שאלה מספר:1 • כשפקיד מס הכנסה מבקש לראות את מלאי הכרטיסים שלו.
 • בכל עת שאחד מנוסעי האוטובוס ידרוש זאת.
 • רק כשפקח עירוני מגיש נגדו תלונה.
 • על פי דרישת שוטר בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • בפוגשך או בעוקפך בעלי חיים.
 • אין חובה להאט. יש חובה לנהוג בזהירות.
 • יש חובת האטה בדרך עירונית בלבד.
 • יש חובת האטה רק כשיש תנועה רבה בכביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3


3402
 • 815
 • 819
 • 513
 • 512
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:4


3186
 • עצור בכל מקרה לפני מעבר החצייה.
 • האץ את נסיעתך לפני התחלפות האור לאדום ברמזור.
 • האט את נסיעתך, ואף עצור אם צריך – על פי התנועה שבסביבה.
 • האט את הנסיעה ותן זכות קדימה לרכב הבא משמאל בלבד.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:5 • בדרך עירונית – 50; בדרך שאינה עירונית – 80; בדרך שאינה עירונית, עם שטח הפרדה בנוי – 90; בדרך מהירה – 100.
 • בדרך עירונית – 50; בדרך שאינה עירונית – 70; בדרך שאינה עירונית, עם שטח הפרדה בנוי – 90; בדרך מהירה – 90.
 • בדרך עירונית – 50; בדרך שאינה עירונית – 80; בדרך שאינה עירונית, עם שטח הפרדה בנוי – 80; בדרך מהירה – 100.
 • בדרך עירונית – 40; בדרך שאינה עירונית – 80; בדרך שאינה עירונית, עם שטח הפרדה בנוי – 90; בדרך מהירה – 110.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6


3545
 • כניסה לכביש חד-סטרי.
 • עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו הימני.
 • סע ישר קדימה בלבד.
 • תנועה דו-סטרית לפניך.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:7


3416
 • חובה עליך לקבל היתר נסיעה מקבלן הביצוע.
 • האט וציית להוראות העובדים ולהוראות כל התמרורים באתר העבודות.
 • נהג בזהירות. כביש משובש לפניך.
 • עבור את המקום במהירות בלי להפריע לעובדים בדרך.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:8 • מותר לבעל רכב לשמור לעצמו את מקום החנייה הסמוך למקום עבודתו.
 • נהג רכב המתקרב למעבר חצייה אינו חייב להאט בכל מקרה.
 • חובת הזהירות מחייבת נהיגה אטית בכל מקרה.
 • נהג רכב חייב להתנהג באופן שלא יפגע בזכותו של אדם אחר לשימוש מלא בדרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • לוודא שהפנייה מותרת ושאין בה הפרעה לתנועה.
 • לוודא שהוא בהילוך הנכון ושפנסי החזית דולקים.
 • לאותת בארבעת מחווני הכיוון להתרעה על כוונתו.
 • להתמקם בימין הכביש שממנו הוא פונה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:10 • המשקל העצמי של כל סרן המותקן ברכב, כולל הגלגלים המורכבים עליו.
 • המשקל שכל הגלגלים המותקנים על סרן אחד מפעילים יחד על הדרך
 • המשקל העצמי של הסרן האחורי הכולל את מערכת הדיפרנציאל.
 • הלחץ שנמדד בקצות הקפיצים המחוברים לשלדה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • מותר לך לעקוף, בתנאי שלא תחצה את קו ההפרדה הרצוף.
 • מותר לך לעקוף אפילו משמאל לקו הרצוף, אלא אם כן יש תמרור מיוחד האוסר זאת.
 • מותר לך לעקוף רק אם הרכב האטי הוא רכב לא מנועי.
 • מותר לך לעקוף ולחצות את הקו הרצוף אם הרכב נוסע לאט במשך זמן רב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • הדבר לא ייתכן: קו קטעים יכול להופיע רק מצדו הימני של קו הפרדה רצוף.
 • אסור לחצות את הקווים.
 • קו רצוף שלשמאלו קו קטעים הוא שטח הפרדה.
 • מותר לעבור את הקו הרצוף לצורך עקיפה בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • אין הגבלה לאופן העמדת רכב בכביש.
 • בניצב לשפת הכביש.
 • בזווית שלא תעלה על 30 מעלות משפת המדרכה.
 • במקביל לשפת הכביש או לפי הסימון.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • לא, רק בית משפט רשאי.
 • כן. הרשות רשאית לעשות זאת מטעמי כשירות נהיגה או כשירות רפואית.
 • כן. הרשות רשאית לפסול רישיון נהיגה כרצונה, מכל סיבה שהיא.
 • לא, רק משטרת ישראל רשאית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15


3370
 • 123
 • 301
 • 115
 • 310
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:16 • מסתכלים מעבר לצומת, כדי לזהות את נתיבי הכניסה לכיוונים הנגדיים ואת התנועה בהם.
 • בודקים ומזהים את הנתיבים לאחר המעבר בצומת, בעיקר בכיוון שאליו הם נוסעים.
 • נכנסים לצומת.
 • מוודאים שהצומת פנוי ושניתן להשלים את המעבר בצומת בבטחה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:17


3955
 • מספר הנתיבים הולך ומצטמצם. עבור לנתיב השמאלי בלי להפריע לכלי הרכב בנתיב הזה.
 • אתה נוהג בנתיב הימני. שים לב רק לכלי הרכב המשתלבים לנתיבך מימין.
 • אתה נוהג בנתיב הימני. שים לב לכלי הרכב המשתלבים לנתיבך, משמאל ומימין.
 • מספר הנתיבים הולך וגדל. הישאר בנתיב הימני והמשך לנסוע בימין הכביש.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:18


31535
 • 815
 • 221
 • 901
 • 216
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:19


3355
 • 302
 • 124
 • 102
 • 301
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:20 • פנייה שכתוצאה ממנה נהג רכב חוזר על עקבותיו לכיוון שממנו הגיע (מסתובב ונוסע בכיוון הנגדי).
 • כל פנייה שאינה בזווית ישרה היא פניית פרסה.
 • פנייה שבה נהג הרכב מבצע סיבוב של 360 מעלות.
 • רק פנייה שבה נהג הרכב נוסע במעגל תנועה וחוזר לכביש ממנו הגיע.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • אין חובה לאותת אם הסטייה משמעותית וכל הנהגים מבחינים בה.
 • אין חובה לאותת בזמן הסטייה מנתיב לנתיב.
 • בסטייה לא משמעותית מהנתיב אין חובה לאותת.
 • חובה לאותת לפני כל סטייה מנתיב הנסיעה, ועד להשלמתה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22


3633
 • הפרדה בין שול הדרך לבין הכביש.
 • סימון נתיב נסיעה לאופנועים.
 • מקום שנעשות בו עבודות בכביש.
 • נתיב לתחבורה ציבורית.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:23


3593
 • צפור והזהר את הולכי הרגל שבמעבר החצייה.
 • המשך בנסיעתך כרגיל והקפד שהולכי הרגל יפנו לך את הכביש.
 • כשאתה נוהג ברכב ומתקרב לתמרור הזה, האט תמיד ואף עצור, לפי הצורך, ואפשר להולכי הרגל להשלים את חציית הכביש.
 • הזהר את הולכי הרגל על התקרבותך בצפירה חזקה והדלק את אורות החזית.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:24


3420
 • מקום מפגש מסילת ברזל.
 • מקום מפגש בדרך מהירה.
 • צומת קמץ לפניך.
 • צומת הצטלבות.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:25 • רק באמצעות דיבורית המאפשרת שימוש בטלפון ללא אחיזה בו.
 • כשהנוהג מחזיק במכשיר ביד ימין.
 • רק באמצעות אוזניות המחוברות לשתי האוזניים.
 • אסור לחלוטין להשתמש בטלפון בעת הנהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • כן, אבל רק בשעות היום.
 • לא, ובלבד שייתן הסבר לסירוב.
 • לא. אם הנוסע מסרב להזדהות מותר לסרב להסיעו.
 • כן, באין הגבלות חוקיות אחרות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27


3672
 • התקדם בזהירות ואפשר להולך רגל לחצות בבטחה את הכביש.
 • עצור ואל תמשיך בנסיעה עד שיכבה האור הצהוב המהבהב ברמזור.
 • התעלם ממנו. הוא מכוון להולכי רגל בלבד.
 • עצור תמיד לפני מעבר חצייה, גם אם אין איש במעבר.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:28


31269
 • כן.
 • לא.
 • כן, רק בשבתות ובחגים.
 • כן, אבל רק בשעות מ-21:01 עד 05:30, בימי חול.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:29 • אחרי קו העצירה, שמונה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
 • לפני קו העצירה; באין קו עצירה – לפני המחסום; באין מחסום – לפחות ארבעה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
 • במקום ששם שדה הראייה הוא הטוב ביותר בלי להפריע לתנועת הרכבת.
 • לפני המחסום; באין מחסום – שישה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30


3015
 • לפי התמרור אסורה העצירה בימין הכביש וכן בשול.
 • האיסור שבתמרור חל רק על עצירה בכביש.
 • האיסור חל רק על עצירה בשול.
 • התמרור אוסר עצירה בשני צדי הכביש.
קטגוריה : תמרורים

מבחן תאוריה לאוטובוס

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן