שאלה מספר:1


3190
 • מעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה, יראו אותו כשני מעברי חצייה נפרדים.
 • אין הבדל בין מעבר חצייה מחולק למעבר חצייה לא מחולק. שניהם נחשבים מעבר אחד.
 • מעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה הוא מעבר חצייה אחד ארוך.
 • יש להתייחס למעבר החצייה כאל שני מעברים, רק אם יש גינה המפרידה ביניהם.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • אי הצמדת השלט "נהג חדש" על השמשה האחורית של הרכב.
 • נהיגה במהירות העולה על המותר בחוק.
 • אי עצירה במקום שבו מוצב תמרור אזהרה "מקום מסוכן".
 • נהיגה ברכב מנועי כשתעודת הביטוח שלו זמנית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3


3114
 • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 3 או לנתיב 4.
 • מנתיב 1 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 5.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • להודיע על כך לרשות הרישוי.
 • להודיע על כך למשטרה.
 • להודיע על כך לרשות המקומית.
 • להעמיד את הרכב במוסך מורשה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • כן, אבל רק בדרך סלולה, במרחק 200 מטרים מבניינים.
 • כן, לאחר מתן איתות מצוקה לרכב שמאחוריך.
 • כן, לצורך ניסוי בלמים, ובלבד שהדבר לא יפריע לעוברי דרך אחרים ולא יסכן אותם.
 • כן, אבל רק בדרך עפר, במרחק 200 מטרים מבניינים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • הוראת תמרור "תן זכות קדימה" עדיפה מהוראת רמזור שאינו מהבהב.
 • הוראת תמרור עדיפה תמיד (רמזור עלול להתקלקל).
 • הוראת תמרור "עצור" עדיפה מהוראת רמזור שאינו מהבהב.
 • הוראת רמזור (פרט לאור צהוב מהבהב) עדיפה מהוראת תמרור שמשמעותו מתן זכות קדימה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7


3160
 • מותר להמשיך בנסיעה בתנאי שנוהגים בזהירות.
 • מותר להמשיך בנסיעה כשהמחסום התחיל להתרומם.
 • מותר להמשיך בנסיעה כל עוד המחסום לא הגיע למצבו התחתון וננעל.
 • אסור להמשיך בנסיעה כל עוד המחסום נמצא בתנועה לכל כיוון או כשהוא במצב אופקי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • רק כשאתה רוכב על אופנוע.
 • כשאתה נוהג בנתיב המיועד רק לפנייה ימינה.
 • כאשר בנתיב השמאלי נוסע מלפניך רכב במהירות נמוכה משלך.
 • כשאתה נוהג בנתיב המיועד רק לפנייה שמאלה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • מימין, ובלבד שנשמור על מהירות סבירה.
 • מצדו השמאלי בלבד.
 • גם מימין וגם משמאל.
 • מצדו הימני בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • זמן הלילה וכל זמן אחר שבו הראות תקינה.
 • זמן הלילה וכל זמן אחר שבו הראות לקויה.
 • הזמן מזריחת השמש ועד שקיעתה.
 • הזמן משקיעת השמש ועד זריחתה בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • כן. תרופות הרגעה אינן משפיעות לרעה על הנהיגה.
 • אסור, אלא אם כן צוין במפורש אחרת במרשם התרופה.
 • כן, והדבר מצוין לבעלי עצבים מתוחים.
 • כן, אם הנהג נסער והתרופה מרגיעה את עצביו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • רק לרכב הנוסע במהירות גבוהה.
 • לכל רכב המתקרב בכביש מכל כיוון שהוא.
 • רק לרכב הבא מימין.
 • רק לרכב הבא משמאל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • שהוא משתלב בתנועה בלי לגרום לתאונה.
 • שהוא מאפשר לנהגים אחרים להמשיך בנסיעתם בלי לשנות את מהירותם ובלי לסטות מנתיב נסיעתם.
 • שהוא נכנס לזרם התנועה באותה מהירות כמו יתר כלי הרכב.
 • שהוא נדחק לזרם התנועה לתוך מקום המספיק בדיוק לכניסתו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • כאשר לא נגרמת הפרעה לתנועה, שדה הראייה פנוי ואין תמרור האוסר זאת.
 • רק ברכב הנע על יותר משני גלגלים.
 • רק כאשר ניתן לפנות מצד ימין של הכביש ולהשלים את הפנייה בלי לעצור בתהליך.
 • רק כאשר אדם נוסף מכוון את הנהג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • רק על משענת מושב הנהג.
 • בתא המטען של הרכב.
 • בתא הנהג של הרכב, למעט באופנוע.
 • החוק אינו מתייחס למקום החזקתו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • להודיע למשרד הרישוי, אך רק אם מדובר בתאונת דרכים.
 • להודיע מיד למשרד הבריאות.
 • להודיע מיד למשרד הרישוי במכתב רשום.
 • להודיע על כך לרשות הרישוי בתוך 15 יום.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • כאשר הנהג לא ציית לתמרור "עצור".
 • כאשר הנהג לא נתן זכות קדימה.
 • כאשר הנהג היה מעורב בתאונת דרכים שבה נהרג אדם ויש חשד סביר לאשמתו.
 • כאשר הנהג היה מעורב בתאונה שבה נגרם נזק לרכוש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • רק על נהגים מקצועיים.
 • רק על הולכי הרגל.
 • על כל אדם המשתמש בדרך.
 • רק על הנוהג ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • רק בדרך שאינה עירונית.
 • רק כשיש תמרור "מעבר חצייה לפניך".
 • רק בכביש עירוני דו-סטרי.
 • בכל מקרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • לצפור לאות אזהרה כדי להזהיר את הנהג העוקף.
 • לסטות ככל האפשר לימין ולא להגביר את מהירותך.
 • לעצור עצירה מידית ומוחלטת בנתיב הימני.
 • להגביר את מהירותך כדי לצאת מאזור הסכנה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • 16 שנים, ובלבד שמבקש הרישיון קיבל הסכמה בכתב לכך מאחד מהוריו או מאפוטרופוס.
 • 18 שנים, ובלבד שמבקש הרישיון קיבל הסכמה בכתב מאחד מהוריו או מאפוטרופסו.
 • 20 שנים, ובלבד שמבקש הרישיון קיבל הסכמה בכתב מאחד .מהוריו או מאפוטרופסו.
 • 14 שנים, ובלבד שמבקש הרישיון קיבל הסכמה בכתב מאחד .מהוריו או מאפוטרופסו
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • פניית פרסה מותרת רק בכביש בעל שלושה נתיבים לפחות.
 • מותר בכל מקום אבל אסור לתמרן בכביש לצורך ביצוע הפנייה.
 • כאשר אין הפרעה לתנועה או אין סיכון לעוברי דרך ואין תמרור האוסר פניית פרסה.
 • הפנייה מותרת בצומת בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23


3160
 • האט רק אם אתה רואה רכבת מתקרבת.
 • התעלם מהאות והמשך בנסיעתך. אתה היית שם לפני האות.
 • עצור ואל תמשיך בנסיעתך.
 • האט רק כאשר אתת מפעיל אות אזהרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24


3106
 • סטייה מותרת רק בכביש שאין בו תנועת כלי רכב.
 • בתנאי שלא ייגרם סיכון או הפרעה לעוברי דרך.
 • בנהיגה במהירות נמוכה ובסטייה חדה.
 • אסור לסטות כלל מקו הנסיעה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • מותר לקרוא, אבל אסור לשלוח מסרון בטלפון.
 • הדבר אסור לחלוטין, פסול ומסוכן.
 • הנהג רשאי לשלוח ורשאי לקרוא, בתנאי שהדבר נעשה בזהירות.
 • מותר לשלוח, אבל אסור לקרוא מסרון בטלפון.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • רק בחורף.
 • כאשר הנהג סבור שטוב להדליק אור ערפל.
 • רק בגשם שוטף, בערפל או בשלג.
 • רק בחשכה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • לא. לשוטר אין זכות לדרוש מנוהג ברכב לבצע "בדיקת אלכוהול", אלא לפי צו של בית המשפט.
 • כן. השוטר רשאי לבקש מנהג לעבור בדיקת שכרות בכל עת.
 • כן, אבל רק אם היה לשוטר חשד סביר כי מצב בריאותו של הנוהג אינו כשורה.
 • לא. אין לשוטר זכות לדרוש מנוהג ברכב לבצע בדיקות כלשהן, למעט בדיקת נשיפה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • רק כאשר הוא נוהג בזמן הלילה ובתנאי שהחובה רשומה ברישיון הנהיגה שלו.
 • כשהוא נוהג בשעות שבהן הראות מוגבלת ובעת סינוור.
 • רק כאשר הוא נוהג בזמן תאורה ובתנאי שהחובה רשומה ברישיון הנהיגה שלו.
 • אם צוין ברישיון הנהיגה שלו כי הוא חייב להרכיב אותם בעת הנהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • תעודת זהות, רישיון נהיגה, תעודת ביטוח מקיף ואישור בדבר הסדר גרירה בעת תקלה.
 • רישיון נהיגה ורישיון רכב בלבד.
 • רישיון נהיגה, רישיון רכב, תעודת ביטוח חובה, וכן כל תעודה אחרת שניתנה על פי דין, כשהן בתוקף.
 • תעודת זהות, רישיון נהיגה ותעודה המעידה על תקינות הרכב החתומה על ידי מנהל מוסך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • רק לרכב פרטי ולאופנוע מותר לנסוע בשול הדרך, ורק כדי לתת זכות קדימה לאוטובוסים.
 • לרכב שאינו מנועי וכן לטרקטור ולרכב אטי.
 • רק למונית מותר, לצורך עקיפת כלי רכב העומדים בצומת.
 • אסור לאיש להשתמש בשולי הדרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לאופנוע

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן