שאלה מספר:1 • הרכב מזהם את האוויר במידה העולה על המותר.
 • צריכת הדלק ברכב עולה על המידה שקבע יצרן הרכב.
 • לחץ האוויר בצמיגים פחות ממחצית הלחץ הדרוש.
 • צריכת השמן ברכב מופרזת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לנהג על ידי שוטר כאשר הנהג עבר עבירת תעבורה כלשהי.
 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לנהג על ידי שוטר, שמאי או בוחן עקב ליקוי או תאונה ברכב.
 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לבעל הרכב על ידי מנהל מוסך מורשה לאחר שהתגלתה תקלה ברכב.
 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לבעל הרכב על ידי בוחן נהיגה כשהתגלתה תקלה ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • יפעיל את ארבעת מחווני הכיוון (פנסי מצוקה), כדי להזהיר נהגים אחרים.
 • יאט את נסיעתו וייסע במהירות סבירה המתאימה לשדה הראייה.
 • יגביר את המהירות וייסע על השוליים.
 • ימשיך במהירות הנסיעה הרגילה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • אסור לו לנסוע בתוך נתיב לתחבורה ציבורית ואסור לו לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת.
 • מותר לו לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת, אבל רק כשהוא נוסע בתוך נתיב לתחבורה ציבורית.
 • מותר לו לנסוע בתוך נתיב לתחבורה ציבורית, אך אסור לו לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת.
 • מותר לו לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • מותר ללא תנאים.
 • כאשר יש לכך היתר מאת רשות הרישוי.
 • מותר בטרקטור משא חקלאי בלבד.
 • מותר, בתנאי שהנוהג בן 21 שנים ויותר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • משקל הרכב עם מטען וללא נהג, לרבות משקל כל אביזרי הרכב ומשקל הדלק, המים והשמן שבו.
 • משקל הרכב ללא מטען וללא נהג, לרבות משקל כל אביזרי הרכב ומשקל הדלק, המים והשמן שבו.
 • משקל הרכב עם מטען ועם הנהג, לרבות משקל כל אביזרי הרכב ומשקל הדלק שבו.
 • נפח הרכב ללא מטען וללא נהג, לרבות משקל כל אביזרי הרכב ומשקל הדלק, המים והשמן שבו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • לא. רק קצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה רשאי לתת היתר שכזה.
 • כן. רשות הרישוי רשאית לתת היתר כזה בתנאים מסוימים.
 • לא. רשות הרישוי אינה רשאית לתת כל היתר הנוגד את הקבוע בתקנות.
 • כן. רשות הרישוי רשאית לתת היתר שכזה, לאחר התייעצות עם מע"צ והמשטרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • כיבוי האור הגבוה בפנסי החזית והדלקת האור הנמוך.
 • שינוי גובה אלומת אורות החנייה.
 • כיבוי האור הגבוה והדלקת אור ערפל.
 • כיבוי האור הנמוך והדלקת האור הגבוה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9


3701
 • אתה תיכנס ראשון (3), משאית האשפה שנייה (1) ולבסוף הרכב הפרטי (2).
 • אתה תיכנס ראשון (3), הרכב הפרטי שני (2) ולבסוף משאית האשפה (1).
 • הרכב הפרטי ייכנס ראשון (2), אתה שני (3) ולבסוף משאית האשפה (1).
 • משאית האשפה תיכנס ראשונה (1), הרכב הפרטי שני (2) ולבסוף אתה (3).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • ישאיר את פרטיו המזהים במקום בולט לעין, וידווח לתחנת המשטרה הקרובה בתוך 24 שעות.
 • יעזוב את המקום במהירות, וימסור את פרטי האירוע בשלב מאוחר יותר.
 • ישאיר את רכבו במקום התאונה, לא יזיז אותו וימתין לבוא הבוחן המשטרתי.
 • ידווח לתחנת המשטרה הקרובה על האירוע, ויחכה לבוא השוטר שיחקור את המקרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • רק באמצעות דיבורית המאפשרת שימוש בטלפון ללא אחיזה בו.
 • כשהנוהג מחזיק במכשיר ביד ימין.
 • רק באמצעות אוזניות המחוברות לשתי האוזניים.
 • אסור לחלוטין להשתמש בטלפון בעת הנהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • אך ורק בצומת שאין בו רמזור.
 • כאשר יש קו לבן רצוף.
 • מכל נתיב, אלא אם כן יש תמרור האוסר זאת.
 • אך ורק בצומת שיש בו רמזור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • 60 סנטימטרים.
 • 40 סנטימטרים.
 • 70 סנטימטרים.
 • 50 סנטימטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14


3132
 • אל תעקוף ואל תנסה לעקוף רכב אחר הנמצא לפני המעבר.
 • מותר לך לעקוף אם אין הולכי רגל במעבר החצייה.
 • מותר לך לעקוף בכביש חד-סטרי.
 • מותר לך לעקוף לפני מעבר החצייה בדרך עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • רק בפניות שמאלה בצמתים.
 • כאשר אתה מתכוון להתחיל בנסיעה או להפנות את רכבך או לסטות מנתיבך.
 • רק לפני עקומה חדה.
 • בהתקרבך למפגש מסילת ברזל או למעבר חצייה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • אחרי קו העצירה, שמונה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
 • לפני קו העצירה; באין קו עצירה – לפני המחסום; באין מחסום – לפחות ארבעה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
 • במקום ששם שדה הראייה הוא הטוב ביותר בלי להפריע לתנועת הרכבת.
 • לפני המחסום; באין מחסום – שישה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • ייצמד לרכב הביטחון מאחוריו וישמור ממנו מרחק קבוע של שתי שניות.
 • יעלה על המדרכה ויעצור שם.
 • יטה את רכבו קרוב ככל האפשר לשפת הכביש הימנית, ייתן זכות קדימה ל"רכב הביטחון" ויעצור רחוק מהצומת.
 • יאט, יימין לשפת הכביש וימשיך את נסיעתו כרגיל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18


3700
 • אתה תיכנס ראשון (3), אחר כך הרכב האדום (2), ואחרון ייכנס הרכב הירוק (1).
 • הרכב הירוק (1), אחריו אתה (3), ואחרון ייכנס הרכב האדום (2).
 • הסדר פשוט – המגיע ראשון נוסע אחרון.
 • ראשון ייכנס הרכב הירוק (1), אחריו ייכנס הרכב האדום (2), ואחרון אתה (3).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • אם יש ברכב שני אפודים, מותר לשני אנשים לצאת לבושים באפוד זוהר.
 • הנהג היוצא מן הרכב פטור מחובת לבישת אפוד, אם נוסע ברכב לבש אפוד ויצא לפניו מן הרכב.
 • על הנהג היוצא מן הרכב ללבוש אפוד זוהר עם יציאתו מהרכב.
 • כל התשובות נכונות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • מותר לנוע ברכב ללא הגבלה (אם אין סכנה בטיחותית לתנועה), אך לא בכביש.
 • אסור לנוע ברכב בדרך, אלא אם כן אושרה תנועתו למוסך הקרוב על פי טופס ההורדה.
 • מותר לנוע ברכב עד שבוע ימים מיום שהורד מהכביש.
 • אסור לנוע ברכב ללא אישור חברת הביטוח.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • רק לרכב הנוסע במהירות גבוהה.
 • לכל רכב המתקרב בכביש מכל כיוון שהוא.
 • רק לרכב הבא מימין.
 • רק לרכב הבא משמאל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • שהוא משתלב בתנועה בלי לגרום לתאונה.
 • שהוא מאפשר לנהגים אחרים להמשיך בנסיעתם בלי לשנות את מהירותם ובלי לסטות מנתיב נסיעתם.
 • שהוא נכנס לזרם התנועה באותה מהירות כמו יתר כלי הרכב.
 • שהוא נדחק לזרם התנועה לתוך מקום המספיק בדיוק לכניסתו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • שעמד בהצלחה במבחן עיוני בשיטת הניקוד בתעבורה.
 • שעברה שנה מיום שניתן לו רישיון הנהיגה בטרקטור.
 • שעברו שלושה חודשים מיום שניתן לו רישיון הנהיגה בטרקטור.
 • שעברו שישה חודשים מיום שניתן לו רישיון הנהיגה בטרקטור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • יעצור ולא ימשיך את נסיעתו ברכב.
 • ימתין עד לטיפול התקופתי של הרכב, ואז יבדוק את הבעיה הזאת.
 • ייסע לאט עד למוסך – לא יותר מעשרה -קמ"ש.
 • יתעלם וימשיך בנסיעתו הרגילה. נורית הבקרה אינה הוכחה לתקלה כלשהי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • ייחשב כנוהג בשכרות.
 • פסילה בפועל מלהחזיק ברישיון נהיגה למשך שנתיים לפחות ופסילה על תנאי לצמיתות.
 • פסילה בפועל מלהחזיק ברישיון נהיגה למשך חמש שנים לפחות.
 • המשך החזקת רישיון הנהיגה יותנה בביצוע בדיקת שכרות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • לרכב הבא משמאל.
 • לרכב הבא מימין.
 • לרכב ציבורי.
 • לרכב הפונה ימינה או שמאלה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27


3709
 • תן זכות קדימה לרוכב האופנוע (2) ולאוטובוס הצהוב (1).
 • סע קדימה בזהירות. נהגי כלי הרכב (1, 2 ) חייבים לתת לך זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה לאופנוע בלבד (2).
 • תן זכות קדימה לאוטובוס הצהוב בלבד (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28


3158
 • עצור לפני המפגש עד שהרכבת תחלוף.
 • עבור את המפגש בזהירות, בכל מהירות מתאימה.
 • הגבר את המהירות ועבור את המפגש לפני הרכבת, בזהירות ובערנות.
 • אם הרכבת רחוקה, עבור את המפגש בזריזות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29


3706
 • לא, כי רוכב האופניים ייתן תמיד זכות קדימה לרכב אחר.
 • כן, תמיד.
 • לא. על רוכב אופניים לא חלים כללי זכות קדימה במעגל תנועה.
 • לא חייב - תלוי ברצון הטוב שלך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • מותר לו להמשיך בנסיעה אטית עד למוסך הקרוב.
 • אסור להמשיך בנסיעה, ויש לדאוג לתיקון התקלה קודם שימשיך בנסיעתו.
 • אסור להמשיך בנסיעה רק אם התקלקל רק האור הנמוך בלבד.
 • אסור להמשיך בנסיעה רק אם התקלקל רק האור הגבוה בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לטרקטור

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן