שאלה מספר:1 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית.
 • באזור מיתון תנועה.
 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית ושיש בה שטח הפרדה בנוי.
 • בנסיעה בדרכים ראשיות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • אסור לעקוף בדרך עירונית. מותר לעקוף בדרך שאינה עירונית.
 • מותר לעקוף.
 • אסור לעקוף.
 • מותר לעקוף בכביש חד-סטרי בזהירות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • מותר רק להוסיף את המיקוד של כתובת המגורים בסניף הדואר המרכזי.
 • מותר רק להוסיף כתובת או לשנותה בסניף הדואר המרכזי.
 • מותר רק להדגיש רישומים שנמחקו או טושטשו במשך הזמן.
 • אסור לשנות כל פרט במסמכים. רק רשות הרישוי מוסמכת לכך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • להגביר מהירות כדי להבטיח פנייה חלקה.
 • להיצמד למרכז הכביש כדי להבטיח את יציבות הרכב.
 • להגביר מהירות בכניסה ולהאט באמצע הסיבוב.
 • להאט את מהירות הנסיעה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • אסור לנהוג בו.
 • אסור להסיע בו נוסעים.
 • מותר לנסוע בו במהירות נמוכה שלא תעלה על 40 קמ"ש.
 • אסור להסיע בו מטען.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • לכל סוגי כלי הרכב, בשעות הלילה, בהתאם לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס.
 • לרכב פרטי, רק בשבתות ובחגים, בהתאם לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס.
 • לרכב פרטי בשעות הלילה, בהתאם לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס.
 • לאופנועים, רק בשבתות ובחגים, בהתאם לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7


3784
 • מנתיב 1 לנתיב 5.
 • מנתיב 2 לנתיב 5.
 • מנתיב 2 לכל נתיב 5, 6 או 7.
 • מנתיב 1 או נתיב 2 לכל נתיב 5, 6 או 7.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • חייב במדבקות וגם בסרטים על הדופן האחורית של הנתמך.
 • חייב בשני סרטים על הדופן האחורית של הנתמך.
 • חייב בשני סרטים מחזירי אור שעליהם רשום "שמור מרחק".
 • חייב במדבקות על הדופן האחורית של הנתמך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • לא. אדם שאינו מושפע מכמות קטנה של אלכוהול לא ייחשב כשיכור, ללא קשר לכמות האלכוהול.
 • לא. המונח "שיכור" לא נקבע בחוק.
 • לא. רק מי שמתנהג כשיכור ייחשב שיכור.
 • כן. נהג ייחשב לשיכור גם אם הוא לא עבר עבירה אחרת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • כשהרכב האחר מתכוון לפנות שמאלה ומאותת על כך.
 • כשיש נתיב פנוי מימינו של הרכב האחר.
 • כשהרכב האחר נוסע בנתיב הימני ומאותת שמאלה.
 • כשהרכב האחר נוסע בנתיב המרכזי ומאותת ימינה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • לבדוק ולוודא את תקינותם ואת ניקיונם של המכשירים האופטיים לפני הנסיעה.
 • להחזיק ברכב זוג מכשירים אופטיים, נוסף על הזוג שהוא מרכיב.
 • להיבדק בדיקת ראייה אחת לשישה חודשים על פי הנדרש.
 • להחזיק זוג משקפי שמש, נוסף על המכשירים האופטיים שהוא מרכיב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • רכב מנועי המשמש – או שנועד לפי מבנהו לשמש – להובלת טובין.
 • רכב מנועי מסחרי המיועד להובלה בשכר, והדבר צוין ברישיון הרכב.
 • רכב מנועי המשמש להובלת טובין ומשקלו יותר מ-8,000 ק״ג.
 • רכב מנועי המשמש להובלת נוסעים וטובין.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • גם אם ברכב נוהג אדם המתלווה לנכה.
 • גם כשהנכה אינו ברכב.
 • לצורך נסיעה למוסך בלבד.
 • רק כשהנכה הוא הנוהג ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • ארגז עשוי עץ המיועד להובלת פרי הדר בתפזורת, שאפשר להחליפו בארגז אחר.
 • ארגז או משטחי הטענה המיועדים לטעינה ולפריקה ולהחלפת מטענים.
 • מכל או ארגז או אמצעי אחר להובלת טובין המתוכנן לטעינה ולפריקה על ידי ״מגבה נוע״.
 • מתקן המשמש להובלת נוזלים שאפשר להסירו משלדת הרכב ולהשאירו עם מטען או בלי מטען.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • כשהרכב מוביל חומרים מסוכנים (חומ"ס).
 • כשהרכב אושר להובלת מטען כבד.
 • כשרוחב המטען החורג יותר מ-3.00 מטרים ואורכו יותר מ-20.00 מטרים.
 • כשרוחב מטענו יותר מ-3.40 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • הם המלצות בלבד. על פי שיטת הניקוד רק בית משפט מוסמך להטיל אמצעי תיקון.
 • באים במקום הרשעה בדין על עבירת תעבורה.
 • מוטלים בנוסף לכל עונש שהטיל בית המשפט על הנוהג ברכב בשל עבירות תעבורה.
 • אינם כוללים פסילת רישיון נהיגה (רק קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • מותר לבעל רכב לשמור לעצמו את מקום החנייה הסמוך למקום עבודתו.
 • נהג רכב המתקרב למעבר חצייה אינו חייב להאט בכל מקרה.
 • חובת הזהירות מחייבת נהיגה אטית בכל מקרה.
 • נהג רכב חייב להתנהג באופן שלא יפגע בזכותו של אדם אחר לשימוש מלא בדרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • ברכב שמשקלו טונה וחצי וגובה מטענו יותר משני מטרים וחצי.
 • ברכב מסחרי שמשקלו יותר מ-4,000 ק"ג.
 • ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 15,000 ק"ג וגובה מטענו מעל הקרקע יותר מארבעה מטרים.
 • ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-15,000 ק"ג וגובה מטענו מעל לקרקע יותר מ-4.80 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • כן. כשאתה נוסע במהירות גבוהה יותר מהרכב האחר.
 • כן. כאשר אתה נוסע בנתיב לתחבורה ציבורית.
 • כן. כאשר הרכב האחר נוסע באטיות.
 • כן. כאשר הרכב האחר, הנוסע לפניך, מאותת ימינה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • לרכב יש שני גלגלי חילוף (גלגלים רזרביים).
 • המשקל הכולל המותר של הרכב הוא 14,000 ק"ג לפחות.
 • מותקן ברכב מנוע בעל 150 כ"ס לפחות.
 • ברישיון הרכב צוין כי הרכב מורשה להוביל מכולות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • בהתאם לתנאים שנקבעו במבחן השנתי של הרכב (טסט).
 • בהתאם לתנאים הרשומים בהנחיות יצרן הרכב בספר הרכב.
 • הנוהג ברכב חייב להיות בעל רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב.
 • הנוהג ברכב רשום כבעל הרכב או כבעל השליטה בו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • כן, אף אם ההוראות מנוגדות להוראות תמרור.
 • לא. חייבים לציית רק לשוטר תנועה בהכוונת תנועה בצומת.
 • בדרך כלל לא.
 • כן, לעניין הכוונת תנועה בצומת בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • לא יפחת מ-30,000 ק״ג.
 • לא יפחת מ-29,000 ק״ג.
 • לא יותר מ-28,000 ק״ג.
 • לא יפחת מ-25,000 ק״ג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • מותר רק בדרך שאינה עירונית – לצורך מניעת סכנה.
 • מותר רק לצורך מניעת סכנה שלא ניתן למנוע אותה באופן אחר.
 • מותר רק בכביש עירוני - לצורך נסיעה בשיירה.
 • מותר בכל דרך אבל רק לרכב ציבורי – לצורך מניעת סכנה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • האות לא יהיה ממושך יותר מן הדרוש.
 • האות יינתן בקצב מהיר ואחיד.
 • האות יינתן על ידי צפירה ארוכה ומתמשכת.
 • החוק מחייב שלוש צפירות לפחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • כן. כל עובר דרך חייב בציות לתמרורים.
 • כן, בהיותו על הכביש בלבד.
 • כן, בהיותו על המדרכה בלבד.
 • לא. רק הנוהגים ברכב חייבים לציית להוראות הניתנות בתמרור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • רק בחורף.
 • כאשר הנהג סבור שטוב להדליק אור ערפל.
 • רק בגשם שוטף, בערפל או בשלג.
 • רק בחשכה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • מותר לו להמשיך בנסיעה אטית עד למוסך הקרוב.
 • אסור להמשיך בנסיעה, ויש לדאוג לתיקון התקלה קודם שימשיך בנסיעתו.
 • אסור להמשיך בנסיעה רק אם התקלקל רק האור הנמוך בלבד.
 • אסור להמשיך בנסיעה רק אם התקלקל רק האור הגבוה בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • יאט את הנסיעה ויגביר את הערנות.
 • יימנע מלהיכנס אל הרחוב, פרט לשעות הלילה.
 • יצפור כל הזמן כדי להזהיר את הילדים שלא יקפצו לכביש.
 • ימשיך בנסיעה רגילה אולם ישים לב למעברי החצייה בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • עצור תמיד ותן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את הכביש.
 • האט ואף עצור אם צריך, כדי לאפשר להולכי הרגל לעבור בבטחה.
 • ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית יש לנקוט את הכלל "מגיע ראשון יוצא ראשון". הולכי הרגל יחכו.
 • עצור תמיד ותן זכות קדימה לכלי הרכב הבאים משמאל ומתקרבים אל היציאה.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב משא כבד

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן