שאלה מספר:1 • יפנה את הכביש ויודיע למשטרה על התאונה.
 • לא יזיז את רכבו, אלא אם כן הורה זאת שוטר או היה הכרח להשתמש ברכב לצורך פינוי נפגעים.
 • יפנה את רכבו כדי למנוע הפרעה לתנועה שבדרך ויזעיק את כוחות ההצלה.
 • יפנה את רכבו אם אין הוא אשם בתאונה, והאחריות תיפול בהמשך על המעורב האחר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • רק מי שהוכשר לכך ושקיבל היתר ממשרד התחבורה.
 • כל מי שהוכשר לכך ושקיבל היתר ממי שהכשיר אותו.
 • מי שסיים בהצלחה קורס לנהיגה ברכב כבד.
 • כל מי שרשאי לנהוג ברכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ-12,000 ק"ג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • בפוגשך או בעוקפך בעלי חיים.
 • אין חובה להאט. יש חובה לנהוג בזהירות.
 • יש חובת האטה בדרך עירונית בלבד.
 • יש חובת האטה רק כשיש תנועה רבה בכביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4


3567
 • מותרת, בשולי הדרך בלבד.
 • אסורה.
 • מותרת, ובלבד שיקפידו על זהירות רבה.
 • מותרת.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:5 • התדירות שעליה ממליץ בעל המוסך המטפל ברכב.
 • התדירות נקבעת בהתאם לצורך ולקצב גילוין של תקלות ברכב.
 • התדירות שעליה ממליץ יצרן הרכב.
 • התדירות שעליה ממליצה חברת הביטוח.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:6


3459
 • לעצור ולהמתין להוראות של אתת/דגלן.
 • להאט, לבדוק ולוודא שאפשר לעבור את המסילות בנסיעה רצופה וללא עיכוב. אל תעצור על המסילות.
 • להאט ולעצור לפני המסילה עד שהרכבת עברה.
 • עבור את המסילה במהירות.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:7 • בדרך שאינה עירונית שיש בה ירידות מתונות מותר לשלב להילוך סרק כדי לחסוך בדלק.
 • בירידה מתונה שאין בה סכנה של חימום הבלמים אפשר לנהוג בהילוך סרק כדי לחסוך בדלק.
 • ברכב ציבורי, באוטובוס ובמונית מותר לשלב להילוך סרק בירידה בדרך שאינה עירונית בלבד.
 • אסור בכל מקרה. בנהיגה בירידה אחד ההילוכים חייב להיות משולב ומופעל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • בנהיגה בהילוך מתאים ובמהירויות מתונות עד 90 קמ"ש.
 • בנהיגה בהילוך נמוך ובמהירויות של יותר מ-120 קמ"ש, בלי האצות והאטות גסות.
 • בנסיעה בהילוך סרק (ניוטרל) בירידות – ככל שהדבר אפשרי.
 • בנהיגה בהילוך נמוך ובמהירויות של יותר מ-90 קמ"ש.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:9 • המשך לנסוע באטיות בעקבות העגלה.
 • עקוף את העגלה אפילו מעבר לקו המסומן, כדי לא לעכב את התנועה.
 • נסה לעקוף את העגלה מצד ימין בשול הדרך.
 • עקוף את העגלה לפי כל כללי העקיפה אם הדרך לפניך ממול פנויה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • יאט, יסטה ככל האפשר ימינה וגם ירד לשול הדרך – אם צריך.
 • ידליק אור גבוה כדי לסמן לנהג ממול שיחזור לנתיבו.
 • יסטה שמאלה וייסע בנתיב הנגדי, הפנוי עתה.
 • יצפור ויסמן לנהג ממול שיחזור לנתיבו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • רק לרכב פרטי ולאופנוע מותר לנסוע בשול הדרך, ורק כדי לתת זכות קדימה לאוטובוסים.
 • לרכב שאינו מנועי וכן לטרקטור ולרכב אטי.
 • רק למונית מותר, לצורך עקיפת כלי רכב העומדים בצומת.
 • אסור לאיש להשתמש בשולי הדרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • אתה חייב לעלות על המדרכה כדי לפנות דרך לרכב הביטחון.
 • אסור לך להיכנס לצומת באור אדום.
 • מותר לך להיכנס לצומת גם באור אדום.
 • אתה חייב להיכנס לצומת באור אדום.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • בכל רכב פרטי.
 • בכל רכב, למעט רכב פרטי, טרקטור, אופנוע ותלת אופנוע.
 • בכל רכב שמשקלו הכולל עד 3,500 ק"ג.
 • בטרקטור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • נהג הרכב.
 • נהג הרכב ויצרן הרכב.
 • המוסך שהרכב בטיפולו.
 • בעל תחנת הדלק שמכר את הדלק.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15


3952
 • עקב תנאי מזג האוויר קשה להבחין בתמרורים.
 • הכביש רטוב, הראות לקויה והתנועה צפופה.
 • אין כל בעיה בדרך. מצב התנועה הקיים בצומת אינו מחייב אותנו לזהירות יתר.
 • בצומת מותקנת מצלמה, ולכן העובר באדום ייתפס.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:16 • למנוע את תזוזת הרכב (על ידי שימוש בבלם עזר (חנייה) וחסימת הגלגלים), ולשחרר שחרור ראשון את אומי/ברגי הגלגל.
 • רק לוודא כי השטח שעליו עומד הרכב ישר ואופקי.
 • להרים תחילה את הרכב בפינה אחרת שלו כדי לבדוק את תקינות המגבה.
 • לשלב את ידית ההילוכים להילוך סרק (ניוטרל) ולשחרר את בלם עזר (חנייה).
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:17


3512
 • בלילה אסור לנסוע במהירות הגבוהה מ-60 קמ"ש; ביום – מותר.
 • הגבלת משקל – 60 טונות.
 • מהירות מיוחדת: בזמן ערפל או אובך אסור לנסוע מהר יותר מן הרשום.
 • מהירות מיוחדת: אסור לנסוע מהר יותר מהרשום בתמרור (בקמ"ש).
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:18 • בכל רכב שבו מותקנות חגורות בטיחות.
 • בכל רכב הנע על יותר משני גלגלים ומסיע נוסעים.
 • ברכב שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג בלבד.
 • ברכב פרטי בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • כן.
 • שתיית אלכוהול גורמת לנמנום רק אצל נהגים צעירים.
 • רק בנהיגה ביום.
 • לא.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:20 • מותר לעקוף בזהירות רכב הנע על יותר משני גלגלים.
 • מותר לעקוף, אך עליך לסיים את העקיפה אחרי הצומת.
 • מותר לעקוף רכב אטי בלבד.
 • אסור לעקוף ואסור לנסות לעקוף בתוך תחום הצומת (למעט עקיפת רכב דו-גלגלי).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • מותר רק בדרך שאינה עירונית – לצורך מניעת סכנה.
 • מותר רק לצורך מניעת סכנה שלא ניתן למנוע אותה באופן אחר.
 • מותר רק בכביש עירוני - לצורך נסיעה בשיירה.
 • מותר בכל דרך אבל רק לרכב ציבורי – לצורך מניעת סכנה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22


3883
 • אין השפעה של רוחות על רכב כבד.
 • הרוח שואפת להסיט את המשאית והנהג ייאלץ להאט ולהתגבר על כוח הצד השואף להסיטו הצדה.
 • לא תשפיע. משאית ללא מטען אינה מושפעת מעצמתן של רוחות צד חזקות הנושבות על הרכב.
 • לא תשפיע. רכב משא בעל מטען כבד אינו מושפע כלל מרוחות צד הנושבות אליו.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:23


3618
 • עד לצומת הבא.
 • עד לתמרור המציין כניסה לתחום דרך עירונית.
 • עד למעבר החצייה הקרוב.
 • עד 150 מטרים ממקום הצבת התמרור.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:24 • פסילת רישיון נהיגה או מאסר על תנאי בלבד.
 • קנס כספי או מאסר על תנאי בלבד.
 • פסילת רישיון נהיגה, מאסר, קנס כספי ועונשים אחרים שנקבעו בחוק.
 • קנס כספי, מאסר בפועל או מאסר על תנאי בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • המידה שקבע יצרן הרכב.
 • המידה שקבע יצרן הצמיגים.
 • המידה שממליץ עליה בעל המקצוע בצמיגייה (מתקן הצמיגים).
 • המידה שנראית המתאימה ביותר לרכב.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:26


3091
 • באוטובוס זעיר פרטי שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג.
 • באוטובוס זעיר ציבורי שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג.
 • בכל רכב מנועי שמשקלו הכולל עד 6,000 ק"ג.
 • בכל אוטובוס שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • האט לסירוגין בעזרת בלם הרגל ושלב להילוך נמוך בהתאם לשיפוע הדרך.
 • שלב להילוך גבוה בהתאם לשיפוע הדרך ולחץ ברציפות על בלם הרגל להמשך ההאטה.
 • במורד תלול ומתמשך השתמש במערכת הבלמים בלבד, ללא התאמת הילוך.
 • במורד תלול ומתמשך עצור את הרכב, שלב להילוך מתאים והמשך בנסיעה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:28


3380
 • 202
 • 203
 • 205
 • כל התמרורים אוסרים פניית פרסה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:29 • רשום בתעודת הביטוח.
 • רשום בפוליסת הביטוח.
 • רשום על מדבקה המודבקת ברכב.
 • רשום ברישיון הרכב.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:30 • מושב תקני המיועד להסעת ילדים ברכב, שהיושב בו רתום בחגורת הבטיחות של הרכב.
 • מושב המיועד להסעת ילדים באופניים בלבד, שהילד היושב בו רתום בחגורת בטיחות.
 • מושב המיועד להסעת ילדים באופנוע בלבד, שהיושב בו רתום בחגורת הבטיחות של הרכב.
 • מושב המיועד לנהג שגובהו פחות מ-160 ס"מ וגילו יותר מ-18 שנים.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב משא קל

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן