שאלה מספר:1 • לא. רק משטרת ישראל רשאית להורות על הזמנת בעל רישיון להשתלמות.
 • כן, היא רשאית, על פי חוק.
 • לא, היא אינה רשאית לעשות זאת.
 • כן, היא רשאית, אבל רק בתוך תקופה של שנתיים מיום שקיבל את רישיון הנהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • כן, ובתנאי שלא נזקפו לחובתו עבירות תנועה.
 • כן. בעל רישיון נהיגה תקף יכול לנהוג בכל רכב ללא כל תנאי.
 • כן, בתנאי שהנהג בקיא בהפעלתו ובשימוש בו.
 • כן, בתנאי שבידו אישור משטרתי על בקיאות בהפעלת הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • באופנוע שהספק מנועו מעל KW 39 (52 כ”ס).
 • באופנוע – ללא הגבלה של הספק המנוע.
 • באופנוע שהספק מנועו עד KW 11 (14.6 כ"ס).
 • באופנוע שהספק מנועו מעל KW 25 (33 כ"ס).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • תמיד מהצד שהתנועה בו רבה יותר.
 • תמיד מהצד שהתנועה בו מעטה יותר.
 • תמיד מצדו השמאלי.
 • מצדו הימני, אלא אם כן יש תמרור המורה אחרת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • הן נוגעות לתקן האופנוע ולא לאופן הרכיבה עליו.
 • נהג הרכב יפעיל את שיקול דעתו כיצד לפעול ולאיזו מגבלה להתייחס.
 • ההגבלה היא המלצה ואין היא מחייבת את נהג הרכב.
 • נהג הרכב חייב לנהוג בהתאם להגבלות הרשומות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6


31501
 • 2 מ"מ, לרבות גלגל החילוף (רזרבי).
 • 2 ס"מ פרט לגלגל החילוף (רזרבי).
 • 2 מ"מ, פרט לגלגל החילוף (רזרבי).
 • 2 ס"מ, לרבות גלגל החילוף (רזרבי).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7


3714
 • היכנס לצומת יחד עם הרכב האדום (1).
 • המשך בנסיעה כרגיל – הרכב האדום (1) פונה שמאלה ולכן עליו לתת לך זכות קדימה.
 • המשך בנסיעתך (2) – אתה נוסע בדרך הראשית.
 • תן זכות קדימה לרכב האדום (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8


3190
 • מעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה, יראו אותו כשני מעברי חצייה נפרדים.
 • אין הבדל בין מעבר חצייה מחולק למעבר חצייה לא מחולק. שניהם נחשבים מעבר אחד.
 • מעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה הוא מעבר חצייה אחד ארוך.
 • יש להתייחס למעבר החצייה כאל שני מעברים, רק אם יש גינה המפרידה ביניהם.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • לא. אין לנסוע על המדרכה כדי לעקוף מכשול.
 • כן. מותר לעקוף את המכשול דרך המדרכה, אם הדבר פשוט יותר.
 • כן. מותר לעלות ולנסוע על המדרכה בנסיעה זהירה מאוד ובהילוך ראשון.
 • כן. מותר לעלות ולנסוע על המדרכה, אבל רק לאופנועים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • יאט ויסטה ימינה, אם בכביש יש נתיב אחד בלבד.
 • אין צורך בכל פעולה כשרכב הביטחון מתקרב מאחור.
 • יאט ויניח לרכב הביטחון לעבור.
 • יעצור בימין הכביש רחוק מהצומת וייתן לרכב הביטחון לעבור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • לא, רק בדיקת רוק מתקבלת כראיה מדויקת בבית המשפט.
 • כן.
 • לא, רק בדיקת דם קבילה בבית משפט.
 • לא, רק בדיקת אלכוהול שהתבצעה בבית חולים היא ראיה קבילה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • בהילוך סרק, לחיסכון בדלק.
 • בהילוך משולב ובלחיצה רצופה על דוושת המצמד.
 • אחד ההילוכים חייב להיות משולב ומופעל.
 • בהילוך גבוה ובלחיצה רצופה על דוושת הבלם.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • יצרן הרכב.
 • בעל הרכב.
 • הנוהג ברכב.
 • המוסך שהרכב בטיפולו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • מותרת ולא מסוכנת.
 • מותרת אך מסוכנת.
 • אסורה ומסוכנת ביותר.
 • אין לה כל אזכור בחוק, והיא חוסכת הרבה דלק.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • שנתיים מיום ביצוע העבירה, כאשר לנהג עד 20 נקודות חובה.
 • אין תקופת זמן מוגדרת. אין בתקנות כל אזכור בדבר תקופת צבירת הנקודות.
 • שש שנים מיום ביצוע העבירה, כאשר לנהג פחות מ-12 נקודות חובה.
 • זמן בלתי מוגבל. על פי שיטת הניקוד החדשה נקודות החובה לא יימחקו כלל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • קרוב ככל האפשר לשפתו הימנית.
 • במקום שבו נוסע כל רכב אחר.
 • קרוב ככל האפשר לשפתו השמאלית כאשר פניו אל מול התנועה.
 • בשום חלק. הרכיבה על אופניים אינה מותרת בכביש כלל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17


3214
 • מותר, בדרך עירונית.
 • מותר, בתחום בית ספר יסודי בלבד.
 • אסור, אלא אם כן מוצב תמרור המורה אחרת.
 • מותר, בתחום בית ספר תיכון בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • כן, אבל רק בדרך סלולה, במרחק 200 מטרים מבניינים.
 • כן, לאחר מתן איתות מצוקה לרכב שמאחוריך.
 • כן, לצורך ניסוי בלמים, ובלבד שהדבר לא יפריע לעוברי דרך אחרים ולא יסכן אותם.
 • כן, אבל רק בדרך עפר, במרחק 200 מטרים מבניינים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • כל מקום שבו ניתן לחצות מסילת ברזל.
 • מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלסים שונים.
 • מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלס אחד והוא מסומן בתמרור שנקבע לכך.
 • מקום שכביש ומסילת ברזל חוצים זה את זה בדרך מהירה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • 12 מטרים לפני מעבר חצייה.
 • 15 מטרים אחרי הצומת.
 • 15 מטרים אחרי קו עצירה.
 • 30 מטרים אחרי מפגש מסילת ברזל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • ייחשב כנוהג בשכרות.
 • פסילה בפועל מלהחזיק ברישיון נהיגה למשך שנתיים לפחות ופסילה על תנאי לצמיתות.
 • פסילה בפועל מלהחזיק ברישיון נהיגה למשך חמש שנים לפחות.
 • המשך החזקת רישיון הנהיגה יותנה בביצוע בדיקת שכרות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • קו לרוחב הכביש או לרוחב חלק ממנו, המסמן גבול לשם עצירת רכב.
 • קו לאורך הכביש המסמן גבול לשם עצירת רכב רק בצמתים מרומזרים.
 • קו צומת לאורך כביש או בחלק מאורכו, המסמן גבול לשם עצירת רכב סמוך למדרכה.
 • קו לאורך הכביש המסמן גבול לשם עצירת רכב לפני מפגש מסילת ברזל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • המשך לנסוע כרגיל: על הולך הרגל לוודא שלא יסתכן ולא יפריע לך.
 • האט ואפשר להולך הרגל להשלים את חצייתו.
 • צפור והזהר את הולך הרגל ועבור בזריזות לפניו.
 • תאיץ ותעבור מהר את מעבר החצייה לפני בוא הולך הרגל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • לא, אסור לעקוף.
 • כן, בתנאי שהרכב הנעקף הוא אופנוע.
 • כן, בתנאי שהרכב העוקף לא יעבור את הקו הרצוף הלבן.
 • כן, רק אם הרכב העוקף הוא רכב אטי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • רשאי, רק אם הנהג עבר עבירה שסיכנה עוברי דרך בפועל.
 • אינו רשאי בשום מקרה.
 • רשאי, אבל רק באישור שופט.
 • רשאי, אם הנהג אינו מוסר את שמו ומענו או אינו מציג את רישיונו כנדרש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26


3138
 • מרחק נסיעה של שתי שניות לפחות.
 • מרחק נסיעה של לפחות שלוש שניות (בשיטת 21...22...23).
 • מרחק נסיעה של שנייה אחת לפחות.
 • לפחות 22 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • ב"זמן תאורה" מותר להמשיך בנסיעה. בכל זמן אחר – אסור.
 • אין להמשיך בנסיעה.
 • לאותת בידך השמאלית, כפי שנקבע בחוק.
 • מותר להמשיך בנסיעה עד למוסך הקרוב בלי לאותת כלל – גם כשהאיתות חובה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • כן, אבל רק לצורך עקיפת מכשול בדרך.
 • כן, לצורך כניסה לחצר או למוסך.
 • כן, אבל רק לצורך איסוף נוסע.
 • כן, אבל רק לצורך הורדת נוסע.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • לא, אין חובה לציית.
 • כן, פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור " אסורה הכניסה".
 • כן, חובה לציית, ובזהירות רבה.
 • כן, פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור "עצור".
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30


3708
 • לך (3) יש זכות קדימה, מכיוון שאתה חוצה בקו ישר.
 • היכנס לצומת לפני משאית האשפה (2), כי היא חייבת לתת לך זכות קדימה (אתה (3) בא מימינה).
 • תן זכות קדימה לטרקטור (1) ולמשאית (2) החוצים את דרכך.
 • תן זכות קדימה רק לטרקטור הבא מימין (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לאופנוע

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן