שאלה מספר:1


3962
 • תן זכות קדימה לכלי הרכב כשאתה פונה ימינה.
 • תן זכות קדימה לכלי הרכב המשתלבים מימין.
 • השתלב בזהירות עם כלי הרכב הנוסעים משמאלך.
 • תן תשומת לב מיוחדת לכלי הרכב המשתלבים מימין. עליהם לתת לך זכות קדימה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • המרחק בין מרכז הסרן האחורי ביותר למרכז הסרן הקדמי ביותר.
 • האורך הכללי של הרכב בין הפגוש האחורי לבין מרכז הגלגל הקדמי.
 • המרחק שבין קצות השלדה – הקדמי והאחורי.
 • המרחק בין הנקודה הקיצונית שבחזית הרכב לנקודה הקיצונית שבחלקו האחורי
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • הנוסע ברכב או הנהג מבקשים לפתע לרדת מן הרכב.
 • מתברר לנהג הרכב כי טעה בדרכו.
 • נהג הרכב מבקש לפנות פניית פרסה.
 • אין דרך אחרת למנוע תאונת דרכים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4


3114
 • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 3 או לנתיב 4.
 • מנתיב 1 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 5.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • D
 • B
 • C1
 • C
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • האות במחוון הכיוון יינתן במרחק של 150 מטרים לפני הפנייה.
 • האות במחוון הכיוון יינתן רק במצב שבו יש עוברי דרך אחרים בקרבת מקום.
 • האות יינתן רק לפני פניות ימינה או שמאלה.
 • במקום ובזמן שעוברי דרך אחרים יבחינו באות הניתן.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • לאחר מנוחה רצופה של שש שעות.
 • לאחר הפסקת מנוחה רצופה של שבע שעות.
 • לאחר מנוחה רצופה של חמש שעות.
 • לאחר מנוחה רצופה של ארבע שעות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • החוק אינו מתייחס למקום החזקתו.
 • בכל רכב מנועי, וכן ברכב שאינו מנועי.
 • בכל רכב מנועי.
 • בכל רכב מנועי, פרט לטרקטור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • גם אם נגנב הרכב, בעל הרכב אחראי עליו.
 • אין לו כל אחריות, אם אין הוא נוהג ברכבו.
 • אחריותו מוחלטת, אלא אם כן יוכיח מי נהג ברכב באותה שעה.
 • האחריות חלה על בעל הרכב רק אם הוא נמצא ברכב בשעה שאדם אחר נוהג בו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • תמיד מהצד שהתנועה בו רבה יותר.
 • תמיד מהצד שהתנועה בו מעטה יותר.
 • תמיד מצדו השמאלי.
 • מצדו הימני, אלא אם כן יש תמרור המורה אחרת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • רק על הנוהגים ברכב.
 • רק על הולכים ברגל.
 • על כל עובר דרך.
 • רק על אדם הלומד נהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • בדיקת מאמץ שמודדים בה את כמות האוויר הנכנסת לריאותיו של נוהג הרכב בעת הנהיגה.
 • בדיקה שבה נושף אדם לתוך מכשיר הנותן מידע על נפח ריאותיו.
 • בדיקה שעושה רופא המשפחה למבקש רישיון נהיגה חדש, על פי דרישת רשות הרישוי.
 • בדיקת אוויר שננשף לתוך מכשיר הנותן מידע על מידת ריכוז האלכוהול בדמו של הנבדק.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • כל שנה או כל תקופה אחרת שנקבעה בחוק.
 • כל שנתיים לכל סוגי כלי-הרכב.
 • כל שנתיים לרכב מסחרי וכל שנה לאופנועים.
 • כל שנתיים לכל רכב נוסעים פרטי, ללא הגבלת גיל הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • האט את נסיעתך, צפור והזהר את הולכי הרגל על כוונתך להמשיך בנסיעתך.
 • האט תמיד את נסיעתך ואף עצור אם צריך, ואפשר להולכי הרגל להשלים את החצייה בבטחה.
 • האץ ועבור לפני הולכי הרגל או מאחוריהם, בלי לסכן אותם.
 • עצור ותן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את הכביש משמאל לימין בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • מנתיב לפנייה שמאלה או מכל נתיב אחר שאין בו סימון או תמרור האוסר פנייה שכזו.
 • מהנתיב הקרוב ביותר אל שטח ההפרדה, המסומן בחץ ישר (קדימה).
 • רק מנתיב שבו מסומן חץ ישר (קדימה) על פני הכביש.
 • מהנתיב השמאלי בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • נהג הרכב.
 • נהג הרכב ויצרן הרכב.
 • המוסך שהרכב בטיפולו.
 • בעל תחנת הדלק שמכר את הדלק.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • לא. שוטר תנועה רשאי רק לנזוף בבעל הרכב, להזהירו ולרשום לו דוח.
 • לא. שוטר אינו רשאי לאסור את המשך הנסיעה.
 • כן. שוטר רשאי לאסור את המשך הנסיעה עד שהמטען יסודר כחוק.
 • כן, אבל רק בדרך עירונית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • כל מי שברשותו רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב ומלאו לו 24 שנים.
 • מי שמחזיק רשיון נהיגה לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות ומלאו לו 24 שנים, או שמחזיק רשיון נהיגה לאותו סוג רכב שלוש שנים לפחות ומלאו לו 30 שנים.
 • כל אדם שלא הורשע בעבירת תעבורה בשנתיים שחלפו.
 • מי שברשותו רישיון נהיגה לאותו סוג רכב שלוש שנים לפחות ומלאו לו 30 שנים או שנתיים לפחות ומלאו לו 35 שנים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • כשהפגיעה קלה והנזק הנגרם לרכב או לרכוש אינו גדול.
 • כשמודיעים על המקרה לחברת הביטוח במועד ובזמן הנקוב בחוק.
 • כאשר מזמינים שמאי רכב, המוכר לצורך העניין על ידי המשטרה.
 • כששוטר מזדמן למקום האירוע, ופרטי המקרה הובאו לידיעתו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • כשהנהג מתכוון לסטות מנתיב נסיעתו.
 • כשהנהג מגיע לעלייה ארוכה.
 • כשהנהג מגיע לירידה תלולה.
 • כשהנהג מתקרב למפגש מסילת ברזל עם מחסום.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • שנתיים.
 • שנה אחת בלבד.
 • חמש שנים.
 • עשר שנים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • כן. חובה לסמן מטען חורג בכל עת.
 • כן. חובה לסמן מטען חורג, אבל רק בזמן תאורה.
 • לא. רכב העומד בדרך, מטענו החורג אינו מהווה סכנה, ולכן אין חובה לסמנו.
 • לא, יש לסמן אותו רק אם החריגה היא מחלקו האחורי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23


3216
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור מותר לחנות בחניית נכים לרגע אם הנהג נשאר ברכב בעת החנייה.
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור מותר לחנות בחניית נכים, כל עוד לפחות מחצית המקומות שנועדו לנכים פנויים.
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור אסור לחנות בחניית נכים, גם אם המקומות שיועדו לנכים פנויים כולם.
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור מותר לחנות לזמן קצר בחניית הנכים, בתנאי שהוא משאיר מספר טלפון לתקשורת בכל עת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • במושב בטיחות או במושב מגביה המתאים לגובהו ולמשקלו.
 • רק במושב האחורי של הרכב.
 • חגור בחגורת בטיחות כלשהי.
 • חגור בחגורת בטיחות משולבת (שלוש נקודות).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • החוק קובע שאין לתת שירותי הובלה ברכב מסחרי שמשקלו הכולל 10,000 ק"ג או יותר ללא "רישיון מוביל".
 • החוק קובע תעריפי הובלה מרביים להובלה יבשתית.
 • החוק קובע את משקלם הכולל המותר של כלי רכב המשמשים להובלה.
 • את סדרי הובלת מטענים אל הנמל וממנו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • יטה את רכבו לימין הכביש ככל האפשר, ולא ירד לשול הדרך מכיוון שמשקלו של הרכב עלול לגרום לקריסת השול.
 • יפעיל ארבעה מהבהבי-מצוקה וימשיך לנסוע בימין הכביש.
 • ייסע עד למפרץ חנייה קרוב או עד למפרץ תחנת אוטובוס, ויעצור כדי לאפשר לכלי הרכב לעוקפו.
 • יאט את מהירות נסיעתו, ואם יש צורך, ירד אל שול הדרך ואף יעצור ויאפשר לכלי הרכב שמאחוריו לעוקפו בבטחה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27


3091
 • באופנוע שהספק מנועו עד 14.6 כ"ס.
 • ברכב נוסעים פרטי וברכב מסחרי שמשקלם הכולל המותר עד 4,500 ק"ג.
 • ברכב נוסעים פרטי וברכב מסחרי שמשקלם הכולל המותר עד 3,500 ק"ג.
 • ברכב ציבורי, כולל אוטובוס זעיר ציבורי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • מותר לנוע ברכב ללא הגבלה (אם אין סכנה בטיחותית לתנועה), אך לא בכביש.
 • אסור לנוע ברכב בדרך, אלא אם כן אושרה תנועתו למוסך הקרוב על פי טופס ההורדה.
 • מותר לנוע ברכב עד שבוע ימים מיום שהורד מהכביש.
 • אסור לנוע ברכב ללא אישור חברת הביטוח.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • הנע על שלושה גלגלים לפחות, ומשקלו הכולל המותר יותר מ-12,000 ק"ג.
 • הנע על שני גלגלים לפחות, משקלו הכולל המותר אינו יותר מ-1,500 ק"ג, וההיגוי בו נעשה באמצעות כידון.
 • הנע על ארבעה גלגלים לפחות, משקלו הכולל המותר אינו יותר מ-1,500 ק"ג, וההיגוי בו נעשה באמצעות הגה.
 • הנע על ארבעה גלגלים, משקלו הכולל המותר אינו מוגבל, וההיגוי בו נעשה באמצעות כידון.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • 4.00 מטרים.
 • 3.50 מטרים.
 • 3.80 מטרים.
 • 3.00 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב משא קל

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן