שאלה מספר:1 • מותר רק להוסיף את המיקוד של כתובת המגורים בסניף הדואר המרכזי.
 • מותר רק להוסיף כתובת או לשנותה בסניף הדואר המרכזי.
 • מותר רק להדגיש רישומים שנמחקו או טושטשו במשך הזמן.
 • אסור לשנות כל פרט במסמכים. רק רשות הרישוי מוסמכת לכך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • חברת הביטוח שבה מבוטח הרכב.
 • הנהג בעת הנהיגה, גם אם אינו בעל הרכב.
 • המוסך המטפל באופן קבוע ברכב.
 • בעל הרכב, גם כשאינו נוהג בו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • להאט את מהירות נסיעתו, להיות מוכן לעצירה, ולפי הצורך – אף לעצור.
 • לעצור עצירה מוחלטת כל עוד הילדים בקרבת הכביש.
 • להמשיך במהירות הרגילה בתנאי שהמדרכות רחבות.
 • להמשיך במהירות הרגילה בתנאי שמפעילים צופר לשם אזהרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4


3160
 • האט רק אם אתה רואה רכבת מתקרבת.
 • התעלם מהאות והמשך בנסיעתך. אתה היית שם לפני האות.
 • עצור ואל תמשיך בנסיעתך.
 • האט רק כאשר אתת מפעיל אות אזהרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • רק כשאתה רוכב על אופנוע.
 • כשאתה נוהג בנתיב המיועד רק לפנייה ימינה.
 • כאשר בנתיב השמאלי נוסע מלפניך רכב במהירות נמוכה משלך.
 • כשאתה נוהג בנתיב המיועד רק לפנייה שמאלה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • מותר להשתמש בצופר רק כדי למנוע סכנה קרובה שאי אפשר למנוע אותה בדרך אחרת.
 • מותר לצפור בכל מצב, ובלבד שהאות יינתן בצורה ממושכת ואחידה.
 • מותר לצפור רק בצופר אוויר.
 • מותר להשתמש בצופר בדרך עירונית בכל מצב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • רק על נהגים מקצועיים.
 • רק על הולכי הרגל.
 • על כל אדם המשתמש בדרך.
 • רק על הנוהג ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • עלינו לוודא כי אחד ההילוכים משולב ומופעל.
 • בהילוך גבוה ובלחיצה רצופה על דוושת הבלם להגברת הבטיחות.
 • בהילוך סרק, כדי לחסוך בדלק.
 • בהילוך משולב ובלחיצה רצופה על דוושת המצמד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • ישאיר את פרטיו המזהים במקום בולט לעין, וידווח לתחנת המשטרה הקרובה בתוך 24 שעות.
 • יעזוב את המקום במהירות, וימסור את פרטי האירוע בשלב מאוחר יותר.
 • ישאיר את רכבו במקום התאונה, לא יזיז אותו וימתין לבוא הבוחן המשטרתי.
 • ידווח לתחנת המשטרה הקרובה על האירוע, ויחכה לבוא השוטר שיחקור את המקרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • כאשר לא נגרמת הפרעה לתנועה, שדה הראייה פנוי ואין תמרור האוסר זאת.
 • רק ברכב הנע על יותר משני גלגלים.
 • רק כאשר ניתן לפנות מצד ימין של הכביש ולהשלים את הפנייה בלי לעצור בתהליך.
 • רק כאשר אדם נוסף מכוון את הנהג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • בהתאם לתנאי הדרך ולתמרור.
 • 50 קמ"ש.
 • 40 קמ"ש.
 • בהתאם להוראות יצרן טרקטור המשא.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • את זהותו של בעל הרכב ושהרכב אינו גנוב.
 • שברכב נעשו הטיפולים התקופתיים במועדם.
 • שהוא בקיא בהפעלת הרכב ובשימוש בו.
 • שיש כלי עבודה, גלגל חילוף (גלגל רזרבי) תקין, משולש אזהרה ומדחס אוויר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • כשהנהג מתכוון לסטות מנתיב נסיעתו.
 • כשהנהג מגיע לעלייה ארוכה.
 • כשהנהג מגיע לירידה תלולה.
 • כשהנהג מתקרב למפגש מסילת ברזל עם מחסום.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • אסור לעבור אותו מצדו הימני.
 • מותר לעבור אותו מצדו הימני.
 • עקיפתו תהיה מצד שמאל בלבד.
 • אסור לעבור אותו מכל צד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • אין הגבלה לעקיפה בסביבת מנהרה.
 • מ-50 מטרים לפני הכניסה למנהרה ועד 50 מטרים אחרי היציאה ממנה.
 • מהכניסה למנהרה ועד היציאה ממנה.
 • מ-100 מטרים לפני הכניסה למנהרה ועד 100 מטרים אחרי היציאה ממנה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16


3094
 • רק בכביש ורק בדרך עירונית.
 • בדרך מהירה בלבד.
 • בדרכי עפר וכן על כביש פנימי בתחום מושב או קיבוץ.
 • רק על מדרכה בתחום מושב או קיבוץ.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • גם אם נגנב הרכב, בעל הרכב אחראי עליו.
 • אין לו כל אחריות, אם אין הוא נוהג ברכבו.
 • אחריותו מוחלטת, אלא אם כן יוכיח מי נהג ברכב באותה שעה.
 • האחריות חלה על בעל הרכב רק אם הוא נמצא ברכב בשעה שאדם אחר נוהג בו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • במקום שיש בו צל משדרת עצים גבוהים.
 • בהתקרבך למקום שיש שם חשש לפעילות עבריינית.
 • לפני עקיפת רכב ובמהלך העקיפה – להגברת הבטיחות.
 • בדרך שאינה פנויה או שהראות בה מוגבלת או שיש בה עקומות חדות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • יעצור ולא ימשיך את נסיעתו ברכב.
 • ימתין עד לטיפול התקופתי של הרכב, ואז יבדוק את הבעיה הזאת.
 • ייסע לאט עד למוסך – לא יותר מעשרה -קמ"ש.
 • יתעלם וימשיך בנסיעתו הרגילה. נורית הבקרה אינה הוכחה לתקלה כלשהי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • כן, הוא תמרור חוקי.
 • כן, למעט תמרור "עצור".
 • לא, הוא אינו תמרור חוקי.
 • כן, למעט תמרור "אסורה הכניסה".
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • ייצמד לרכב הביטחון מאחוריו וישמור ממנו מרחק קבוע של שתי שניות.
 • יעלה על המדרכה ויעצור שם.
 • יטה את רכבו קרוב ככל האפשר לשפת הכביש הימנית, ייתן זכות קדימה ל"רכב הביטחון" ויעצור רחוק מהצומת.
 • יאט, יימין לשפת הכביש וימשיך את נסיעתו כרגיל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • מותר להמשיך בנסיעה, ובלבד שאור החנייה דולק ותקין.
 • אסור להמשיך בנסיעה גם אם אור הערפל הקדמי תקין ודולק.
 • החוק מתיר לנסוע נסיעה אטית עד למוסך הקרוב.
 • עליו לעצור. אסור להמשיך בנסיעה כל עוד הפנס מקולקל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23


3709
 • תן זכות קדימה לרוכב האופנוע (2) ולאוטובוס הצהוב (1).
 • סע קדימה בזהירות. נהגי כלי הרכב (1, 2 ) חייבים לתת לך זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה לאופנוע בלבד (2).
 • תן זכות קדימה לאוטובוס הצהוב בלבד (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • יש להודיע מיד למשרד הבריאות.
 • להודיע מיד על כך לרשות הרישוי.
 • יודיע למשרד הרישוי רק אם השינוי נגרם בתאונת דרכים.
 • יש להודיע למשרד הרישוי בתוך 20 יום.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • שניים, אלא אם כן התירה רשות הרישוי אחרת.
 • שניים, ובתנאי שאורכם הכולל לא יעלה על 15 מטרים.
 • אחד, אלא אם כן התירה רשות הרישוי אחרת.
 • רכב אחד בלבד ואין אפשרות להתיר יותר מאחד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • אלא רק אם סיים בהצלחה השתלמות בנהיגה נכונה.
 • אלא רק לאחר שעברו שלושה חודשים מיום שניתן לו רישיון הנהיגה בטרקטור.
 • אלא רק לאחר שעברו שישה חודשים מיום שניתן לו רישיון הנהיגה בטרקטור.
 • אלא רק לאחר שנה מיום שניתן לו רישיון הנהיגה בטרקטור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • מותר, בצומת בעל שני נתיבים או יותר.
 • מותר לחמש דקות לכל יותר.
 • אסור, אלא אם כן הותרה חנייה על פי תמרור.
 • מותר להחנות רכב דו-גלגלי בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • ישאיר הודעה בכתב על הרכב שבו פגע ובה פרטיו, פרטי רכבו ופרטי תעודת הביטוח שלו, וידווח למשטרה בתוך 24 שעות.
 • ימתין עד לבואו של נציג חברת הביטוח שלו וידווח למשטרה בתוך 48 שעות.
 • יודיע לתחנת המשטרה על התאונה, בתוך שבעה ימים.
 • ימתין במקום עד שיגיע בעל הרכב שנפגע.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • שעמד בהצלחה במבחן עיוני בשיטת הניקוד בתעבורה.
 • שעברה שנה מיום שניתן לו רישיון הנהיגה בטרקטור.
 • שעברו שלושה חודשים מיום שניתן לו רישיון הנהיגה בטרקטור.
 • שעברו שישה חודשים מיום שניתן לו רישיון הנהיגה בטרקטור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • כן, אבל נחוץ לשם כך היתר של המפקח על התעבורה.
 • כן, אבל נחוץ לשם כך היתר משוטר.
 • כן. כשמובילים מטענים ארוכים מותר לגרור יותר מגרור אחד, אך נחוץ אישור קצין הבטיחות.
 • כן, אך נחוץ לשם כך אישור מרשות הרישוי.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לטרקטור

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן