שאלה מספר:1 • במקום הנראה לעין, שהגישה אליו נוחה להפעלה מהירה.
 • ליד מכל הדלק, במקום סגור ונעול.
 • ליד המצבר, במקום סגור ונעול.
 • על גג הרכב, באופן שהגישה אליו נוחה להפעלה מהירה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • רכב הנע על ארבעה גלגלים לפחות, אופן הישיבה עליו הוא כשרגלי הנהג מצד אחד של המושב, וההיגוי בו נעשה באמצעות הגה.
 • רכב הנע על ארבעה גלגלים לפחות וההיגוי בו נעשה באמצעות הגה.
 • רכב הנע על ארבעה גלגלים לפחות, אופן הישיבה עליו הוא כשרגלי הנהג משני צדי המושב, וההיגוי בו נעשה באמצעות כידון.
 • רכב הנע על שני גלגלים לפחות, אופן הישיבה עליו הוא כשרגלי הנהג משני צדי המושב, וההיגוי בו נעשה באמצעות כידון.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • יפנו מיד את כלי הרכב מהכביש ויחליפו ביניהם פרטים מזהים.
 • ידווחו למשטרה וימתינו להוראותיה.
 • יחליפו פרטים מזהים וימתינו לשירותי ההצלה בלי להזיז כל רכב.
 • יזעיקו את כוחות ההצלה וימתינו במקום התאונה בלי להזיז כל רכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4


3718
 • תן זכות קדימה לרכב הפרטי (1).
 • תן זכות קדימה לרכב הפרטי (1) ולמשאית (2).
 • היכנס (3) לצומת. לך יש זכות קדימה בצומת.
 • אפשר לרכב הגדול (2) לנסוע. תמיד זכות הקדימה היא של הרכב הגדול.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לנהג על ידי שוטר כאשר הנהג עבר עבירת תעבורה כלשהי.
 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לנהג על ידי שוטר, שמאי או בוחן עקב ליקוי או תאונה ברכב.
 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לבעל הרכב על ידי מנהל מוסך מורשה לאחר שהתגלתה תקלה ברכב.
 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לבעל הרכב על ידי בוחן נהיגה כשהתגלתה תקלה ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6


3724
 • הרכב משמאל ייסע ראשון (2), אחריו הרכב מימין (1) ולבסוף אתה (3).
 • הרכב מימין (1), אתה אחריו (3) ולבסוף הרכב משמאל (2).
 • אתה ראשון (3), אחריך הרכב משמאל (2) ולבסוף הרכב מימין (1).
 • אתה ראשון (3), אחריך הרכב מימין (1) ולבסוף הרכב משמאל (2).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • חברת הביטוח שבה מבוטח הרכב.
 • הנהג בעת הנהיגה, גם אם אינו בעל הרכב.
 • המוסך המטפל באופן קבוע ברכב.
 • בעל הרכב, גם כשאינו נוהג בו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית.
 • באזור מיתון תנועה.
 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית ושיש בה שטח הפרדה בנוי.
 • בנסיעה בדרכים ראשיות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • 20 מטרים ממנו.
 • 15 מטרים ממנו.
 • 12 מטרים ממנו.
 • 24 מטרים ממנו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10


3711
 • לאף אחד. לך (3) יש זכות קדימה
 • לרוכב האופנוע (1) ולאוטובוס (2).
 • לאוטובוס בלבד (2).
 • לרכב הקרוב ביותר אל הצומת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • אסור.
 • מותר, בתנאי שהם חגורים בחגורת בטיחות.
 • מותר אדם אחד כמלווה.
 • מותר לנוסעים שהיו ברכב בזמן התקלה להישאר בו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • כשהוא עייף.
 • לפני סיום העקיפה בכביש דו-סטרי.
 • כשהוא מתקרב למהירות המרבית המותרת.
 • בכל מקרה שבו צפויה סכנה לעוברי דרך או לרכוש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • כביש שבו מותרת התנועה בכיוון אחד בלבד.
 • דרך בת נתיב אחד בלבד.
 • כביש שבכיוון אחד מותר לכל סוגי הרכב לנוע ומנגד – רק לרכב ציבורי.
 • דרך ללא מוצא.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • כל מי שקיבל לראשונה רישיון נהיגה ברכב נוסעים פרטי וגילו אינו עולה על 24 שנים.
 • כל מי שקיבל לראשונה רישיון נהיגה ברכב נוסעים פרטי וגילו אינו עולה על 30 שנים.
 • כל מי שקיבל לראשונה רישיון נהיגה ברכב נוסעים פרטי או במשא קל דרגה C1 .
 • כל מי שקיבל לראשונה רישיון נהיגה ברכב נוסעים פרטי וגילו אינו עולה על 21 שנים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • אין להחנות רכב 20 מטרים לפני מעבר חצייה ו-20 מטרים אחריו.
 • אין להחנות רכב על מעבר חצייה ובתחום של 20 מטרים לפניו.
 • אין להחנות רכב על מעבר חצייה ובתחום של 12 מטרים לפניו.
 • מותר להחנות רכב על מעבר חצייה רק בדרך שאינה עירונית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • החלפת הילוכים.
 • קבלת שיחה בטלפון נייד.
 • כיוון המושב של הנוסע שליד הנהג.
 • קריאה או שליחה של מסרון (SMS).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • לא. אדם שאינו מושפע מכמות קטנה של אלכוהול לא ייחשב כשיכור, ללא קשר לכמות האלכוהול.
 • לא. המונח "שיכור" לא נקבע בחוק.
 • לא. רק מי שמתנהג כשיכור ייחשב שיכור.
 • כן. נהג ייחשב לשיכור גם אם הוא לא עבר עבירה אחרת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18


3138
 • מרחק נסיעה של שתי שניות לפחות.
 • מרחק נסיעה של לפחות שלוש שניות (בשיטת 21...22...23).
 • מרחק נסיעה של שנייה אחת לפחות.
 • לפחות 22 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • ייצמד לרכב הביטחון מאחוריו וישמור ממנו מרחק קבוע של שתי שניות.
 • יעלה על המדרכה ויעצור שם.
 • יטה את רכבו קרוב ככל האפשר לשפת הכביש הימנית, ייתן זכות קדימה ל"רכב הביטחון" ויעצור רחוק מהצומת.
 • יאט, יימין לשפת הכביש וימשיך את נסיעתו כרגיל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • כן. תרופות הרגעה אינן משפיעות לרעה על הנהיגה.
 • אסור, אלא אם כן צוין במפורש אחרת במרשם התרופה.
 • כן, והדבר מצוין לבעלי עצבים מתוחים.
 • כן, אם הנהג נסער והתרופה מרגיעה את עצביו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • עליהן לאפשר הארקה של המטען החשמלי המצטבר (חשמל סטטי) ברכב בזמן הנסיעה.
 • על החוליות שלהן להיות בעובי של 12 מ"מ לפחות.
 • עליהן למנוע היווצרות זווית של 90 מעלות (האות "ד") בין הגורר לנגרר.
 • עליהן לאפשר פנייה של 90 מעלות לפחות לנגרר, ביחס לגורר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22


3719
 • תן זכות קדימה לרכב הצהוב (2).
 • עבור בזהירות. שני הנהגים חייבים לתת לך (3) זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה לרכב הכחול (1).
 • תן זכות קדימה לשני כלי הרכב (2,1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • 60 קמ"ש.
 • 90 קמ"ש.
 • 80 קמ"ש.
 • 70 קמ"ש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24


3082
 • 4
 • 7
 • 6
 • 3
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25


3726
 • סע באחד משני הנתיבים הימניים.
 • אחרי השילוט מותר לך להשתמש בכל הנתיבים.
 • סע בנתיב הימני בלבד.
 • עצור מתחת לחץ הירוק.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • רשאי, רק אם הנהג עבר עבירה שסיכנה עוברי דרך בפועל.
 • אינו רשאי בשום מקרה.
 • רשאי, אבל רק באישור שופט.
 • רשאי, אם הנהג אינו מוסר את שמו ומענו או אינו מציג את רישיונו כנדרש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27


3139
 • 110 קמ"ש.
 • 90 קמ"ש.
 • 100 קמ"ש.
 • 80 קמ"ש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28


3721
 • זכות הקדימה שלך תמיד (2) כי אתה בא מימין.
 • זכות הקדימה היא שלך תמיד (2).
 • נהג הרכב האדום (1) צריך לתת לך זכות קדימה.
 • עליך לתת זכות קדימה לרכב האדום (1), שבמעגל התנועה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29


3079
 • בשול ועל שטח ההפרדה, בעת גודש תנועה.
 • בכביש בלבד – במקום שיש בו כביש.
 • בכביש ועל שטח ההפרדה, בכל עת.
 • בכל חלק של הדרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30


3139
 • לא. אין חובת תקינות. די לנסוע במהירות מותרת.
 • לא. הדבר נעשה לפי רצונו של הנהג.
 • לא תמיד, רק ברכב שבו מותקן טכוגרף.
 • כן, בכל עת.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב פרטי

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן