שאלה מספר:1 • אין הוראה מפורשת בחוק.
 • עליהם להיות בכל עת ברכב, במצב נקי וניתנים לקריאה.
 • די שיהיו נקיים מכל כתם והתמונה בהם ברורה.
 • יש להחזיקם בבית, במצב נקי וניתנים לקריאה בכל עת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • זמן הלילה וכל זמן אחר שבו הראות תקינה.
 • זמן הלילה וכל זמן אחר שבו הראות לקויה.
 • הזמן מזריחת השמש ועד שקיעתה.
 • הזמן משקיעת השמש ועד זריחתה בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • אסור.
 • מותר, אבל רק באישור שוטר או קצין.
 • מותר, אבל רק אם יכולת העצירה של הרכב טובה.
 • מותר, אם ברור לחלוטין שאין דליפה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • לא. רק משטרת ישראל רשאית להורות על הזמנת בעל רישיון להשתלמות.
 • כן, היא רשאית, על פי חוק.
 • לא, היא אינה רשאית לעשות זאת.
 • כן, היא רשאית, אבל רק בתוך תקופה של שנתיים מיום שקיבל את רישיון הנהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • שנתיים מיום ביצוע העבירה, כאשר לנהג עד 20 נקודות חובה.
 • אין תקופת זמן מוגדרת. אין בתקנות כל אזכור בדבר תקופת צבירת הנקודות.
 • שש שנים מיום ביצוע העבירה, כאשר לנהג פחות מ-12 נקודות חובה.
 • זמן בלתי מוגבל. על פי שיטת הניקוד החדשה נקודות החובה לא יימחקו כלל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • שלושה מטרים וחצי.
 • ארבעה מטרים.
 • שלושה מטרים.
 • שני מטרים וחצי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • את זהותו של בעל הרכב ושהרכב אינו גנוב.
 • שברכב נעשו הטיפולים התקופתיים במועדם.
 • שהוא בקיא בהפעלת הרכב ובשימוש בו.
 • שיש כלי עבודה, גלגל חילוף (גלגל רזרבי) תקין, משולש אזהרה ומדחס אוויר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • שמור על מרחק קטן ככל האפשר מהרכב שלפניך.
 • אם הוצב תמרור "סכנה כללית", המרחק שתשמור מהמשאית יהיה פי שלושה מן המרחק הנקוב בחוק – בגלל גודל הרכב.
 • שמור על מרחק המאפשר עצירה בטוחה – החוק דורש לא פחות ממרחק שנייה אחת של נסיעה.
 • המרחק שתשמור מהמשאית יהיה כפליים מן המרחק הנקוב בחוק – בגלל גודל הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • בכל רכב שבו מותקנות חגורות בטיחות.
 • בכל רכב הנע על יותר משני גלגלים ומסיע נוסעים.
 • ברכב שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג בלבד.
 • ברכב פרטי בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • על המטען להיות נמוך במטר אחד מגובה הדופן, כדי למנוע פיזור של המטען על פני הדרך.
 • אסור שהמטען או חלק כלשהו ממנו יהיה גבוה יותר מגובה הדופנות או הסולמות שהותקנו כחוק.
 • גובה המטען לא יהיה יותר מ-480 ס״מ, ויהיה מכוסה.
 • אין חשיבות לגובה המטען, ובלבד שיהיה מכוסה, על פי התקנה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • לא, אסור לעקוף.
 • כן, בתנאי שהרכב הנעקף הוא אופנוע.
 • כן, בתנאי שהרכב העוקף לא יעבור את הקו הרצוף הלבן.
 • כן, רק אם הרכב העוקף הוא רכב אטי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • 80
 • 110
 • 90
 • 100
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • שלא חונה כל רכב בצד שמאל של הדרך.
 • שאין רכב בתנועה מצדי השמאלי.
 • שאין רכב בתנועה מימיני.
 • כיוון נכון של המראה השמאלית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14


3214
 • מותר, בדרך עירונית.
 • מותר, בתחום בית ספר יסודי בלבד.
 • אסור, אלא אם כן מוצב תמרור המורה אחרת.
 • מותר, בתחום בית ספר תיכון בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • כאשר הרכב אינו נעול.
 • כאשר הרכב מפריע לתנועה או מסתיר תמרור.
 • ליד אבני שפה הצבועות כחול-לבן.
 • כאשר הרכב חונה בנתיב השמאלי בכביש חד-סטרי בדרך עירונית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16


3712
 • האוטובוס הצהוב (1).
 • הרכב הפונה שמאלה (3).
 • הרכב הקרוב ביותר אל הצומת.
 • רוכב האופניים (2).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • תפעיל את שני מחווני הכיוון הקדמיים.
 • תפעיל את פנסי החזית ב"זמן תאורה".
 • תציב פנס מהבהב שייראה למרחק של 30 מטרים.
 • תציב משולש אזהרה, שייראה ממרחק 100 מטרים לפחות על ידי נהג רכב הבא מאחורי הרכב העומד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • ישאיר את פרטיו המזהים במקום בולט לעין, וידווח לתחנת המשטרה הקרובה בתוך 24 שעות.
 • יעזוב את המקום במהירות, וימסור את פרטי האירוע בשלב מאוחר יותר.
 • ישאיר את רכבו במקום התאונה, לא יזיז אותו וימתין לבוא הבוחן המשטרתי.
 • ידווח לתחנת המשטרה הקרובה על האירוע, ויחכה לבוא השוטר שיחקור את המקרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • במקום שהרכב אינו נראה לעיני נהג אחר המתקרב מכל צד שהוא.
 • כשמוצב תמרור האוסר פניית פרסה.
 • כשהוא מתקרב לפסגה תלולה או לעקומה בדרך.
 • כל התשובות נכונות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • בתמרון של תנועה לפנים בחנייה.
 • במהלך נסיעה לאחור.
 • ביציאה מחצרים.
 • ביציאה מחנייה מקורה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • מותר, אך רק במרחק הגדול מ-400 מטרים ממבנה ציבורי וממבנה מגורים.
 • מותר, רק כשהמכלים ריקים.
 • אסור כלל להחנות רכב כזה בדרך עירונית.
 • מותר, בתנאי שלא מעשנים בקרבתו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • מתקן המותקן באופן קבוע ברכב ומיועד להרמה או להורדה של ארגז מתחלף.
 • מתקן ברכב המונע את התהפכות הרכב בעת פריקה או טעינה של ארגז מתחלף.
 • מתקן המחובר באופן קבוע ברכב ומיועד להרים צד אחד של משטח הטענה צדי.
 • מתקן חדיש המיועד להגבהת הסרן בעת החלפת גלגל בשל נקר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23


3727
 • הנתיב השמאלי.
 • הנתיב הימני – תמיד.
 • הנתיב הפנוי יותר.
 • לא משנה איזה נתיב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • שנתיים.
 • שנה אחת בלבד.
 • חמש שנים.
 • עשר שנים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • רק על נהגים מקצועיים.
 • רק על הולכי הרגל.
 • על כל אדם המשתמש בדרך.
 • רק על הנוהג ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • 40 ס"מ.
 • 80 ס"מ.
 • 50 ס"מ.
 • 60 ס"מ.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • כן, בכל מצב, ובזהירות יתר.
 • לא, רק להוראות של שוטר תנועה.
 • כן, לעניין הכוונת תנועה בלבד.
 • לא, רק אם השוטר בתפקיד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • רק כשנוסעים בדרך מהירה.
 • רק כשיורד גשם.
 • רק כשיש ערפל או יורד גשם שוטף או יורד שלג.
 • רק כשנוסעים לאחור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • אסור.
 • מותר, רק ביום.
 • אסור, אלא אם כן הדרך אינה מוארת כראוי ולא תהיה סכנת סינוור.
 • מותר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • 750 ק"ג.
 • 450 ק"ג.
 • 2,200 ק"ג, אבל לא יותר מהמשקל העצמי של הרכב שלך.
 • 1,500 ק"ג.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב משא קל

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן