שאלה מספר:1 • שני כלי רכב.
 • אין הגבלה על מספר כלי הרכב שמותר לגרור.
 • שלושה כלי רכב קטנים.
 • רכב אחד, אלא אם כן אישרה רשות הרישוי מספר אחר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • בנסיעה בקטע דרך שמוצב לפניו תמרור המזהיר על סכנת החלקה.
 • בנסיעה בקטע דרך שמוצב לפניו תמרור המזהיר על ירידה מסוכנת.
 • בנסיעה בקטע דרך שמוצב לפניו תמרור המזהיר על עקומה חדה.
 • בנסיעה בקטע דרך שמוצב לפניו תמרור המזהיר על עקומת עקלתון.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • מטען הבולט מחלקו הקדמי או האחורי של הרכב והחריגה גדולה מ-150 ס״מ, יש לסמנו בשני משולשים אדומים זוהרים מכל צד.
 • אין חובה לסמן את המטען הבולט בחלקו הקדמי של הרכב, ואילו המטען הבולט מאחור יסומן במשולש אדום זוהר.
 • בחלקו הקדמי של הרכב יסומן המטען במשולש מחזיר אור בצבע לבן, ובחלקו האחורי יסומן במשולש לבן בעל שוליים אדומים מחזירי אור.
 • בחלקו הקדמי של הרכב יסומן המטען במשולש בצבע אדום, ובחלקו האחורי יסומן המטען במשולש בצבע לבן.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • בפוגשך או בעוקפך בעלי חיים.
 • אין חובה להאט. יש חובה לנהוג בזהירות.
 • יש חובת האטה בדרך עירונית בלבד.
 • יש חובת האטה רק כשיש תנועה רבה בכביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • מותר, אם יש שתי חגורות בטיחות בנוסף לחגורת הנהג.
 • אסור, אלא אם כן הותר הדבר ברישיון הרכב.
 • מותר, אם המושב הקדמי הוא מושב אחוד.
 • אסור לחלוטין.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • מכל או ארגז משלוח, המשמש להובלת טובין והמותקן באופן המאפשר את ריתוקו בהתקן סובב- נועל ורוחבו אינו עולה על 250 ס"מ.
 • מכל מתכת בעל דופן כפולה, המשמש להובלת נוזלים ומצויד בהתקן סגר סובב להצמדתו לרכב.
 • כל מתקן שרוחבו אינו יותר מ-300 ס"מ, הנפרד מן הרכב והמשמש להובלת טובין ומאפשר את השארתו של המתקן להטענה בכל מקום.
 • ארגז מתכת סגור מרובע, המשמש להובלת טובין ומצויד בהתקן סובב להצמדתו לרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • רק בדרך שאינה עירונית.
 • רק כשיש תמרור "מעבר חצייה לפניך".
 • רק בכביש עירוני דו-סטרי.
 • בכל מקרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה שלוש שנים לפחות.
 • הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה חמש שנים לפחות.
 • הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה שנתיים לפחות.
 • הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה שנה אחת לפחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • מותר, ובתנאי שהרכב יחנה סמוך למדרכה.
 • מותר – בכביש שרוחבו יותר משמונה מטרים.
 • אסור.
 • מותר – בכביש שיש בו שלושה נתיבים או יותר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • שמונה ימים לכל היותר.
 • 12 ימים לכל היותר.
 • שישה ימים לכל היותר.
 • עשרה ימים לכל היותר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • לא. פנסי הרוחב נועדו לאזהרה כשהרכב עומד בדרך עקב תקלה.
 • כן.
 • כן, אבל רק מ-1 בנובמבר עד 31 במרס בשנה שאחריה.
 • לא. פנסי הרוחב נועדו להאיר רק כשהרכב עומד, מכל סיבה שהיא.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • יעצור ולא ימשיך את נסיעתו ברכב.
 • ימתין עד לטיפול התקופתי של הרכב, ואז יבדוק את הבעיה הזאת.
 • ייסע לאט עד למוסך – לא יותר מעשרה -קמ"ש.
 • יתעלם וימשיך בנסיעתו הרגילה. נורית הבקרה אינה הוכחה לתקלה כלשהי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • ארבעה מטרים.
 • שלושה מטרים וחצי, ועליו להיות יחידה אחת.
 • עד 4.40 מטרים.
 • עד 4.80 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • אחרי קו העצירה, שמונה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
 • לפני קו העצירה; באין קו עצירה – לפני המחסום; באין מחסום – לפחות ארבעה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
 • במקום ששם שדה הראייה הוא הטוב ביותר בלי להפריע לתנועת הרכבת.
 • לפני המחסום; באין מחסום – שישה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • מותר, באישור קצין משטרה.
 • מותר, בפעילות ספורטיבית ורק לנוסעים בוגרים.
 • אסור לחלוטין.
 • אסור, פרט למצב שאין בכך סיכון.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • המרחק בין מרכז הסרן האחורי ביותר למרכז הסרן הקדמי ביותר.
 • האורך הכללי של הרכב בין הפגוש האחורי לבין מרכז הגלגל הקדמי.
 • המרחק שבין קצות השלדה – הקדמי והאחורי.
 • המרחק בין הנקודה הקיצונית שבחזית הרכב לנקודה הקיצונית שבחלקו האחורי
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • כאשר הוא נפסל מלקבל רישיון נהיגה או שנתגלו אצלו ליקויי בריאות המסכנים אותו ואת האחרים.
 • כשהאדם ריצה עונש מאסר של שנה בגין נהיגה בשיכרות, לפני הגשת הבקשה לקבלת הרישיון.
 • כשהאדם המבקש רישיון נהיגה אינו יודע קרוא וכתוב.
 • כשמדובר בעולה חדש ממדינה שאין בה חוקי תנועה מקובלים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18


3114
 • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 3 או לנתיב 4.
 • מנתיב 1 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 5.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • מערכת אלקטרונית המפעילה אוטומטית את הבלמים בעת נסיעה בירידה תלולה, ובכך מונעת התחממות ואבדן של הבלמים.
 • מנגנון חשמלי או הידרולי שאינו קשור למערכת הבלמים ברכב והמשמש להאטת הרכב בעת הפעלתו.
 • מערכת המותקנת ברכב, המסייעת לבלימת חירום ובולמת את הרכב בו במקום.
 • מנגנון חשמלי המותקן במערכת הבלמים, המדומם את המנוע, ובכך שומר על מהירות קבועה של הרכב בכל דרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • כשמוצב בדרך תמרור אזהרה מפני החלקה.
 • כשהרכב מצויד במאט מהירות ובדרך הוצב תמרור המזהיר מפני ירידה מסוכנת.
 • כששיעור השיפוע של הירידה גדול משישה אחוזים ואורך הירידה יותר מקילומטר.
 • ברכב שבו מותקן מאט מהירות חלה חובה להפעילו בכל נסיעה, גם במישור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • רק רכב המשמש להובלת משא.
 • כל רכב המשמש להובלה בתפזורת.
 • רק רכב מסחרי שמשקלו יותר מ- 4,000 ק״ג.
 • כל רכב שגלגליו האחוריים אינם מוגנים בכנפיים, חוץ מרכב אטי וטרקטור .
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22


3116
 • מנתיב 5 לנתיב 4.
 • מנתיב 5 לנתיב 3 בלבד.
 • מנתיב 5 לנתיב 3 או לנתיב 4.
 • מנתיב 6 לנתיב 4.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • למשטרת ישראל.
 • לבית המשפט.
 • למשרד התחבורה.
 • למשרד הפנים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • ישאיר הודעה בכתב על הרכב שבו פגע ובה פרטיו, פרטי רכבו ופרטי תעודת הביטוח שלו, וידווח למשטרה בתוך 24 שעות.
 • ימתין עד לבואו של נציג חברת הביטוח שלו וידווח למשטרה בתוך 48 שעות.
 • יודיע לתחנת המשטרה על התאונה, בתוך שבעה ימים.
 • ימתין במקום עד שיגיע בעל הרכב שנפגע.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • שטח המיועד לחנייה בדרך עירונית.
 • שטח שאסור לחנות בו, אלא אם כן הותרה החנייה בתמרור.
 • שטח המיועד לחניית כלי רכב דו-גלגליים בדרך עירונית, ללא צורך בתמרור מיוחד.
 • שטח המיועד למילוט בשעת סכנה וסומן לשם כך בתמרור מיוחד המיועד לכך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • אסור.
 • מותר, רק ביום.
 • אסור, אלא אם כן הדרך אינה מוארת כראוי ולא תהיה סכנת סינוור.
 • מותר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • מותר לו לעקוף רק אם במעבר החצייה יש רמזור.
 • אסור לו לעקוף את הרכב שעצר לפני המעבר.
 • מותר לו לעקוף את הרכב שעצר לפני המעבר, בתנאי שיעקוף בזהירות.
 • מותר לנהג הרכב לעקוף את הרכב שעצר, אך הדבר אסור בזמן- תאורה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • רק כשנוסעים בדרך מהירה.
 • רק כשיורד גשם.
 • רק כשיש ערפל או יורד גשם שוטף או יורד שלג.
 • רק כשנוסעים לאחור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • מפגש של שני מעברי חצייה או יותר בצומת.
 • קווי שפות הכבישים הנפגשים בצומת או אבני השפה או על ידי הארכתם המדומה.
 • קווי העצירה בכל אחד מהכבישים הנפגשים בצומת.
 • מקום הצבתם של התמרורים לפני הצומת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • יש להפנות את גלגלי הרכב למרכז הכביש, לשלב להילוך אחורי ולהציב נעלי ביטחון מתחת לגלגלים האחוריים.
 • יש להפנות את גלגלי הרכב לעבר אבני השפה ולהציב נעלי ביטחון מתחת לגלגלים האחוריים.
 • יש להפנות את הגלגלים הקדמיים לעבר מרכז הכביש, לשלב להילוך קדמי ולהציב נעלי ביטחון מאחורי הגלגלים האחוריים.
 • יש לבלום כראוי את גלגלי הרכב, להניח נעלי ביטחון מתחת לגלגלי הרכב ולהשאיר את הרכב בהילוך סרק.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב משא כבד

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן