שאלה מספר:1


3928
 • נסיעה שלא בנתיב המיועד לכיוון הנסיעה.
 • עמידה ועצירה על שטח הפרדה והפרעה לתנועה.
 • עמידה ועצירה בין שני נתיבים.
 • עמידה שלא במקביל לשטח ההפרדה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:2 • רוכב אופניים רשאי להשתמש בנתיב לתחבורה ציבורית, רק כשהוא הנתיב השמאלי.
 • לא. רק לאופנועים מותר להשתמש בנתיב לתחבורה ציבורית.
 • רשאי, כאשר הנתיב נמצא בצדו הימני של הכביש.
 • לא. השימוש בנתיב זה מותר לרכב ציבורי בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • בכל רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-5,000 ק״ג.
 • בכל רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-4,000 ק״ג, פרט לאוטובוס ולרכב מסחרי אחוד.
 • בכל רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-5,000 ק"ג, פרט לאוטובוס.
 • רק ברכב מסוג גורר תומך וברכב מחובר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • לוחית אחת מלפנים בלבד.
 • שתי לוחות תקניות, אחת מלפנים ואחת מאחור.
 • כמספר הלוחיות שיקבע בעל הרכב.
 • לוחית אחת מאחור בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5


3931
 • המשך כרגיל. הפרי על הכביש אינו מפריע לנסיעה בכביש, ולכן אינך צריך להאט.
 • המשך כרגיל. פרי ההדר על הכביש מתייבש והולך.
 • המשך כרגיל. הפרי על הכביש עלול לגרום להחלקה בבלימה רק כאשר הכביש רטוב מגשם, ולכן אינך נדרש להאט.
 • האט ונהג בזהירות. פרי ההדר שנפל על הכביש משבש את אחיזת הרכב בכביש.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:6 • מי שקיבל רישיון ממשרד הביטחון.
 • מי שקיבל היתר על כך מרשות הרישוי.
 • מי שקיבל היתר מנציב כבאות ראשי.
 • מי שקיבל היתר ממשרד הבריאות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7


3093
 • זה סימן שהרמזור מקולקל ועליך לנהוג לפי התמרורים המוצבים במקום.
 • ירוק מהבהב כמוהו כירוק רגיל. אין לשים לב אליו במיוחד.
 • זה סימן שלפני זמן קצר התחלף האור לירוק ואפשר להמשיך בנסיעה.
 • זה סימן שהאור הירוק ברמזור עומד להסתיים בתוך שלוש שניות.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:8 • לא. שוטר תנועה רשאי רק לנזוף בבעל הרכב, להזהירו ולרשום לו דוח.
 • לא. שוטר אינו רשאי לאסור את המשך הנסיעה.
 • כן. שוטר רשאי לאסור את המשך הנסיעה עד שהמטען יסודר כחוק.
 • כן, אבל רק בדרך עירונית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • הוא עלול לגרום להסטת הרכב לצד הגלגל שבו לחץ האוויר נמוך יותר.
 • אין כל סכנה כל עוד שיעור הלחץ בצמיגים לפחות רבע משיעור הלחץ הדרוש.
 • הוא עלול לגרום למשיכת גלגל ההגה לצד הגלגל שבו לחץ האוויר גבוה יותר.
 • אין כל סכנה. למידת לחץ האוויר בצמיגים הקדמיים אין כל חשיבות.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:10


3915
 • בלימה חזקה וצפירה ממושכת יבריחו את הולך הרגל למדרכה ויפתרו את הבעיה.
 • במצב הנתון אין כל אפשרות למנוע פגיעה בהולך הרגל.
 • על הנוהג להזהיר את הולך הרגל על ידי צפירה ארוכה וחזקה ולהמשיך בנסיעה כרגיל.
 • האטה וגילוי מוקדם של הולך הרגל בכביש.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:11


3449
 • עצור במרחק שני מטרים מהמסילה, לבדוק אם רכבת מתקרבת.
 • הגבר מהירות וחצה מהר את מסילת הרכבת.
 • האט והתכונן לאפשרות שתהיה חייב לעצור לפני המסילה.
 • כשאתה רואה אורות רכבת, עצור 30 מטרים לפני המסילה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:12 • במשולש מחזיר אור לבן בקצה הבולט של המטען.
 • בפנס ובדגל אדום בקצה הבולט של המטען.
 • במשולש מחזיר אור אדום בקצה הבולט של המטען.
 • בפנס ובדגל לבן או צהוב בקצה הבולט של המטען.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13


3443
 • עצור ותן זכות קדימה לרכב המתקרב מולך.
 • תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך.
 • סכנה כללית.
 • תן זכות קדימה לכל רכב המתקרב אל הצומת.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:14


3659
 • אי תנועה, המסומן במרכז הכביש.
 • מקום שמותרת בו חנייה רק לזמן קצר.
 • מקום שבו החנייה אסורה.
 • אזור חנייה לרכב ציבורי.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:15 • להוציא את המפתח ממתג ההצתה, להציב משולש אזהרה ולהפעיל את בלם העזר (חנייה).
 • להפסיק את פעולת המנוע, להציב משולש אזהרה ולנעול את דלתות הרכב.
 • להפסיק את פעולת המנוע, להוציא את המפתח ממתג ההצתה ולהפעיל את בלם העזר (חנייה).
 • להציג את תו החנייה בשמשה הקדמית בצד שמאל במקום בולט לעיני הפקח העירוני.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • שמור על מרחק קטן ככל האפשר מהרכב שלפניך.
 • אם הוצב תמרור "סכנה כללית", המרחק שתשמור מהמשאית יהיה פי שלושה מן המרחק הנקוב בחוק – בגלל גודל הרכב.
 • שמור על מרחק המאפשר עצירה בטוחה – החוק דורש לא פחות ממרחק שנייה אחת של נסיעה.
 • המרחק שתשמור מהמשאית יהיה כפליים מן המרחק הנקוב בחוק – בגלל גודל הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • מפגש דרכים במפלס אחד המצוי בדרך עירונית בלבד.
 • מפגש של שני כבישים או יותר באותו מפלס, בדרך שאינה עירונית.
 • השטח המתהווה על ידי פגישתם של שלושה כבישים באותו מפלס.
 • מפגש של דרכים במפלסים שונים, המאפשר מעבר בנסיעה מדרך לדרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • המרחק שעובר הרכב מרגע שנהג הרכב מבחין בסכנה שלפניו ועד לעצירתו של הרכב.
 • המרחק שעובר הרכב מהרגע שבו מגיב הנהג לסכנה ועד לרגע שהוא לוחץ על דוושת הבלמים של הרכב.
 • המרחק הנחוץ לעצירה במהירות מסוימת.
 • המרחק שעובר הרכב מתחילת הבלימה ועד שהרכב נעצר.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:19


3595
 • אתה נמצא בכביש שאין בו זכות קדימה.
 • כביש לתחבורה ציבורית.
 • אתה נמצא בכביש שיש בו זכות קדימה.
 • מכמונת מהירות משטרתית לפניך.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:20 • נכון.
 • זה נכון אצל מרכיבי משקפיים בלבד.
 • שתיית אלכוהול פוגעת ביכולת השיפוט של נהגים צעירים בלבד.
 • נכון רק אצל נשים.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:21 • הוא נוהג ברכב שאורכו יותר משמונה מטרים.
 • הוא נוסע בכביש דו-סטרי.
 • מוצב תמרור האוסר פנייה שמאלה.
 • אין הוא נראה לנהג רכב אחר המתקרב מכל צד שהוא.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • הלחץ שקבע החוק המקומי.
 • הלחץ שבו ייבלם הרכב ביעילות.
 • הלחץ המרבי שהרכב מייצר.
 • הלחץ שקבע יצרן הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23


3705
 • הרכב האדום (2), הרכב שאני נוהג בו (3), רוכב האופניים (1).
 • רוכב האופניים (1), הרכב האדום (2), הרכב שאני נוהג בו (3).
 • הרכב שאני נוהג בו (3), הרכב האדום (2), רוכב האופניים (1).
 • הרכב שאני נוהג בו (3), רוכב האופניים (1), הרכב האדום (2).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • בזמן תגובת הנהג ובמהירות הרכב.
 • בתקינות הבלמים ברכב.
 • במהירות הרכב בלבד.
 • בזמן תגובת הנהג בלבד.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:25 • כן. בזמן שיקבע הנוהג ברכב.
 • לא. ניתן להסתפק בצילום המתאים למקור.
 • כן. במקום ובזמן שיקבע השוטר.
 • לא. ניתן להסתפק בצילום החתום בידי בעל הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • אי עצירה בקו העצירה הסמוך לרמזור.
 • אי הצמדת שלט "נהג חדש" על השמשה האחורית ברכב.
 • נהיגת רכב מנועי ללא ביטוח תקף.
 • אי ציות לרמזור אדום או אי מתן זכות קדימה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27


3382
 • 123
 • 214
 • 215
 • 213
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:28


31219
 • מעבר צר זמני בדרך לפניך.
 • אתה רשאי להגדיל את המהירות, כי הגעת לקצה המנהרה.
 • היזהר, תעלה גדולה לפניך.
 • מנהרה בדרך שלפניך.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:29 • מותר רק להוסיף את המיקוד של כתובת המגורים בסניף הדואר המרכזי.
 • מותר רק להוסיף כתובת או לשנותה בסניף הדואר המרכזי.
 • מותר רק להדגיש רישומים שנמחקו או טושטשו במשך הזמן.
 • אסור לשנות כל פרט במסמכים. רק רשות הרישוי מוסמכת לכך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • לצפור לאות אזהרה כדי להזהיר את הנהג העוקף.
 • לסטות ככל האפשר לימין ולא להגביר את מהירותך.
 • לעצור עצירה מידית ומוחלטת בנתיב הימני.
 • להגביר את מהירותך כדי לצאת מאזור הסכנה.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב משא קל

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן