שאלה מספר:1 • אין כל בעיה, כי הולכי רגל ונוהגים ברכב דו-גלגלי לא ייכנסו מימין לרכב הפונה ימינה עקב מרווח גדול.
 • אין כל סכנה, כי כל משתמשי הדרך מכירים את החוק ויודעים כי אין להימצא מצדו הימני של רכב הפונה ימינה.
 • במהלך הפנייה עלול להיכנס מימינו רכב דו-גלגלי.
 • לא תיתכן סכנה במהלך הפנייה, מכיוון שהחוק מתיר פניית רכב דו-גלגלי ורכב אחר בו בזמן.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:2 • עצור תמיד ותן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את הכביש.
 • האט ואף עצור אם צריך, כדי לאפשר להולכי הרגל לעבור בבטחה.
 • ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית יש לנקוט את הכלל "מגיע ראשון יוצא ראשון". הולכי הרגל יחכו.
 • עצור תמיד ותן זכות קדימה לכלי הרכב הבאים משמאל ומתקרבים אל היציאה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • אומדן מרחק סביר בינינו ובין הרכב הנוסע לפנינו.
 • שיטת ספירת "שתי השניות".
 • להשתדל ככל האפשר לנהוג כמו הנהגים שבנתיבים הסמוכים מימיני ומשמאלי.
 • שיטת אורך מכוניות ונפח המנוע.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:4


3084
 • משמאל לשטח ההפרדה.
 • בכביש דו–סטרי – בצד שמאל של הכביש.
 • בכביש בעל שלושה נתיבים – בנתיב השמאלי.
 • מימין לשטח ההפרדה -אלא אם כן סומן אחרת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • בהוצאת יד ימין דרך החלון השמאלי.
 • בהוצאת יד ימין דרך החלון הימני.
 • בהפעלתם של ארבעת מחווני הכיוון.
 • בהדלקת אורות הבלימה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6


3531
 • לתחילת דרך מהירה המסומנת בתמרור.
 • לצומת המרומזר הקרוב או עד לקצה המסילה.
 • לתחנת האוטובוס הקרובה.
 • לצומת הקרוב או עד לקצה המסילה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:7


31799
 • רכב מורכב בעל תא נהג מעל המנוע; אורכו הכולל המרבי המותר – 16.50 מטרים.
 • רכב מחובר בעל תא נהג מעל המנוע; אורכו הכולל המרבי המותר – 16.50 מטרים.
 • רכב מורכב בעל תא נהג מעל המנוע; אורכו הכולל המרבי המותר – 17.60 מטרים.
 • רכב מחובר בעל תא נהג מעל המנוע; אורכו הכולל המרבי המותר – 17.60 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • הפעל אורות גבוהים כדי להתגבר על הסינוור של הרכב שמולך.
 • המשך בנסיעה באורות נמוכים במהירותך הקודמת, באותו מסלול נסיעה ובאותה מהירות.
 • הגבר את מהירות נסיעתך כדי להקטין את משך זמן הסינוור.
 • האט והיצמד לימין ככל האפשר – אל תביט לתוך האורות.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:9 • לא יפחת מ-30,000 ק״ג.
 • לא יפחת מ-29,000 ק״ג.
 • לא יותר מ-28,000 ק״ג.
 • לא יפחת מ-25,000 ק״ג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • כן, אף אם ההוראות מנוגדות להוראות תמרור.
 • לא. חייבים לציית רק לשוטר תנועה בהכוונת תנועה בצומת.
 • בדרך כלל לא.
 • כן, לעניין הכוונת תנועה בצומת בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11


3216
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור מותר לחנות בחניית נכים לרגע אם הנהג נשאר ברכב בעת החנייה.
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור מותר לחנות בחניית נכים, כל עוד לפחות מחצית המקומות שנועדו לנכים פנויים.
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור אסור לחנות בחניית נכים, גם אם המקומות שיועדו לנכים פנויים כולם.
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור מותר לחנות לזמן קצר בחניית הנכים, בתנאי שהוא משאיר מספר טלפון לתקשורת בכל עת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12


3602
 • אכסניית נוער.
 • שמורת טבע.
 • חניון מורשה לחניית לילה.
 • בית מלון כפרי (צימר) לפניך.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:13 • מותר, בתנאי שיותקנו על ידי חשמלאי מוסמך.
 • מותר, בתנאי שיעמדו בתקן האירופי החדש.
 • באישור רשות הרישוי בלבד.
 • מותר להתקין פנסים סימטריים נוספים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • כל מקום שבו ניתן לחצות מסילת ברזל.
 • מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלסים שונים.
 • מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלס אחד והוא מסומן בתמרור שנקבע לכך.
 • מקום שכביש ומסילת ברזל חוצים זה את זה בדרך מהירה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • אסור לחלוטין.
 • מותר, כאשר מובילים מטען ארוך.
 • מותר בתנאי שנוסעים לאט.
 • מותר, כאשר אין נוסעים ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16


3394
 • 307
 • 130
 • 135
 • 132
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:17


3899
 • עליך להישאר בנתיב השמאלי ולהגביר את המהירות.
 • עליך להגביר את מהירות נסיעתך ולא לאפשר לה להיכנס.
 • עליך לעבור לנתיב הימני כדי להמשיך בנסיעתך.
 • אפשר לה להיכנס אל הנתיב ללא הפרעה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:18 • על ידי הפעלת אור גבוה המאיר למרחק, ונסיעה במהירות גבוהה בהתאם.
 • בעזרת שימוש באור ערפל אחורי, המחזק את אלומת האור.
 • על ידי התאמת מהירות הנסיעה לטווח הראייה בכל עת.
 • בעזרת זרקור נוסף, שישמש לאיתור מפגעים בדרך.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:19 • כשהאורות הגבוהים דולקים.
 • כשאורות החנייה דולקים.
 • כל התשובות נכונות.
 • כשהאורות הנמוכים דולקים.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:20 • גרור כלשהו שחלקו האחורי ניתן לתמיכה על ידי תומך.
 • גרור מנועי הבנוי כך שחלקו הקדמי נח על גורר.
 • רכב מנועי המיועד לפי מבנהו להיגרר על ידי רכב אחר
 • גרור הבנוי כך שחלקו הקדמי נח על תומך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • כן, אבל רק בקיץ.
 • לא.
 • כן.
 • כן, אבל רק בחורף.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:22


3929
 • הנהג ימשיך בנתיבו ובמהירות הרגילה. עקומה בכביש ומהירות גבוהה הן מקור לסכנה רק כאשר הכביש משובש.
 • להאט ולהימין ככל האפשר.
 • הנהג יצפור לשם אזהרה, יצפה במראות ויגביר את המהירות לקיצור שהייתו בתוך העקומה.
 • אם לא הוצב תמרור אזהרה על התקרבות לעקומה, אין צורך להאט ויש להמשיך במהירות הרגילה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:23 • בכל רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-5,000 ק״ג.
 • בכל רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-4,000 ק״ג, פרט לאוטובוס ולרכב מסחרי אחוד.
 • בכל רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-5,000 ק"ג, פרט לאוטובוס.
 • רק ברכב מסוג גורר תומך וברכב מחובר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24


3387
 • 307
 • 303
 • 121
 • 301
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:25 • על הנהג ועל הנוסע לצדו.
 • על בעל הרכב, אלא אם כן יוכיח שהרכב היה נהוג בידי אדם אחר ומי היה אדם זה.
 • אין חשיבות לדבר, העיקר שהקנס ישולם.
 • על מי שמעסיק את הנהג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • אישור על פעולתה התקינה של מערכת האורות.
 • אישור כיול מד-אוץ (ספידומטר).
 • אישור על תקינותה של מערכת ההיגוי.
 • אישור שהרכב עבר בדיקת חורף או מבחן רישוי שנתי בחודש אוגוסט או אחריו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27


3449
 • עצור במרחק שני מטרים מהמסילה, לבדוק אם רכבת מתקרבת.
 • הגבר מהירות וחצה מהר את מסילת הרכבת.
 • האט והתכונן לאפשרות שתהיה חייב לעצור לפני המסילה.
 • כשאתה רואה אורות רכבת, עצור 30 מטרים לפני המסילה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:28 • כשרכב אחר הנמצא לפנינו מאותת על כוונתו להתחיל בנסיעה מצד שמאל של הכביש.
 • בזמן שאנחנו עוקפים רכב.
 • כשרכב אחר עוקף אותנו משמאל בכביש בן שני נתיבים.
 • כשאנחנו חולפים על פני רכב אחר מצדו הימני.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29


3774
 • הרכב עלול להחליק לתוך שטח הצומת בגלל הכביש הרטוב.
 • יש יותר הולכי רגל בכביש בימי גשם.
 • אי אפשר לראות את סימוני הכביש, בכביש רטוב.
 • בכביש רטוב אין סיכון כלשהו לכלי הרכב.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:30 • אסור לחלוטין.
 • מותר, רק "בזמן תאורה".
 • מותר, כשרוחב הנתיב גדול משניים וחצי מטרים.
 • מותר, בדרך עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב משא כבד

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן