שאלה מספר:1


3914
 • האט והיזהר והיכון לעצירה על פי הצורך, כי אחרי הכדור עלול לרוץ ילד.
 • צפור בחזקה כדי להזהיר על התקרבותך והמשך כרגיל.
 • האץ ועבור במהירות מימין לכדור לפני שיגיע ילד לכביש.
 • המשך בנסיעה, אגב צפירות קצובות וקצרות.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:2


3541
 • אסור תמיד.
 • מותר תמיד – גם אם מוצב תמרור האוסר פניית פרסה.
 • מותר בצומת מרומזר; אסור בצומת לא מרומזר.
 • מותר – באין תמרור אחר האוסר זאת.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:3


3917
 • עבור לנתיב השמאלי ועקוף את הולך הרגל.
 • עצור ליד הולך הרגל והסבר לו כי המקום הנכון להולכי רגל הוא מעבר החצייה הנמצא מאחוריו.
 • עצור לפני הולך הרגל וסמן לו בכל דרך אפשרית על קיומו של מעבר החצייה מאחוריו.
 • האט, היזהר והיכון לעצירה. אל תעשה כל פעולה העלולה לסכן או להבהיל את הולך הרגל.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:4 • כן, אף אם ההוראות מנוגדות להוראות תמרור.
 • לא. חייבים לציית רק לשוטר תנועה בהכוונת תנועה בצומת.
 • בדרך כלל לא.
 • כן, לעניין הכוונת תנועה בצומת בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • כשהשמש מאחורי הנהג.
 • כשהשמש משמאל למסלול הנסיעה.
 • כשהשמש מימין למסלול הנסיעה.
 • כשהשמש ממול הנהג.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:6


3600
 • כניסה לתחנת דלק ומקום לתיקון כלי רכב.
 • כניסה לתחנת דלק צבאית עם מקום לרענון באמצע בנהיגה.
 • תחנת תדלוק.
 • תחנת תידלוק למשאיות בלבד.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:7 • כאשר הרכב אינו נעול.
 • כאשר הרכב מפריע לתנועה או מסתיר תמרור.
 • ליד אבני שפה הצבועות כחול-לבן.
 • כאשר הרכב חונה בנתיב השמאלי בכביש חד-סטרי בדרך עירונית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • יאט, יסטה ככל האפשר ימינה וגם ירד לשול הדרך – אם צריך.
 • ידליק אור גבוה כדי לסמן לנהג ממול שיחזור לנתיבו.
 • יסטה שמאלה וייסע בנתיב הנגדי, הפנוי עתה.
 • יצפור ויסמן לנהג ממול שיחזור לנתיבו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • כמצוין בתעודת הביטוח.
 • כמצוין ברישיון הנהיגה.
 • כמצוין ברישיון הרכב.
 • שמונה נוסעים לפחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10


3630
 • קצה רחוב משולב.
 • רחוב משולב. החנייה אסורה.
 • אזור שמותר לילדים לשחק בו בליווי מבוגרים בלבד.
 • המהירות המרבית המותרת מכאן ואילך היא 30 קמ"ש.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:11


3663
 • מקומות חנייה ועצירה רק לרכב דו-גלגלי.
 • מקומות עצירה רק לרכב שאינו מנועי.
 • אזור אסור לחנייה לכל רכב.
 • מקומות חנייה לכלי רכב – מותר לחנות רק בהתאם לסימונים.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:12


3628
 • רחוב משולב.
 • אזור שאסור לילדים לשחק בו.
 • אזור שהחנייה אסורה בו.
 • קצה רחוב משולב.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:13 • מנתיב לפנייה שמאלה או מכל נתיב אחר שאין בו סימון או תמרור האוסר פנייה שכזו.
 • מהנתיב הקרוב ביותר אל שטח ההפרדה, המסומן בחץ ישר (קדימה).
 • רק מנתיב שבו מסומן חץ ישר (קדימה) על פני הכביש.
 • מהנתיב השמאלי בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • במקום הנראה לעין, שהגישה אליו נוחה להפעלה מהירה.
 • ליד מכל הדלק, במקום סגור ונעול.
 • ליד המצבר, במקום סגור ונעול.
 • על גג הרכב, באופן שהגישה אליו נוחה להפעלה מהירה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • רכב ביטחון המשמש לסיורים לאורך הגבול ומצויד בציוד המתאים לכך.
 • רכב ציבורי המיועד להסיע עד שמונה נוסעים מלבד הנהג, ושצוין ברישיון הרכב כרכב סיור.
 • רכב המשמש כרכב ביטחון ליישובי ספר ומיועד לסיור לאורך גדרות היישוב.
 • רכב המשמש את כוחות הביטחון השונים בעת פעילותם השוטפת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • לא, רק בצד שמאל של הכביש.
 • לא. מותר לו לנסוע רק בנתיב תחבורה ציבורי.
 • כן, גם בנתיבים שאינם מסומנים כנתיבים לתחבורה לרכב ציבורי.
 • לא. עליו לנסוע רק בנתיב הימני.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • ללחוץ על דוושת הבלם. ההילוך ישולב אוטומטית.
 • ללחוץ על דוושת הבלם ועל המשבת (כפתור הפעלה) ולשלב את ידית ההילוכים, למצב הנסיעה.
 • ללחוץ על המשבת (כפתור ההפעלה). ההילוך ישולב אוטומטית.
 • ללחוץ על דוושת המצמד ולשלב את ידית ההילוכים.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:18 • חימום יתר של הבלמים והפחתת יעילות הבלימה.
 • קירור יתר של הבלמים, ובגללו – ירידת יעילות הבלימה.
 • אין חשש משימוש מופרז בבלמי הרכב.
 • ירידה בכוח המנוע עד כדי להפסקת פעולתו.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:19 • דרך סלולה או לא סלולה, המיועדת לרכב דו-גלגלי בלבד.
 • דרך או חלק מדרך שאינו כביש, שהוקצה לסוג מסוים של עוברי דרך.
 • חלק הדרך המיועד להולכי רגל בלבד.
 • חלק הדרך שיועד לנסיעת אופניים בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • רק בפניות שמאלה בצמתים.
 • כאשר אתה מתכוון להתחיל בנסיעה או להפנות את רכבך או לסטות מנתיבך.
 • רק לפני עקומה חדה.
 • בהתקרבך למפגש מסילת ברזל או למעבר חצייה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • להמשיך בנסיעה, אם מד החום של המנוע מצביע כי חום המנוע תקין.
 • להמשיך בנסיעה בהילוך נמוך עד למוסך (אבל לא יותר מחצי שעת נסיעה).
 • להמשיך בנסיעה, בתנאי שיש כמות מספקת של שמן באגן השמן של המנוע.
 • לעצור מיד את הרכב ולדומם את המנוע.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:22


3391
 • 438
 • 304
 • 302
 • 402
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:23


3402
 • 815
 • 819
 • 513
 • 512
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:24 • רק לרכב פרטי ולאופנוע מותר לנסוע בשול הדרך, ורק כדי לתת זכות קדימה לאוטובוסים.
 • לרכב שאינו מנועי וכן לטרקטור ולרכב אטי.
 • רק למונית מותר, לצורך עקיפת כלי רכב העומדים בצומת.
 • אסור לאיש להשתמש בשולי הדרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • פניית פרסה מותרת רק בכביש בעל שלושה נתיבים לפחות.
 • מותר בכל מקום אבל אסור לתמרן בכביש לצורך ביצוע הפנייה.
 • כאשר אין הפרעה לתנועה או אין סיכון לעוברי דרך ואין תמרור האוסר פניית פרסה.
 • הפנייה מותרת בצומת בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • לא נכון. שמירת רווח מתאים מהרכב שלפניך גורמת לשחיקת בלמים.
 • נכון. שמירת רווח תמנע שחיקת בלמים וצריכת דלק מופרזת, הנובעות מהאצות ומבלימות תכופות.
 • לא נכון. ויסות הרווח על ידי שימוש בבלמים ובדוושת הדלק חשוב להגברת הערנות של הנהג.
 • לא נכון. לרווח אין השפעה על בלאי הרכב או על תצרוכת הדלק.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:27


3138
 • מרחק נסיעה של שתי שניות לפחות.
 • מרחק נסיעה של לפחות שלוש שניות (בשיטת 21...22...23).
 • מרחק נסיעה של שנייה אחת לפחות.
 • לפחות 22 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • תקלה במערכת מיזוג האוויר של הרכב.
 • עצירה של רכב אחר בנתיב הנגדי ללא מתן אות מתאים.
 • צלצול בטלפון הנייד שברכב.
 • הופעת גורם מפתיע ומפריע בנתיב הנסיעה של הנהג.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:29


3373
 • 308
 • 402
 • 307
 • 401
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:30 • אין חובה לאותת כשמתכוונים לסטות, אם אין רכב אחר בסביבה.
 • יש לאותת במרחק סביר לפני התחלת הסטייה לעקיפה.
 • יש לאותת לפחות חמישה מטרים לפני סטייה מנתיב הנסיעה.
 • תחילה יש להחליף נתיב ואחר כך לאותת.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לאוטובוס

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן