שאלה מספר:1 • רכב הנע על ארבעה גלגלים לפחות, אופן הישיבה עליו הוא כשרגלי הנהג מצד אחד של המושב, וההיגוי בו נעשה באמצעות הגה.
 • רכב הנע על ארבעה גלגלים לפחות וההיגוי בו נעשה באמצעות הגה.
 • רכב הנע על ארבעה גלגלים לפחות, אופן הישיבה עליו הוא כשרגלי הנהג משני צדי המושב, וההיגוי בו נעשה באמצעות כידון.
 • רכב הנע על שני גלגלים לפחות, אופן הישיבה עליו הוא כשרגלי הנהג משני צדי המושב, וההיגוי בו נעשה באמצעות כידון.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • המשתמש בכביש לרכיבה על אופניים בלבד.
 • המשתמש בדרך לנסיעה ברכב מנועי בלבד.
 • המשתמש בדרך לעמידה או לריצה בלבד.
 • המשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה או לכל מטרה אחרת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3


3725
 • עקוף את רוכב האופניים (1) בזריזות ובזהירות. הוא ימתין.
 • צפור בחזקה לרוכב האופניים (1) כדי שיאפשר לך להשלים את הפנייה ימינה.
 • היכנס (3) למרכז הצומת, ובכך תמנע פגיעה באופניים (1) מצד הרכב הכחול (2).
 • אפשר לרוכב האופניים (1) להמשיך בנסיעה ופנה ימינה מאחוריו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • שהמהירות המרבית המותרת בו היא 30 קמ"ש והמסומן בתמרור.
 • שהמהירות המרבית המותרת בו היא 25 קמ"ש והמסומן בתמרור.
 • שהמהירות המרבית המותרת בו היא 40 קמ"ש והמסומן בתמרור.
 • שנועד לתנועת רכב אטי בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5


3528
 • לצומת הקרוב או עד לתמרור כניסה לאזור דרכים עירוניות.
 • לתמרור יציאה מדרך עירונית.
 • לתמרור המבטל אותו.
 • לצומת המרומזר הקרוב.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:6 • כדי להיעזר במנוע לשמור על מהירות נסיעה נמוכה וקבועה, ללא שימוש יתר בבלמים.
 • כדי למנוע שחיקה של הצמיגים בנסיעה במורד.
 • כדי למנוע חימום של מנוע הרכב יתר על המידה.
 • כדי לחסוך בדלק ולהקטין את השחיקה של המנוע.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:7


3377
 • 135
 • 139
 • 150
 • 301
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:8 • בתחום של 12 מטרים לפני תמרור תחנת אוטובוס ועד 12 מטרים אחרי התמרור, אלא אם סומן אחרת.
 • בתחום של 20 מטרים לפני תמרור תחנת אוטובוס ועד 20 מטרים אחרי התמרור, אלא אם סומן אחרת.
 • בתחום של 20 מטרים לפני תמרור תחנת האוטובוס בלבד.
 • בתחום של 20 מטרים אחרי תמרור תחנת האוטובוס בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9


3512
 • בלילה אסור לנסוע במהירות הגבוהה מ-60 קמ"ש; ביום – מותר.
 • הגבלת משקל – 60 טונות.
 • מהירות מיוחדת: בזמן ערפל או אובך אסור לנסוע מהר יותר מן הרשום.
 • מהירות מיוחדת: אסור לנסוע מהר יותר מהרשום בתמרור (בקמ"ש).
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:10 • הרכב מזהם את האוויר במידה העולה על המותר.
 • צריכת הדלק ברכב עולה על המידה שקבע יצרן הרכב.
 • לחץ האוויר בצמיגים פחות ממחצית הלחץ הדרוש.
 • צריכת השמן ברכב מופרזת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • יכולה, לזמן קצר.
 • יכולה להפיג את העייפות לחלוטין.
 • יכולה, לזמן ארוך.
 • בהחלט, ולזמן ארוך – והיא עדיפה ממנוחה מחוץ לרכב.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:12


31801
 • ס-130
 • ס-55
 • ס-31
 • ס-131
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:13 • לרכב הבא משמאל.
 • לרכב הבא מימין.
 • לרכב ציבורי.
 • לרכב הפונה ימינה או שמאלה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14


31237
 • ירידה תלולה שאורכה 2,500 מטר מתחילה עתה.
 • בעוד 2,500 מטר תתחיל עלייה תלולה.
 • ירידה תלולה מתחילה כ-2,500 מטר לפניך.
 • קצה קטע של ירידה שאורכה 2,500 מטר.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:15


31387
 • 404
 • 403
 • 113
 • 511
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:16 • לבית המשפט ולמשטרת ישראל בלבד.
 • לרשות הרישוי ולבית המשפט בלבד.
 • לבית המשפט, למשטרת ישראל, למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
 • לרשות הרישוי, לבית המשפט, למשטרת ישראל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17


3980
 • לא. הרכב קרוב למרכז הכביש והוא מהווה סכנה לכלי הרכב הבאים ממולו.
 • כן. בנסיעה בעקומה חדה יש לקצר את משך השהות בעקומה, ולכן מיקומו נכון.
 • כן. בעקומות חדות, כדי להקטין את הכוח הצנטריפוגלי (הכוח המופעל על הרכב בסיבובים) יש "לחתוך" את העקומה, ולכן מיקומו נכון.
 • כן. כשאין רכב אחר בתוך העקומה אפשר להתמקם בכל מקום כשנוסעים בה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:18 • בחניונים המותרים לחניית כלי רכב מונעים בגפ"מ על פי הנחיות יבואן הרכב.
 • בחניונים המותרים לחניית כלי רכב מונעים בגפ"מ על פי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה.
 • בחניונים רגילים המותרים לחניית כלי רכב המונעים בבנזין.
 • בחניונים המותרים לחניית כלי רכב מסוג נוסעים פרטי בלבד.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:19


3180
 • האץ לצורך מתן זכות קדימה לרכב שמימין.
 • עבור במהירות את המקום והשתלב בתנועה.
 • תן זכות קדימה לתנועה בכביש שמשמאלך.
 • עצור ותן זכות קדימה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:20 • ביטוח חובה.
 • ביטוח מנהלים.
 • ביטוח צד ג
 • ביטוח אש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21


3721
 • זכות הקדימה שלך תמיד (2) כי אתה בא מימין.
 • זכות הקדימה היא שלך תמיד (2).
 • נהג הרכב האדום (1) צריך לתת לך זכות קדימה.
 • עליך לתת זכות קדימה לרכב האדום (1), שבמעגל התנועה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22


3704
 • ראשון ייכנס אל הצומת הרכב שממשיך בנסיעה ישר קדימה.
 • רוכב האופנוע (2), הרכב הכחול (1), הרכב שאתה נוהג בו (3).
 • הרכב הכחול (1), רוכב האופנוע (2), הרכב שאתה נוהג בו (3).
 • הרכב שאתה נוהג בו (3), רוכב האופנוע (2), הרכב הכחול (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23


3085
 • מצדו הימני של הקו.
 • מצדו השמאלי של קו ההפרדה.
 • רוב שטח הרכב חייב להיות בצד ימין של הקו.
 • מצדו הימני של הקו, אך מותר לנסוע משמאלו לצורך עקיפה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • ב"לוחית זיהוי נוספת" שתותקן בחלקו האחורי של הגרור.
 • בלוחיות זיהוי שגודלן כפול מגודל לוחיות הזיהוי הרגילות.
 • ב"לוחית זיהוי נוספת" שתותקן בחלקו הקדמי של הגרור.
 • גרור במשקל זה אינו חייב כלל בלוחיות זיהוי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • המשך לנסוע כרגיל: על הולך הרגל לוודא שלא יסתכן ולא יפריע לך.
 • האט ואפשר להולך הרגל להשלים את חצייתו.
 • צפור והזהר את הולך הרגל ועבור בזריזות לפניו.
 • תאיץ ותעבור מהר את מעבר החצייה לפני בוא הולך הרגל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • רק לרכב הנוסע במהירות גבוהה.
 • לכל רכב המתקרב בכביש מכל כיוון שהוא.
 • רק לרכב הבא מימין.
 • רק לרכב הבא משמאל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27


3659
 • אי תנועה, המסומן במרכז הכביש.
 • מקום שמותרת בו חנייה רק לזמן קצר.
 • מקום שבו החנייה אסורה.
 • אזור חנייה לרכב ציבורי.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:28 • להגדלת צריכת הדלק של המנוע.
 • להארכת חיי הצמיגים.
 • להגדלת צריכת השמן של המנוע.
 • לשיפור ביצועי הרכב בזמן תאונה.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:29 • יאט את הנסיעה ויגביר את הערנות.
 • יימנע מלהיכנס אל הרחוב, פרט לשעות הלילה.
 • יצפור כל הזמן כדי להזהיר את הילדים שלא יקפצו לכביש.
 • ימשיך בנסיעה רגילה אולם ישים לב למעברי החצייה בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • להגביר את המהירות כדי להימנע מזעזועים וממהמורות.
 • להאט את הנסיעה ולהגביר את הערנות.
 • להניח את הרגל על דוושת הבלם כדי להיות מוכן מיד לכל מקרה.
 • להניח את הרגל על דוושת המצמד באופן מתמיד כדי להבטיח נסיעה חלקה.
קטגוריה : בטיחות

מבחן תאוריה לרכב משא קל

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן