שאלה מספר:1


3082
 • 6
 • 1
 • 7
 • 3
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2


3139
 • 30 קמ"ש.
 • 60 קמ"ש בדרך מהירה; 40 קמ"ש בדרך אחרת.
 • 40 קמ"ש בכל דרך.
 • 50 קמ"ש בכל דרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • במושב הקדמי בלבד, בליווי נוסע מבוגר.
 • במושב בטיחות לתינוקות ורק במושב האחורי ברכב.
 • על ברכי נוסע בן יותר מ-21 שנים.
 • במושב הבטיחות, כשגבו של מושב הבטיחות מופנה לחזית הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • 12 מטרים לפני מעבר חצייה.
 • 15 מטרים אחרי הצומת.
 • 15 מטרים אחרי קו עצירה.
 • 30 מטרים אחרי מפגש מסילת ברזל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • בהתקרבות לצומת.
 • בעקיפת רכב.
 • לפני מעגל תנועה.
 • בפניות ימינה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • עלינו לוודא כי אחד ההילוכים משולב ומופעל.
 • בהילוך גבוה ובלחיצה רצופה על דוושת הבלם להגברת הבטיחות.
 • בהילוך סרק, כדי לחסוך בדלק.
 • בהילוך משולב ובלחיצה רצופה על דוושת המצמד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • תן זכות קדימה לכלי הרכב המתקרבים בכביש שאליו אתה נכנס.
 • ביציאה, כאמור, כללי מתן זכות קדימה זהים לכללים הנהוגים בצומת.
 • חובה עליך לתת זכות קדימה רק לכלי הרכב הבאים מצד ימין.
 • תן זכות קדימה לכלי הרכב המתרחקים בכביש שאליו אתה נכנס.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8


3567
 • לכל רכב מנועי ושאינו מנועי .
 • לכלי רכב מנועיים פרטיים בלבד.
 • לרכב מנועי המורשה והמסוגל לנוע במהירות שצוינה בתמרור או מהר ממנה.
 • לכל רכב מנועי, למעט משאיות כבדות שמהירות נסיעתן עלולה להפריע לתנועה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • ניתן היתר לכך מיבואן הרכב.
 • הדבר צוין ברישיון הרכב.
 • הדבר צוין בתעודת הביטוח.
 • הדבר צוין ברישיון הנהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • באוטובוסים בלבד.
 • ברכב דו-גלגלי בלבד.
 • ברכב מסחרי בלבד.
 • בכל רכב מנועי, כולל גרורים ונתמכים, למעט אופנוע.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • אין הגבלה לאופן העמדת רכב בכביש.
 • בניצב לשפת הכביש.
 • בזווית שלא תעלה על 30 מעלות משפת המדרכה.
 • במקביל לשפת הכביש או לפי הסימון.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • אסור, אלא אם כן התירה זאת רשות התמרור בתמרור או בסימון מתאים.
 • מותר, אם לא סומן אחרת.
 • מותר, בתנאי שהרכב יעמוד נגד כיוון הנסיעה.
 • מותר, בכביש בעל שני נתיבים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית ובה שטח הפרדה המסומן על הכביש.
 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית ובה שטח הפרדה בנוי.
 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית.
 • בכניסה למנהרה ובנסיעה בה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • רווח של 30 מטרים, כדי לאפשר עצירה בטוחה.
 • רווח המאפשר לעצור בכל עת ולמנוע תאונה.
 • רווח של 40 מטרים, כדי למנוע תאונה.
 • רווח של שלוש שניות לפחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • אתה חייב לעלות על המדרכה כדי לפנות דרך לרכב הביטחון.
 • אסור לך להיכנס לצומת באור אדום.
 • מותר לך להיכנס לצומת גם באור אדום.
 • אתה חייב להיכנס לצומת באור אדום.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • החוק אינו מתייחס למקום החזקתו.
 • בכל רכב מנועי, וכן ברכב שאינו מנועי.
 • בכל רכב מנועי.
 • בכל רכב מנועי, פרט לטרקטור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17


3139
 • לא. אין חובת תקינות. די לנסוע במהירות מותרת.
 • לא. הדבר נעשה לפי רצונו של הנהג.
 • לא תמיד, רק ברכב שבו מותקן טכוגרף.
 • כן, בכל עת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • בחלון האחורי של הרכב, בשוליו העליונים, כך שייראה לנוהג אחריו.
 • בחלון האחורי של הרכב, בשוליו התחתונים, כך שייראה לנוהג מאחוריו.
 • במרכז החלון האחורי של הרכב, בשוליו העליונים, כך שייראה לכל נוהג אחר מכל כיוון של נסיעה.
 • במרכז החלון האחורי של הרכב, בתנאי שלא יסתיר את אור הבלם.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • רק לרכב הנוסע במהירות גבוהה.
 • לכל רכב המתקרב בכביש מכל כיוון שהוא.
 • רק לרכב הבא מימין.
 • רק לרכב הבא משמאל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20


31688
 • אי עצירה במקום שמוצב בו תמרור "אבנים מתדרדרות".
 • נהיגה ברכב מנועי ללא ביטוח תקף.
 • אי הצמדת שלט "נהג חדש" על השמשה האחורית של הרכב.
 • נהיגה ללא מלווה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • להגביר מהירות כדי להבטיח פנייה חלקה.
 • להיצמד למרכז הכביש כדי להבטיח את יציבות הרכב.
 • להגביר מהירות בכניסה ולהאט באמצע הסיבוב.
 • להאט את מהירות הנסיעה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22


3082
 • 4
 • 7
 • 6
 • 3
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23


3242
 • יישלח לבדיקה רפואית ולמבחן עיוני (תאוריה).
 • יפסל רישיון הנהיגה שלו לתקופה של 30 ימים.
 • יזומן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה ויחויב במבחן.
 • יחויב במבחן עיוני (תאוריה) ורישיון הנהיגה שלו ייפסל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24


3105
 • בנהיגה במהירות אטית ובסטייה חדה.
 • לאחר איתות ומבט במראות בלבד.
 • בתנאי שלא ייגרם סיכון או הפרעה לעוברי דרך.
 • אסור לסטות כלל מנתיב הנסיעה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • את זהותו של בעל הרכב ושהרכב אינו גנוב.
 • שברכב נעשו הטיפולים התקופתיים במועדם.
 • שהוא בקיא בהפעלת הרכב ובשימוש בו.
 • שיש כלי עבודה, גלגל חילוף (גלגל רזרבי) תקין, משולש אזהרה ומדחס אוויר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26


3082
 • 3
 • 5
 • 1
 • 2
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • למסור הודעה לנהג על הפסקת השימוש ברכב ולקחת את רישיון הרכב.
 • אין הוא רשאי לעשות דבר. אין בסמכותו של בוחן או של שוטר לבדוק רכב בדרך.
 • להזמין את בעל הרכב לבירור באיגוד המוסכים.
 • לשלוח את הרכב למכון רישוי למבחן חצי שנתי נוסף.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • לא, אסור לעקוף.
 • כן, בתנאי שהרכב הנעקף הוא אופנוע.
 • כן, בתנאי שהרכב העוקף לא יעבור את הקו הרצוף הלבן.
 • כן, רק אם הרכב העוקף הוא רכב אטי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • פרק הזמן שבין תום רבע שעה אחרי שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה לפני זריחתה.
 • פרק הזמן שבו קיים ערפל כבד.
 • פרק הזמן שבין שקיעת השמש לזריחתה למחרת.
 • פרק הזמן שבו נדרש להדליק אורות חנייה ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • מותר, לנוסעים בוגרים בלבד.
 • מותר, בנסיעה בדרכי עפר.
 • מותר, ברכב אספנות בלבד.
 • אסור, למעט באופנוע.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב פרטי

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן