שאלה מספר:1 • אסור.
 • מותר, רק ביום.
 • אסור, אלא אם כן הדרך אינה מוארת כראוי ולא תהיה סכנת סינוור.
 • מותר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • יפנו מיד את כלי הרכב מהכביש ויחליפו ביניהם פרטים מזהים.
 • ידווחו למשטרה וימתינו להוראותיה.
 • יחליפו פרטים מזהים וימתינו לשירותי ההצלה בלי להזיז כל רכב.
 • יזעיקו את כוחות ההצלה וימתינו במקום התאונה בלי להזיז כל רכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • כן, כאשר התנועה בכביש צפופה ופקוקה.
 • לעולם לא.
 • כן, אם אין בכך הפרעה להולכי רגל.
 • כן, לשם חציית המדרכה כדי להיכנס לחצרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • עליך לוודא שהנוסע במושב האחורי משמאל יצא מן הרכב לכביש בזהירות רבה.
 • עליך להדליק אורות חנייה אם אין תאורה ברחוב.
 • לפני יציאתך ממנו עליך לוודא שיציאתך אינה מפריעה לעובר דרך כלשהו.
 • עליך לוודא שהמרחק בין הרכב למדרכה אינו עולה על מטר אחד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5


3082
 • 1
 • 8
 • 3
 • 2
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • הם מוטלים רק אם בית המשפט לא הטיל כל עונש על הנהג.
 • הם מוטלים בנוסף לכל עונש אחר שהטיל בית המשפט על הנהג בשל עבירת תעבורה.
 • הם מאפשרים לקצין משטרה לפסול רישיון נהיגה על כל עבירת תעבורה.
 • הם מוטלים רק על ידי בית המשפט.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • יותר מ-18 שנים.
 • אין כל הגבלת גיל להסעת נוסע נוסף באופנוע
 • יותר מ-16 שנים.
 • יותר מ-17.5 שנים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • אסור לנהוג בו.
 • אסור להסיע בו נוסעים.
 • מותר לנסוע בו במהירות נמוכה שלא תעלה על 40 קמ"ש.
 • אסור להסיע בו מטען.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • אסור, למעט במקומות שהוסדרו וסומנו בתמרור.
 • אסור לחלוטין.
 • מותר על מדרכה שרוחבה שלושה מטרים או יותר.
 • מותר על מדרכה הבנויה מאבנים משתלבות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10


3716
 • תמיד הטרקטור (2) ייכנס אחרון אל הצומת.
 • אתה הרכב הפונה שמאלה (3), אחריך הטרקטור (2), אחריו הרכב הכחול (1).
 • הרכב הפונה שמאלה (3), הרכב הכחול (1), הטרקטור (2).
 • הטרקטור (2), אתה הרכב הפונה שמאלה(3), הרכב הכחול (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • יש לעבור את המקום מצדו השמאלי.
 • יש לעבור את המקום מצדו הימני, אלא אם כן סומן אחרת.
 • מותר לך לעבור את המקום מצדו הימני או השמאלי.
 • יש להמשיך בנסיעה בהתאם לגודל המבנה או העמוד או השטח הסגור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12


3113
 • מנתיב 1 לנתיב 4.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 4.
 • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 4.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • כן. בזמן שיקבע הנוהג ברכב.
 • לא. ניתן להסתפק בצילום המתאים למקור.
 • כן. במקום ובזמן שיקבע השוטר.
 • לא. ניתן להסתפק בצילום החתום בידי בעל הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • יש לעבור את המקום מימין בלבד.
 • בדרך עירונית אפשר לעבור את המקום מימין או משמאל; בדרך שאינה עירונית - תמיד מימין.
 • מותר לך לעבור את המקום מצדו הימני, או מצדו השמאלי, אלא אם כן סומן אחרת.
 • יש לעבור את המקום משמאל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית ובה שטח הפרדה המסומן על הכביש.
 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית ובה שטח הפרדה בנוי.
 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית.
 • בכניסה למנהרה ובנסיעה בה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • להאט את מהירות נסיעתו, להיות מוכן לעצירה, ולפי הצורך – אף לעצור.
 • לעצור עצירה מוחלטת כל עוד הילדים בקרבת הכביש.
 • להמשיך במהירות הרגילה בתנאי שהמדרכות רחבות.
 • להמשיך במהירות הרגילה בתנאי שמפעילים צופר לשם אזהרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • לא. הוראות הרמזור והוראות התמרורים שוות על פי החוק.
 • לפעמים. העדיפות של הוראות הרמזור חלה בדרך עירונית בלבד.
 • כן. הוראות הרמזור, למעט אור צהוב מהבהב, עדיפות מהוראת כל תמרור.
 • לא. אך תמרור "עצור" עדיף מהוראת אור ירוק ברמזור, באותו כיוון נסיעה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • כן, הוא תמרור חוקי.
 • כן, למעט תמרור "עצור".
 • לא, הוא אינו תמרור חוקי.
 • כן, למעט תמרור "אסורה הכניסה".
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • להודיע למשרד הרישוי, אך רק אם מדובר בתאונת דרכים.
 • להודיע מיד למשרד הבריאות.
 • להודיע מיד למשרד הרישוי במכתב רשום.
 • להודיע על כך לרשות הרישוי בתוך 15 יום.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • בכל דרך שהיא לאחר איתות מתאים.
 • בקשת רחבה מימין הכביש לכל נתיב בכביש שאליו אני נכנס.
 • מכל נתיב בכביש לנתיב הימני ביותר בכביש אליו אני נכנס.
 • בנהיגה במהירות סבירה, ללא הפרעה או סיכון, מהנתיב הימני לנתיב הימני בכביש אליו אני נכנס.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • רק כשאתה רוכב על אופנוע.
 • כשאתה נוהג בנתיב המיועד רק לפנייה ימינה.
 • כאשר בנתיב השמאלי נוסע מלפניך רכב במהירות נמוכה משלך.
 • כשאתה נוהג בנתיב המיועד רק לפנייה שמאלה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • במקום שהרכב אינו נראה לעיני נהג אחר המתקרב מכל צד שהוא.
 • כשמוצב תמרור האוסר פניית פרסה.
 • כשהוא מתקרב לפסגה תלולה או לעקומה בדרך.
 • כל התשובות נכונות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • ב"זמן תאורה" מותר להמשיך בנסיעה. בכל זמן אחר – אסור.
 • אין להמשיך בנסיעה.
 • לאותת בידך השמאלית, כפי שנקבע בחוק.
 • מותר להמשיך בנסיעה עד למוסך הקרוב בלי לאותת כלל – גם כשהאיתות חובה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • אסור לחלוטין.
 • מותר, רק "בזמן תאורה".
 • מותר, כשרוחב הנתיב גדול משניים וחצי מטרים.
 • מותר, בדרך עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • כל חלק של הדרך (מדרכה, שול, אי-תנועה וכו), המוגבה מעל הכביש.
 • שטח לאורך הכביש, המאפשר לעוברי הדרך לעצור בו, להחנות בו את רכבם או לעמוד עליו לצורך התרעננות.
 • כל שטח המסומן על הכביש ואסור לנסיעה.
 • שטח הפרדה המחלק את הדרך לאורכה באמצעות התקן מוגבה מעל הכביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26


3701
 • אתה תיכנס ראשון (3), משאית האשפה שנייה (1) ולבסוף הרכב הפרטי (2).
 • אתה תיכנס ראשון (3), הרכב הפרטי שני (2) ולבסוף משאית האשפה (1).
 • הרכב הפרטי ייכנס ראשון (2), אתה שני (3) ולבסוף משאית האשפה (1).
 • משאית האשפה תיכנס ראשונה (1), הרכב הפרטי שני (2) ולבסוף אתה (3).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27


3154
 • 30 קמ"ש.
 • 40 קמ"ש.
 • 10 קמ"ש.
 • 20 קמ"ש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • רכב שאינו מנועי, טרקטור ורכב אטי, המעכבים את התנועה שמאחור.
 • מונית – לצורך עקיפת כלי רכב.
 • אין יוצא מן הכלל: אסור לכל רכב לנסוע בשוליים.
 • רכב פרטי ואופנוע – כדי לתת זכות קדימה לאוטובוסים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • בכל מקרה שיש הכרח להעמיד רכב בדרך.
 • רק כשמעמידים רכב מקולקל בכביש עירוני.
 • רק כשמעמידים רכב מקולקל לפרק זמן של יותר מ-24 שעות.
 • רק כשמשאירים רכב מקולקל ללא השגחה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • כן, אבל רק בדרך סלולה, במרחק 200 מטרים מבניינים.
 • כן, לאחר מתן איתות מצוקה לרכב שמאחוריך.
 • כן, לצורך ניסוי בלמים, ובלבד שהדבר לא יפריע לעוברי דרך אחרים ולא יסכן אותם.
 • כן, אבל רק בדרך עפר, במרחק 200 מטרים מבניינים.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לאופנוע

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן