שאלה מספר:1  • פועל רק בעת נסיעה לאחור.
  • חובה להתקינו רק באוטובוסים.
  • פועל אוטומטית בזמן הערפל.
  • אפשר להדליק רק כשאורות החזית מאירים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2  • נכון.
  • זה נכון אצל צעירים בלבד.
  • לא נכון.
  • זה נכון אצל מרכיבי משקפיים בלבד.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:3  • מנוע הרכב שחוק ואין ביכולתו לייצב את הרכב.
  • בשל שימוש מופרז בהחלפת הילוכים.
  • כוחות הבלימה או כוח ההתמדה מתגברים על כוח האחיזה של הצמיג בכביש.
  • כשיש שחיקה מהירה של המצמד ושל תיבת ההילוכים.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:4


3441
  • בהתקרבך למסילה צפור, פתח חלון והאזן לרעש הרכבת.
  • עצור תמיד לפני המסילה, הבט ימינה ושמאלה והמשך בנסיעתך.
  • האט עד כדי אפשרות עצירה לפני המסילה.
  • עבור את המסילה במהירות.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:5


3466
  • סכנת החלקה.
  • עקומה שמאלה ואחר כך ימינה.
  • הקפד לנסוע במרכז הכביש.
  • כביש משובש.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:6


3211
  • אסור לחלוטין.
  • מותר ביום בלבד.
  • מותר, ב"זמן תאורה" בלבד.
  • מותר, כשהכביש בעל שני נתיבים או יותר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7


3414
  • גודש תנועה לפניך.
  • מספר הנתיבים הולך וקטן.
  • הכביש הולך וצר מצד ימין.
  • גשר צר לפניך.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:8


3112
  • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 5.
  • מנתיב 2 לנתיב 3.
  • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 6.
  • מנתיב 2 לנתיב 5.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9  • בכל דרך שהיא לאחר איתות מתאים.
  • בקשת רחבה מימין הכביש לכל נתיב בכביש שאליו אני נכנס.
  • מכל נתיב בכביש לנתיב הימני ביותר בכביש אליו אני נכנס.
  • בנהיגה במהירות סבירה, ללא הפרעה או סיכון, מהנתיב הימני לנתיב הימני בכביש אליו אני נכנס.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10


3628
  • 20 קמ״ש.
  • 60 קמ״ש.
  • 30 קמ״ש.
  • 50 קמ״ש.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:11


3370
  • 123
  • 301
  • 115
  • 310
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:12


3700
  • אתה תיכנס ראשון (3), אחר כך הרכב האדום (2), ואחרון ייכנס הרכב הירוק (1).
  • הרכב הירוק (1), אחריו אתה (3), ואחרון ייכנס הרכב האדום (2).
  • הסדר פשוט – המגיע ראשון נוסע אחרון.
  • ראשון ייכנס הרכב הירוק (1), אחריו ייכנס הרכב האדום (2), ואחרון אתה (3).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13  • כן. שניהם פוגעים בכושר השיפוט של הנהג.
  • אלכוהול פוגע בכושר השיפוט של הנוהג; סמים אינם פוגעים.
  • סמים פוגעים בכושר השיפוט של הנוהג; אלכוהול – לא.
  • לא. שניהם אינם פוגעים בכושר השיפוט של הנוהג.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:14  • אסור בהחלט.
  • מותר, בתדלוק עצמי.
  • מותר, כשהרכב עומד בעמדת כיבוי אש.
  • מותר, אם יש מטפה כיבוי ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15


3105
  • בנהיגה במהירות אטית ובסטייה חדה.
  • לאחר איתות ומבט במראות בלבד.
  • בתנאי שלא ייגרם סיכון או הפרעה לעוברי דרך.
  • אסור לסטות כלל מנתיב הנסיעה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16


3703
  • הרכב הפרטי האדום ייכנס ראשון (1) ואחריו האופניים (2).
  • רוכב האופניים ייכנס ראשון (2) ואחריו הרכב הפרטי האדום (1).
  • רוכב האופניים ייכנס ראשון (2) ואחריו הרכב שאתה נוהג בו (3).
  • הרכב שאתה נוהג בו ייכנס ראשון (3) ואחריו הרכב הפרטי האדום (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17  • 60 – גם אם מוצב תמרור המתיר נסיעה במהירות גבוהה יותר.
  • 60 – אם מוצב תמרור המתיר נסיעה במהירות גבוהה יותר, מותר לנסוע עד למהירות המצוינת בתמרור.
  • 50 - גם אם מוצב תמרור המתיר נסיעה הגבוהה יותר.
  • 50 – אם מוצב תמרור המתיר נסיעה במהירות גבוהה יותר, מותר לנסוע עד למהירות המצוינת .בתמרור
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18  • להודיע על כך לרשות הרישוי.
  • להודיע על כך למשטרה.
  • להודיע על כך לרשות המקומית.
  • להעמיד את הרכב במוסך מורשה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19  • כן, אך רק ברכב שאין לו רצפה או דופנות.
  • כן, ברכב שהשלוחה האחורית שלו קצרה.
  • לא. המכולה לא תבלוט בשום אופן מחלקו האחורי של הרכב.
  • כן, אבל רק ברכב שהשלוחה הקדמית שלו קצרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20  • הם מוטלים רק אם בית המשפט לא הטיל כל עונש על הנהג.
  • הם מוטלים בנוסף לכל עונש אחר שהטיל בית המשפט על הנהג בשל עבירת תעבורה.
  • הם מאפשרים לקצין משטרה לפסול רישיון נהיגה על כל עבירת תעבורה.
  • הם מוטלים רק על ידי בית המשפט.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21  • לוודא כי ברשותך מפתחות נוספים (חלופיים) של הרכב.
  • לוודא כי בלם עזר (חנייה) מופעל ולכוון את מושב הנהג.
  • לסדר את המושב ליד הנהג כדי לאפשר כניסה נוחה של נוסע מימין.
  • להתניע את המנוע ולסדר את המושב לנהיגה בטוחה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:22  • על המטען להיות נמוך במטר אחד מגובה הדופן, כדי למנוע פיזור של המטען על פני הדרך.
  • אסור שהמטען או חלק כלשהו ממנו יהיה גבוה יותר מגובה הדופנות או הסולמות שהותקנו כחוק.
  • גובה המטען לא יהיה יותר מ-480 ס״מ, ויהיה מכוסה.
  • אין חשיבות לגובה המטען, ובלבד שיהיה מכוסה, על פי התקנה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23


3839
  • כבישים רחבים ובלתי מסומנים.
  • דרכים הרריות אף פעם אינן סלולות.
  • כביש צר, פיתולים, עקומות חדות ושיפועים חדים.
  • ריבוי הולכי רגל ובעלי חיים.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:24


3409
  • האט לפני הכניסה לעקומה והגבר בהדרגה את המהירות לקראת היציאה.
  • צפור לפני הכניסה לעקומה.
  • היכנס לעקומה במהירות גבוהה וצא ממנה לאט.
  • סע כרגיל. אין חשיבות למהירות הכניסה לעקומה ולמהירות היציאה ממנה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:25  • הן נוגעות לתקן האופנוע ולא לאופן הרכיבה עליו.
  • נהג הרכב יפעיל את שיקול דעתו כיצד לפעול ולאיזו מגבלה להתייחס.
  • ההגבלה היא המלצה ואין היא מחייבת את נהג הרכב.
  • נהג הרכב חייב לנהוג בהתאם להגבלות הרשומות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26  • יפנה את הכביש ויודיע למשטרה על התאונה.
  • לא יזיז את רכבו, אלא אם כן הורה זאת שוטר או היה הכרח להשתמש ברכב לצורך פינוי נפגעים.
  • יפנה את רכבו כדי למנוע הפרעה לתנועה שבדרך ויזעיק את כוחות ההצלה.
  • יפנה את רכבו אם אין הוא אשם בתאונה, והאחריות תיפול בהמשך על המעורב האחר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27


3727
  • הנתיב השמאלי.
  • הנתיב הימני – תמיד.
  • הנתיב הפנוי יותר.
  • לא משנה איזה נתיב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28


31760
  • 613
  • 615
  • 617
  • 616
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:29  • עייפות הנהג.
  • בלימה לא נכונה, הימצאות גורמי (זרזי) החלקה על פני הכביש.
  • צמיגים לא שחוקים גורמים להחלקה.
  • כביש בעל מקדם חיכוך גבוה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:30


3879
  • נהג הרכב יצפור וימשיך בפנייתו ללא התייחסות נוספת. חובת הזהירות חלה על הרוכב.
  • נהג הרכב יעצור את הרכב לפני הפנייה ויחכה עד שרוכב האופניים יסמן לו לעבור.
  • יביא בחשבון אפשרות שרוכב האופניים יימצא בימינו בעת הפנייה, וינקוט אמצעים למניעת פגיעה בו.
  • נהג הרכב חייב לתכנן את פנייתו כחוק בלי להתייחס לרוכב האופניים.
קטגוריה : בטיחות

מבחן תאוריה לרכב משא כבד

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן