שאלה מספר:1 • לא. השוטר אינו רשאי לדרוש כל בדיקה ללא צו של בית המשפט.
 • לא. שוטר אינו רשאי לדרוש כל בדיקה של נהג, בכל מצב ובכל זמן.
 • כן. שוטר רשאי לדרוש בדיקת דם אם היה לו חשד סביר שהנהג נוהג בהשפעת אלכוהול או סמים משכרים.
 • לא. שוטר אינו רשאי לדרוש בדיקת דם לקביעת כמות אלכוהול או סמים משכרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • אסור, כל עוד הרכב בנסיעה.
 • מותר, אם הנהג מרכיב משקפי מגן בלבד.
 • אסור, גם אם הרכב חונה.
 • מותר, להרגעת הנהג והנוסעים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • שני כלי רכב.
 • אין הגבלה על מספר כלי הרכב שמותר לגרור.
 • שלושה כלי רכב קטנים.
 • רכב אחד, אלא אם כן אישרה רשות הרישוי מספר אחר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • מכשיר שמתקין בעל הרכב על פי הוראות היבואן, ורושם את מספר הסיבובים של הגלגלים.
 • מכשיר המותקן ברכב על פי הוראות שנתן היבואן והמסמן את מהירות הרכב לצורך חיסכון בדלק.
 • מכשיר ברכב שמותקנת בו דיסקה המסמנת זמן, מרחק, מהירות נסיעה ושעות עבודתו של הנהג.
 • מכשיר המותקן ברכב, הרושם נתונים טכניים של הרכב בזמן הנסיעה ומאפשר לאתר תקלות מכניות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • ב"לוחית זיהוי נוספת" שתותקן בחלקו האחורי של הגרור.
 • בלוחיות זיהוי שגודלן כפול מגודל לוחיות הזיהוי הרגילות.
 • ב"לוחית זיהוי נוספת" שתותקן בחלקו הקדמי של הגרור.
 • גרור במשקל זה אינו חייב כלל בלוחיות זיהוי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • להאט את מהירות נסיעתו, להיות מוכן לעצירה, ולפי הצורך – אף לעצור.
 • לעצור עצירה מוחלטת כל עוד הילדים בקרבת הכביש.
 • להמשיך במהירות הרגילה בתנאי שהמדרכות רחבות.
 • להמשיך במהירות הרגילה בתנאי שמפעילים צופר לשם אזהרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • לא, רק בדיקת רוק מתקבלת כראיה מדויקת בבית המשפט.
 • כן.
 • לא, רק בדיקת דם קבילה בבית משפט.
 • לא, רק בדיקת אלכוהול שהתבצעה בבית חולים היא ראיה קבילה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • בעקיפת רכב הנוסע במהירות המרבית המותרת.
 • אף פעם. מצב כזה אינו חוקי.
 • בעקיפת רכב החונה בצד הדרך.
 • בעת עקיפת רכב הנוסע בדרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • לא.
 • כן, אבל רק בדרך שאינה עירונית.
 • כן, כאשר הדבר נחוץ לקיצור זמן העקיפה.
 • כן, אבל רק בדרך רב-נתיבית ולזמן קצר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • פרק הזמן שבין תום רבע שעה אחרי שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה לפני זריחתה.
 • פרק הזמן שבו קיים ערפל כבד.
 • פרק הזמן שבין שקיעת השמש לזריחתה למחרת.
 • פרק הזמן שבו נדרש להדליק אורות חנייה ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • להאט ולסטות ככל שאפשר ימינה, אולם לא לרדת מהכביש.
 • לצפור ולסמן בידיים לנהג שסטה שיחזור לנתיב שלו.
 • להאט ולסטות ככל שאפשר ימינה, ואם צריך – לרדת מהכביש.
 • להדליק את אורות החזית הגבוהים כדי לסמן לנהג ממול שיחזור לנתיבו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • אין הגבלה לעקיפה בסביבת מנהרה.
 • מ-50 מטרים לפני הכניסה למנהרה ועד 50 מטרים אחרי היציאה ממנה.
 • מהכניסה למנהרה ועד היציאה ממנה.
 • מ-100 מטרים לפני הכניסה למנהרה ועד 100 מטרים אחרי היציאה ממנה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13


3567
 • לכל רכב מנועי ושאינו מנועי .
 • לכלי רכב מנועיים פרטיים בלבד.
 • לרכב מנועי המורשה והמסוגל לנוע במהירות שצוינה בתמרור או מהר ממנה.
 • לכל רכב מנועי, למעט משאיות כבדות שמהירות נסיעתן עלולה להפריע לתנועה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • הדבר לא ייתכן: קו קטעים יכול להופיע רק מצדו הימני של קו הפרדה רצוף.
 • אסור לחצות את הקווים.
 • קו רצוף שלשמאלו קו קטעים הוא שטח הפרדה.
 • מותר לעבור את הקו הרצוף לצורך עקיפה בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • יעצור ולא ימשיך את נסיעתו ברכב.
 • ימתין עד לטיפול התקופתי של הרכב, ואז יבדוק את הבעיה הזאת.
 • ייסע לאט עד למוסך – לא יותר מעשרה -קמ"ש.
 • יתעלם וימשיך בנסיעתו הרגילה. נורית הבקרה אינה הוכחה לתקלה כלשהי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16


3721
 • זכות הקדימה שלך תמיד (2) כי אתה בא מימין.
 • זכות הקדימה היא שלך תמיד (2).
 • נהג הרכב האדום (1) צריך לתת לך זכות קדימה.
 • עליך לתת זכות קדימה לרכב האדום (1), שבמעגל התנועה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17


3701
 • אתה תיכנס ראשון (3), משאית האשפה שנייה (1) ולבסוף הרכב הפרטי (2).
 • אתה תיכנס ראשון (3), הרכב הפרטי שני (2) ולבסוף משאית האשפה (1).
 • הרכב הפרטי ייכנס ראשון (2), אתה שני (3) ולבסוף משאית האשפה (1).
 • משאית האשפה תיכנס ראשונה (1), הרכב הפרטי שני (2) ולבסוף אתה (3).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • יש לפנותו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-48 שעות.
 • למשך זמן תיקונו, ובלבד שלא יהיה יותר מ-72 שעות.
 • עד לבואו של רכב חילוץ, ובתנאי שפרק הזמן לא יעלה על שבוע.
 • יש לפנותו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-24 שעות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • לא חשוב באיזה נתיב אתה נוהג, כל עוד אין סכנה לתנועה.
 • אתה חייב לנסוע בנתיב הימני, אלא אם כן אתה עוקף או פונה שמאלה.
 • מותר לנסוע תמיד רק בנתיב השמאלי.
 • הנסיעה בנתיב הימני או השמאלי מותרת בהתאם לסוג הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • לא. רק קצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה רשאי לתת היתר שכזה.
 • כן. רשות הרישוי רשאית לתת היתר כזה בתנאים מסוימים.
 • לא. רשות הרישוי אינה רשאית לתת כל היתר הנוגד את הקבוע בתקנות.
 • כן. רשות הרישוי רשאית לתת היתר שכזה, לאחר התייעצות עם מע"צ והמשטרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • שלא חונה כל רכב בצד שמאל של הדרך.
 • שאין רכב בתנועה מצדי השמאלי.
 • שאין רכב בתנועה מימיני.
 • כיוון נכון של המראה השמאלית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • כל מי שנותן שירותי הובלה ברכב מסחרי שמשקלו 8,000 ק"ג או פחות.
 • כל רכב מסחרי.
 • כל מי שבבעלותו יותר מחמישה כלי רכב המשמשים להסעת נוסעים.
 • כל מי שנותן שירותי הובלה ברכב מסחרי שמשקלו הכולל 10,000 ק"ג או יותר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • לעצור את רכבו ולכוון את תנועת כלי הרכב האחרים כדי שיעברו על פניו.
 • אם אפשר – לרדת מעבר לשפת הכביש ואף לעצור בשול.
 • להמשיך לנסוע במהירות הרגילה, בימין הכביש. אסור לרדת לשול.
 • לאותת ביד לנוסעים מאחוריו כשאפשר לעקוף.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • רק אם הוצב תמרור "מעבר חצייה לפניך".
 • רק אם יש תמרור כחול "מקום מעבר חצייה להולכי רגל".
 • רק בכביש עירוני דו-נתיבי. בכל היתר מותר לעקוף.
 • בכל זמן ובכל דרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • חובה להדליק את אורות החנייה בזמן העקיפה.
 • מותר לעקוף, אלא אם כן הוצב תמרור האוסר עקיפה.
 • אסור לעקוף.
 • חובה לצפור בזמן העקיפה כדי להזהיר את הרכב הנעקף.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • פנייה שכתוצאה ממנה נהג רכב חוזר על עקבותיו לכיוון שממנו הגיע (מסתובב ונוסע בכיוון הנגדי).
 • כל פנייה שאינה בזווית ישרה היא פניית פרסה.
 • פנייה שבה נהג הרכב מבצע סיבוב של 360 מעלות.
 • רק פנייה שבה נהג הרכב נוסע במעגל תנועה וחוזר לכביש ממנו הגיע.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • גשר מעל פני הכביש או מנהרה שיועדו למעבר הולכי רגל.
 • מקום מעבר של תלמידי בתי הספר.
 • כל מקום בכביש שהולכי רגל נוהגים לעבור בו.
 • חלק הכביש שיועד על פי סימון או תמרור לחצייה של הולכי רגל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • אם הנהג עבר עבירת תעבורה בלי שנגרמה תאונת דרכים.
 • אם הנהג עבר עבירת תעבורה שבה נהרג אדם.
 • אם הנהג היה מעורב בתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש, ויש חשד סביר לאשמתו.
 • אם הנהג נתפס נוהג מעל למהירות המותרת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • בתמרון של תנועה לפנים בחנייה.
 • במהלך נסיעה לאחור.
 • ביציאה מחצרים.
 • ביציאה מחנייה מקורה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30


3116
 • מנתיב 5 לנתיב 4.
 • מנתיב 5 לנתיב 3 בלבד.
 • מנתיב 5 לנתיב 3 או לנתיב 4.
 • מנתיב 6 לנתיב 4.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב משא כבד

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן