שאלה מספר:1 • רשאי, רק אם הוא נוהג באופנוע.
 • רשאי, בתנאי שהוא עוסק בניקוי המדרכה בעת נסיעתו.
 • רשאי, רק אם הוא נוהג ברכב לא מנועי.
 • רשאי, רק אם הוא נוהג ברכב עם גרור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2


3698
 • לא, כי לא נותנים זכות קדימה לאופניים.
 • לא, כי יש זכות קדימה לרכב הממשיך בנסיעה בקו ישר.
 • לא, כי רכב שאינו מנועי נותן זכות קדימה לרכב מנועי.
 • כן, כי רוכב האופניים (1) בא מימין .
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • לשמור מרחק 100 מטרים לפחות מאחוריו.
 • לשמור מרחק 150 מטרים לפחות מאחוריו.
 • לשמור מרחק 200 מטרים לפחות מאחוריו.
 • לשמור מרחק 50 מטרים לפחות מאחוריו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4


3085
 • ייסע בימין הכביש ואף בשול הדרך, אם הדבר דרוש ואפשרי.
 • ייסע רק בנתיב הימני בכביש.
 • ייסע תמיד בשול הדרך.
 • מותר לו לנסוע רק בנתיב השמאלי או בשול הימני.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5


3216
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור מותר לחנות בחניית נכים לרגע אם הנהג נשאר ברכב בעת החנייה.
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור מותר לחנות בחניית נכים, כל עוד לפחות מחצית המקומות שנועדו לנכים פנויים.
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור אסור לחנות בחניית נכים, גם אם המקומות שיועדו לנכים פנויים כולם.
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור מותר לחנות לזמן קצר בחניית הנכים, בתנאי שהוא משאיר מספר טלפון לתקשורת בכל עת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6


3114
 • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 3 או לנתיב 4.
 • מנתיב 1 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 5.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7


3082
 • 1
 • 8
 • 3
 • 2
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • בצבע אחיד, לבן או צהוב בהיר.
 • בצבע אחיד, אדום או צהוב בהיר.
 • בצבע אחיד, כחול או צהוב בהיר.
 • לבן או צהוב בהיר, לאו דווקא בצבע אחיד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • לא. חובה לציית רק לעניין הצגת רישיון נהיגה.
 • בדרך כלל לא.
 • לא. חובה לציית רק לעניין הוראות חנייה בתחום העיר.
 • כן, אם ההוראות קשורות לסדרי התנועה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • קרוב ככל האפשר לשפתו הימנית.
 • במקום שבו נוסע כל רכב אחר.
 • קרוב ככל האפשר לשפתו השמאלית כאשר פניו אל מול התנועה.
 • בשום חלק. הרכיבה על אופניים אינה מותרת בכביש כלל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • יעצור ולא ימשיך את נסיעתו ברכב.
 • ימתין עד לטיפול התקופתי של הרכב, ואז יבדוק את הבעיה הזאת.
 • ייסע לאט עד למוסך – לא יותר מעשרה -קמ"ש.
 • יתעלם וימשיך בנסיעתו הרגילה. נורית הבקרה אינה הוכחה לתקלה כלשהי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • בדיקת מאמץ שמודדים בה את כמות האוויר הנכנסת לריאותיו של נוהג הרכב בעת הנהיגה.
 • בדיקה שבה נושף אדם לתוך מכשיר הנותן מידע על נפח ריאותיו.
 • בדיקה שעושה רופא המשפחה למבקש רישיון נהיגה חדש, על פי דרישת רשות הרישוי.
 • בדיקת אוויר שננשף לתוך מכשיר הנותן מידע על מידת ריכוז האלכוהול בדמו של הנבדק.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • הדבר צוין ברישיון הנהיגה.
 • ניתן לכך היתר מיבואן הרכב.
 • הדבר צוין בתעודת הביטוח.
 • הדבר צוין ברישיון הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • המשתמש בכביש לרכיבה על אופניים בלבד.
 • המשתמש בדרך לנסיעה ברכב מנועי בלבד.
 • המשתמש בדרך לעמידה או לריצה בלבד.
 • המשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה או לכל מטרה אחרת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • כשרכב אחר הנמצא מצד שמאל של הכביש מאותת על כוונתו להתחיל בנסיעה.
 • כשרכב אחר עוקף אותנו משמאל.
 • כשהנתיב הימני מיועד לסוג אחר של משתמשים בדרך (למשל, נתיב לתחבורה ציבורית).
 • כשאנחנו חולפים על פני רכב אחר מצדו הימני.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • זמן הלילה וכל זמן אחר שבו הראות תקינה.
 • זמן הלילה וכל זמן אחר שבו הראות לקויה.
 • הזמן מזריחת השמש ועד שקיעתה.
 • הזמן משקיעת השמש ועד זריחתה בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • בתא המנוע של הרכב.
 • בתא המטען של הרכב.
 • בתא הנהג של הרכב.
 • ליד גלגל החילוף (הגלגל הרזרבי).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • עליך לוודא שהנוסע במושב האחורי משמאל יצא מן הרכב לכביש בזהירות רבה.
 • עליך להדליק אורות חנייה אם אין תאורה ברחוב.
 • לפני יציאתך ממנו עליך לוודא שיציאתך אינה מפריעה לעובר דרך כלשהו.
 • עליך לוודא שהמרחק בין הרכב למדרכה אינו עולה על מטר אחד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • יצרן הרכב.
 • בעל הרכב.
 • הנוהג ברכב.
 • המוסך שהרכב בטיפולו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • בעקיפת רכב הנוסע במהירות המרבית המותרת.
 • אף פעם. מצב כזה אינו חוקי.
 • בעקיפת רכב החונה בצד הדרך.
 • בעת עקיפת רכב הנוסע בדרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21


3725
 • עקוף את רוכב האופניים (1) בזריזות ובזהירות. הוא ימתין.
 • צפור בחזקה לרוכב האופניים (1) כדי שיאפשר לך להשלים את הפנייה ימינה.
 • היכנס (3) למרכז הצומת, ובכך תמנע פגיעה באופניים (1) מצד הרכב הכחול (2).
 • אפשר לרוכב האופניים (1) להמשיך בנסיעה ופנה ימינה מאחוריו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • תפעיל את אורות החנייה, תפנה את הגלגלים הקדמיים לשפת הכביש ותשלב להילוך אחורי.
 • תפעיל את בלם העזר (חנייה), תפנה את הגלגלים הקדמיים לשפת הכביש ותשלב להילוך אחורי (פרט לרכב אוטומטי).
 • תפנה את הגלגלים הקדמיים לשפת הכביש ותשלב להילוך קדמי (באוטומט-P).
 • תפעיל את בלם העזר (חנייה) ותפנה את הגלגלים הקדמיים למרכז הכביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • מותר, בדרך מהירה בלבד.
 • מותר, בעת עקיפת אופנוע בלבד.
 • אסור.
 • מותר, בדרך שאינה עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • אין הגבלה על עצירה וחנייה, אלא אם כן מוצב תמרור מתאים.
 • העצירה והחנייה אסורות אף בשול הדרך.
 • העצירה מותרת לאוטובוסים בלבד.
 • העצירה והחנייה מותרות רק במקביל למדרכה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • אין חובה לאותת אם הסטייה משמעותית וכל הנהגים מבחינים בה.
 • אין חובה לאותת בזמן הסטייה מנתיב לנתיב.
 • בסטייה לא משמעותית מהנתיב אין חובה לאותת.
 • חובה לאותת לפני כל סטייה מנתיב הנסיעה, ועד להשלמתה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • הם המלצות בלבד. על פי שיטת הניקוד רק בית משפט מוסמך להטיל אמצעי תיקון.
 • באים במקום הרשעה בדין על עבירת תעבורה.
 • מוטלים בנוסף לכל עונש שהטיל בית המשפט על הנוהג ברכב בשל עבירות תעבורה.
 • אינם כוללים פסילת רישיון נהיגה (רק קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27


3155
 • כשתמרור "עצור" או רמזור אדום מוצבים בכיוון נסיעתך.
 • מותר לחצות לאחר מתן זכות קדימה לכלי הרכב המתרחקים מהמפגש, בלי להפריע להם.
 • כשהמחסום מתחיל להתרומם.
 • כשהמפגש פנוי, המחסום מורם ואפשר להשלים את החצייה בבטחה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • מותר לו לעקוף רק אם במעבר החצייה יש רמזור.
 • אסור לו לעקוף את הרכב שעצר לפני המעבר.
 • מותר לו לעקוף את הרכב שעצר לפני המעבר, בתנאי שיעקוף בזהירות.
 • מותר לנהג הרכב לעקוף את הרכב שעצר, אך הדבר אסור בזמן- תאורה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • ייסע לתחנת המשטרה וימסור שם את פרטיו.
 • יגיש לנפגע עזרה מתאימה כפי יכולתו והכשרתו, יזעיק את כוחות ההצלה וימתין במקום עד בואם.
 • ידווח למשטרה על התאונה בתוך 72 שעות.
 • יחליף פרטים עם יתר המעורבים בתאונה – ואז אין צורך בהודעה למשטרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • אסור בהחלט.
 • מותר, בתדלוק עצמי.
 • מותר, כשהרכב עומד בעמדת כיבוי אש.
 • מותר, אם יש מטפה כיבוי ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לטרקטור

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן