שאלה מספר:1


3720
 • צפור לרוכב האופנוע להזהירו ותמשיך בנסיעה
 • תן זכות קדימה לרוכב האופנוע.
 • המשך בנסיעה ישר ותהבהב באורות הגבוהים לרוכב האופנוע
 • המשך לנסוע. על רוכב האופנוע לתת לך זכות קדימה
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • אסור.
 • מותר, בתנאי שלא תפריע לתנועה.
 • מותר, כאשר הצומת שלפניך חסום.
 • מותר, כשבכביש יש שני נתיבים או יותר בכל כיוון נסיעה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3


3160
 • מותר להמשיך בנסיעה בתנאי שנוהגים בזהירות.
 • מותר להמשיך בנסיעה כשהמחסום התחיל להתרומם.
 • מותר להמשיך בנסיעה כל עוד המחסום לא הגיע למצבו התחתון וננעל.
 • אסור להמשיך בנסיעה כל עוד המחסום נמצא בתנועה לכל כיוון או כשהוא במצב אופקי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • עליך לוודא שהנוסע במושב האחורי משמאל יצא מן הרכב לכביש בזהירות רבה.
 • עליך להדליק אורות חנייה אם אין תאורה ברחוב.
 • לפני יציאתך ממנו עליך לוודא שיציאתך אינה מפריעה לעובר דרך כלשהו.
 • עליך לוודא שהמרחק בין הרכב למדרכה אינו עולה על מטר אחד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • כאשר לא נגרמת הפרעה לתנועה, שדה הראייה פנוי ואין תמרור האוסר זאת.
 • רק ברכב הנע על יותר משני גלגלים.
 • רק כאשר ניתן לפנות מצד ימין של הכביש ולהשלים את הפנייה בלי לעצור בתהליך.
 • רק כאשר אדם נוסף מכוון את הנהג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • החלפת הילוכים.
 • קבלת שיחה בטלפון נייד.
 • כיוון המושב של הנוסע שליד הנהג.
 • קריאה או שליחה של מסרון (SMS).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • רכב שאינו מנועי, טרקטור ורכב אטי, המעכבים את התנועה שמאחור.
 • מונית – לצורך עקיפת כלי רכב.
 • אין יוצא מן הכלל: אסור לכל רכב לנסוע בשוליים.
 • רכב פרטי ואופנוע – כדי לתת זכות קדימה לאוטובוסים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8


3205
 • בתחום של 20 מטרים לפני מעבר החצייה ו-20 מטרים אחריו.
 • על מעבר החצייה ובתחום של 12 מטרים אחריו.
 • על מעבר החצייה ובתחום של 12 מטרים לפניו.
 • בתחום של 12 מטרים לפני מעבר החצייה ו-12 מטרים אחריו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9


3082
 • 6
 • 1
 • 7
 • 3
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10


3216
 • אסור, פרט לרכב נכה בעל תוית כמצויין בתמרור.
 • מותר, רק בשעות היום.
 • מותר, כאשר יש מקומות חנייה פנויים רבים.
 • מותר לכל רכב בעל תו חנייה רגיל לחנות כאשר המקום פנוי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • מנתיב לפנייה שמאלה או מכל נתיב אחר שאין בו סימון או תמרור האוסר פנייה שכזו.
 • מהנתיב הקרוב ביותר אל שטח ההפרדה, המסומן בחץ ישר (קדימה).
 • רק מנתיב שבו מסומן חץ ישר (קדימה) על פני הכביש.
 • מהנתיב השמאלי בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12


31688
 • אי עצירה במקום שמוצב בו תמרור "אבנים מתדרדרות".
 • נהיגה ברכב מנועי ללא ביטוח תקף.
 • אי הצמדת שלט "נהג חדש" על השמשה האחורית של הרכב.
 • נהיגה ללא מלווה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • יש לפנותו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-48 שעות.
 • למשך זמן תיקונו, ובלבד שלא יהיה יותר מ-72 שעות.
 • עד לבואו של רכב חילוץ, ובתנאי שפרק הזמן לא יעלה על שבוע.
 • יש לפנותו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-24 שעות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14


3702
 • הרכב שבו אתה נוהג (3).
 • רוכב האופניים (1).
 • רוכב האופנוע (2).
 • אין פתרון בחוק למצב הנתון.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15


3703
 • הרכב הפרטי האדום ייכנס ראשון (1) ואחריו האופניים (2).
 • רוכב האופניים ייכנס ראשון (2) ואחריו הרכב הפרטי האדום (1).
 • רוכב האופניים ייכנס ראשון (2) ואחריו הרכב שאתה נוהג בו (3).
 • הרכב שאתה נוהג בו ייכנס ראשון (3) ואחריו הרכב הפרטי האדום (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • כאשר יש צורך אישי בנסיעה לאחור, גם אם נסיעה לאחור אינה הכרחית.
 • כאשר יש צורך תחבורתי בנסיעה זו, ואין דרך אחרת לקיים את הנסיעה.
 • היא מותרת תמיד. העיקר שהנהגים האחרים יראו תמיד את הנהג הנוסע לאחור.
 • רק אם רוחב הכביש יותר מארבעה מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • אתה חייב לעלות על המדרכה כדי לפנות דרך לרכב הביטחון.
 • אסור לך להיכנס לצומת באור אדום.
 • מותר לך להיכנס לצומת גם באור אדום.
 • אתה חייב להיכנס לצומת באור אדום.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • למי שאין בידו רישיון נהיגה מותר להסיע בכוח הגוף רכב נוסעים פרטי בלבד.
 • למי שאין בידו רישיון נהיגה מותר להסיע בכוח הגוף רכב דו-גלגלי בלבד.
 • דינו כדין נוהג ברכב.
 • למי שאין בידו רישיון נהיגה, מותר להסיע בכוח הגוף טרקטורון בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • כל שנה או כל תקופה אחרת שנקבעה בחוק.
 • כל שנתיים לכל סוגי כלי-הרכב.
 • כל שנתיים לרכב מסחרי וכל שנה לאופנועים.
 • כל שנתיים לכל רכב נוסעים פרטי, ללא הגבלת גיל הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • בהילוך סרק, לחיסכון בדלק.
 • בהילוך משולב ובלחיצה רצופה על דוושת המצמד.
 • אחד ההילוכים חייב להיות משולב ומופעל.
 • בהילוך גבוה ובלחיצה רצופה על דוושת הבלם.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • 12 מטרים לפני מעבר חצייה.
 • 15 מטרים אחרי הצומת.
 • 15 מטרים אחרי קו עצירה.
 • 30 מטרים אחרי מפגש מסילת ברזל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • כן. מותר לעקוף את המכשול על ידי נסיעה על המדרכה.
 • כן. מותר לעלות ולנסוע על המדרכה בנסיעה זהירה מאוד ובהילוך ראשון.
 • כן. מותר לעלות על המדרכה בטרקטור אם הכביש משובש מאוד.
 • לא. אסור לנסוע על המדרכה כדי לעקוף מכשול.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • באוטובוסים בלבד.
 • ברכב דו-גלגלי בלבד.
 • ברכב מסחרי בלבד.
 • בכל רכב מנועי, כולל גרורים ונתמכים, למעט אופנוע.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • שאין לו חומר מסוכן במטען הרכב.
 • שהפנייה נעשית במקום שאינו לפני פסגה בכביש.
 • שהוא מתחיל את הפנייה מהנתיב הימני ביותר.
 • שהוא מתחיל את הפנייה מהנתיב השמאלי ביותר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • את זהותו של בעל הרכב ושהרכב אינו גנוב.
 • שברכב נעשו הטיפולים התקופתיים במועדם.
 • שהוא בקיא בהפעלת הרכב ובשימוש בו.
 • שיש כלי עבודה, גלגל חילוף (גלגל רזרבי) תקין, משולש אזהרה ומדחס אוויר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • כן, אף אם ההוראות מנוגדות להוראות תמרור.
 • לא. חייבים לציית רק לשוטר תנועה בהכוונת תנועה בצומת.
 • בדרך כלל לא.
 • כן, לעניין הכוונת תנועה בצומת בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • לא, רק בית משפט רשאי.
 • כן. הרשות רשאית לעשות זאת מטעמי כשירות נהיגה או כשירות רפואית.
 • כן. הרשות רשאית לפסול רישיון נהיגה כרצונה, מכל סיבה שהיא.
 • לא, רק משטרת ישראל רשאית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • מותר לנוע ברכב ללא הגבלה (אם אין סכנה בטיחותית לתנועה), אך לא בכביש.
 • אסור לנוע ברכב בדרך, אלא אם כן אושרה תנועתו למוסך הקרוב על פי טופס ההורדה.
 • מותר לנוע ברכב עד שבוע ימים מיום שהורד מהכביש.
 • אסור לנוע ברכב ללא אישור חברת הביטוח.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • אם יש ברכב שני אפודים, מותר לשני אנשים לצאת לבושים באפוד זוהר.
 • הנהג היוצא מן הרכב פטור מחובת לבישת אפוד, אם נוסע ברכב לבש אפוד ויצא לפניו מן הרכב.
 • על הנהג היוצא מן הרכב ללבוש אפוד זוהר עם יציאתו מהרכב.
 • כל התשובות נכונות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • להוציא את המפתח ממתג ההצתה, להציב משולש אזהרה ולהפעיל את בלם העזר (חנייה).
 • להפסיק את פעולת המנוע, להציב משולש אזהרה ולנעול את דלתות הרכב.
 • להפסיק את פעולת המנוע, להוציא את המפתח ממתג ההצתה ולהפעיל את בלם העזר (חנייה).
 • להציג את תו החנייה בשמשה הקדמית בצד שמאל במקום בולט לעיני הפקח העירוני.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לטרקטור

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן