שאלה מספר:1 • להאט ולהסיט את רכבם לשפת הכביש ואף מעבר לכך, כדי למנוע התנגשות.
 • ינהגו על פי המקובל באותה הדרך.
 • הנוהג ברכב הגדול יעצור ויאפשר לרכב האחר להמשיך בנסיעתו בקטע הצר.
 • הנוהג ברכב הגדול יגביר את מהירות נסיעתו ויעבור ראשון בקטע הצר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • נהיגת רכב מנועי ללא ביטוח תקף.
 • אי עצירה במקום שמוצב בו תמרור "תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה".
 • אי הצמדת שלט "נהג חדש" על השמשה האחורית של הרכב.
 • עקיפה שלא כחוק.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • יצרן הרכב.
 • בעל הרכב.
 • הנוהג ברכב.
 • המוסך שהרכב בטיפולו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • כאשר שדה הראייה מוגבל או חסום.
 • אבל העקיפה מותרת, אם משקל מכוניתך יותר מ-4,000 ק"ג.
 • רק כאשר מוצב תמרור "סכנה כללית".
 • רק כאשר מוצב תמרור האוסר עקיפה, אבל העקיפה מותרת ביום בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • 50 קמ"ש בדרך עירונית ו-80 קמ"ש בדרך שאינה עירונית.
 • 80 קמ"ש בדרך עירונית ו-100 קמ"ש בדרך מהירה.
 • 40 קמ"ש בדרך עירונית ו-70 קמ"ש בדרך שאינה עירונית.
 • 40 קמ"ש בדרך עירונית ו-90 קמ"ש בדרך שאינה עירונית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • מותר לבעל רכב לשמור לעצמו את מקום החנייה הסמוך למקום עבודתו.
 • נהג רכב המתקרב למעבר חצייה אינו חייב להאט בכל מקרה.
 • חובת הזהירות מחייבת נהיגה אטית בכל מקרה.
 • נהג רכב חייב להתנהג באופן שלא יפגע בזכותו של אדם אחר לשימוש מלא בדרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7


3705
 • הרכב האדום (2), הרכב שאני נוהג בו (3), רוכב האופניים (1).
 • רוכב האופניים (1), הרכב האדום (2), הרכב שאני נוהג בו (3).
 • הרכב שאני נוהג בו (3), הרכב האדום (2), רוכב האופניים (1).
 • הרכב שאני נוהג בו (3), רוכב האופניים (1), הרכב האדום (2).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • יאט ויסטה ימינה, אם בכביש יש נתיב אחד בלבד.
 • אין צורך בכל פעולה כשרכב הביטחון מתקרב מאחור.
 • יאט ויניח לרכב הביטחון לעבור.
 • יעצור בימין הכביש רחוק מהצומת וייתן לרכב הביטחון לעבור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • בכל מקרה שיש הכרח להעמיד רכב בדרך.
 • רק כשמעמידים רכב מקולקל בכביש עירוני.
 • רק כשמעמידים רכב מקולקל לפרק זמן של יותר מ-24 שעות.
 • רק כשמשאירים רכב מקולקל ללא השגחה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • לא. השוטר אינו רשאי לדרוש כל בדיקה ללא צו של בית המשפט.
 • לא. שוטר אינו רשאי לדרוש כל בדיקה של נהג, בכל מצב ובכל זמן.
 • כן. שוטר רשאי לדרוש בדיקת דם אם היה לו חשד סביר שהנהג נוהג בהשפעת אלכוהול או סמים משכרים.
 • לא. שוטר אינו רשאי לדרוש בדיקת דם לקביעת כמות אלכוהול או סמים משכרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • אסור לנהוג בו.
 • אסור להסיע בו נוסעים.
 • מותר לנסוע בו במהירות נמוכה שלא תעלה על 40 קמ"ש.
 • אסור להסיע בו מטען.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12


3139
 • לא. אין חובת תקינות. די לנסוע במהירות מותרת.
 • לא. הדבר נעשה לפי רצונו של הנהג.
 • לא תמיד, רק ברכב שבו מותקן טכוגרף.
 • כן, בכל עת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13


3709
 • תן זכות קדימה לרוכב האופנוע (2) ולאוטובוס הצהוב (1).
 • סע קדימה בזהירות. נהגי כלי הרכב (1, 2 ) חייבים לתת לך זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה לאופנוע בלבד (2).
 • תן זכות קדימה לאוטובוס הצהוב בלבד (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14


3967
 • עקב מגבלת המהירות העקיפה אסורה.
 • אין כל מגבלה בתמונה.
 • עקב עומס התנועה העקיפה אסורה לרכב מסחרי בלבד.
 • שדה הראייה המוגבל אוסר עקיפה, והמהירות מוגבלת ל-90 קמ"ש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • גיל הנוסע 10 שנים לפחות.
 • גיל הנוסע 12 שנים לפחות.
 • שתי רגלי הנוסע ייתמכו בתומכי רגליים משני צדי האופנוע.
 • גיל הנוסע 6 שנים לפחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • רק על נהגים מקצועיים.
 • רק על הולכי הרגל.
 • על כל אדם המשתמש בדרך.
 • רק על הנוהג ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • המשך לנסוע באטיות בעקבות העגלה.
 • עקוף את העגלה אפילו מעבר לקו המסומן, כדי לא לעכב את התנועה.
 • נסה לעקוף את העגלה מצד ימין בשול הדרך.
 • עקוף את העגלה לפי כל כללי העקיפה אם הדרך לפניך ממול פנויה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18


3216
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור מותר לחנות בחניית נכים לרגע אם הנהג נשאר ברכב בעת החנייה.
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור מותר לחנות בחניית נכים, כל עוד לפחות מחצית המקומות שנועדו לנכים פנויים.
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור אסור לחנות בחניית נכים, גם אם המקומות שיועדו לנכים פנויים כולם.
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור מותר לחנות לזמן קצר בחניית הנכים, בתנאי שהוא משאיר מספר טלפון לתקשורת בכל עת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • בצבע אחיד, לבן או צהוב בהיר.
 • בצבע אחיד, אדום או צהוב בהיר.
 • בצבע אחיד, כחול או צהוב בהיר.
 • לבן או צהוב בהיר, לאו דווקא בצבע אחיד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • להודיע למשרד הרישוי, אך רק אם מדובר בתאונת דרכים.
 • להודיע מיד למשרד הבריאות.
 • להודיע מיד למשרד הרישוי במכתב רשום.
 • להודיע על כך לרשות הרישוי בתוך 15 יום.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • אסור לעקוף בדרך עירונית. מותר לעקוף בדרך שאינה עירונית.
 • מותר לעקוף.
 • אסור לעקוף.
 • מותר לעקוף בכביש חד-סטרי בזהירות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • לא. אין לנסוע על המדרכה כדי לעקוף מכשול.
 • כן. מותר לעקוף את המכשול דרך המדרכה, אם הדבר פשוט יותר.
 • כן. מותר לעלות ולנסוע על המדרכה בנסיעה זהירה מאוד ובהילוך ראשון.
 • כן. מותר לעלות ולנסוע על המדרכה, אבל רק לאופנועים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • לא. חובה לציית רק לעניין הצגת רישיון נהיגה.
 • בדרך כלל לא.
 • לא. חובה לציית רק לעניין הוראות חנייה בתחום העיר.
 • כן, אם ההוראות קשורות לסדרי התנועה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • חובה להדליק את אורות החנייה בזמן העקיפה.
 • מותר לעקוף, אלא אם כן הוצב תמרור האוסר עקיפה.
 • אסור לעקוף.
 • חובה לצפור בזמן העקיפה כדי להזהיר את הרכב הנעקף.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • ישאיר הודעה בכתב על הרכב שבו פגע ובה פרטיו, פרטי רכבו ופרטי תעודת הביטוח שלו, וידווח למשטרה בתוך 24 שעות.
 • ימתין עד לבואו של נציג חברת הביטוח שלו וידווח למשטרה בתוך 48 שעות.
 • יודיע לתחנת המשטרה על התאונה, בתוך שבעה ימים.
 • ימתין במקום עד שיגיע בעל הרכב שנפגע.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • להאט ולסטות ככל שאפשר ימינה, אולם לא לרדת מהכביש.
 • לצפור ולסמן בידיים לנהג שסטה שיחזור לנתיב שלו.
 • להאט ולסטות ככל שאפשר ימינה, ואם צריך – לרדת מהכביש.
 • להדליק את אורות החזית הגבוהים כדי לסמן לנהג ממול שיחזור לנתיבו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • לרכב הבא משמאל.
 • לרכב הבא מימין.
 • לרכב ציבורי.
 • לרכב הפונה ימינה או שמאלה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • מותר, אבל רק באישור מוקדם ובכתב מאת רשות הרישוי.
 • מותר, אבל רק אם השינוי בוצע על ידי מוסך מורשה.
 • בעל הרכב רשאי להכניס שינויים ברכב בהתאם לרצונו.
 • מותר, בתנאי שבעל הרכב יודיע על כך מראש בכתב ליצרן או לסוכנות הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • הוא נוהג ברכב שאורכו יותר משמונה מטרים.
 • הוא נוסע בכביש דו-סטרי.
 • מוצב תמרור האוסר פנייה שמאלה.
 • אין הוא נראה לנהג רכב אחר המתקרב מכל צד שהוא.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30


3114
 • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 3 או לנתיב 4.
 • מנתיב 1 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 5.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לאופנוע

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן