שאלה מספר:1 • לא. חובה להתקין סל אשפה רק ברכב ציבורי.
 • לא, אין חובה כזו.
 • כן. חובה להתקין סל אשפה מסוג שאישרה רשות הרישוי.
 • כן. חובה להתקין סל אשפה רק ברכב מסחרי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • מותר לפנות פניית פרסה שמאלה, רק אם מסומן בנתיב חץ המכוון ימינה.
 • כל התשובות נכונות.
 • פניית פרסה שמאלה מותרת לרכב נוסעים פרטי בלבד.
 • מותר לפנות פניית פרסה כשאין הפרעה לתנועה ואין תמרור או סימון האוסר את פניית הפרסה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • כן. כל עובר דרך חייב בציות לתמרורים.
 • כן, בהיותו על הכביש בלבד.
 • כן, בהיותו על המדרכה בלבד.
 • לא. רק הנוהגים ברכב חייבים לציית להוראות הניתנות בתמרור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • כל התשובות נכונות.
 • ברחובות דו-סטריים.
 • באזור שבו נאסרה החנייה וההעמדה של רכב כזה בתמרור שהציבה רשות התמרור המקומית.
 • בכל כביש שרוחבו קטן מעשרה מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • במקום שהרכב אינו נראה לעיני נהג אחר המתקרב מכל צד שהוא.
 • כשמוצב תמרור האוסר פניית פרסה.
 • כשהוא מתקרב לפסגה תלולה או לעקומה בדרך.
 • כל התשובות נכונות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6


3116
 • מנתיב 5 לנתיב 4.
 • מנתיב 5 לנתיב 3 בלבד.
 • מנתיב 5 לנתיב 3 או לנתיב 4.
 • מנתיב 6 לנתיב 4.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • המשקל הכולל המותר של הרכב.
 • המשקל המרבי בק״ג שמותר להעמיס על הרכב.
 • המשקל העצמי של הרכב.
 • משקל הרכב יחד עם משקל המטען.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • משקל הרכב עם מטען וללא נהג, לרבות משקל כל אביזרי הרכב ומשקל הדלק, המים והשמן שבו.
 • משקל הרכב ללא מטען וללא נהג, לרבות משקל כל אביזרי הרכב ומשקל הדלק, המים והשמן שבו.
 • משקל הרכב עם מטען ועם הנהג, לרבות משקל כל אביזרי הרכב ומשקל הדלק שבו.
 • נפח הרכב ללא מטען וללא נהג, לרבות משקל כל אביזרי הרכב ומשקל הדלק, המים והשמן שבו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9


3470
 • 226
 • 901
 • 413
 • 306
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:10


3932
 • נהג הטנדר חייב לנהוג בזהירות רבה, כי יש רכב אחר בשטח המת בתנועה מימינו.
 • הנתיב שבו נמצא הטנדר אינו מיועד לפנייה ימינה.
 • הקטנוע מתכוון לנסוע ישר, ולכן אין סכנה בעת פניית הטנדר ימינה.
 • הטנדר רשאי לפנות ימינה, למרות רוכב האופניים מימינו, כי החוק אינו אוסר זאת.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:11


3132
 • אל תעקוף ואל תנסה לעקוף רכב אחר הנמצא לפני המעבר.
 • מותר לך לעקוף אם אין הולכי רגל במעבר החצייה.
 • מותר לך לעקוף בכביש חד-סטרי.
 • מותר לך לעקוף לפני מעבר החצייה בדרך עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12


3153
 • זו הגבלת מהירות המיועדת לרכב דו-גלגלי ולעגלת יד.
 • זו הגבלת מהירות המיועדת לרכב ציבורי בלבד.
 • אסור לנהוג ברכב במהירות הנמוכה מ - 40 קמ"ש.
 • אסור לנהוג ברכב במהירות גבוהה מ-40 קמ"ש.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:13 • לחץ על דוושת המצמד לסירוגין.
 • כמו בכביש יבש. אין הבדל.
 • הגבר מהירות עד לסיום הקטע הרטוב – להגברת הבטיחות.
 • האט ונהג במהירות המתאימה, לפי הנסיבות.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:14


3917
 • עבור לנתיב השמאלי ועקוף את הולך הרגל.
 • עצור ליד הולך הרגל והסבר לו כי המקום הנכון להולכי רגל הוא מעבר החצייה הנמצא מאחוריו.
 • עצור לפני הולך הרגל וסמן לו בכל דרך אפשרית על קיומו של מעבר החצייה מאחוריו.
 • האט, היזהר והיכון לעצירה. אל תעשה כל פעולה העלולה לסכן או להבהיל את הולך הרגל.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:15 • מותר – בלילה בלבד.
 • מותר.
 • אסור בתחום 12 מטרים אחרי המעבר.
 • אסור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16


3550
 • בצומת שלפניך מותרת רק פניית פרסה שמאלה.
 • תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה ועבור את מעגל התנועה מצדו הימני.
 • עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו השמאלי בלבד.
 • לך זכות קדימה במעגל התנועה שלפניך. עבור את המעגל מימינו.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:17 • כשהאורות הגבוהים דולקים.
 • כשאורות החנייה דולקים.
 • כל התשובות נכונות.
 • כשהאורות הנמוכים דולקים.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:18 • יצרן הרכב.
 • בעל הרכב.
 • הנוהג ברכב.
 • המוסך שהרכב בטיפולו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • משא רכין.
 • בכל רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 7,500 ק"ג.
 • בכל רכב מסחרי ובטרקטור משא.
 • בכל רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20


3382
 • 123
 • 214
 • 215
 • 213
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:21 • לא. פנסי הרוחב נועדו לאזהרה כשהרכב עומד בדרך עקב תקלה.
 • כן.
 • כן, אבל רק מ-1 בנובמבר עד 31 במרס בשנה שאחריה.
 • לא. פנסי הרוחב נועדו להאיר רק כשהרכב עומד, מכל סיבה שהיא.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22


3205
 • בתחום של 20 מטרים לפני מעבר החצייה ו-20 מטרים אחריו.
 • על מעבר החצייה ובתחום של 12 מטרים אחריו.
 • על מעבר החצייה ובתחום של 12 מטרים לפניו.
 • בתחום של 12 מטרים לפני מעבר החצייה ו-12 מטרים אחריו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • כשהרכב נוסע בפניות ובעקומות .
 • בנסיעה בקו ישר, גם כשהכביש אופקי.
 • בנסיעה ישרה בירידות תלולות.
 • בנסיעה ישרה בעליות תלולות.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:24 • משקל הרכב עם מטען אך ללא נהג.
 • נפח הרכב ללא מטען וללא נהג.
 • משקל הרכב ללא מטען וללא נהג.
 • משקל הרכב כולל מטען ונהג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • ציית לאות הניתן על ידי שוטר, אתת או תמרור.
 • עבור את החסימה מצד ימין בלבד. הרכב הבא ממול ייתן לך זכות קדימה.
 • סע בזהירות בלי להתייחס לתמרורים המוצבים במקום.
 • עבור בזריזות את החסימה מימין או משמאל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • כל מי שקיבל לראשונה רישיון נהיגה ברכב נוסעים פרטי וגילו אינו עולה על 24 שנים.
 • כל מי שקיבל לראשונה רישיון נהיגה ברכב נוסעים פרטי וגילו אינו עולה על 30 שנים.
 • כל מי שקיבל לראשונה רישיון נהיגה ברכב נוסעים פרטי או במשא קל דרגה C1 .
 • כל מי שקיבל לראשונה רישיון נהיגה ברכב נוסעים פרטי וגילו אינו עולה על 21 שנים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • כן, אבל רק בדרך סלולה, במרחק 200 מטרים מבניינים.
 • כן, לאחר מתן איתות מצוקה לרכב שמאחוריך.
 • כן, לצורך ניסוי בלמים, ובלבד שהדבר לא יפריע לעוברי דרך אחרים ולא יסכן אותם.
 • כן, אבל רק בדרך עפר, במרחק 200 מטרים מבניינים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • אין חובה לאותת אם הסטייה משמעותית וכל הנהגים מבחינים בה.
 • אין חובה לאותת בזמן הסטייה מנתיב לנתיב.
 • בסטייה לא משמעותית מהנתיב אין חובה לאותת.
 • חובה לאותת לפני כל סטייה מנתיב הנסיעה, ועד להשלמתה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29


3491
 • תמרור מודיעין: הכניסה אסורה לרכב שאינו מנועי בשני הכיוונים.
 • תמרור אזהרה: הכניסה אסורה לרכב מנועי בשני הכיוונים.
 • כביש דו-סטרי לפניך.
 • אסורה הכניסה לכל רכב (כביש חד-סטרי. יש תנועה ממול).
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:30 • נכון.
 • זה נכון אצל מרכיבי משקפיים בלבד.
 • שתיית אלכוהול פוגעת ביכולת השיפוט של נהגים צעירים בלבד.
 • נכון רק אצל נשים.
קטגוריה : בטיחות

מבחן תאוריה לרכב משא קל

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן