שאלה מספר:1 • מותר, בדרך מהירה בלבד.
 • מותר, בעת עקיפת אופנוע בלבד.
 • אסור.
 • מותר, בדרך שאינה עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • לאחר התנעת המנוע ועל משטח ישר.
 • לפני התנעת המנוע ועל משטח אופקי.
 • לאחר התנעת המנוע בבוקר.
 • בסיום הנסיעה ועל משטח ישר.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:3


3550
 • מותר לחנות גם בכיוון ההפוך לכיוון התנועה.
 • מעגל תנועה לפניך.
 • מזרקה פעילה.
 • הנהג חייב לפנות פניית פרסה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:4 • חלק מהדרך שסומן על ידי חברת "שבילי ישראל".
 • חלק מאורך הדרך המיועד לתנועת אופנועים בלבד.
 • חלק מרוחבה של דרך המיועד להולכי רגל בלבד.
 • דרך או חלק מדרך, שאינו כביש, שהוקצה לסוג עוברי דרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • כל מהירות שבה שולט הנהג ברכבו שליטה מלאה.
 • כל מהירות שבה נוהג נהג סביר.
 • מהירות כחוק המותאמת לתנאי הדרך, הסביבה והתנועה, ושבה לנהג יש שליטה מלאה ברכבו.
 • כל מהירות הנקבעת על פי שיקול דעתו של נהג סביר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6


3436
 • אתה בנתיב האצה: השתלב במהירות לתוך זרם כלי הרכב הנעים בדרך שאליה נכנסת.
 • הגבר מהירות: כלי הרכב בדרך שאליה אתה נכנס צריכים לתת לך זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה בהתמזגות והשתלב בזהירות בתנועה בדרך משמאלך.
 • תן זכות קדימה לכלי הרכב בדרך החוצה משני הכיוונים.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:7 • פועל רק בעת נסיעה לאחור.
 • חובה להתקינו רק באוטובוסים.
 • פועל אוטומטית בזמן הערפל.
 • אפשר להדליק רק כשאורות החזית מאירים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8


3371
 • 130
 • 134
 • 128
 • 133
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:9 • השתחררות הגלגל בגלל שיפוע תלול בכביש.
 • אבדן כושר הבלימה והתנגשות חזיתית. ירידה מהכביש.
 • התחממות יתר של הצמיגים.
 • התחממות מנוע הרכב עקב שימוש מופרז בבלמים.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:10


3046
 • מושב תקני המיועד להסעת ילדים ברכב והרתום לרכב באמצעות חגורת בטיחות ומותקנות בו חגורות.
 • כל מושב המותאם להסעת ילדים וקשישים והעומד בתקן שקבע המשרד לאיכות הסביבה.
 • מושב תקני מיוחד, המותקן ברכב דו-גלגלי, והמיועד על פי מבנהו להסעת ילדים.
 • מושב המותקן ברכב בעת ייצורו, המיועד להסעת ילדים שגילם עד 14 שנים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • בכל כביש חד-סטרי.
 • בכל כביש, בתנאי שהסטייה שמאלה נעשית בזהירות.
 • רק בכביש חד-סטרי, שאינו חלק מדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה.
 • בכל דרך עירונית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • נסיעה ברכב מנועי ללא ביטוח תקף.
 • נהיגה ברכב מנועי בהשפעת אלכוהול או סמים משכרים.
 • אי עצירה בצומת שהוצב בו תמרור "עצור".
 • אי הצבת משולש אזהרה בעת שהרכב הועמד בדרך בשל קלקול.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13


3571
 • תחנת מוניות. אסורה עצירה וחנייה של כלי רכב שאינו מונית.
 • התחלת תחום תחנת אוטובוס ציבורי.
 • קצה תחום תחנת מוניות.
 • תחנת מוניות. הכניסה לרחוב שבו מוצב התמרור אסורה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:14 • בנסיעה בקטע דרך שמוצב לפניו תמרור המזהיר על סכנת החלקה.
 • בנסיעה בקטע דרך שמוצב לפניו תמרור המזהיר על ירידה מסוכנת.
 • בנסיעה בקטע דרך שמוצב לפניו תמרור המזהיר על עקומה חדה.
 • בנסיעה בקטע דרך שמוצב לפניו תמרור המזהיר על עקומת עקלתון.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • נגביר את המהירות כדי לקצר את זמן הנסיעה ולהגיע הביתה מוקדם.
 • במנוחה מספקת לפני תחילת הנהיגה ובהפסקות למנוחה והתרעננות במשך הנהיגה.
 • בעזרת קפה שחור, הפותר כל בעיה.
 • הפסקה קצרה וארוחה דשנה יפיגו את העייפות למשך תקופה ארוכה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:16


3714
 • היכנס לצומת יחד עם הרכב האדום (1).
 • המשך בנסיעה כרגיל – הרכב האדום (1) פונה שמאלה ולכן עליו לתת לך זכות קדימה.
 • המשך בנסיעתך (2) – אתה נוסע בדרך הראשית.
 • תן זכות קדימה לרכב האדום (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • צריך לפנות לצמיגאי מורשה, שכן רק הוא רשאי לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים.
 • בודקים את הלחץ במד לחץ אוויר.
 • די להביט בהם ולהחליט.
 • צריך לפנות למוסך מורשה, שכן רק הוא רשאי לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:18 • מותר לתקן רכב בדרך, אך אין להעמידו במקום יותר מ-12 שעות.
 • רק אם התיקון נוגע למערכת החשמל.
 • מותר לתקן תיקון קל, בתנאי שלא תיגרם אי נוחות לעוברי הדרך ואין להעמידו במקום יותר מ-24 שעות.
 • רק אם המקום סמוך למוסך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • אסור לעבור אותו מצדו הימני.
 • מותר לעבור אותו מצדו הימני.
 • עקיפתו תהיה מצד שמאל בלבד.
 • אסור לעבור אותו מכל צד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20


3673
 • הגבר את מהירות הנסיעה לפני המפגש.
 • רמזור מיוחד לפני מפגש מסילת ברזל: עצור לפני המפגש ואל תמשיך בדרכך כל עוד האור האדום מהבהב.
 • עצור לפני הצומת המרומזר.
 • היכון לעצירה לפני הצומת המרומזר.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:21 • כל מקום שבו ניתן לחצות מסילת ברזל.
 • מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלסים שונים.
 • מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלס אחד והוא מסומן בתמרור שנקבע לכך.
 • מקום שכביש ומסילת ברזל חוצים זה את זה בדרך מהירה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22


3577
 • נהג, שים לב! אופניים בדרך.
 • שביל לאופניים בלבד.
 • נתיב מיוחד לאופנועים ולאופניים בלבד.
 • איסור כניסה לאופניים.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:23 • המשקל הכולל המותר של רכב משא.
 • משקל המטען והמשקל העצמי של הרכב (יחד).
 • המשקל המרבי (בק"ג) של מטען, שמותר להעמיס על הרכב.
 • המשקל העצמי של הרכב, כולל מים, שמן, דלק ומשקל הנהג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • מחזית הרכב, כשפני הנהג אל מול התנועה.
 • אין חשיבות לכיוון הגישה של הנהג אל הרכב, כי אסור לנהגים אחרים לסכן נהג הנכנס לרכבו.
 • מאחורי הרכב, כשגב הנהג אל התנועה, ומהדלת הימנית – שם אין סיכון מצד התנועה בכביש.
 • מאחורי הרכב, כשגבו לתנועה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:25 • רק מי שהוכשר לכך ושקיבל היתר ממשרד התחבורה.
 • כל מי שהוכשר לכך ושקיבל היתר ממי שהכשיר אותו.
 • מי שסיים בהצלחה קורס לנהיגה ברכב כבד.
 • כל מי שרשאי לנהוג ברכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ-12,000 ק"ג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • רווח של 30 מטרים, כדי לאפשר עצירה בטוחה.
 • רווח המאפשר לעצור בכל עת ולמנוע תאונה.
 • רווח של 40 מטרים, כדי למנוע תאונה.
 • רווח של שלוש שניות לפחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • משקפת בדיוק (אינה מגדילה ואינה מקטינה) את העצמים המשתקפים בה.
 • יקרה מאוד, ולכן משתמשים בה רק באוטובוסים.
 • גורמת לעצמים המשתקפים בה להיראות קטנים יותר ורחוקים.
 • מגדילה את העצמים המשתקפים בה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:28 • תחזוקה המונעת מהרכב נסיעה תקינה.
 • תחזוקה המונעת אפשרות נהיגה במהירות מופרזת.
 • תחזוקה על פי שיקול דעתו של הנהג, שנועדה למניעת תאונות.
 • תחזוקה סדירה ומתוכננת, השומרת על תקינות הרכב ומערכותיו.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:29 • מותר לנוע ברכב ללא הגבלה (אם אין סכנה בטיחותית לתנועה), אך לא בכביש.
 • אסור לנוע ברכב בדרך, אלא אם כן אושרה תנועתו למוסך הקרוב על פי טופס ההורדה.
 • מותר לנוע ברכב עד שבוע ימים מיום שהורד מהכביש.
 • אסור לנוע ברכב ללא אישור חברת הביטוח.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • אי הצמדת השלט "נהג חדש" על השמשה האחורית של הרכב.
 • נהיגה במהירות העולה על המותר בחוק.
 • אי עצירה במקום שבו מוצב תמרור אזהרה "מקום מסוכן".
 • נהיגה ברכב מנועי כשתעודת הביטוח שלו זמנית.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב משא קל

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן