שאלה מספר:1 • באוטובוסים בלבד.
 • ברכב דו-גלגלי בלבד.
 • ברכב מסחרי בלבד.
 • בכל רכב מנועי, כולל גרורים ונתמכים, למעט אופנוע.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • לעצור את רכבו ולכוון את תנועת כלי הרכב האחרים כדי שיעברו על פניו.
 • אם אפשר – לרדת מעבר לשפת הכביש ואף לעצור בשול.
 • להמשיך לנסוע במהירות הרגילה, בימין הכביש. אסור לרדת לשול.
 • לאותת ביד לנוסעים מאחוריו כשאפשר לעקוף.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • עצור כנהוג בכל מקום שבו מוצב תמרור "עצור", והמשך בנסיעה.
 • חובה עליך לעצור רק אם רכבת מתקרבת, נראית או נשמעת.
 • בלילה חובה לעצור. ביום – לא.
 • עצור את רכבך, כבה את מקלט הרדיו או הטלוויזיה או את הקלטת ופתח את חלון הרכב הקרוב אליך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • יותר מארבעה נוסעים מלבדו, אלא אם כן יושב לצדו מלווה.
 • יותר מנוסע אחד מלבדו.
 • יותר משני נוסעים מלבדו, אלא אם כן יושב לצדו מלווה במושב הקדמי.
 • יותר משלושה נוסעים מלבדו, אלא אם כן יושב לצדו מלווה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • תן זכות קדימה לרכב שבכביש רק כאשר הכביש הוא דו-סטרי.
 • אין חובה לתת זכות קדימה, והדבר תלוי ברצון הטוב של היוצא מדרך העפר.
 • תן זכות קדימה לרכב הבא מצד ימין וסע לשלום. על הבאים משמאל לתת לך זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה לרכב שבכביש הסלול.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • עד לגובה הדפנות של ארגז המטען, לרבות הסולמות של הרכב.
 • עד לגובה הדופנות של ארגז המטען, למעט סולמות של הרכב.
 • עד לגובה הדלת האחורית של ארגז המטען.
 • עד לגובה החלון האחורי של תא הנהג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • 8 נוסעים, נוסף לנהג.
 • 14 נוסעים, כולל הנהג.
 • 12 נוסעים, נוסף לנהג.
 • 18 נוסעים, נוסף הנהג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • 12 מטרים לפני מעבר חצייה.
 • 15 מטרים אחרי הצומת.
 • 15 מטרים אחרי קו עצירה.
 • 30 מטרים אחרי מפגש מסילת ברזל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9


3700
 • אתה תיכנס ראשון (3), אחר כך הרכב האדום (2), ואחרון ייכנס הרכב הירוק (1).
 • הרכב הירוק (1), אחריו אתה (3), ואחרון ייכנס הרכב האדום (2).
 • הסדר פשוט – המגיע ראשון נוסע אחרון.
 • ראשון ייכנס הרכב הירוק (1), אחריו ייכנס הרכב האדום (2), ואחרון אתה (3).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10


3699
 • לרוכב האופנוע בלבד (1).
 • לרוכב האופנוע (1) ולרוכב האופניים (2).
 • לאף אחד: לך (3) יש זכות קדימה בדרך הישרה.
 • לרוכב האופניים בלבד (2).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11


3108
 • מנתיב 7 לנתיב 6 או לנתיב 5.
 • מנתיב 7 לנתיב 6 בלבד.
 • מנתיב 7 או מנתיב 8 לנתיב 6 או לנתיב 5.
 • מנתיב 8 לנתיב 6.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • כשרכב אחר הנמצא לפנינו מאותת על כוונתו להתחיל בנסיעה מצד שמאל של הכביש.
 • בזמן שאנחנו עוקפים רכב.
 • כשרכב אחר עוקף אותנו משמאל בכביש בן שני נתיבים.
 • כשאנחנו חולפים על פני רכב אחר מצדו הימני.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • גשר מעל פני הכביש או מנהרה שיועדו למעבר הולכי רגל.
 • מקום מעבר של תלמידי בתי הספר.
 • כל מקום בכביש שהולכי רגל נוהגים לעבור בו.
 • חלק הכביש שיועד על פי סימון או תמרור לחצייה של הולכי רגל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14


3046
 • חגור בחגורת מותניים.
 • חגור בחגורת בטיחות כלשהי המותקנת ברכב.
 • במושב בטיחות המתאים לגובהו ולמשקלו.
 • חגור בחגורת בטיחות משולבת (שלוש נקודות).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • בתום עשר שנים משנת ייצורו.
 • בתום 19 שנים משנת ייצורו.
 • אין הגבלה בחוק לחידוש רישיון לרכב כזה.
 • בתום שמונה שנים משנת ייצורו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16


3155
 • חובה עליו להאט תמיד.
 • עליו להתנהג כרגיל. נהיגה זהירה מחויבת רק כאשר נראית או נשמעת רכבת מתקרבת.
 • רק לכבות רדיו המותקן ברכב.
 • עליו להתנהג כרגיל. במפגש שיש בו מחסום ניתן להיות פחות ערניים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17


3111
 • מנתיב 1 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 או מנתיב 1 לנתיב 4.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 4.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • מותר לך לעקוף את הרכב רק כאשר המהירות אינה עולה על 35 קמ"ש.
 • אסור לך לעקוף את הרכב עד לחציית המפגש.
 • מותר לך לעקוף את הרכב עוד לפני המפגש.
 • מותר לך לעקוף את הרכב רק כאשר הדרך ממול פנויה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • מותר לנהוג על המדרכה כשאין עליה הולכי רגל.
 • מותר לנהוג על המדרכה כשיש הפרעה או חסימה בנתיב הנסיעה.
 • אסור בשום אופן לנהוג על המדרכה.
 • מותר לנהוג על המדרכה לשם חצייתה לצורך כניסה לחצרים או יציאה מהם.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • יש לפנותו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-48 שעות.
 • למשך זמן תיקונו, ובלבד שלא יהיה יותר מ-72 שעות.
 • עד לבואו של רכב חילוץ, ובתנאי שפרק הזמן לא יעלה על שבוע.
 • יש לפנותו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-24 שעות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • להודיע למשרד הרישוי, אך רק אם מדובר בתאונת דרכים.
 • להודיע מיד למשרד הבריאות.
 • להודיע מיד למשרד הרישוי במכתב רשום.
 • להודיע על כך לרשות הרישוי בתוך 15 יום.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • ציר או מערכת צירים לרוחב הרכב שעליהם מורכבים הגלגלים.
 • קורת הרוחב האחורית ברכב שאליה מחובר גלגל החילוף (הגלגל הרזרבי) של הרכב.
 • החלק הקדמי של הרכב המיועד לספיגת נזקי התנגשות במהירות נסיעה נמוכה.
 • ציר המעביר ברכב את התנועה הסיבובית מתיבת ההילוכים אל המנוע.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • הרכב המוביל חומר מסוכן יהיה בעל מנוע בנזין.
 • ההובלה תאושר על ידי המשרד לביטחון פנים.
 • לנהג חייב להיות היתר מתאים, ועל הרכב להיות חדיש (גיל הרכב לא יותר מארבע שנים).
 • לנהג ולרכב חייבים להיות היתרים מתאימים מטעם רשות הרישוי להובלת חומ"ס.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24


3094
 • רק בכביש ורק בדרך עירונית.
 • בדרך מהירה בלבד.
 • בדרכי עפר וכן על כביש פנימי בתחום מושב או קיבוץ.
 • רק על מדרכה בתחום מושב או קיבוץ.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • אסור, אלא בהיתר מרשויות המס.
 • מותר, אם ברכב מותקן מרכב תקני שאישרה רשות הרישוי.
 • מותר, אם נחתם חוזה בין הנהג לבין הנוסע.
 • אסור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • מותר להדליק אורות ערפל.
 • מותר להדליק אורות גבוהים.
 • חובנ לנהוג במהירות שאינה עולה על חצי מהמהירות המרבית המותרת.
 • מותר להדליק מהבהבי חירום צהובים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • יופעל רק על ידי שילוב ההילוך האחורי ורק בזמן שההילוך האחורי משולב.
 • יופעל על ידי מתג נפרד ובזמן הפעלתו חייב להישמע זמזום אזהרה.
 • אסור להתקנה בכל רכב שאינו רכב נוסעים פרטי.
 • ייעשה בו שימוש בשעות התאורה בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28


3158
 • עצור לפני המפגש עד שהרכבת תחלוף.
 • עבור את המפגש בזהירות, בכל מהירות מתאימה.
 • הגבר את המהירות ועבור את המפגש לפני הרכבת, בזהירות ובערנות.
 • אם הרכבת רחוקה, עבור את המפגש בזריזות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • בכל רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-5,000 ק"ג, פרט לאוטובוס.
 • בכל רכב מסחרי, בכל משקל, פרט לאוטובוס.
 • רק ברכב שמשקלו הכולל המותר 4,000 ק"ג או פחות, כולל אוטובוס.
 • בכל רכב שמשקלו הכולל המותר 3,500 ק"ג או פחות, פרט לאוטובוס.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • האות במחוון הכיוון יינתן במרחק של 150 מטרים לפני הפנייה.
 • האות במחוון הכיוון יינתן רק במצב שבו יש עוברי דרך אחרים בקרבת מקום.
 • האות יינתן רק לפני פניות ימינה או שמאלה.
 • במקום ובזמן שעוברי דרך אחרים יבחינו באות הניתן.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב משא קל

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן