שאלה מספר:1 • על הנוהג ברכב.
 • על הנהג, אבל משרד התמ״ת נותן החזר של 50 אחוזים אם המשקל היה כחוק.
 • על מדינה ישראל.
 • על השוטר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2


3418
 • כניסה למנהרה.
 • כביש צר ונמוך.
 • הגבלת גובה לרכב. אסורה הכניסה לרכב שגובהו יחד עם המטען יותר מן הגובה הרשום בתמרור.
 • מחסום לפניך.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:3


3915
 • האט, היכון לעצירה ואפשר להולך הרגל לפנות את הכביש.
 • האץ ועקוף את הולך הרגל.
 • האט וצפור, כדי שהולך הרגל יעצור.
 • אין צורך בפעולה חריגה. הולך הרגל רחוק ממך, והכול בסדר.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:4


3922
 • יצפור ממושכות ויעקוף כמו בעקיפה רגילה.
 • יעצור תמיד מאחורי האוטובוס, עד שהאוטובוס ימשיך בנסיעתו.
 • יאט, עד כדי אפשרות של עצירה, ויחלוף לאט על פני האוטובוס.
 • יעקוף את האוטובוס כרגיל, על פי כל שלבי העקיפה הנהוגים.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:5


3560
 • רכב המשמש לתחבורה ציבורית, או רכב אחר שתנועתו הותרה על פי תמרור.
 • רכבת בלבד.
 • אוטובוס סיור בלבד.
 • רכב המסיע יותר משני נוסעים.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:6 • בעת חיפוש אחרי מקום חנייה.
 • בכניסה לחצרים.
 • בנסיעה לאחור.
 • כאשר הרכב עומד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • 15.30 מטרים.
 • 11.00 מטרים.
 • 12.00 מטרים.
 • 11.30 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8


3906
 • הבט במראות, האט והיכון לעצירה, אם יהיה צורך.
 • סטה מעט ימינה ועבור את הילדים במהירותך המקורית.
 • אל תפריע לילדים. אתה נוסע ברחוב משולב.
 • צפור ועקוף את הילדים כמו שעוקפים רכב חונה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:9 • מותר לפנות פניית פרסה שמאלה, רק אם מסומן בנתיב חץ המכוון ימינה.
 • כל התשובות נכונות.
 • פניית פרסה שמאלה מותרת לרכב נוסעים פרטי בלבד.
 • מותר לפנות פניית פרסה כשאין הפרעה לתנועה ואין תמרור או סימון האוסר את פניית הפרסה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • מותר, לפי הוראת רופא בלבד.
 • אסור לחלוטין.
 • מותר, למרחק נסיעה קצר עד לבית.
 • מותר, לצורך נסיעה לקבלת טיפול רפואי בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • לא. משרד הרישוי אינו רשאי לעכב חידוש רישיון נהיגה ללא הסכמתו של בעל רישיון הנהיגה.
 • כן. היא רשאית לעכב בגין כל קנס שהוטל על ידי כל גוף ממשלתי.
 • כן. משרד הרישוי רשאי לעכב בתנאי שהקנס כולל גם רישום נקודות בשיטת הניקוד בתעבורה.
 • כן, בתנאי שהקנס הוטל עקב עבירת תעבורה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12


3216
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור מותר לחנות בחניית נכים לרגע אם הנהג נשאר ברכב בעת החנייה.
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור מותר לחנות בחניית נכים, כל עוד לפחות מחצית המקומות שנועדו לנכים פנויים.
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור אסור לחנות בחניית נכים, גם אם המקומות שיועדו לנכים פנויים כולם.
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור מותר לחנות לזמן קצר בחניית הנכים, בתנאי שהוא משאיר מספר טלפון לתקשורת בכל עת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • למניעת פגיעת חזית-אחור, בעת עצירה או האטה של הרכב שלפניך.
 • לצורך נהיגה בנתיב הנכון ובמהירות הנכונה.
 • במהירויות גבוהות בלבד ובמזג אוויר סוער.
 • רק כשנהג הרכב עייף מאוד ותגובותיו אינן מהירות די הצורך.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:14 • לנסוע במהירות לצורך ייבוש הבלמים.
 • לא לעשות דבר. אין קשר בין מים לבין מערכת הבלמים.
 • לגרור את הרכב למוסך הקרוב.
 • לנסוע באטיות עד לייבוש הבלמים וחזרתם לתפקוד הרגיל.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:15


3139
 • כל מהירות ובלבד שהנהג שולט שליטה מלאה ברכב.
 • מהירות סבירה שתאפשר לנהג שליטה ברכב, בהתחשב בכל הנסיבות ולא גבוהה מהרשום בחוק.
 • בכביש סלול – 80 קמ"ש; בדרך עפר-40 קמ"ש.
 • המהירות המרבית שאליה מסוגל להגיע הרכב בנסיבות הקיימות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • רק לסייע לו בתחילת נסיעה בעלייה תלולה בלבד.
 • להגברת עצמת הבלימה של בלם השירות (בלם-רגל).
 • לאבטחת רכבו מפני תזוזה.
 • רק כשהוא נהג חדש ולא מנוסה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:17 • אישור על פעולתה התקינה של מערכת האורות.
 • אישור כיול מד-אוץ (ספידומטר).
 • אישור על תקינותה של מערכת ההיגוי.
 • אישור שהרכב עבר בדיקת חורף או מבחן רישוי שנתי בחודש אוגוסט או אחריו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18


3698
 • לא, כי לא נותנים זכות קדימה לאופניים.
 • לא, כי יש זכות קדימה לרכב הממשיך בנסיעה בקו ישר.
 • לא, כי רכב שאינו מנועי נותן זכות קדימה לרכב מנועי.
 • כן, כי רוכב האופניים (1) בא מימין .
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • לבדוק ולוודא את תקינותם ואת ניקיונם של המכשירים האופטיים לפני הנסיעה.
 • להחזיק ברכב זוג מכשירים אופטיים, נוסף על הזוג שהוא מרכיב.
 • להיבדק בדיקת ראייה אחת לשישה חודשים על פי הנדרש.
 • להחזיק זוג משקפי שמש, נוסף על המכשירים האופטיים שהוא מרכיב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • במקום שהרכב אינו נראה לעיני נהג אחר המתקרב מכל צד שהוא.
 • כשמוצב תמרור האוסר פניית פרסה.
 • כשהוא מתקרב לפסגה תלולה או לעקומה בדרך.
 • כל התשובות נכונות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21


3960
 • כביש ללא מוצא.
 • דרך עירונית.
 • דרך שאינה עירונית ואינה דרך מהירה.
 • דרך מהירה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:22 • תפעיל את שני מחווני הכיוון הקדמיים.
 • תפעיל את פנסי החזית ב"זמן תאורה".
 • תציב פנס מהבהב שייראה למרחק של 30 מטרים.
 • תציב משולש אזהרה, שייראה ממרחק 100 מטרים לפחות על ידי נהג רכב הבא מאחורי הרכב העומד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23


3644
 • מותר לנסוע שמאלה בלבד.
 • מותר לנסוע ישר (קדימה) או שמאלה.
 • מותר לנסוע ימינה בלבד.
 • מותר לפנות שמאלה מכל נתיב.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:24 • עצור כנהוג בכל מקום שבו מוצב תמרור "עצור", והמשך בנסיעה.
 • חובה עליך לעצור רק אם רכבת מתקרבת, נראית או נשמעת.
 • בלילה חובה לעצור. ביום – לא.
 • עצור את רכבך, כבה את מקלט הרדיו או הטלוויזיה או את הקלטת ופתח את חלון הרכב הקרוב אליך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • 40 ס"מ.
 • 80 ס"מ.
 • 50 ס"מ.
 • 60 ס"מ.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • כל מסילה, דרך, רחוב, סמטה, כיכר, מעבר, גשר או מקום פתוח שיש לציבור זכות לעבור בהם.
 • רק כבישים הסלולים באספלט או בבטון.
 • המונח "דרך" אינו מוגדר בחוק.
 • כל מקום שיש זכות לציבור לעבור בו, למעט רחובות עירוניים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • מותר, אם פנס אחד אינו פועל.
 • מותר, ביום בלבד.
 • מותר, כאשר התקלה היא באורות החנייה.
 • אסור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28


3883
 • אין השפעה של רוחות על רכב כבד.
 • הרוח שואפת להסיט את המשאית והנהג ייאלץ להאט ולהתגבר על כוח הצד השואף להסיטו הצדה.
 • לא תשפיע. משאית ללא מטען אינה מושפעת מעצמתן של רוחות צד חזקות הנושבות על הרכב.
 • לא תשפיע. רכב משא בעל מטען כבד אינו מושפע כלל מרוחות צד הנושבות אליו.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:29


3358
 • 109
 • 622
 • 145
 • כל ארבעת התמרורים.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:30 • 16,000 ק״ג או יותר.
 • 12,000 ק״ג או יותר.
 • 8,000 ק״ג או יותר.
 • 10,000ק״ג או יותר.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב משא כבד

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן