שאלה מספר:1


3138
 • מרחק נסיעה של שתי שניות לפחות.
 • מרחק נסיעה של לפחות שלוש שניות (בשיטת 21...22...23).
 • מרחק נסיעה של שנייה אחת לפחות.
 • לפחות 22 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • שנתיים.
 • שנה אחת בלבד.
 • חמש שנים.
 • עשר שנים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • להגביר מהירות כדי להבטיח פנייה חלקה.
 • להיצמד למרכז הכביש כדי להבטיח את יציבות הרכב.
 • להגביר מהירות בכניסה ולהאט באמצע הסיבוב.
 • להאט את מהירות הנסיעה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • אחרי קו העצירה, שמונה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
 • לפני קו העצירה; באין קו עצירה – לפני המחסום; באין מחסום – לפחות ארבעה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
 • במקום ששם שדה הראייה הוא הטוב ביותר בלי להפריע לתנועת הרכבת.
 • לפני המחסום; באין מחסום – שישה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • הוא נוהג ברכב שאורכו יותר משמונה מטרים.
 • הוא נוסע בכביש דו-סטרי.
 • מוצב תמרור האוסר פנייה שמאלה.
 • אין הוא נראה לנהג רכב אחר המתקרב מכל צד שהוא.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6


3709
 • תן זכות קדימה לרוכב האופנוע (2) ולאוטובוס הצהוב (1).
 • סע קדימה בזהירות. נהגי כלי הרכב (1, 2 ) חייבים לתת לך זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה לאופנוע בלבד (2).
 • תן זכות קדימה לאוטובוס הצהוב בלבד (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7


3242
 • יישלח לבדיקה רפואית ולמבחן עיוני (תאוריה).
 • יפסל רישיון הנהיגה שלו לתקופה של 30 ימים.
 • יזומן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה ויחויב במבחן.
 • יחויב במבחן עיוני (תאוריה) ורישיון הנהיגה שלו ייפסל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8


3106
 • סטייה מותרת רק בכביש שאין בו תנועת כלי רכב.
 • בתנאי שלא ייגרם סיכון או הפרעה לעוברי דרך.
 • בנהיגה במהירות נמוכה ובסטייה חדה.
 • אסור לסטות כלל מקו הנסיעה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • קרוב ככל האפשר לשפתו הימנית.
 • במקום שבו נוסע כל רכב אחר.
 • קרוב ככל האפשר לשפתו השמאלית כאשר פניו אל מול התנועה.
 • בשום חלק. הרכיבה על אופניים אינה מותרת בכביש כלל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • מותר רק בדרך שאינה עירונית – לצורך מניעת סכנה.
 • מותר רק לצורך מניעת סכנה שלא ניתן למנוע אותה באופן אחר.
 • מותר רק בכביש עירוני - לצורך נסיעה בשיירה.
 • מותר בכל דרך אבל רק לרכב ציבורי – לצורך מניעת סכנה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • למי שאין בידו רישיון נהיגה מותר להסיע בכוח הגוף רכב נוסעים פרטי בלבד.
 • למי שאין בידו רישיון נהיגה מותר להסיע בכוח הגוף רכב דו-גלגלי בלבד.
 • דינו כדין נוהג ברכב.
 • למי שאין בידו רישיון נהיגה, מותר להסיע בכוח הגוף טרקטורון בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • אסור.
 • מותר, רק ביום.
 • אסור, אלא אם כן הדרך אינה מוארת כראוי ולא תהיה סכנת סינוור.
 • מותר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • כן. החובה חלה על הנהג ועל הנוסעים רק בדרך שאינה עירונית.
 • כן. החובה חלה על הנהג ועל כל הנוסעים בכל דרך.
 • כן, אך החובה חלה על הנהג ועל הנוסעים בדרך עפר בלבד.
 • לא, אין חובה לחגור חגורות בטיחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • רשות הרישוי רשאית לחייב נהג שצבר נקודות לחובתו לעבור מבחנים והיא רשאית גם לפסול את רישיונו.
 • רק קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה.
 • רשות הרישוי אינה מוסמכת לפסול רישיון נהיגה.
 • רק בית המשפט לתעבורה רשאי לפסול רישיון נהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • לכל סוגי כלי הרכב, בשעות הלילה, בהתאם לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס.
 • לרכב פרטי, רק בשבתות ובחגים, בהתאם לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס.
 • לרכב פרטי בשעות הלילה, בהתאם לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס.
 • לאופנועים, רק בשבתות ובחגים, בהתאם לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • גרור שמשקלו הכולל המותר אינו יותר מ-1,500 ק"ג.
 • שום גרור. בעל רישיון, כאמור, אינו רשאי לגרור גרור.
 • גרור שמשקלו הכולל המותר יותר מ-1,500 ק"ג.
 • גרור שמשקלו הכולל המותר אינו יותר מ-2,000 ק"ג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • יפנו מיד את כלי הרכב מהכביש ויחליפו ביניהם פרטים מזהים.
 • ידווחו למשטרה וימתינו להוראותיה.
 • יחליפו פרטים מזהים וימתינו לשירותי ההצלה בלי להזיז כל רכב.
 • יזעיקו את כוחות ההצלה וימתינו במקום התאונה בלי להזיז כל רכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • כשרכבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה.
 • אין חובת עצירה, אלא יש להפעיל שיקול דעת אם צריך לעצור כשרכבת נראית ומתקרבת.
 • כשמוצב תמרור "תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה".
 • כאשר מוצב תמרור "מפגש מסילת ברזל".
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • ניתן היתר לכך מיבואן הרכב.
 • הדבר צוין ברישיון הרכב.
 • הדבר צוין בתעודת הביטוח.
 • הדבר צוין ברישיון הנהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20


3155
 • להאט עד כדי יכולת עצירה לפני המסילה.
 • להמשיך את הנהיגה כרגיל. אין חובת האטה.
 • לעצור לפני המסילה, במרחק של מטר אחד לפחות מהמסילה.
 • לעצור לפתוח את החלונות ברכב ולהאזין.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • תפעיל את אורות החנייה, תפנה את הגלגלים הקדמיים לשפת הכביש ותשלב להילוך אחורי.
 • תפעיל את בלם העזר (חנייה), תפנה את הגלגלים הקדמיים לשפת הכביש ותשלב להילוך אחורי (פרט לרכב אוטומטי).
 • תפנה את הגלגלים הקדמיים לשפת הכביש ותשלב להילוך קדמי (באוטומט-P).
 • תפעיל את בלם העזר (חנייה) ותפנה את הגלגלים הקדמיים למרכז הכביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • 750 ק"ג.
 • 450 ק"ג.
 • 2,200 ק"ג, אבל לא יותר מהמשקל העצמי של הרכב שלך.
 • 1,500 ק"ג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • כל כביש שתנועת כלי רכב מותרת בו בכיוון אחד בלבד.
 • כל כביש שתנועת רכב לא מנועי מותרת בו בכיוון אחד בלבד.
 • כל שביל שתנועת רכב מותרת בו בכיוון אחד בלבד.
 • כל כביש שתנועת כלי רכב מותרת בו בשני כיוונים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • אם יש ברכב שני אפודים, מותר לשני אנשים לצאת לבושים באפוד זוהר.
 • הנהג היוצא מן הרכב פטור מחובת לבישת אפוד, אם נוסע ברכב לבש אפוד ויצא לפניו מן הרכב.
 • על הנהג היוצא מן הרכב ללבוש אפוד זוהר עם יציאתו מהרכב.
 • כל התשובות נכונות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • רק בפניות שמאלה בצמתים.
 • כאשר אתה מתכוון להתחיל בנסיעה או להפנות את רכבך או לסטות מנתיבך.
 • רק לפני עקומה חדה.
 • בהתקרבך למפגש מסילת ברזל או למעבר חצייה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • מותר לך לעקוף, בתנאי שלא תחצה את קו ההפרדה הרצוף.
 • מותר לך לעקוף אפילו משמאל לקו הרצוף, אלא אם כן יש תמרור מיוחד האוסר זאת.
 • מותר לך לעקוף רק אם הרכב האטי הוא רכב לא מנועי.
 • מותר לך לעקוף ולחצות את הקו הרצוף אם הרכב נוסע לאט במשך זמן רב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • 60 סנטימטרים.
 • 40 סנטימטרים.
 • 70 סנטימטרים.
 • 50 סנטימטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית.
 • באזור מיתון תנועה.
 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית ושיש בה שטח הפרדה בנוי.
 • בנסיעה בדרכים ראשיות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • במקום שיש בו צל משדרת עצים גבוהים.
 • בהתקרבך למקום שיש שם חשש לפעילות עבריינית.
 • לפני עקיפת רכב ובמהלך העקיפה – להגברת הבטיחות.
 • בדרך שאינה פנויה או שהראות בה מוגבלת או שיש בה עקומות חדות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • אין הוראה מפורשת בחוק.
 • עליהם להיות בכל עת ברכב, במצב נקי וניתנים לקריאה.
 • די שיהיו נקיים מכל כתם והתמונה בהם ברורה.
 • יש להחזיקם בבית, במצב נקי וניתנים לקריאה בכל עת.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב פרטי

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן