורת רחוב ובדרך שאינה עירונית.
 • בדרך שאינה עירונית, כשתנאי התנועה מאפשרים זאת ואין רכב ממול.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25


3210
 • מותר, כשהנתיב רחב משניים וחצי מטרים.
 • מותר, רק ב"זמן תאורה".
 • אסור לחלוטין.
 • מותר, בדרך עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • רק כשאתה רוכב על אופנוע.
 • כשאתה נוהג בנתיב המיועד רק לפנייה ימינה.
 • כאשר בנתיב השמאלי נוסע מלפניך רכב במהירות נמוכה משלך.
 • כשאתה נוהג בנתיב המיועד רק לפנייה שמאלה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • כל חלק של הדרך (מדרכה, שול, אי-תנועה וכו), המוגבה מעל הכביש.
 • שטח לאורך הכביש, המאפשר לעוברי הדרך לעצור בו, להחנות בו את רכבם או לעמוד עליו לצורך התרעננות.
 • כל שטח המסומן על הכביש ואסור לנסיעה.
 • שטח הפרדה המחלק את הדרך לאורכה באמצעות התקן מוגבה מעל הכביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • גשר מעל פני הכביש או מנהרה שיועדו למעבר הולכי רגל.
 • מקום מעבר של תלמידי בתי הספר.
 • כל מקום בכביש שהולכי רגל נוהגים לעבור בו.
 • חלק הכביש שיועד על פי סימון או תמרור לחצייה של הולכי רגל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • רק בחורף.
 • כאשר הנהג סבור שטוב להדליק אור ערפל.
 • רק בגשם שוטף, בערפל או בשלג.
 • רק בחשכה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • רכב מנועי פרטי המיועד להסיע 12 נוסעים לפחות, שצוין ברישיון הרכב כרכב פרטי.
 • רכב מנועי המיועד להסיע עשרה נוסעים, שצוין ברישיון הרכב כרכב פרטי.
 • רכב מנועי פרטי המיועד להסיע עד שמונה נוסעים נוסף לנהג, שצוין ברישיון הרכב כרכב פרטי.
 • רכב מנועי ציבורי המיועד להסיע שמונה נוסעים, שצוין ברישיון הרכב כרכב ציבורי.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב פרטי

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן