שאלה מספר:1 • להודיע לחברת הביטוח.
 • להודיע על כך למשטרה. חובת הסילוק חלה על העירייה או על מע"צ.
 • להודיע גם למשטרה וגם לחברת הביטוח ולהמתין לבואם.
 • לעצור מיד ולדאוג לסילוקו המידי של המטען שנפל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • לא. חובה לציית רק לעניין הצגת רישיון נהיגה.
 • בדרך כלל לא.
 • לא. חובה לציית רק לעניין הוראות חנייה בתחום העיר.
 • כן, אם ההוראות קשורות לסדרי התנועה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • יש להפנות את גלגלי הרכב למרכז הכביש, לשלב להילוך אחורי ולהציב נעלי ביטחון מתחת לגלגלים האחוריים.
 • יש להפנות את גלגלי הרכב לעבר אבני השפה ולהציב נעלי ביטחון מתחת לגלגלים האחוריים.
 • יש להפנות את הגלגלים הקדמיים לעבר מרכז הכביש, לשלב להילוך קדמי ולהציב נעלי ביטחון מאחורי הגלגלים האחוריים.
 • יש לבלום כראוי את גלגלי הרכב, להניח נעלי ביטחון מתחת לגלגלי הרכב ולהשאיר את הרכב בהילוך סרק.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • כן, הוא תמרור חוקי.
 • כן, למעט תמרור "עצור".
 • לא, הוא אינו תמרור חוקי.
 • כן, למעט תמרור "אסורה הכניסה".
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • רק מהנתיב השמאלי ביותר שבו מותר לך לנסוע.
 • מנתיב לפנייה שמאלה וכן מכל נתיב אחר שאין בו תמרור או סימון האוסר פניית פרסה.
 • מנתיב לפנייה שמאלה בלבד.
 • מכל נתיב בכביש המסומן בחצים לפנייה שמאלה או ימינה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • בכל רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-5,000 ק"ג, פרט לאוטובוס.
 • בכל רכב שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג או פחות, פרט לאוטובוס.
 • בכל רכב מסחרי בכל משקל, פרט לאוטובוס.
 • בכל רכב שמשקלו הכולל המותר עד 4,000 ק"ג או פחות, כולל אוטובוס.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7


3012
 • עצירת רכב לפרק זמן מוגדר, לשם פריקת מטען שלא ברציפות.
 • העמדת רכב לצורך טעינת מטען בלבד שלא ברציפות.
 • העמדת רכב לזמן כלשהו שלא לשם העלאת אנשים או הורדתם או טעינת מטען או פריקתו מיד, ללא הפסקות.
 • עצירת הרכב למשך יותר מ-30 שניות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • כן, אף אם ההוראות מנוגדות להוראות תמרור.
 • לא. חייבים לציית רק לשוטר תנועה בהכוונת תנועה בצומת.
 • בדרך כלל לא.
 • כן, לעניין הכוונת תנועה בצומת בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • אסור במזג אוויר גשום, ומותר בכל זמן אחר.
 • אסור, אלא אם כן ההגבלה זניחה בלבד.
 • מותר, בנהיגה בשעות היום בלבד.
 • מותר, אם שדה הראייה המוגבל הוא מלפנים בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • לא חשוב באיזה נתיב אתה נוהג, כל עוד אין סכנה לתנועה.
 • אתה חייב לנסוע בנתיב הימני, אלא אם כן אתה עוקף או פונה שמאלה.
 • מותר לנסוע תמיד רק בנתיב השמאלי.
 • הנסיעה בנתיב הימני או השמאלי מותרת בהתאם לסוג הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • לוודא כי ברכב נמצאים צילומים של רישיון נהיגה וצילום תעודת הביטוח.
 • להרשות לנהוג ברכבו לכל אדם שיבקש זאת ממנו.
 • לא להרשות לאדם שאין ברשותו רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב, לנהוג בו.
 • לרשום את הנוהג ברכבו ביומן הנסיעות של הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • לא יפחת מ-30,000 ק״ג.
 • לא יפחת מ-29,000 ק״ג.
 • לא יותר מ-28,000 ק״ג.
 • לא יפחת מ-25,000 ק״ג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • כשהוא נוסע בעקבות רכב אחר כשדולק אור ערפל יחד עם האור הגבוה.
 • כשהוא נוסע בעקבות רכב אחר כשאלומת האור הגבוה מאירה את החלק האחורי של הרכב הנוסע לפניו.
 • רק כשהוא נוסע במנהרה.
 • כאשר דולק ברכב גם אור ערפל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • חריגה עד לרוחב מטען של 3.40 מטרים, כשהמטען הוא יחידה אחת.
 • חריגה עד לרוחב מטען של 2.50 מטרים, כשהמטען הוא יחידה אחת.
 • חריגה עד לרוחב מטען של 2.60 מטרים, כשהמטען הוא יחידה אחת.
 • חריגה עד לרוחב מטען של 2.10 מטרים, כשהמטען הוא יחידה אחת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • שני כלי רכב.
 • אין הגבלה על מספר כלי הרכב שמותר לגרור.
 • שלושה כלי רכב קטנים.
 • רכב אחד, אלא אם כן אישרה רשות הרישוי מספר אחר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 12,000 ק״ג או יותר.
 • רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק״ג או פחות.
 • אוטובוס שמשקלו הכולל 10,000 ק"ג או יותר.
 • רכב מסחרי שמשקלו בפועל הגיע ל"משקל הכולל המותר" שלו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17


3967
 • עקב מגבלת המהירות העקיפה אסורה.
 • אין כל מגבלה בתמונה.
 • עקב עומס התנועה העקיפה אסורה לרכב מסחרי בלבד.
 • שדה הראייה המוגבל אוסר עקיפה, והמהירות מוגבלת ל-90 קמ"ש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18


3725
 • עקוף את רוכב האופניים (1) בזריזות ובזהירות. הוא ימתין.
 • צפור בחזקה לרוכב האופניים (1) כדי שיאפשר לך להשלים את הפנייה ימינה.
 • היכנס (3) למרכז הצומת, ובכך תמנע פגיעה באופניים (1) מצד הרכב הכחול (2).
 • אפשר לרוכב האופניים (1) להמשיך בנסיעה ופנה ימינה מאחוריו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • 30 מטרים.
 • 75 מטרים.
 • 150 מטרים.
 • 100 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • תן זכות קדימה לרכב שבכביש רק כאשר הכביש הוא דו-סטרי.
 • אין חובה לתת זכות קדימה, והדבר תלוי ברצון הטוב של היוצא מדרך העפר.
 • תן זכות קדימה לרכב הבא מצד ימין וסע לשלום. על הבאים משמאל לתת לך זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה לרכב שבכביש הסלול.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • ארגז עשוי עץ המיועד להובלת פרי הדר בתפזורת, שאפשר להחליפו בארגז אחר.
 • ארגז או משטחי הטענה המיועדים לטעינה ולפריקה ולהחלפת מטענים.
 • מכל או ארגז או אמצעי אחר להובלת טובין המתוכנן לטעינה ולפריקה על ידי ״מגבה נוע״.
 • מתקן המשמש להובלת נוזלים שאפשר להסירו משלדת הרכב ולהשאירו עם מטען או בלי מטען.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • בעל משרד ההובלה.
 • הנהג ובעל הרכב.
 • הבעלים הרשום ברישיון הרכב בלבד.
 • בעל המטען המובל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • לא - פרט להוראה של עצירת רכב.
 • בדרך כלל לא.
 • לא - רק להוראה של הצגת רישיון נהיגה.
 • כן, כמו לשוטר אזרחי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • הנוסע ברכב או הנהג מבקשים לפתע לרדת מן הרכב.
 • מתברר לנהג הרכב כי טעה בדרכו.
 • נהג הרכב מבקש לפנות פניית פרסה.
 • אין דרך אחרת למנוע תאונת דרכים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • כשמוצב בדרך תמרור אזהרה מפני החלקה.
 • כשהרכב מצויד במאט מהירות ובדרך הוצב תמרור המזהיר מפני ירידה מסוכנת.
 • כששיעור השיפוע של הירידה גדול משישה אחוזים ואורך הירידה יותר מקילומטר.
 • ברכב שבו מותקן מאט מהירות חלה חובה להפעילו בכל נסיעה, גם במישור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • חברת הביטוח שבה מבוטח הרכב.
 • הנהג בעת הנהיגה, גם אם אינו בעל הרכב.
 • המוסך המטפל באופן קבוע ברכב.
 • בעל הרכב, גם כשאינו נוהג בו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • בעל השליטה ברכב רשאי – ובאישור קצין הבטיחות – להורות לנוהג ברכב לנהוג במשך זמן החורג מן המותר בחוק.
 • בעל השליטה אמנם אחראי, אבל קצין בטיחות של צי רכב רשאי לשנות את שעות העבודה והמנוחה כדרוש, בלי קשר לחוק.
 • בעל השליטה ברכב אינו אחראי לשעות העבודה והמנוחה של הנוהג בו. האחריות כולה חלה על הנהג.
 • בעל השליטה ברכב לא ירשה לנהוג בו יותר משעות העבודה שנקבעו בחוק.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • לא.
 • כן, אבל רק בדרך שאינה עירונית.
 • כן, כאשר הדבר נחוץ לקיצור זמן העקיפה.
 • כן, אבל רק בדרך רב-נתיבית ולזמן קצר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • לא. רק משטרת ישראל רשאית להורות על הזמנת בעל רישיון להשתלמות.
 • כן, היא רשאית, על פי חוק.
 • לא, היא אינה רשאית לעשות זאת.
 • כן, היא רשאית, אבל רק בתוך תקופה של שנתיים מיום שקיבל את רישיון הנהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • אין חשיבות לצד, העיקר לעקוף את המכשול.
 • להתחשב בתנאי הדרך ובהתאם לכך לעקוף.
 • לעבור מימין, אלא אם כן יש תמרור המורה אחרת.
 • לעקוף אותו משמאל בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב משא כבד

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן