שאלה מספר:1


3147
 • מותר, בתנאי שהשוליים רחבים.
 • מותר רק לרכב ציבורי.
 • מותר רק באור יום.
 • אסור לחלוטין.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • לא, אסור להסיעו אפילו בדחיפה. דין הדוחף כדין נוהג ברכב.
 • מותר, כאשר המנוע פועל בהילוך סרק (ניוטרל).
 • מותר, אבל יש להעלותו על המדרכה.
 • מותר, כאשר המנוע אינו פועל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • רק לרכב פרטי ולאופנוע מותר לנסוע בשול הדרך, ורק כדי לתת זכות קדימה לאוטובוסים.
 • לרכב שאינו מנועי וכן לטרקטור ולרכב אטי.
 • רק למונית מותר, לצורך עקיפת כלי רכב העומדים בצומת.
 • אסור לאיש להשתמש בשולי הדרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • כן, במקום שנעשות בו עבודות סלילה או תחזוקה בכביש.
 • לא. חובה לציית רק לשוטר במדים.
 • לא, אבל יש חובה לציית לו לעניין עצירה בשול הדרך בלבד.
 • כן, בדרך עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • כן. כל עובר דרך חייב בציות לתמרורים.
 • כן, בהיותו על הכביש בלבד.
 • כן, בהיותו על המדרכה בלבד.
 • לא. רק הנוהגים ברכב חייבים לציית להוראות הניתנות בתמרור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • יש לפנותו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-48 שעות.
 • למשך זמן תיקונו, ובלבד שלא יהיה יותר מ-72 שעות.
 • עד לבואו של רכב חילוץ, ובתנאי שפרק הזמן לא יעלה על שבוע.
 • יש לפנותו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-24 שעות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • שלושה מטרים וחצי.
 • ארבעה מטרים.
 • שלושה מטרים.
 • שני מטרים וחצי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • שמו, מספר תעודת הזהות שלו ומספר הטלפון שלו.
 • מספר רישיון הנהיגה שלו ומספר הרישוי של הרכב בלבד.
 • אין צורך למסור כל פרטים אם לוחיות הזיהוי של הרכב שלמות וקריאות.
 • שמו, מענו, מספר רישיון הנהיגה שלו, מספר הרישוי של הרכב ושם בעליו של הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9


31501
 • 2 מ"מ, לרבות גלגל החילוף (רזרבי).
 • 2 ס"מ פרט לגלגל החילוף (רזרבי).
 • 2 מ"מ, פרט לגלגל החילוף (רזרבי).
 • 2 ס"מ, לרבות גלגל החילוף (רזרבי).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • כשהפגיעה קלה והנזק הנגרם לרכב או לרכוש אינו גדול.
 • כשמודיעים על המקרה לחברת הביטוח במועד ובזמן הנקוב בחוק.
 • כאשר מזמינים שמאי רכב, המוכר לצורך העניין על ידי המשטרה.
 • כששוטר מזדמן למקום האירוע, ופרטי המקרה הובאו לידיעתו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • בדיקת מאמץ שמודדים בה את כמות האוויר הנכנסת לריאותיו של נוהג הרכב בעת הנהיגה.
 • בדיקה שבה נושף אדם לתוך מכשיר הנותן מידע על נפח ריאותיו.
 • בדיקה שעושה רופא המשפחה למבקש רישיון נהיגה חדש, על פי דרישת רשות הרישוי.
 • בדיקת אוויר שננשף לתוך מכשיר הנותן מידע על מידת ריכוז האלכוהול בדמו של הנבדק.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12


3715
 • תמתין ותיתן לרכב הצהוב (1) לעבור לפניך.
 • תעצור (2) לפני הכניסה לצומת ותבדוק את מצב התנועה והתימרור.
 • תמשיך בנסיעתך בזהירות, אגב שמירת קשר עין עם הרכב הצהוב (1). עליו לתת לך זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה לרכב הצהוב (1), כי הוא בא מימינך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • אם עבר הנהג עבירה בכך שתוקף רישיון הנהיגה שלו פג לפני עשרה ימים ויותר.
 • אם עבר הנהג עבירה של סיכון הולך רגל במעבר חצייה.
 • אם הוצא צו מעצר נגד בעל הרכב.
 • אם עבר הנהג עבירה בכך שהנוסע לצדו לא חגר חגורת בטיחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14


3079
 • בשול ועל שטח ההפרדה, בעת גודש תנועה.
 • בכביש בלבד – במקום שיש בו כביש.
 • בכביש ועל שטח ההפרדה, בכל עת.
 • בכל חלק של הדרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • עצור תמיד ותן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את הכביש.
 • האט ואף עצור אם צריך, כדי לאפשר להולכי הרגל לעבור בבטחה.
 • ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית יש לנקוט את הכלל "מגיע ראשון יוצא ראשון". הולכי הרגל יחכו.
 • עצור תמיד ותן זכות קדימה לכלי הרכב הבאים משמאל ומתקרבים אל היציאה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • בכביש שבו מסומן יותר מנתיב אחד לפנייה ימינה.
 • הדבר מותר כאשר התנועה בדרך דלילה מאוד.
 • בשום מצב. החוק מתיר רק לרכב כבד וארוך לפנות ימינה שלא מהנתיב הימני
 • הפנייה מותרת לכלי רכב שמהירותם גבוהה מכלי הרכב הנמצאים בנתיב הימני.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • רווח של 30 מטרים, כדי לאפשר עצירה בטוחה.
 • רווח המאפשר לעצור בכל עת ולמנוע תאונה.
 • רווח של 40 מטרים, כדי למנוע תאונה.
 • רווח של שלוש שניות לפחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • אין חשיבות לצד, העיקר לעקוף את המכשול.
 • להתחשב בתנאי הדרך ובהתאם לכך לעקוף.
 • לעבור מימין, אלא אם כן יש תמרור המורה אחרת.
 • לעקוף אותו משמאל בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • אסור לעבור אותו מצדו הימני.
 • מותר לעבור אותו מצדו הימני.
 • עקיפתו תהיה מצד שמאל בלבד.
 • אסור לעבור אותו מכל צד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • יפנה את הגלגלים האחוריים אל המדרכה וישלב הילוך סרק (ניוטרל).
 • יפנה את הגלגלים הקדמיים לכיוון המדרכה וישלב הילוך סרק (ניוטרל – N).
 • יפנה את הגלגלים הקדמיים לכיוון המדרכה וישלב הילוך ראשון.
 • יפנה את הגלגלים הקדמיים לכיוון המדרכה וישלב הילוך אחורי (באוטומט – P).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21


3160
 • מותר להמשיך בנסיעה בתנאי שנוהגים בזהירות.
 • מותר להמשיך בנסיעה כשהמחסום התחיל להתרומם.
 • מותר להמשיך בנסיעה כל עוד המחסום לא הגיע למצבו התחתון וננעל.
 • אסור להמשיך בנסיעה כל עוד המחסום נמצא בתנועה לכל כיוון או כשהוא במצב אופקי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • כן, אבל נחוץ לשם כך היתר של המפקח על התעבורה.
 • כן, אבל נחוץ לשם כך היתר משוטר.
 • כן. כשמובילים מטענים ארוכים מותר לגרור יותר מגרור אחד, אך נחוץ אישור קצין הבטיחות.
 • כן, אך נחוץ לשם כך אישור מרשות הרישוי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • כאשר יש צורך אישי בנסיעה לאחור, גם אם נסיעה לאחור אינה הכרחית.
 • כאשר יש צורך תחבורתי בנסיעה זו, ואין דרך אחרת לקיים את הנסיעה.
 • היא מותרת תמיד. העיקר שהנהגים האחרים יראו תמיד את הנהג הנוסע לאחור.
 • רק אם רוחב הכביש יותר מארבעה מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24


3155
 • חובה עליו להאט תמיד.
 • עליו להתנהג כרגיל. נהיגה זהירה מחויבת רק כאשר נראית או נשמעת רכבת מתקרבת.
 • רק לכבות רדיו המותקן ברכב.
 • עליו להתנהג כרגיל. במפגש שיש בו מחסום ניתן להיות פחות ערניים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • שאין לו חומר מסוכן במטען הרכב.
 • שהפנייה נעשית במקום שאינו לפני פסגה בכביש.
 • שהוא מתחיל את הפנייה מהנתיב הימני ביותר.
 • שהוא מתחיל את הפנייה מהנתיב השמאלי ביותר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • מותר לפנות פניית פרסה שמאלה, רק אם מסומן בנתיב חץ המכוון ימינה.
 • כל התשובות נכונות.
 • פניית פרסה שמאלה מותרת לרכב נוסעים פרטי בלבד.
 • מותר לפנות פניית פרסה כשאין הפרעה לתנועה ואין תמרור או סימון האוסר את פניית הפרסה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • אסורה, פרט לקטנועים ולאופנועים.
 • מותרת כאשר יש סימון מיוחד לכך.
 • מותרת רק בכביש רחב.
 • אסורה, פרט לרכב שאורכו שלושה וחצי מטרים או פחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28


3210
 • מותר, כשהנתיב רחב משניים וחצי מטרים.
 • מותר, רק ב"זמן תאורה".
 • אסור לחלוטין.
 • מותר, בדרך עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • רק כאשר הוא נוהג בזמן הלילה ובתנאי שהחובה רשומה ברישיון הנהיגה שלו.
 • כשהוא נוהג בשעות שבהן הראות מוגבלת ובעת סינוור.
 • רק כאשר הוא נוהג בזמן תאורה ובתנאי שהחובה רשומה ברישיון הנהיגה שלו.
 • אם צוין ברישיון הנהיגה שלו כי הוא חייב להרכיב אותם בעת הנהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • המשך לנסוע כרגיל: על הולך הרגל לוודא שלא יסתכן ולא יפריע לך.
 • האט ואפשר להולך הרגל להשלים את חצייתו.
 • צפור והזהר את הולך הרגל ועבור בזריזות לפניו.
 • תאיץ ותעבור מהר את מעבר החצייה לפני בוא הולך הרגל.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב פרטי

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן