שאלה מספר:1 • נהיגת רכב מנועי ללא ביטוח תקף.
 • אי עצירה במקום שמוצב בו תמרור "תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה".
 • אי הצמדת שלט "נהג חדש" על השמשה האחורית של הרכב.
 • עקיפה שלא כחוק.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • אם יש ברכב שני אפודים, מותר לשני אנשים לצאת לבושים באפוד זוהר.
 • הנהג היוצא מן הרכב פטור מחובת לבישת אפוד, אם נוסע ברכב לבש אפוד ויצא לפניו מן הרכב.
 • על הנהג היוצא מן הרכב ללבוש אפוד זוהר עם יציאתו מהרכב.
 • כל התשובות נכונות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • על הנהג ועל הנוסע לצדו.
 • על בעל הרכב, אלא אם כן יוכיח שהרכב היה נהוג בידי אדם אחר ומי היה אדם זה.
 • אין חשיבות לדבר, העיקר שהקנס ישולם.
 • על מי שמעסיק את הנהג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • מותר להוביל מטען שמשקלו אינו יותר מ-1,000 ק"ג.
 • מותר, בתוך הרכב, בתא המטען או על הגגון.
 • מותר, רק על גגון הרכב.
 • אסור בהחלט.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • מותר להשתמש בצופר רק כדי למנוע סכנה קרובה שאי אפשר למנוע אותה בדרך אחרת.
 • מותר לצפור בכל מצב, ובלבד שהאות יינתן בצורה ממושכת ואחידה.
 • מותר לצפור רק בצופר אוויר.
 • מותר להשתמש בצופר בדרך עירונית בכל מצב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • שהוא משתלב בתנועה בלי לגרום לתאונה.
 • שהוא מאפשר לנהגים אחרים להמשיך בנסיעתם בלי לשנות את מהירותם ובלי לסטות מנתיב נסיעתם.
 • שהוא נכנס לזרם התנועה באותה מהירות כמו יתר כלי הרכב.
 • שהוא נדחק לזרם התנועה לתוך מקום המספיק בדיוק לכניסתו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7


3567
 • לכל רכב מנועי ושאינו מנועי .
 • לכלי רכב מנועיים פרטיים בלבד.
 • לרכב מנועי המורשה והמסוגל לנוע במהירות שצוינה בתמרור או מהר ממנה.
 • לכל רכב מנועי, למעט משאיות כבדות שמהירות נסיעתן עלולה להפריע לתנועה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8


3111
 • מנתיב 1 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 או מנתיב 1 לנתיב 4.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 4.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • לא. חובה לסמן מטען הבולט מן הרכב מחלקו האחורי או הקדמי, אבל רק אם המטען חורג לפחות 150 ס״מ מהרכב.
 • כן. חובה לסמן מטען הבולט מחוץ לרכב רק בזמן תאורה.
 • כן. חובה לסמן רכב שמטענו חורג אך רק בצדו הקדמי.
 • כן. חובה לסמן מטען הבולט מחוץ לרכב בכל עת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • לרכב ביטחון בלבד.
 • רק לנוהגים ברכב פרטי.
 • רק לאופנועים ולאופניים.
 • רק לרכב המוביל לפחות ארבעה נוסעים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • מותר רק להוסיף את המיקוד של כתובת המגורים בסניף הדואר המרכזי.
 • מותר רק להוסיף כתובת או לשנותה בסניף הדואר המרכזי.
 • מותר רק להדגיש רישומים שנמחקו או טושטשו במשך הזמן.
 • אסור לשנות כל פרט במסמכים. רק רשות הרישוי מוסמכת לכך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • שלושה מטרים וחצי.
 • ארבעה מטרים.
 • שלושה מטרים.
 • שני מטרים וחצי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • במושב הקדמי בלבד, בליווי נוסע מבוגר.
 • במושב בטיחות לתינוקות ורק במושב האחורי ברכב.
 • על ברכי נוסע בן יותר מ-21 שנים.
 • במושב הבטיחות, כשגבו של מושב הבטיחות מופנה לחזית הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • עד 40 קמ"ש.
 • 50 קמ"ש בכביש חד-סטרי; עד 60 קמ"ש .בכביש דו-סטרי
 • 50 קמ"ש.
 • 80 קמ"ש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15


3112
 • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 5.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
 • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 6.
 • מנתיב 2 לנתיב 5.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • לוחית אחת מלפנים בלבד.
 • שתי לוחות תקניות, אחת מלפנים ואחת מאחור.
 • כמספר הלוחיות שיקבע בעל הרכב.
 • לוחית אחת מאחור בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17


3708
 • לך (3) יש זכות קדימה, מכיוון שאתה חוצה בקו ישר.
 • היכנס לצומת לפני משאית האשפה (2), כי היא חייבת לתת לך זכות קדימה (אתה (3) בא מימינה).
 • תן זכות קדימה לטרקטור (1) ולמשאית (2) החוצים את דרכך.
 • תן זכות קדימה רק לטרקטור הבא מימין (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18


3700
 • אתה תיכנס ראשון (3), אחר כך הרכב האדום (2), ואחרון ייכנס הרכב הירוק (1).
 • הרכב הירוק (1), אחריו אתה (3), ואחרון ייכנס הרכב האדום (2).
 • הסדר פשוט – המגיע ראשון נוסע אחרון.
 • ראשון ייכנס הרכב הירוק (1), אחריו ייכנס הרכב האדום (2), ואחרון אתה (3).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19


3709
 • תן זכות קדימה לרוכב האופנוע (2) ולאוטובוס הצהוב (1).
 • סע קדימה בזהירות. נהגי כלי הרכב (1, 2 ) חייבים לתת לך זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה לאופנוע בלבד (2).
 • תן זכות קדימה לאוטובוס הצהוב בלבד (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • מותר, בדרך מהירה בלבד.
 • מותר, בעת עקיפת אופנוע בלבד.
 • אסור.
 • מותר, בדרך שאינה עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • מותר, ובתנאי שהרכב יחנה סמוך למדרכה.
 • מותר – בכביש שרוחבו יותר משמונה מטרים.
 • אסור.
 • מותר – בכביש שיש בו שלושה נתיבים או יותר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • המשקל הכולל המותר של רכב משא.
 • משקל המטען והמשקל העצמי של הרכב (יחד).
 • המשקל המרבי (בק"ג) של מטען, שמותר להעמיס על הרכב.
 • המשקל העצמי של הרכב, כולל מים, שמן, דלק ומשקל הנהג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • יפנה את הכביש ויודיע למשטרה על התאונה.
 • לא יזיז את רכבו, אלא אם כן הורה זאת שוטר או היה הכרח להשתמש ברכב לצורך פינוי נפגעים.
 • יפנה את רכבו כדי למנוע הפרעה לתנועה שבדרך ויזעיק את כוחות ההצלה.
 • יפנה את רכבו אם אין הוא אשם בתאונה, והאחריות תיפול בהמשך על המעורב האחר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • בכל כביש חד-סטרי.
 • בכל כביש, בתנאי שהסטייה שמאלה נעשית בזהירות.
 • רק בכביש חד-סטרי, שאינו חלק מדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה.
 • בכל דרך עירונית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • מותר לו לעקוף רק אם במעבר החצייה יש רמזור.
 • אסור לו לעקוף את הרכב שעצר לפני המעבר.
 • מותר לו לעקוף את הרכב שעצר לפני המעבר, בתנאי שיעקוף בזהירות.
 • מותר לנהג הרכב לעקוף את הרכב שעצר, אך הדבר אסור בזמן- תאורה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26


3120
 • אם יש צורך, בתנאי שלא ייגרמו סיכון או פגיעה, הטרדה או הפרעה לעוברי דרך אחרים.
 • נסיעה לאחור אינה מותרת כלל.
 • רק אם הרכב סמוך למדרכה.
 • רק בתנאי שמאחורי הרכב יעמוד אדם מכוון שייראה לעיני נהג הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • בכל רכב שבו מותקנות חגורות בטיחות.
 • בכל רכב הנע על יותר משני גלגלים ומסיע נוסעים.
 • ברכב שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג בלבד.
 • ברכב פרטי בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28


3208
 • מותר – לפחות שישה מטרים מן המפגש.
 • מותר – לפחות ארבעה מטרים מן המפגש.
 • מותר – לפחות 20 מטרים מן המפגש.
 • מותר – לפחות 12 מטרים מן המפגש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • מותר – בלילה בלבד.
 • מותר.
 • אסור בתחום 12 מטרים אחרי המעבר.
 • אסור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30


3046
 • מושב תקני המיועד להסעת ילדים ברכב והרתום לרכב באמצעות חגורת בטיחות ומותקנות בו חגורות.
 • כל מושב המותאם להסעת ילדים וקשישים והעומד בתקן שקבע המשרד לאיכות הסביבה.
 • מושב תקני מיוחד, המותקן ברכב דו-גלגלי, והמיועד על פי מבנהו להסעת ילדים.
 • מושב המותקן ברכב בעת ייצורו, המיועד להסעת ילדים שגילם עד 14 שנים.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב משא קל

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן