שאלה מספר:1


3728
 • הטנדר הסגול (3).
 • שלושתם נוסעים לפי החוק.
 • הרכב הבהיר (הפרטי) (1).
 • רכב כיבוי האש (2).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • לא. אין לנסוע על המדרכה כדי לעקוף מכשול.
 • כן. מותר לעקוף את המכשול דרך המדרכה, אם הדבר פשוט יותר.
 • כן. מותר לעלות ולנסוע על המדרכה בנסיעה זהירה מאוד ובהילוך ראשון.
 • כן. מותר לעלות ולנסוע על המדרכה, אבל רק לאופנועים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • על הנוהג ברכב.
 • על בעל הרכב אף על פי שאינו נוהג ברכב באותו הזמן.
 • על האדם המכוון את הנהג בעת הנסיעה לאחור.
 • על כל הנמצאים בקרבת הרכב הנוסע לאחור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • מותר לך לעקוף את הרכב רק כאשר המהירות אינה עולה על 35 קמ"ש.
 • אסור לך לעקוף את הרכב עד לחציית המפגש.
 • מותר לך לעקוף את הרכב עוד לפני המפגש.
 • מותר לך לעקוף את הרכב רק כאשר הדרך ממול פנויה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5


3705
 • הרכב האדום (2), הרכב שאני נוהג בו (3), רוכב האופניים (1).
 • רוכב האופניים (1), הרכב האדום (2), הרכב שאני נוהג בו (3).
 • הרכב שאני נוהג בו (3), הרכב האדום (2), רוכב האופניים (1).
 • הרכב שאני נוהג בו (3), רוכב האופניים (1), הרכב האדום (2).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6


3704
 • ראשון ייכנס אל הצומת הרכב שממשיך בנסיעה ישר קדימה.
 • רוכב האופנוע (2), הרכב הכחול (1), הרכב שאתה נוהג בו (3).
 • הרכב הכחול (1), רוכב האופנוע (2), הרכב שאתה נוהג בו (3).
 • הרכב שאתה נוהג בו (3), רוכב האופנוע (2), הרכב הכחול (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • מפגש דרכים במפלס אחד המצוי בדרך עירונית בלבד.
 • מפגש של שני כבישים או יותר באותו מפלס, בדרך שאינה עירונית.
 • השטח המתהווה על ידי פגישתם של שלושה כבישים באותו מפלס.
 • מפגש של דרכים במפלסים שונים, המאפשר מעבר בנסיעה מדרך לדרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • במקום שהרכב אינו נראה לעיני נהג אחר המתקרב מכל צד שהוא.
 • כשמוצב תמרור האוסר פניית פרסה.
 • כשהוא מתקרב לפסגה תלולה או לעקומה בדרך.
 • כל התשובות נכונות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • בדיקת מאמץ שמודדים בה את כמות האוויר הנכנסת לריאותיו של נוהג הרכב בעת הנהיגה.
 • בדיקה שבה נושף אדם לתוך מכשיר הנותן מידע על נפח ריאותיו.
 • בדיקה שעושה רופא המשפחה למבקש רישיון נהיגה חדש, על פי דרישת רשות הרישוי.
 • בדיקת אוויר שננשף לתוך מכשיר הנותן מידע על מידת ריכוז האלכוהול בדמו של הנבדק.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • על חברת ההשכרה, אם הרכב הושכר ממנה.
 • על מי שיצא אחרון מהרכב החונה.
 • על בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב, אלא אם כן הוא הוכיח שלא הוא הנהג ויצביע על הנהג שביצע את העבירה.
 • על בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • המשך לנסוע כרגיל: על הולך הרגל לוודא שלא יסתכן ולא יפריע לך.
 • האט ואפשר להולך הרגל להשלים את חצייתו.
 • צפור והזהר את הולך הרגל ועבור בזריזות לפניו.
 • תאיץ ותעבור מהר את מעבר החצייה לפני בוא הולך הרגל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • כביש שיועד לתנועת רכב מנועי בלבד.
 • כל סימון של שני קווים מקבילים על פני הכביש.
 • חלק מרוחבו של כביש המספיק לתנועת טור אחד של רכב, למעט רכב דו-גלגלי.
 • מעבר בדרך פרטית שנאסרה בו תנועת כלי רכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • החוק אוסר עקיפה כזו מכל וכל.
 • רק בדרך שאינה עירונית.
 • רק כשאתה עוקף שני כלי רכב פרטיים.
 • כשאין איסור עקיפה וכשאפשר להשלים את העקיפה ללא סיכון.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14


3079
 • רק בכביש חד-סטרי.
 • רק בכביש שאינו עירוני.
 • רק בכביש דו-סטרי.
 • בכל כביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • 50 קמ"ש בדרך עירונית ו-80 קמ"ש בדרך שאינה עירונית.
 • 80 קמ"ש בדרך עירונית ו-100 קמ"ש בדרך מהירה.
 • 40 קמ"ש בדרך עירונית ו-70 קמ"ש בדרך שאינה עירונית.
 • 40 קמ"ש בדרך עירונית ו-90 קמ"ש בדרך שאינה עירונית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • גיל הנוסע 10 שנים לפחות.
 • גיל הנוסע 12 שנים לפחות.
 • שתי רגלי הנוסע ייתמכו בתומכי רגליים משני צדי האופנוע.
 • גיל הנוסע 6 שנים לפחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17


3796
 • מותר, אם אפשר להשלים את הפנייה בפנייה אחת רצופה.
 • מותר, מצד שמאל של הכביש.
 • אסור.
 • מותר, בתנאי שפונים בזהירות ולא מפריעים לתנועה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • בפוגשך או בעוקפך בעלי חיים.
 • אין חובה להאט. יש חובה לנהוג בזהירות.
 • יש חובת האטה בדרך עירונית בלבד.
 • יש חובת האטה רק כשיש תנועה רבה בכביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19


3715
 • תמתין ותיתן לרכב הצהוב (1) לעבור לפניך.
 • תעצור (2) לפני הכניסה לצומת ותבדוק את מצב התנועה והתימרור.
 • תמשיך בנסיעתך בזהירות, אגב שמירת קשר עין עם הרכב הצהוב (1). עליו לתת לך זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה לרכב הצהוב (1), כי הוא בא מימינך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • מותר, בדרך מהירה בלבד.
 • מותר, בעת עקיפת אופנוע בלבד.
 • אסור.
 • מותר, בדרך שאינה עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • כן. כשאתה נוסע במהירות גבוהה יותר מהרכב האחר.
 • כן. כאשר אתה נוסע בנתיב לתחבורה ציבורית.
 • כן. כאשר הרכב האחר נוסע באטיות.
 • כן. כאשר הרכב האחר, הנוסע לפניך, מאותת ימינה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • למי שאין בידו רישיון נהיגה מותר להסיע בכוח הגוף רכב נוסעים פרטי בלבד.
 • למי שאין בידו רישיון נהיגה מותר להסיע בכוח הגוף רכב דו-גלגלי בלבד.
 • דינו כדין נוהג ברכב.
 • למי שאין בידו רישיון נהיגה, מותר להסיע בכוח הגוף טרקטורון בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • כשלנוסע רישיון נהיגה תקף באופנוע.
 • כשהנוסע חובש קסדת מגן ומצויד במגיני ברכיים ובמגיני מרפקים.
 • כשהנהג חובש קסדת מגן – הנוסע אינו חייב.
 • כשהנהג והנוסע חובשים קסדות מגן.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24


3139
 • כל מהירות ובלבד שהנהג שולט שליטה מלאה ברכב.
 • מהירות סבירה שתאפשר לנהג שליטה ברכב, בהתחשב בכל הנסיבות ולא גבוהה מהרשום בחוק.
 • בכביש סלול – 80 קמ"ש; בדרך עפר-40 קמ"ש.
 • המהירות המרבית שאליה מסוגל להגיע הרכב בנסיבות הקיימות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • רק בעת הנהיגה בזמן תאורה.
 • בעת הנהיגה ביום ובלילה בכל דרך כל ימות השנה.
 • רק בעת הנהיגה בכל דרך בלילה.
 • בעת הנהיגה בכל דרך בכל ימות השנה בשעות היום בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • הדבר לא ייתכן: קו קטעים יכול להופיע רק מצדו הימני של קו הפרדה רצוף.
 • אסור לחצות את הקווים.
 • קו רצוף שלשמאלו קו קטעים הוא שטח הפרדה.
 • מותר לעבור את הקו הרצוף לצורך עקיפה בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • 12 מטרים לפני מעבר חצייה.
 • 15 מטרים אחרי הצומת.
 • 15 מטרים אחרי קו עצירה.
 • 30 מטרים אחרי מפגש מסילת ברזל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • האות לא יהיה ממושך יותר מן הדרוש.
 • האות יינתן בקצב מהיר ואחיד.
 • האות יינתן על ידי צפירה ארוכה ומתמשכת.
 • החוק מחייב שלוש צפירות לפחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29


3729
 • עבור לנתיב הימני הסמוך.
 • השתמש בנתיב המהיר ביותר.
 • המשך לנסוע בנתיב נסיעתך.
 • עצור עד שיתחלף החץ לירוק.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • עצור כנהוג בכל מקום שבו מוצב תמרור "עצור", והמשך בנסיעה.
 • חובה עליך לעצור רק אם רכבת מתקרבת, נראית או נשמעת.
 • בלילה חובה לעצור. ביום – לא.
 • עצור את רכבך, כבה את מקלט הרדיו או הטלוויזיה או את הקלטת ופתח את חלון הרכב הקרוב אליך.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לאופנוע

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן