שאלה מספר:1


3112
 • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 5.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
 • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 6.
 • מנתיב 2 לנתיב 5.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • לא. הוראות הרמזור והוראות התמרורים שוות על פי החוק.
 • לפעמים. העדיפות של הוראות הרמזור חלה בדרך עירונית בלבד.
 • כן. הוראות הרמזור, למעט אור צהוב מהבהב, עדיפות מהוראת כל תמרור.
 • לא. אך תמרור "עצור" עדיף מהוראת אור ירוק ברמזור, באותו כיוון נסיעה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3


3147
 • מותר, בתנאי שיש שול רחב דיו.
 • אסור, פרט לרכב ציבורי.
 • אסור, פרט לרכב דו-גלגלי.
 • אסור, אלא אם כן סומן אחרת במפורש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4


3700
 • אתה תיכנס ראשון (3), אחר כך הרכב האדום (2), ואחרון ייכנס הרכב הירוק (1).
 • הרכב הירוק (1), אחריו אתה (3), ואחרון ייכנס הרכב האדום (2).
 • הסדר פשוט – המגיע ראשון נוסע אחרון.
 • ראשון ייכנס הרכב הירוק (1), אחריו ייכנס הרכב האדום (2), ואחרון אתה (3).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • פסילת רישיון נהיגה או מאסר על תנאי בלבד.
 • קנס כספי או מאסר על תנאי בלבד.
 • פסילת רישיון נהיגה, מאסר, קנס כספי ועונשים אחרים שנקבעו בחוק.
 • קנס כספי, מאסר בפועל או מאסר על תנאי בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • הם מוטלים רק אם בית המשפט לא הטיל כל עונש על הנהג.
 • הם מוטלים בנוסף לכל עונש אחר שהטיל בית המשפט על הנהג בשל עבירת תעבורה.
 • הם מאפשרים לקצין משטרה לפסול רישיון נהיגה על כל עבירת תעבורה.
 • הם מוטלים רק על ידי בית המשפט.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • אסור לנהוג בו.
 • אסור להסיע בו נוסעים.
 • מותר לנסוע בו במהירות נמוכה שלא תעלה על 40 קמ"ש.
 • אסור להסיע בו מטען.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • הדבר לא ייתכן: קו קטעים יכול להופיע רק מצדו הימני של קו הפרדה רצוף.
 • אסור לחצות את הקווים.
 • קו רצוף שלשמאלו קו קטעים הוא שטח הפרדה.
 • מותר לעבור את הקו הרצוף לצורך עקיפה בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9


3725
 • עקוף את רוכב האופניים (1) בזריזות ובזהירות. הוא ימתין.
 • צפור בחזקה לרוכב האופניים (1) כדי שיאפשר לך להשלים את הפנייה ימינה.
 • היכנס (3) למרכז הצומת, ובכך תמנע פגיעה באופניים (1) מצד הרכב הכחול (2).
 • אפשר לרוכב האופניים (1) להמשיך בנסיעה ופנה ימינה מאחוריו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • מותר להשתמש בצופר רק כדי למנוע סכנה קרובה שאי אפשר למנוע אותה בדרך אחרת.
 • מותר לצפור בכל מצב, ובלבד שהאות יינתן בצורה ממושכת ואחידה.
 • מותר לצפור רק בצופר אוויר.
 • מותר להשתמש בצופר בדרך עירונית בכל מצב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • האות במחוון הכיוון יינתן במרחק של 150 מטרים לפני הפנייה.
 • האות במחוון הכיוון יינתן רק במצב שבו יש עוברי דרך אחרים בקרבת מקום.
 • האות יינתן רק לפני פניות ימינה או שמאלה.
 • במקום ובזמן שעוברי דרך אחרים יבחינו באות הניתן.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • למסור הודעה לנהג על הפסקת השימוש ברכב ולקחת את רישיון הרכב.
 • אין הוא רשאי לעשות דבר. אין בסמכותו של בוחן או של שוטר לבדוק רכב בדרך.
 • להזמין את בעל הרכב לבירור באיגוד המוסכים.
 • לשלוח את הרכב למכון רישוי למבחן חצי שנתי נוסף.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • מותר לעקוף אותו כאשר יש במסילת הברזל מחסום.
 • אסור לעקוף אותו.
 • מותר לעקוף אותו אם אין קו הפרדה רצוף.
 • מותר לעקוף אותו אם רוחב הכביש יותר משישה מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • בדרך שאינה עירונית, כשנוסעים בשיירה.
 • רק בדרך מהירה.
 • בדרך עירונית שיש בה תאורת רחוב ובדרך שאינה עירונית.
 • בדרך שאינה עירונית, כשתנאי התנועה מאפשרים זאת ואין רכב ממול.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • יש לנסוע בדיוק במהירות של הרכב הנעקף.
 • מותר לעבור את המהירות המרבית המותרת לרגע – אם הדבר נחוץ.
 • אסור לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת.
 • יש לנסוע עשרה קמ"ש פחות מן הרכב הנעקף.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • בתנאי שעל הרוכב יש קסדה – מרותקת לראשו או לא.
 • על הרוכב לחבוש קסדה תקנית, שתהיה מרותקת אל ראשו באופן שתימנע נפילתה בשעת הנסיעה.
 • בתנאי שרוכב האופנוע מחזיק ברשותו ערכת חילוץ למקרה תאונה.
 • בתנאי שרוכב האופנוע דאג שמכל הדלק מלא וסגור לפני תחילת הנסיעה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • אסור בהחלט.
 • מותר, בתדלוק עצמי.
 • מותר, כשהרכב עומד בעמדת כיבוי אש.
 • מותר, אם יש מטפה כיבוי ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • כשהנהג מתכוון לסטות מנתיב נסיעתו.
 • כשהנהג מגיע לעלייה ארוכה.
 • כשהנהג מגיע לירידה תלולה.
 • כשהנהג מתקרב למפגש מסילת ברזל עם מחסום.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19


3155
 • חובה עליו להאט תמיד.
 • עליו להתנהג כרגיל. נהיגה זהירה מחויבת רק כאשר נראית או נשמעת רכבת מתקרבת.
 • רק לכבות רדיו המותקן ברכב.
 • עליו להתנהג כרגיל. במפגש שיש בו מחסום ניתן להיות פחות ערניים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • יש להיכנס לצומת כפי שמורה האור הירוק.
 • מותר להיכנס לצומת בכל מקרה.
 • יש להיכנס לצומת ולעבור בו במהירות.
 • אין להיכנס לצומת כשהוא חסום.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • כשהפגיעה קלה והנזק הנגרם לרכב או לרכוש אינו גדול.
 • כשמודיעים על המקרה לחברת הביטוח במועד ובזמן הנקוב בחוק.
 • כאשר מזמינים שמאי רכב, המוכר לצורך העניין על ידי המשטרה.
 • כששוטר מזדמן למקום האירוע, ופרטי המקרה הובאו לידיעתו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • בפוגשך או בעוקפך בעלי חיים.
 • אין חובה להאט. יש חובה לנהוג בזהירות.
 • יש חובת האטה בדרך עירונית בלבד.
 • יש חובת האטה רק כשיש תנועה רבה בכביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • כן, אף אם ההוראות מנוגדות להוראות תמרור.
 • לא. חייבים לציית רק לשוטר תנועה בהכוונת תנועה בצומת.
 • בדרך כלל לא.
 • כן, לעניין הכוונת תנועה בצומת בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • רשות הרישוי תפסול את רישיון הנהיגה שלו למשך שלושה חודשים והוא יחויב במבחן עיוני (תאוריה).
 • על פי שיטת הניקוד, אין רשות הרישוי מוסמכת לפסול את רישיון הנהיגה שלו.
 • רשות הרישוי רשאית להמליץ לבית משפט לפסול את רישיון הנהיגה שלו לצמיתות.
 • רק בית משפט רשאי ומוסמך לפסול את רישיון הנהיגה שלו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • כל מהירות שבה שולט הנהג ברכבו שליטה מלאה.
 • כל מהירות שבה נוהג נהג סביר.
 • מהירות כחוק המותאמת לתנאי הדרך, הסביבה והתנועה, ושבה לנהג יש שליטה מלאה ברכבו.
 • כל מהירות הנקבעת על פי שיקול דעתו של נהג סביר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • הוראת תמרור "תן זכות קדימה" עדיפה מהוראת רמזור שאינו מהבהב.
 • הוראת תמרור עדיפה תמיד (רמזור עלול להתקלקל).
 • הוראת תמרור "עצור" עדיפה מהוראת רמזור שאינו מהבהב.
 • הוראת רמזור (פרט לאור צהוב מהבהב) עדיפה מהוראת תמרור שמשמעותו מתן זכות קדימה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27


3478
 • בעל הרכב הרשום והנהג.
 • חברת הביטוח.
 • יצרן הרכב או יבואן הרכב.
 • משרד הרישוי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • חובה לאותת ביד – במזג אוויר נאה בלבד.
 • חובה לאותת ביד – בלילה בלבד.
 • אסור. חייבים לאותת במחוון הכיוון (וינקר).
 • חובה לאותת ביד בנסיבות אלה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • גיל הנוסע 10 שנים לפחות.
 • גיל הנוסע 12 שנים לפחות.
 • שתי רגלי הנוסע ייתמכו בתומכי רגליים משני צדי האופנוע.
 • גיל הנוסע 6 שנים לפחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • כן, אבל רק באופנוע עם רכב צדי.
 • כן. החוק מחייב לפחות מראה אחת בכל סוגי האופנועים.
 • לא. אין הכרח שתהיה מראה, והדבר נתון לשיקול דעתו של הנהג.
 • רק בתלת-אופנוע.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לאופנוע

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן