שאלה מספר:1 • רכב מנועי פרטי המיועד להסיע 12 נוסעים לפחות, שצוין ברישיון הרכב כרכב פרטי.
 • רכב מנועי המיועד להסיע עשרה נוסעים, שצוין ברישיון הרכב כרכב פרטי.
 • רכב מנועי פרטי המיועד להסיע עד שמונה נוסעים נוסף לנהג, שצוין ברישיון הרכב כרכב פרטי.
 • רכב מנועי ציבורי המיועד להסיע שמונה נוסעים, שצוין ברישיון הרכב כרכב ציבורי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2


3714
 • היכנס לצומת יחד עם הרכב האדום (1).
 • המשך בנסיעה כרגיל – הרכב האדום (1) פונה שמאלה ולכן עליו לתת לך זכות קדימה.
 • המשך בנסיעתך (2) – אתה נוסע בדרך הראשית.
 • תן זכות קדימה לרכב האדום (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3


3208
 • מותר – לפחות שישה מטרים מן המפגש.
 • מותר – לפחות ארבעה מטרים מן המפגש.
 • מותר – לפחות 20 מטרים מן המפגש.
 • מותר – לפחות 12 מטרים מן המפגש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • להגביר מהירות כדי להבטיח פנייה חלקה.
 • להיצמד למרכז הכביש כדי להבטיח את יציבות הרכב.
 • להגביר מהירות בכניסה ולהאט באמצע הסיבוב.
 • להאט את מהירות הנסיעה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • הנע על שלושה גלגלים לפחות, ומשקלו הכולל המותר יותר מ-12,000 ק"ג.
 • הנע על שני גלגלים לפחות, משקלו הכולל המותר אינו יותר מ-1,500 ק"ג, וההיגוי בו נעשה באמצעות כידון.
 • הנע על ארבעה גלגלים לפחות, משקלו הכולל המותר אינו יותר מ-1,500 ק"ג, וההיגוי בו נעשה באמצעות הגה.
 • הנע על ארבעה גלגלים, משקלו הכולל המותר אינו מוגבל, וההיגוי בו נעשה באמצעות כידון.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • הנוהג ברכב ציבורי וברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-6,000 ק״ג והמסיע או המורשה להסיע 11 נוסעים ויותר.
 • כל בעל רישיון נהיגה מדרגה B.
 • כל בעל רישיון נהיגה מדרגה 1.
 • נהגים המובילים חומר מסוכן.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • משקל הרכב עם מטען אך ללא נהג.
 • נפח הרכב ללא מטען וללא נהג.
 • משקל הרכב ללא מטען וללא נהג.
 • משקל הרכב כולל מטען ונהג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • לכל רכב, כאשר רוחב הכביש יותר משישה מטרים.
 • לכל רכב, כאשר רוחב הכביש יותר מ-12 מטרים.
 • רק לרכב אטי בדרך עירונית.
 • לרכב הנוסע בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • להמשיך במהירות הרגילה, בתנאי שיפעיל לסירוגין צופר לשם אזהרה.
 • להמשיך במהירות הרגילה, אם לקבוצת הילדים מתלווה מורה או מדריך.
 • לעצור עצירה מוחלטת כל עוד הילדים בקרבת הכביש.
 • להאט, ואם צריך גם לעצור את הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10


3139
 • בדרך עירונית בהתאם לתנאי השטח ובדרך שאינה עירונית - 100 קמ"ש.
 • בדרך עירונית - 50 קמ"ש; בדרך שאינה עירונית - 70 קמ"ש.
 • בדרך עירונית - 40 קמ"ש; בדרך שאינה עירונית - 80 קמ"ש.
 • בדרך עירונית - 50 קמ"ש; בדרך שאינה עירונית - 80 קמ"ש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • המשך לנסוע באטיות בעקבות העגלה.
 • עקוף את העגלה אפילו מעבר לקו המסומן, כדי לא לעכב את התנועה.
 • נסה לעקוף את העגלה מצד ימין בשול הדרך.
 • עקוף את העגלה לפי כל כללי העקיפה אם הדרך לפניך ממול פנויה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12


3205
 • בתחום של 20 מטרים לפני מעבר החצייה ו-20 מטרים אחריו.
 • על מעבר החצייה ובתחום של 12 מטרים אחריו.
 • על מעבר החצייה ובתחום של 12 מטרים לפניו.
 • בתחום של 12 מטרים לפני מעבר החצייה ו-12 מטרים אחריו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • במשולש אדום מחזיר אור שכל אחת מצלעותיו באורך 60 ס"מ.
 • בדגל אדום הקשור לקצהו הבולט של המטען.
 • בדגל לבן הקשור לקצהו הבולט של המטען.
 • במשולש לבן מחזיר אור שכל אחת מצלעותיו באורך 60 ס"מ.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • בשעת ערפל או כשיורד גשם שוטף.
 • בשעת החנייה במגרש חנייה מקורה.
 • בשעת נסיעה אחורנית ובשילוב ההילוך האחורי בלבד.
 • בעת שהראות לקויה מכל סיבה שהיא.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • קו לאורך הרכב מפגוש לפגוש ומקביל לציר האורך של הרכב.
 • קורת הרוחב האחורית בשלדה שאליה מחובר פין הגרירה של הגורר.
 • גל ההינע המעביר את התנועה הסיבובית מתיבת ההילוכים אל הדיפרנציאל.
 • ציר או מערכת צירים המותקנים לרוחב הרכב ועליהם מותקנים הגלגלים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • 11 מטרים.
 • 12 מטרים.
 • 12.5 מטרים.
 • 10 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • מותר לתקן רכב בדרך, אך אין להעמידו במקום יותר מ-12 שעות.
 • רק אם התיקון נוגע למערכת החשמל.
 • מותר לתקן תיקון קל, בתנאי שלא תיגרם אי נוחות לעוברי הדרך ואין להעמידו במקום יותר מ-24 שעות.
 • רק אם המקום סמוך למוסך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • מותר לו לעקוף רק אם במעבר החצייה יש רמזור.
 • אסור לו לעקוף את הרכב שעצר לפני המעבר.
 • מותר לו לעקוף את הרכב שעצר לפני המעבר, בתנאי שיעקוף בזהירות.
 • מותר לנהג הרכב לעקוף את הרכב שעצר, אך הדבר אסור בזמן- תאורה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • עד לגובה הדפנות של ארגז המטען, לרבות הסולמות של הרכב.
 • עד לגובה הדופנות של ארגז המטען, למעט סולמות של הרכב.
 • עד לגובה הדלת האחורית של ארגז המטען.
 • עד לגובה החלון האחורי של תא הנהג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • אסור.
 • מותר, בתנאי שלא תפריע לתנועה.
 • מותר, כאשר הצומת שלפניך חסום.
 • מותר, כשבכביש יש שני נתיבים או יותר בכל כיוון נסיעה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • הנהג אינו חייב להודיע על שינוי כלשהו בבריאות.
 • הנהג אינו חייב לדווח מאומה למשרד הרישוי, אלא למשרד הבריאות בלבד.
 • הנהג אינו חייב לדווח מאומה למשרד הרישוי, אלא הדיווח נעשה על ידי רופאו האישי.
 • על מחלת לב ועל מגבלות במערכת העצבים, העצמות, הראייה או השמיעה שהתגלו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • שהמהירות המרבית המותרת בו היא 30 קמ"ש והמסומן בתמרור.
 • שהמהירות המרבית המותרת בו היא 25 קמ"ש והמסומן בתמרור.
 • שהמהירות המרבית המותרת בו היא 40 קמ"ש והמסומן בתמרור.
 • שנועד לתנועת רכב אטי בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • שלושה מטרים וחצי.
 • ארבעה מטרים.
 • שלושה מטרים.
 • שני מטרים וחצי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • הרכב מזהם את האוויר במידה העולה על המותר.
 • צריכת הדלק ברכב עולה על המידה שקבע יצרן הרכב.
 • לחץ האוויר בצמיגים פחות ממחצית הלחץ הדרוש.
 • צריכת השמן ברכב מופרזת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25


3700
 • אתה תיכנס ראשון (3), אחר כך הרכב האדום (2), ואחרון ייכנס הרכב הירוק (1).
 • הרכב הירוק (1), אחריו אתה (3), ואחרון ייכנס הרכב האדום (2).
 • הסדר פשוט – המגיע ראשון נוסע אחרון.
 • ראשון ייכנס הרכב הירוק (1), אחריו ייכנס הרכב האדום (2), ואחרון אתה (3).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • מותר, אבל רק לצורך כיוון מקלט הרדיו או הפעלת המצית.
 • אסור, פרט להחלפת הילוך או לאיתות במחוון הכיוון (וינקר) או להבטחת פעולתו התקינה של הרכב.
 • אסור בכל מקרה.
 • מותר, לצורך שימוש בטלפון נייד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • יפעיל את ארבעת מחווני הכיוון (פנסי מצוקה), כדי להזהיר נהגים אחרים.
 • יאט את נסיעתו וייסע במהירות סבירה המתאימה לשדה הראייה.
 • יגביר את המהירות וייסע על השוליים.
 • ימשיך במהירות הנסיעה הרגילה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • אסור לנהוג בו.
 • אסור להסיע בו נוסעים.
 • מותר לנסוע בו במהירות נמוכה שלא תעלה על 40 קמ"ש.
 • אסור להסיע בו מטען.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • אין להניח או להשאיר בדרך חפץ העלול להפריע לעוברי דרך או לרכבם או לסכנם.
 • מותר להשאיר כל חפץ בדרך, ובלבד שיסומן במחזירור ב"זמן תאורה".
 • חפצים שהושארו בדרך יש לסלק בתוך 12 שעות מרגע שהושארו בה.
 • מותר להשאיר, אך יש להודיע מיד למשרד לאיכות הסביבה על כל חפץ שמונח על פני הדרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • נורת אזהרה, זמזם אזהרה ומד לחץ אוויר.
 • נורת אזהרה בצבע אדום במרכז לוח המחוונים.
 • נורת אזהרה וידית בלימת חירום.
 • נורת אזהרה ובלם עצמאי.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב משא קל

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן