שאלה מספר:1


3726
 • סע באחד משני הנתיבים הימניים.
 • אחרי השילוט מותר לך להשתמש בכל הנתיבים.
 • סע בנתיב הימני בלבד.
 • עצור מתחת לחץ הירוק.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • בתנאי שהנהג בן 21 שנים ויותר.
 • בטרקטורון חקלאי בלבד.
 • ללא תנאים ובלא הגבלה.
 • כאשר יש לכך היתר מרשות הרישוי, וההיתר רשום ברישיון הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • רק כאשר הרכב הבא מולך פונה ימינה.
 • רק כאשר הרכב הבא מולך ממשיך ישר.
 • תמיד.
 • רק כאשר הרכב הבא מולך פונה שמאלה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • כביש שבו מותרת התנועה בכיוון אחד בלבד.
 • דרך בת נתיב אחד בלבד.
 • כביש שבכיוון אחד מותר לכל סוגי הרכב לנוע ומנגד – רק לרכב ציבורי.
 • דרך ללא מוצא.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5


3211
 • אסור לחלוטין.
 • מותר ביום בלבד.
 • מותר, ב"זמן תאורה" בלבד.
 • מותר, כשהכביש בעל שני נתיבים או יותר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6


3079
 • רק בכביש חד-סטרי.
 • רק בכביש שאינו עירוני.
 • רק בכביש דו-סטרי.
 • בכל כביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • אם עבר הנהג עבירה בכך שתוקף רישיון הנהיגה שלו פג לפני עשרה ימים ויותר.
 • אם עבר הנהג עבירה של סיכון הולך רגל במעבר חצייה.
 • אם הוצא צו מעצר נגד בעל הרכב.
 • אם עבר הנהג עבירה בכך שהנוסע לצדו לא חגר חגורת בטיחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • כאשר הוא נפסל מלקבל רישיון נהיגה או שנתגלו אצלו ליקויי בריאות המסכנים אותו ואת האחרים.
 • כשהאדם ריצה עונש מאסר של שנה בגין נהיגה בשיכרות, לפני הגשת הבקשה לקבלת הרישיון.
 • כשהאדם המבקש רישיון נהיגה אינו יודע קרוא וכתוב.
 • כשמדובר בעולה חדש ממדינה שאין בה חוקי תנועה מקובלים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • אין חשיבות לצד, העיקר לעקוף את המכשול.
 • להתחשב בתנאי הדרך ובהתאם לכך לעקוף.
 • לעבור מימין, אלא אם כן יש תמרור המורה אחרת.
 • לעקוף אותו משמאל בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • במקום שהרכב אינו נראה לעיני נהג אחר המתקרב מכל צד שהוא.
 • כשמוצב תמרור האוסר פניית פרסה.
 • כשהוא מתקרב לפסגה תלולה או לעקומה בדרך.
 • כל התשובות נכונות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • כביש שיועד לתנועת רכב מנועי בלבד.
 • כל סימון של שני קווים מקבילים על פני הכביש.
 • חלק מרוחבו של כביש המספיק לתנועת טור אחד של רכב, למעט רכב דו-גלגלי.
 • מעבר בדרך פרטית שנאסרה בו תנועת כלי רכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • נאסר עליו לנוע ללא אישור חברת הביטוח.
 • רשאי לנוע ללא הגבלה אם אין בו סכנת בטיחות לתנועה.
 • נאסר עליו לנוע בדרך, אלא אם כן אושרה תנועתו בטופס ההורדה.
 • רשאי לנוע עד שבוע ימים מיום שהורד מהכביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לנהג על ידי שוטר כאשר הנהג עבר עבירת תעבורה כלשהי.
 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לנהג על ידי שוטר, שמאי או בוחן עקב ליקוי או תאונה ברכב.
 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לבעל הרכב על ידי מנהל מוסך מורשה לאחר שהתגלתה תקלה ברכב.
 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לבעל הרכב על ידי בוחן נהיגה כשהתגלתה תקלה ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • ב"זמן תאורה" מותר להמשיך בנסיעה. בכל זמן אחר – אסור.
 • אין להמשיך בנסיעה.
 • לאותת בידך השמאלית, כפי שנקבע בחוק.
 • מותר להמשיך בנסיעה עד למוסך הקרוב בלי לאותת כלל – גם כשהאיתות חובה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • מותר, לפי הוראת רופא בלבד.
 • אסור לחלוטין.
 • מותר, למרחק נסיעה קצר עד לבית.
 • מותר, לצורך נסיעה לקבלת טיפול רפואי בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • המכונה תסומן במשולש לבן מלפנים ובמשולש לבן בעל שוליים אדומים מאחור.
 • בשלט בחלקה האחורי של המכונה שבו נכתב "זהירות מטען חורג", ובזמן תאורה יוצבו משולשים מחזירי אור.
 • מתקינים שלט בחזית המכונה שבו נכתב "זהירות רכב רחב", ובזמן תאורה יותקנו בה פנסי רוחב.
 • המכונה תסומן בפנסי רוחב מהבהבים בצבע צהוב שייראו למרחק של 150 מטר, ביום ובלילה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17


3280
 • יעצור בצד הדרך, יעזור לפנות את כלי הרכב מהכביש ויאפשר לתנועה לזרום בחופשיות וללא הפרעה.
 • ימשיך בנסיעתו ולא יתעכב.
 • עליו לעצור במקום התאונה, להגיש לנפגעים עזרה על פי יכולתו והכשרתו ולהזעיק את כוחות ההצלה.
 • חובה עליו לעצור בצד הדרך, ולסמן את מקום התאונה במשולש אזהרה שייראה למרחק 50 מטרים ממקום התאונה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • בפנייה שמאלה מכביש דו-סטרי.
 • לפני מעגל תנועה.
 • בהתקרבות לצומת.
 • בפניות ימינה שבהן יש רק נתיב אחד בכיוון הנסיעה שלנו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19


3160
 • מותר להמשיך בנסיעה בתנאי שנוהגים בזהירות.
 • מותר להמשיך בנסיעה כשהמחסום התחיל להתרומם.
 • מותר להמשיך בנסיעה כל עוד המחסום לא הגיע למצבו התחתון וננעל.
 • אסור להמשיך בנסיעה כל עוד המחסום נמצא בתנועה לכל כיוון או כשהוא במצב אופקי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20


3012
 • עצירת רכב לפרק זמן מוגדר, לשם פריקת מטען שלא ברציפות.
 • העמדת רכב לצורך טעינת מטען בלבד שלא ברציפות.
 • העמדת רכב לזמן כלשהו שלא לשם העלאת אנשים או הורדתם או טעינת מטען או פריקתו מיד, ללא הפסקות.
 • עצירת הרכב למשך יותר מ-30 שניות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • לאחר שהתקבל אישור מרשם המשכונות כי הרכב נקי מכל עיקול או שעבוד בלבד.
 • לאחר שרוכש הרכב שילם את האגרה הקבועה בחוק, כולל ארנונה על מקום החנייה.
 • לאחר שהוכח לרשות כי שולמו כל האגרות והמסים והוסר מהרכב כל עיקול או שעבוד ואין הגבלה אחרת.
 • לאחר שהמוכר שילם והציג אישור מרשם המשכונות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • כשרכב אחר הנמצא מצד שמאל של הכביש מאותת על כוונתו להתחיל בנסיעה.
 • כשרכב אחר עוקף אותנו משמאל.
 • כשהנתיב הימני מיועד לסוג אחר של משתמשים בדרך (למשל, נתיב לתחבורה ציבורית).
 • כשאנחנו חולפים על פני רכב אחר מצדו הימני.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23


3190
 • מעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה, יראו אותו כשני מעברי חצייה נפרדים.
 • אין הבדל בין מעבר חצייה מחולק למעבר חצייה לא מחולק. שניהם נחשבים מעבר אחד.
 • מעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה הוא מעבר חצייה אחד ארוך.
 • יש להתייחס למעבר החצייה כאל שני מעברים, רק אם יש גינה המפרידה ביניהם.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • לא, רק בית משפט רשאי.
 • כן. הרשות רשאית לעשות זאת מטעמי כשירות נהיגה או כשירות רפואית.
 • כן. הרשות רשאית לפסול רישיון נהיגה כרצונה, מכל סיבה שהיא.
 • לא, רק משטרת ישראל רשאית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • רק בחורף.
 • כאשר הנהג סבור שטוב להדליק אור ערפל.
 • רק בגשם שוטף, בערפל או בשלג.
 • רק בחשכה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • המשתמש בכביש לרכיבה על אופניים בלבד.
 • המשתמש בדרך לנסיעה ברכב מנועי בלבד.
 • המשתמש בדרך לעמידה או לריצה בלבד.
 • המשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה או לכל מטרה אחרת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27


3729
 • עבור לנתיב הימני הסמוך.
 • השתמש בנתיב המהיר ביותר.
 • המשך לנסוע בנתיב נסיעתך.
 • עצור עד שיתחלף החץ לירוק.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • כשהרכב האחר מתכוון לפנות שמאלה ומאותת על כך.
 • כשיש נתיב פנוי מימינו של הרכב האחר.
 • כשהרכב האחר נוסע בנתיב הימני ומאותת שמאלה.
 • כשהרכב האחר נוסע בנתיב המרכזי ומאותת ימינה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • החוק אוסר עקיפה כזו מכל וכל.
 • רק בדרך שאינה עירונית.
 • רק כשאתה עוקף שני כלי רכב פרטיים.
 • כשאין איסור עקיפה וכשאפשר להשלים את העקיפה ללא סיכון.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30


3110
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 3 או לנתיב 4.
 • מנתיב 2 או מנתיב 1 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 או מנתיב 1 לנתיב 3 או לנתיב 4.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לטרקטור

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן