שאלה מספר:1 • להבטיח שהרכב לא יזוז ממקומו.
 • שבלם עזר (חנייה) יהיה משוחרר עד להורדת הגלגל והרכבת הגלגל החדש.
 • שמנוע הרכב ימשיך לפעול בהילוך סרק.
 • שבלם עזר (חנייה) יהיה משוחרר בכל זמן פעולת החלפת הגלגלים.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:2 • החלפת הילוכים.
 • קבלת שיחה בטלפון נייד.
 • כיוון המושב של הנוסע שליד הנהג.
 • קריאה או שליחה של מסרון (SMS).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • מערכת לדווח לבית המשפט על אי תקינות של כלי רכב.
 • מערכת לרישום נקודות חובה לנהגים המורשעים בעבירות תעבורה אחת לחמש שנים.
 • מערכת לרישום הרשעות על כל עבירה פלילית.
 • מערכת לרישום נקודות חובה על הרשעות בביצוע עבירות תעבורה שנקבעו בחוק.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4


3785
 • עבור את המכשול מצד ימין.
 • סע ימינה בלבד.
 • נתיב מיוחד המיועד לתחבורה ציבורית בלבד.
 • עבור לנתיב הסמוך מימין, כאשר תנאי התנועה מאפשרים זאת.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:5


3387
 • 307
 • 303
 • 121
 • 301
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:6 • יעצור ולא ימשיך את נסיעתו ברכב.
 • ימתין עד לטיפול התקופתי של הרכב, ואז יבדוק את הבעיה הזאת.
 • ייסע לאט עד למוסך – לא יותר מעשרה -קמ"ש.
 • יתעלם וימשיך בנסיעתו הרגילה. נורית הבקרה אינה הוכחה לתקלה כלשהי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • הזמן העומד לרשות הנהג להגיב נכון על אירועים בדרך מצומצם מאוד.
 • אין בעיה כלל: מחקר הוכיח שמהירות גבוהה מאוד תורמת לנהיגה רגועה ושלווה.
 • זמן התגובה שלו מתארך מאוד.
 • זמן התגובה שלו הנהג יורד והדבר מסוכן לנסיעתו.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:8


3560
 • לך יש זכות קדימה בדרך הצרה.
 • סע קדימה בלבד. כל פנייה אסורה.
 • התנועה בכיוון המסומן בחץ הצהוב מותרת לתחבורה ציבורית בלבד.
 • תן זכות קדימה בדרך צרה ותלולה לכל רכב מנועי הבא ממול.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:9 • להודיע על כך לרשות הרישוי.
 • להודיע על כך למשטרה.
 • להודיע על כך לרשות המקומית.
 • להעמיד את הרכב במוסך מורשה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • הספק (כוח) המנוע יורד ואתו יורד כושר הבלימה.
 • התחממות ובלאי מואץ של הצמיגים הקדמיים.
 • אין סכנה בנהיגה רצופה במשך שעות רבות לנהג בריא.
 • עייפות ונטייה להירדמות של הנהג.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:11


31237
 • ירידה תלולה שאורכה 2,500 מטר מתחילה עתה.
 • בעוד 2,500 מטר תתחיל עלייה תלולה.
 • ירידה תלולה מתחילה כ-2,500 מטר לפניך.
 • קצה קטע של ירידה שאורכה 2,500 מטר.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:12 • כן. החוק מחייב אותנו לאותת בעת התחלת הנסיעה. חובת הזהירות חלה על עוברי הדרך האחרים.
 • כן. בעת התחלת הנסיעה נסתפק באיתות בלבד. בעת ההשתלבות בתנועה יש זמן להסתכלות.
 • לא. האיתות אינו מקנה כל זכות – יש לוודא הסתכלות נכונה, נוסף לאיתות.
 • כן. פעולות מיותרות, נוסף לאיתות הנדרש, גוזלות זמן יקר מן המשתמש ברכב ויוצרות מתחים מיותרים.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:13


31760
 • 613
 • 615
 • 617
 • 616
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:14 • רק באמצעות דיבורית המאפשרת שימוש בטלפון ללא אחיזה בו.
 • כשהנוהג מחזיק במכשיר ביד ימין.
 • רק באמצעות אוזניות המחוברות לשתי האוזניים.
 • אסור לחלוטין להשתמש בטלפון בעת הנהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • כאשר הרכב אינו נעול.
 • כאשר הרכב מפריע לתנועה או מסתיר תמרור.
 • ליד אבני שפה הצבועות כחול-לבן.
 • כאשר הרכב חונה בנתיב השמאלי בכביש חד-סטרי בדרך עירונית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • ביטוח חובה.
 • ביטוח מנהלים.
 • ביטוח צד ג
 • ביטוח אש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • שמירת רווח מתאים מהרכב שלפניך כרוכה בשימוש מתמיד בבלמים, ובכך תיגרם שחיקת בלמים מהירה.
 • ככל שהרווח מהרכב שלפנים קטן יותר, כן קטן בלאי הבלמים ויורדת צריכת הדלק.
 • שמירת רווח מתאים נחוצה רק לצורך מניעת תאונות, ואין לה השפעה על בלאי הרכב או על תצרוכת הדלק.
 • שמירת רווח מתאים מפחיתה את שחיקת הבלמים ומקטינה את צריכת הדלק של המנוע.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:18 • מתקן המותקן באופן קבוע ברכב ומיועד להרמה או להורדה של ארגז מתחלף.
 • מתקן ברכב המונע את התהפכות הרכב בעת פריקה או טעינה של ארגז מתחלף.
 • מתקן המחובר באופן קבוע ברכב ומיועד להרים צד אחד של משטח הטענה צדי.
 • מתקן חדיש המיועד להגבהת הסרן בעת החלפת גלגל בשל נקר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • ב"זמן תאורה" מותר להמשיך בנסיעה. בכל זמן אחר – אסור.
 • אין להמשיך בנסיעה.
 • לאותת בידך השמאלית, כפי שנקבע בחוק.
 • מותר להמשיך בנסיעה עד למוסך הקרוב בלי לאותת כלל – גם כשהאיתות חובה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • שני מטרים וחצי.
 • 3.40 מטרים.
 • שלושה מטרים
 • 20 ס"מ מכל צד של ארגז .הרכב
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • אבדן כושר ההיגוי ואבדן השליטה ברכב.
 • התחממות צמיגי הרכב ושחיקתם.
 • התחממות בלמי הרכב ושחיקתם.
 • הפסקת פעולת המצמד והגלגלים המניעים ברכב.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:22 • אסור להוביל מטען, אבל מותר להסיע עד שישה נוסעים בארגז הרכב.
 • אסור להסיע נוסעים, אבל מותר להוביל מטען.
 • אסור להוביל מטען או להסיע נוסעים, חוץ מאשר בתא הנהג.
 • מותר להסיע נוסעים ולהוביל מטען.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • הרכב המוביל חומר מסוכן יהיה בעל מנוע בנזין.
 • ההובלה תאושר על ידי המשרד לביטחון פנים.
 • לנהג חייב להיות היתר מתאים, ועל הרכב להיות חדיש (גיל הרכב לא יותר מארבע שנים).
 • לנהג ולרכב חייבים להיות היתרים מתאימים מטעם רשות הרישוי להובלת חומ"ס.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24


3523
 • 212
 • 303
 • 210
 • 209
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:25 • על המטען להיות נמוך במטר אחד מגובה הדופן, כדי למנוע פיזור של המטען על פני הדרך.
 • אסור שהמטען או חלק כלשהו ממנו יהיה גבוה יותר מגובה הדופנות או הסולמות שהותקנו כחוק.
 • גובה המטען לא יהיה יותר מ-480 ס״מ, ויהיה מכוסה.
 • אין חשיבות לגובה המטען, ובלבד שיהיה מכוסה, על פי התקנה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • נהיגה מהירה מדי ומשענת ראש לא תקינה.
 • נהיגה מהירה מדי, חוסר ערנות ואי הכרת מנגנוני הרכב.
 • נהיגה מהירה מדי ואי חגירת חגורת בטיחות.
 • כל התשובות נכונות.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:27 • רק אם משקל הרכב העולה גדול מארבע טונות.
 • רק בדרך עירונית.
 • רק אם מוצב תמרור ירידה מסוכנת.
 • כאשר אין אפשרות מעבר בקטע הצר לשני כלי הרכב יחד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • אין להחנות רכב 20 מטרים לפני מעבר חצייה ו-20 מטרים אחריו.
 • אין להחנות רכב על מעבר חצייה ובתחום של 20 מטרים לפניו.
 • אין להחנות רכב על מעבר חצייה ובתחום של 12 מטרים לפניו.
 • מותר להחנות רכב על מעבר חצייה רק בדרך שאינה עירונית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29


3403
 • 310
 • 308
 • 504
 • 301
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:30


3370
 • 123
 • 301
 • 115
 • 310
קטגוריה : תמרורים

מבחן תאוריה לרכב משא כבד

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן