שאלה מספר:1 • הספק (כוח) המנוע יורד ואתו יורד כושר הבלימה.
 • התחממות ובלאי מואץ של הצמיגים הקדמיים.
 • אין סכנה בנהיגה רצופה במשך שעות רבות לנהג בריא.
 • עייפות ונטייה להירדמות של הנהג.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:2


3933
 • האט, סע בהילוך נמוך והקפד על חום מנוע תקין.
 • האט והיצמד לימין הכביש, בגלל שדה ראייה מוגבל.
 • סע בהילוך נמוך – עלייה תלולה לפניך.
 • סע בהילוך גבוה, למניעת התחממות המנוע.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:3 • בזמן נהיגה במהירות נמוכה בדרך עירונית.
 • אף פעם: מרווח של שתי שניות מספיק תמיד.
 • במצב שבו הראות לקויה או בנהיגה בכביש חלק או כשאנו עייפים.
 • כשלפנינו משאיות ורכב כבד אחר.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:4 • מותר לעבור על פניו מצדו הימני, רק אם הוא רכב אטי.
 • אסור לעבור על פניו מצדו הימני.
 • מותר לעבור על פניו מצדו הימני.
 • מותר לעבור על פניו מימינו רק ברכב נוסעים פרטי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • יש לנסוע בדיוק במהירות של הרכב הנעקף.
 • מותר לעבור את המהירות המרבית המותרת לרגע – אם הדבר נחוץ.
 • אסור לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת.
 • יש לנסוע עשרה קמ"ש פחות מן הרכב הנעקף.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • זמן הלילה וכל זמן אחר שבו הראות תקינה.
 • זמן הלילה וכל זמן אחר שבו הראות לקויה.
 • הזמן מזריחת השמש ועד שקיעתה.
 • הזמן משקיעת השמש ועד זריחתה בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7


3548
 • חניון לתיקון אוטובוסים בלבד.
 • חניון-לילה לאוטובוסים בלבד.
 • חניון בתשלום לאוטובוסים בלבד.
 • חנה וסע.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:8 • רשאי, אבל השוני צריך להיות לא יותר מעשרה אחוזים מן הגודל הרשום ברישיון הרכב – לכאן או לכאן.
 • רשאי. הדבר יכול לחסוך לו דלק.
 • אינו רשאי, אלא אם כן קיבל על כך אישור מוקדם מרשות הרישוי.
 • רשאי – אבל רק בעל תלת-אופנוע ובעל אופנוע עם רכב צדי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • באור הגבוה - לפחות 100 מטרים; באור הנמוך - לפחות 30 מטרים.
 • באור הגבוה - לפחות 150 מטרים; באור הנמוך - לפחות 60 מטרים.
 • טווח אורות החזית אינו מוגדר בחוק והוא נתון לשיקולי יצרן הרכב.
 • באור הגבוה - לפחות 120 מטרים; באור הנמוך - לפחות 50 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • תמיד מהצד שהתנועה בו רבה יותר.
 • תמיד מהצד שהתנועה בו מעטה יותר.
 • תמיד מצדו השמאלי.
 • מצדו הימני, אלא אם כן יש תמרור המורה אחרת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • מספר חגורות הבטיחות ברכב.
 • מספר הקילומטרים שנסע הרכב על פי הרשום במד המרחק של הרכב.
 • מספר עבירות התנועה שבוצעו ברכב.
 • מספר משענות הראש ברכב.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:12


3571
 • תחנת מוניות. אסורה עצירה וחנייה של כלי רכב שאינו מונית.
 • התחלת תחום תחנת אוטובוס ציבורי.
 • קצה תחום תחנת מוניות.
 • תחנת מוניות. הכניסה לרחוב שבו מוצב התמרור אסורה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:13


3590
 • יש רק נתיב אחד בכביש שלפניך.
 • סע בכיוון החץ. הכניסה אסורה לאופניים.
 • כביש מהיר לפניך.
 • כניסה לכביש חד-סטרי.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:14


3724
 • הרכב משמאל ייסע ראשון (2), אחריו הרכב מימין (1) ולבסוף אתה (3).
 • הרכב מימין (1), אתה אחריו (3) ולבסוף הרכב משמאל (2).
 • אתה ראשון (3), אחריך הרכב משמאל (2) ולבסוף הרכב מימין (1).
 • אתה ראשון (3), אחריך הרכב מימין (1) ולבסוף הרכב משמאל (2).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15


3513
 • עבור רק משמאל. לתחבורה ציבורית מותר לנסוע גם מימין.
 • עבור רק מימין. לתחבורה ציבורית בלבד מותר לעבור גם משמאל.
 • נהג ישר (קדימה) בלבד.
 • עבור מימין או משמאל לפי בחירתך.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:16


3394
 • 307
 • 130
 • 135
 • 132
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:17


3618
 • עד לצומת הבא.
 • עד לתמרור המציין כניסה לתחום דרך עירונית.
 • עד למעבר החצייה הקרוב.
 • עד 150 מטרים ממקום הצבת התמרור.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:18


3628
 • רחוב משולב.
 • אזור שאסור לילדים לשחק בו.
 • אזור שהחנייה אסורה בו.
 • קצה רחוב משולב.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:19


3957
 • נהג רכב המבקש להמשיך בנסיעה ישר.
 • נהג רכב המבקש לפנות שמאלה וכן הנהג הממשיך בנסיעה ישר.
 • כל נהג רכב המתקרב אל הצומת.
 • נהג רכב המבקש לפנות שמאלה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:20


3576
 • הכניסה אסורה לאופניים.
 • הכניסה אסורה לאופניים ולאופנועים.
 • הכניסה אסורה לרכב מנועי הנע על ארבעה גלגלים.
 • כניסה לאופניים בלבד.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:21 • אסור לנהוג בו.
 • אסור להסיע בו נוסעים.
 • מותר לנסוע בו במהירות נמוכה שלא תעלה על 40 קמ"ש.
 • אסור להסיע בו מטען.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22


3430
 • היכנס בזהירות לתוך המעגל כי זכות הקדימה היא שלך.
 • האט לפני מעגל התנועה והיכון לאפשרות עצירה.
 • שים לב לתנועה הבאה מימין במעגל התנועה.
 • עצור לפני הכניסה למעגל ועבור את המעגל במהירות.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:23 • לנקות את השמשות היטב.
 • לסנוור בחזרה את נהג הרכב הבא ממול בהבהובים קצרים, ככתוב בחוק.
 • להוריד את סך השמש.
 • להרכיב משקפי שמש – רצוי כהים.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:24


3667
 • עצור לפני הצומת, אלא אם כן אינך יכול לעצור בבטחה.
 • היכון לנסיעה. מיד יתחלף האור ברמזור לירוק.
 • המשך בנסיעה. האור ברמזור יתחלף מיד לאור ירוק.
 • מותר לנסוע ישר, ימינה ושמאלה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:25 • רק לרכב הנוסע במהירות גבוהה.
 • לכל רכב המתקרב בכביש מכל כיוון שהוא.
 • רק לרכב הבא מימין.
 • רק לרכב הבא משמאל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26


3926
 • האט והיכון לעצירה. הולכי הרגל חוצים את הכביש – אפשר להם להשלים את חצייתו.
 • האט והמשך בנסיעתך. על פי מבטם של הולכי הרגל, הם זיהו את כוונתך להמשיך בנסיעה.
 • הולכי הרגל כמעט סיימו את החצייה. המשך את נסיעתך כרגיל ועקוף אותם.
 • צפור ממושכות להולכי הרגל, כדי לוודא שיאפשרו לך את המשך הנסיעה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:27 • במשך זמן התגובה של הנהג.
 • מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד לעצירתו הסופית של הרכב.
 • מרגע הפעלת הבלמים ועד לעצירתו הסופית של הרכב.
 • מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד התחלת הבלימה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:28


31022
 • תמרור של מסר מחייב שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים.
 • תמרור מודיעין בצורת מרובע.
 • תמרור לאזהרה, להוריה או לאיסור, המיועד לרכב ציבורי בלבד.
 • שלט המשמש לכל מיני מסרים לא מחייבים.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:29


3358
 • 109
 • 622
 • 145
 • כל ארבעת התמרורים.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:30


3471
 • מקום מעבר חצייה לילדים בלבד.
 • הולכי רגל בקרבת מקום.
 • ילדים בקרבת מקום.
 • שביל להולכי רגל.
קטגוריה : תמרורים

מבחן תאוריה לאופנוע

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן