שאלה מספר:1


3120
 • אם יש צורך, בתנאי שלא ייגרמו סיכון או פגיעה, הטרדה או הפרעה לעוברי דרך אחרים.
 • נסיעה לאחור אינה מותרת כלל.
 • רק אם הרכב סמוך למדרכה.
 • רק בתנאי שמאחורי הרכב יעמוד אדם מכוון שייראה לעיני נהג הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • בפוגשך או בעוקפך בעלי חיים.
 • אין חובה להאט. יש חובה לנהוג בזהירות.
 • יש חובת האטה בדרך עירונית בלבד.
 • יש חובת האטה רק כשיש תנועה רבה בכביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3


3960
 • כביש ללא מוצא.
 • דרך עירונית.
 • דרך שאינה עירונית ואינה דרך מהירה.
 • דרך מהירה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:4 • בהובלת ציוד מתכלה.
 • כשרוחב המטען יותר מ-2.80 מטרים.
 • כשרוחב המטען יותר משלושה מטרים.
 • כשרוחב המטען שלושה מטרים או פחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • המרחק בין שני כלי הרכב לא יהיה יותר מ-150 מטרים.
 • במרחק שבו יוכל נהג הרכב, המוביל את המטען, לראות במראות את רכב הליווי בכביש דו-סטרי.
 • רכב הליווי ישמור על מרחק שלא יפחת מ-100 מטרים מהרכב המוביל מטען.
 • במרחק שבו יישמר קשר עין בין שני נהגי כלי הרכב בכל עת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6


3690
 • סימון מעקה בטיחות.
 • מחסום רכבת לפניך באתר של עבודות.
 • מפגש מסילת ברזל לפניך בעוד 300 מטרים.
 • עמודי הכוונה ואזהרה בצד הדרך.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:7


3139
 • 90 קמ"ש.
 • 110 קמ"ש.
 • .80 קמ"ש
 • 100 קמ"ש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8


3147
 • מותר, בתנאי שהשוליים רחבים.
 • מותר רק לרכב ציבורי.
 • מותר רק באור יום.
 • אסור לחלוטין.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9


3541
 • אסור תמיד.
 • מותר תמיד – גם אם מוצב תמרור האוסר פניית פרסה.
 • מותר בצומת מרומזר; אסור בצומת לא מרומזר.
 • מותר – באין תמרור אחר האוסר זאת.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:10


3618
 • נתיב חד-סטרי לאופניים.
 • שביל לאופניים ולאופנועים.
 • שביל לאופניים בלבד.
 • הכניסה אסורה לאופניים.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:11


3459
 • אתה מתקרב לתחנת רכבת.
 • מקום מפגש מסילת ברזל - יותר ממסילה אחת.
 • זהירות! מחסום רכבת.
 • מקום מפגש של מסילת ברזל. תנועת רכבות בשני הכיוונים.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:12


3456
 • האט עד כדי אפשרות עצירה לפני המפגש.
 • התכונן לעצור לפני הצומת.
 • כאשר אורות המחסום מהבהבים, הגבר מהירות ועבור את ההצטלבות.
 • עצור לפני המסילה בכל מקרה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:13 • מהירות הרכב, רדיוס הסיבוב וגובה מרכז הכובד של הרכב.
 • מהירות הרכב ומשקל הרכב.
 • רדיוס הסיבוב ואורך הנסיעה בעקומה.
 • משקל הרכב ומשקל המנוע.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:14


3093
 • זה סימן שהרמזור מקולקל ועליך לנהוג לפי התמרורים המוצבים במקום.
 • ירוק מהבהב כמוהו כירוק רגיל. אין לשים לב אליו במיוחד.
 • זה סימן שלפני זמן קצר התחלף האור לירוק ואפשר להמשיך בנסיעה.
 • זה סימן שהאור הירוק ברמזור עומד להסתיים בתוך שלוש שניות.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:15 • אין סכנה בהחלפת הילוך ואין חשיבות להילוך משולב, כל עוד אחד מהם משולב.
 • אין סכנה בהחלפת הילוכים בירידה תלולה.
 • יש סכנה שההילוך לא ישתלב והרכב יישאר בהילוך סרק (ניוטרל).
 • אין סכנה: החלפת הילוך נמוך להילוך גבוה במורד תלול תאפשר את הגברת מהירות הרכב.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:16 • אי עצירה בקו העצירה הסמוך לרמזור.
 • אי הצמדת שלט "נהג חדש" על השמשה האחורית ברכב.
 • נהיגת רכב מנועי ללא ביטוח תקף.
 • אי ציות לרמזור אדום או אי מתן זכות קדימה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • 4.20 מטרים.
 • 3.50 מטרים.
 • 3.80 מטרים.
 • 4.80 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18


3225
 • מותר, כאשר אין נוסעים ברכב.
 • אסור לחלוטין.
 • אסור, אלא אם כן יצא המזגן מכלל פעולה.
 • מותר, כאשר מובילים מטען חורג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • על ידי הסתכלות נכונה על הדרך והתנועה בה, עוד לפני התזוזה מהמקום.
 • על ידי נסיעה מהירה אחורנית.
 • על ידי יציאה בנסיעה מהירה והשתלבות זריזה בתנועה.
 • על ידי איתות מיד עם תחילת הנסיעה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:20


3609
 • סימון להבלטה ולהדגשה של מדרכות בגבהים שונים.
 • אסורה כל עצירה, למעט סוג רכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור.
 • החנייה מותרת באמצעות כרטיסי חנייה.
 • החנייה לרכב ציבורי מותרת ובלתי מוגבלת.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:21 • עלולה לגרום לנזק למערכת התאורה של הרכב ובעיקר לפנסי החזית.
 • עלולה לגרום לסינוור נהגים אחרים.
 • מומלצת ורצויה ואינה אסורה בחוק כלל.
 • לא גורמת הפרעה לנהגים אחרים.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:22 • 2.10 מטרים.
 • 2.80 מטרים.
 • 3.50 מטרים.
 • 2.55 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • כשהרכב האחר מתכוון לפנות שמאלה ומאותת על כך.
 • כשיש נתיב פנוי מימינו של הרכב האחר.
 • כשהרכב האחר נוסע בנתיב הימני ומאותת שמאלה.
 • כשהרכב האחר נוסע בנתיב המרכזי ומאותת ימינה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • רכב שבו מותקנים שני מנועים רגילים.
 • רכב שבו מותקן מנוע חשמלי בנוסף למנוע הרגיל.
 • רכב שבו מותקן בנוסף למנוע, מנוע סולרי (מנוע המונע על ידי השמש).
 • רכב שבו מותקנים שני מנועים חשמליים במקום המנוע הרגיל.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:25 • לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-10,000 ק״ג.
 • לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-12,000 ק״ג, לרכב עבודה, לטיולית ולרכב אטי.
 • לכל רכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ-12,000 ק״ג.
 • לכל רכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ-8,000 ק״ג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • עד לגובה הדפנות של ארגז המטען, לרבות הסולמות של הרכב.
 • עד לגובה הדופנות של ארגז המטען, למעט סולמות של הרכב.
 • עד לגובה הדלת האחורית של ארגז המטען.
 • עד לגובה החלון האחורי של תא הנהג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27


3694
 • עד לתמרור האוסר כניסת רכב שמשקלו הכולל המותר עד 10,000 ק״ג.
 • עד לתמרור המורה על ביטולו.
 • עד לצומת הקרוב.
 • עד לרמזור הקרוב.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:28 • לא. חובה לציית רק לעניין הצגת רישיון נהיגה.
 • בדרך כלל לא.
 • לא. חובה לציית רק לעניין הוראות חנייה בתחום העיר.
 • כן, אם ההוראות קשורות לסדרי התנועה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • 30 מטרים לפחות.
 • 50 מטרים לפחות.
 • 25 מטרים לפחות.
 • 20 מטרים לפחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30


3473
 • עליך לתת זכות קדימה לנהג הבא ממול.
 • תנועה דו-סטרית בכביש שלפניך.
 • זכות הקדימה היא שלך על פני התנועה מהכיוון הנגדי.
 • כניסה לתחום דרך עירונית או דרכים עירוניות.
קטגוריה : תמרורים

מבחן תאוריה לרכב משא כבד

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן