שאלה מספר:1 • עד שלוש שנים מאסר, בנוסף על עונשים אחרים.
 • שש שנות מאסר בפועל ועוד שנתיים מאסר על תנאי.
 • קנס של 80,000 שקל.
 • יהיה פטור מעונש אם יציג רישיון נהיגה תקף בתוך שבעה ימים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2


3718
 • תן זכות קדימה לרכב הפרטי (1).
 • תן זכות קדימה לרכב הפרטי (1) ולמשאית (2).
 • היכנס (3) לצומת. לך יש זכות קדימה בצומת.
 • אפשר לרכב הגדול (2) לנסוע. תמיד זכות הקדימה היא של הרכב הגדול.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3


3896
 • מותר, ובלבד שהרכב יהיה בהשגחה.
 • מותר, כאשר אין איסור בחוק או בתמרור וכשאין הפרעה לתנועה.
 • מותר תמיד.
 • אסור לחנות בשול בכל מקרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4


3216
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור מותר לחנות בחניית נכים לרגע אם הנהג נשאר ברכב בעת החנייה.
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור מותר לחנות בחניית נכים, כל עוד לפחות מחצית המקומות שנועדו לנכים פנויים.
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור אסור לחנות בחניית נכים, גם אם המקומות שיועדו לנכים פנויים כולם.
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור מותר לחנות לזמן קצר בחניית הנכים, בתנאי שהוא משאיר מספר טלפון לתקשורת בכל עת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • רק לרכב הנוסע במהירות גבוהה.
 • לכל רכב המתקרב בכביש מכל כיוון שהוא.
 • רק לרכב הבא מימין.
 • רק לרכב הבא משמאל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6


3139
 • כל מהירות ובלבד שהנהג שולט שליטה מלאה ברכב.
 • מהירות סבירה שתאפשר לנהג שליטה ברכב, בהתחשב בכל הנסיבות ולא גבוהה מהרשום בחוק.
 • בכביש סלול – 80 קמ"ש; בדרך עפר-40 קמ"ש.
 • המהירות המרבית שאליה מסוגל להגיע הרכב בנסיבות הקיימות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • רק כאשר הרכב הבא מולך פונה ימינה.
 • רק כאשר הרכב הבא מולך ממשיך ישר.
 • תמיד.
 • רק כאשר הרכב הבא מולך פונה שמאלה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • בהתאם לתנאים שנקבעו במבחן השנתי של הרכב (טסט).
 • בהתאם לתנאים הרשומים בהנחיות יצרן הרכב בספר הרכב.
 • הנוהג ברכב חייב להיות בעל רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב.
 • הנוהג ברכב רשום כבעל הרכב או כבעל השליטה בו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9


3158
 • עצור לפני המפגש עד שהרכבת תחלוף.
 • עבור את המפגש בזהירות, בכל מהירות מתאימה.
 • הגבר את המהירות ועבור את המפגש לפני הרכבת, בזהירות ובערנות.
 • אם הרכבת רחוקה, עבור את המפגש בזריזות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • רק אם משקל הרכב העולה גדול מארבע טונות.
 • רק בדרך עירונית.
 • רק אם מוצב תמרור ירידה מסוכנת.
 • כאשר אין אפשרות מעבר בקטע הצר לשני כלי הרכב יחד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • מותר, ובתנאי שהרכב יחנה סמוך למדרכה.
 • מותר – בכביש שרוחבו יותר משמונה מטרים.
 • אסור.
 • מותר – בכביש שיש בו שלושה נתיבים או יותר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • הם מוטלים רק אם בית המשפט לא הטיל כל עונש על הנהג.
 • הם מוטלים בנוסף לכל עונש אחר שהטיל בית המשפט על הנהג בשל עבירת תעבורה.
 • הם מאפשרים לקצין משטרה לפסול רישיון נהיגה על כל עבירת תעבורה.
 • הם מוטלים רק על ידי בית המשפט.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • בהתקרבות לצומת.
 • בעקיפת רכב.
 • לפני מעגל תנועה.
 • בפניות ימינה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • רק כאשר הוא נוהג בזמן הלילה ובתנאי שהחובה רשומה ברישיון הנהיגה שלו.
 • כשהוא נוהג בשעות שבהן הראות מוגבלת ובעת סינוור.
 • רק כאשר הוא נוהג בזמן תאורה ובתנאי שהחובה רשומה ברישיון הנהיגה שלו.
 • אם צוין ברישיון הנהיגה שלו כי הוא חייב להרכיב אותם בעת הנהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • מותר לסרב, מפני שהשוטר מייצג את מערכת הבריאות ולא את החוק.
 • מותר לסרב להיבדק, בגלל חוק צנעת הפרט.
 • לנהג אסור לסרב לדרישתו של שוטר להיבדק בדיקת נשיפה או למסור דגימה של דם או שתן או רוק לבדיקה.
 • מותר לסרב להיבדק משום שהבדיקה נוגדת את חוק יסוד זכויות האדם וחירותו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • מותר, בדרך מהירה בלבד.
 • מותר, בעת עקיפת אופנוע בלבד.
 • אסור.
 • מותר, בדרך שאינה עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • לא, רק בדיקת רוק מתקבלת כראיה מדויקת בבית המשפט.
 • כן.
 • לא, רק בדיקת דם קבילה בבית משפט.
 • לא, רק בדיקת אלכוהול שהתבצעה בבית חולים היא ראיה קבילה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • סמוך למדרכה השמאלית.
 • סמוך לשפתו השמאלית של הכביש כשפניו אל מול התנועה.
 • סמוך לשפתו הימנית של הכביש.
 • סמוך לשול הימני.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19


3728
 • הטנדר הסגול (3).
 • שלושתם נוסעים לפי החוק.
 • הרכב הבהיר (הפרטי) (1).
 • רכב כיבוי האש (2).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • רק בחורף.
 • כאשר הנהג סבור שטוב להדליק אור ערפל.
 • רק בגשם שוטף, בערפל או בשלג.
 • רק בחשכה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • תן זכות קדימה לכלי הרכב המתקרבים בכביש שאליו אתה נכנס.
 • ביציאה, כאמור, כללי מתן זכות קדימה זהים לכללים הנהוגים בצומת.
 • חובה עליך לתת זכות קדימה רק לכלי הרכב הבאים מצד ימין.
 • תן זכות קדימה לכלי הרכב המתרחקים בכביש שאליו אתה נכנס.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • בכל דרך שהיא לאחר איתות מתאים.
 • בקשת רחבה מימין הכביש לכל נתיב בכביש שאליו אני נכנס.
 • מכל נתיב בכביש לנתיב הימני ביותר בכביש אליו אני נכנס.
 • בנהיגה במהירות סבירה, ללא הפרעה או סיכון, מהנתיב הימני לנתיב הימני בכביש אליו אני נכנס.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • משקל הרכב עם מטען וללא נהג, לרבות משקל כל אביזרי הרכב ומשקל הדלק, המים והשמן שבו.
 • משקל הרכב ללא מטען וללא נהג, לרבות משקל כל אביזרי הרכב ומשקל הדלק, המים והשמן שבו.
 • משקל הרכב עם מטען ועם הנהג, לרבות משקל כל אביזרי הרכב ומשקל הדלק שבו.
 • נפח הרכב ללא מטען וללא נהג, לרבות משקל כל אביזרי הרכב ומשקל הדלק, המים והשמן שבו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • לא. אי אפשר "לסטות" מנתיב שאינו מסומן.
 • לא. אם לא מסומן נתיב, מותר לנסוע בכביש בכל חלק של הכביש.
 • לא. החוק מתיר לסטות מהנתיב ללא הגבלה כלשהי.
 • כן. "נתיב" יכול להיות מסומן ויכול להיות לא מסומן.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25


3114
 • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 3 או לנתיב 4.
 • מנתיב 1 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 5.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • מותר לנוע ברכב ללא הגבלה (אם אין סכנה בטיחותית לתנועה), אך לא בכביש.
 • אסור לנוע ברכב בדרך, אלא אם כן אושרה תנועתו למוסך הקרוב על פי טופס ההורדה.
 • מותר לנוע ברכב עד שבוע ימים מיום שהורד מהכביש.
 • אסור לנוע ברכב ללא אישור חברת הביטוח.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • חלק מהמדרכה שסומן כמיועד לחצייה של הולכי רגל.
 • חלק מהכביש המסומן כמיועד לחצייה של הולכי רגל.
 • חלק מהדרך המיועד לחצייה של הולכי רגל, כולל מדרכה.
 • חלק מהשול שסומן כמיועד לחצייה של הולכי רגל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • אסור.
 • מותר, רק ביום.
 • אסור, אלא אם כן הדרך אינה מוארת כראוי ולא תהיה סכנת סינוור.
 • מותר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29


3155
 • חובה עליו להאט תמיד.
 • עליו להתנהג כרגיל. נהיגה זהירה מחויבת רק כאשר נראית או נשמעת רכבת מתקרבת.
 • רק לכבות רדיו המותקן ברכב.
 • עליו להתנהג כרגיל. במפגש שיש בו מחסום ניתן להיות פחות ערניים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • רשאי, רק אם הוא נוהג באופנוע.
 • רשאי, בתנאי שהוא עוסק בניקוי המדרכה בעת נסיעתו.
 • רשאי, רק אם הוא נוהג ברכב לא מנועי.
 • רשאי, רק אם הוא נוהג ברכב עם גרור.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לטרקטור

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן