שאלה מספר:1


3960
 • דרך מהירה.
 • כביש ללא מוצא.
 • דרך ראשית שאינה עירונית.
 • דרך עירונית.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:2


3420
 • להאט ולנהוג על פי כללי מתן זכות קדימה ועל פי התמרורים המוצבים בצומת.
 • לעבור את הצומת במהירות. שים לב לכלי הרכב המתקרבים אל הצומת מימין.
 • לעצור לפני הצומת בכל מקרה ולעבור רק כשהצומת פנוי.
 • להאט ולתת זכות קדימה לכלי הרכב הבאים מימין בלבד.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:3


3966
 • כל כלי הרכב המתקרבים ימשיכו בכיוון החץ.
 • ישר – לתחבורה ציבורית בלבד.
 • ישר ושמאלה – לאוטובוסים בלבד.
 • ישר בכיוון החץ בלבד – לרכב שאינו רכב ציבורי.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:4


3623
 • תן זכות קדימה בדרך צרה.
 • זהירות, תנועה חד-סטרית לפניך.
 • כניסה לכביש חד-סטרי בעל נתיב אחד.
 • מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:5


3462
 • 302
 • 301
 • 303
 • 307
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:6


3659
 • אי תנועה, המסומן במרכז הכביש.
 • מקום שמותרת בו חנייה רק לזמן קצר.
 • מקום שבו החנייה אסורה.
 • אזור חנייה לרכב ציבורי.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:7


3548
 • חניון לתיקון אוטובוסים בלבד.
 • חניון-לילה לאוטובוסים בלבד.
 • חניון בתשלום לאוטובוסים בלבד.
 • חנה וסע.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:8


3509
 • הכניסה אסורה רק לרכב מסחרי שרוחבו גדול מן הרוחב הרשום בתמרור.
 • הכניסה אסורה לרכב לא מנועי בלבד.
 • הכניסה אסורה לכל רכב שרוחבו או רוחב מטענו גדולים מן הרוחב הרשום בתמרור.
 • הכניסה אסורה לרכב שרוחבו פחות מן הרוחב הרשום בתמרור.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:9


3537
 • עצור! (תמרור נייד), כל עוד התמרור מוצב לפניך.
 • עצור לרגע והמשך בדרכך.
 • עצור ותן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך.
 • תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך – בעת ביצוע עבודות בדרך.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:10


3593
 • תן זכות קדימה להולכי רגל במקום שבו מסומן מעבר החצייה בכביש.
 • גשר עילי להולכי רגל.
 • מעבר חצייה להולכי רגל כ-150 מטרים לפניך.
 • שביל להולכי רגל בלבד.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:11


3381
 • לך יש זכות קדימה על פני התנועה שמולך בדרך.
 • אסור לנסוע אחורנית בקטע הדרך שלפניך.
 • עליך להיזהר ולהימין, כי תנועה דו-סטרית לפניך.
 • אתה חייב לתת זכות קדימה לתנועה שממולך בדרך.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:12


3443
 • לתת זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך.
 • לעצור ולקבל זכות קדימה מהתנועה בדרך החוצה.
 • עליך לתת זכות קדימה לרכב הבא מימין בלבד.
 • הנהגים בדרך החוצה חייבים לתת לך זכות קדימה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:13


3147
 • גשר עילי מעל דרך מהירה.
 • מחלף בדרך מהירה לפניך.
 • יציאה מדרך מהירה.
 • כניסה לדרך מהירה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:14


3405
 • 701
 • 122
 • 703
 • 702
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:15


3370
 • 123
 • 301
 • 115
 • 310
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:16


3583
 • עצירת רכב אסורה, למעט להורדת נוסעים ולהעלאתם.
 • חנייה לרכב לא מנועי בלבד.
 • חנייה לכלי רכב.
 • תחנת הסעה לחיילים – להעלאה ולהורדה של נוסעים בלבד.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:17


3673
 • הגבר את מהירות הנסיעה לפני המפגש.
 • רמזור מיוחד לפני מפגש מסילת ברזל: עצור לפני המפגש ואל תמשיך בדרכך כל עוד האור האדום מהבהב.
 • עצור לפני הצומת המרומזר.
 • היכון לעצירה לפני הצומת המרומזר.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:18


3662
 • העצירה מותרת לסוג מסוים של רכב, הרשום בתמרור שהוצב במקום.
 • מקום חנייה לרכב דו-גלגלי.
 • מקום שהעצירה בו מותרת רק לרכב שאינו מנועי.
 • העצירה בתוך השטח המסומן מותרת לכל סוגי הרכב.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:19


3385
 • הגעת לסוף הקטע של מהירות מיוחדת.
 • הגעת לקטע שהחנייה מותרת בו משני צידי הכביש.
 • הגעת לקטע שבו על הרכב המהיר לנסוע בנתיב הימני, והרכב האטי חייב לנסוע בנתיב השמאלי.
 • הגעת לקטע שבו שונתה המהירות המרבית המותרת שינוי זמני מ-50 קמ"ש ל-30 קמ"ש.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:20


31307
 • מקום חנייה מאושר לרכב ציבורי.
 • אתה מתקרב לתחנה של רכבת מקומית.
 • מרכז העיר או מרכז היישוב או מרכז האזור.
 • זהירות, מקום מאושר למטווח ירי.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:21


3658
 • העצירה או החנייה בכביש שליד אבני השפה אסורות, למעט מוניות בעת העלאת נוסעים או הורדתם.
 • מקום לחנייה מוסדרת באמצעות כרטיסי חנייה.
 • הסימון מיועד להדגשת שטחי הפרדה, מדרכות ואיי תנועה, ואין בו כל הגבלה.
 • מותרת עצירה אך אסורה חנייה לאורך האזור המסומן אדום/לבן.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:22


3499
 • אסור לכל רכב שמשקלו הכולל המותר יותר משמונה טונות, לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי.
 • אסור לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-12 טונות לעקוף.
 • רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר לפחות 14 טונות רשאי לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי, הנע על יותר משני גלגלים.
 • אסור לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-4,000 ק"ג לעקוף (מותר לו לעקוף אופנוע).
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:23


3556
 • כביש מימין ללא מוצא.
 • יציאת כלי רכב מחניון בימין הכביש.
 • תן זכות קדימה לרכב הבא ממול והפונה שמאלה.
 • תן זכות קדימה כשאתה פונה ימינה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:24


3473
 • עליך לתת זכות קדימה לנהג הבא ממול.
 • תנועה דו-סטרית בכביש שלפניך.
 • זכות הקדימה היא שלך על פני התנועה מהכיוון הנגדי.
 • כניסה לתחום דרך עירונית או דרכים עירוניות.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:25


3582
 • הכניסה אסורה לרכב המוביל מטען.
 • הכניסה אסורה לרכב המוביל חומר מסוכן.
 • הכניסה מותרת רק לרכב המוביל חומר מסוכן.
 • הכניסה אסורה לרכב המוביל מכולה ימית.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:26


3523
 • 212
 • 303
 • 210
 • 209
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:27


3590
 • יש רק נתיב אחד בכביש שלפניך.
 • סע בכיוון החץ. הכניסה אסורה לאופניים.
 • כביש מהיר לפניך.
 • כניסה לכביש חד-סטרי.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:28


3505
 • על פי התמרור אסור כלל לעקוף בעת הנסיעה.
 • על פי התמרור אסור לשניהם להיות בדרך הזאת.
 • על פי התמרור אסור לרכב פרטי לעקוף אופנוע.
 • על פי התמרור אסור לאופנוע לעקוף רכב פרטי.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:29


3600
 • כניסה לתחנת דלק ומקום לתיקון כלי רכב.
 • כניסה לתחנת דלק צבאית עם מקום לרענון באמצע בנהיגה.
 • תחנת תדלוק.
 • תחנת תידלוק למשאיות בלבד.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:30


3407
 • עבודות בכביש.
 • כביש משובש.
 • דרך הררית.
 • פסי האטה לפניך.
קטגוריה : תמרורים

מבחן תאוריה לרכב משא קל

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן