שאלה מספר:1


3405
 • 701
 • 122
 • 703
 • 702
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:2


3153
 • זו הגבלת מהירות המיועדת לרכב דו-גלגלי ולעגלת יד.
 • זו הגבלת מהירות המיועדת לרכב ציבורי בלבד.
 • אסור לנהוג ברכב במהירות הנמוכה מ - 40 קמ"ש.
 • אסור לנהוג ברכב במהירות גבוהה מ-40 קמ"ש.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:3 • את הגלגל האחורי ואת השטח שלפניו.
 • כל רכב מצדו הימני של הרכב, הנמצא בתנועה.
 • כל רכב הנמצא מצדו השמאלי של הרכב, וכן הולכי רגל.
 • את קצה דופן הרכב ואת הדרך שבצדי הרכב.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:4 • נגביר את המהירות כדי לקצר את זמן הנסיעה ולהגיע הביתה מוקדם.
 • במנוחה מספקת לפני תחילת הנהיגה ובהפסקות למנוחה והתרעננות במשך הנהיגה.
 • בעזרת קפה שחור, הפותר כל בעיה.
 • הפסקה קצרה וארוחה דשנה יפיגו את העייפות למשך תקופה ארוכה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:5


3568
 • דרך מהירה ללא מחלפים.
 • התמזגות אלכסונית עם דרך מהירה.
 • קצה הדרך המהירה.
 • כניסה לדרך מהירה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:6 • מכל נתיב, אלא אם כן יש תמרור האוסר זאת.
 • כאשר יש קו לבן רצוף.
 • אך ורק בצומת מרומזר כשהפנייה שמאלה מותרת.
 • אך ורק בצומת בלתי מרומזר שבו מותרת הפנייה שמאלה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7


3933
 • התחממות יתר של המנוע, עקב עלייה תלולה.
 • הופעת רכב בשטח הנסתר מעיניך, הנוסע בנתיב נסיעתך.
 • אסור לך לעצור בימין הכביש.
 • קו ההפרדה מונע ממך לעקוף או לפנות.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:8 • למשטרת ישראל.
 • לבית המשפט.
 • למשרד התחבורה.
 • למשרד הפנים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9


3730
 • הדבר מאפשר לנהג לעסוק בפעולות נוספות בעת ובעונה אחת עם הנהיגה לפנים.
 • אין לכך כל יתרונות. רק הסתכלות לצדדים מסייעת לנהג.
 • אין כל יתרונות בהסתכלות הרחק לפנים. המתרחש קרוב לרכב הוא החשוב והקובע.
 • הדבר מאפשר לתכנן את הנסיעה בהתאם לתנאי הדרך ולהימנע מהפתעות מצד עוברי דרך אחרים.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:10


3493
 • קצה קטע הדרך שבו חל איסור העקיפה.
 • קצה קטע הדרך שבו מותרת העקיפה.
 • קצה קטע הדרך העירונית.
 • אסורה העקיפה לרכב ציבורי בלבד.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:11


3355
 • 302
 • 124
 • 102
 • 301
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:12


3560
 • לך יש זכות קדימה בדרך הצרה.
 • סע קדימה בלבד. כל פנייה אסורה.
 • התנועה בכיוון המסומן בחץ הצהוב מותרת לתחבורה ציבורית בלבד.
 • תן זכות קדימה בדרך צרה ותלולה לכל רכב מנועי הבא ממול.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:13


3892
 • כלי הרכב חונים צמוד זה לזה ואינם מאפשרים מעבר הולכי רגל.
 • אין כל סכנה בכביש שלפניך.
 • הופעת הולכי רגל או ילדים מבין המכוניות החונות.
 • שוטר תנועה רושם דוחות לנהגים שחנו בימין הכביש.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:14


3443
 • לתת זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך.
 • לעצור ולקבל זכות קדימה מהתנועה בדרך החוצה.
 • עליך לתת זכות קדימה לרכב הבא מימין בלבד.
 • הנהגים בדרך החוצה חייבים לתת לך זכות קדימה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:15 • מותר רק להוסיף את המיקוד של כתובת המגורים בסניף הדואר המרכזי.
 • מותר רק להוסיף כתובת או לשנותה בסניף הדואר המרכזי.
 • מותר רק להדגיש רישומים שנמחקו או טושטשו במשך הזמן.
 • אסור לשנות כל פרט במסמכים. רק רשות הרישוי מוסמכת לכך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • כן, בכל מצב, ובזהירות יתר.
 • לא, רק להוראות של שוטר תנועה.
 • כן, לעניין הכוונת תנועה בלבד.
 • לא, רק אם השוטר בתפקיד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • להגביר את המהירות כדי להימנע מזעזועים וממהמורות.
 • להאט את הנסיעה ולהגביר את הערנות.
 • להניח את הרגל על דוושת הבלם כדי להיות מוכן מיד לכל מקרה.
 • להניח את הרגל על דוושת המצמד באופן מתמיד כדי להבטיח נסיעה חלקה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:18


3363
 • תמרור 144 יוצב תמיד לפני מקום הצבתו של תמרור 101.
 • שניהם ממליצים לנהג הרכב להאט את נסיעתו ולהגביר את הערנות.
 • תמרור 101 יוצב תמיד לפני מקום הצבתו של תמרור 144.
 • שניהם שייכים לקבוצת תמרורי מודיעין ומזהירים על מצבו של הכביש.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:19 • להאט את מהירות נסיעתו, להיות מוכן לעצירה, ולפי הצורך – אף לעצור.
 • לעצור עצירה מוחלטת כל עוד הילדים בקרבת הכביש.
 • להמשיך במהירות הרגילה בתנאי שהמדרכות רחבות.
 • להמשיך במהירות הרגילה בתנאי שמפעילים צופר לשם אזהרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • מותר בדרך עירונית ורק בסופי שבוע.
 • אם יש סימון זוויתי על הכביש ובהתאם לסימון.
 • אסור בשום תנאי.
 • מותר בדרך עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21


3215
 • תחנת הסעה. עצירה וחנייה של כל רכב אחר אסורות.
 • תחנת מוניות. עצירה וחנייה של רכב אחר אסורות, למעט להורדת נוסעים.
 • תחנת קו שירות למוניות ולאוטובוסים לנסיעות מיוחדות.
 • עצירה וחנייה של כל רכב אסורות בתחום של 20 מטרים.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:22 • כן, אם אין באוטובוס מפה של מסלול קו השירות.
 • לא. הנהג חייב להכריז רק על הגעה לתחנה הסופית.
 • כן, אבל רק בנסיעות שאינן עירוניות.
 • רק בכניסה ליישובים מבודדים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • יקשה על הנהג לסובב את ההגה.
 • יגרום לשחיקת צמיגים לא אחידה ולקיצור חיי הצמיגים.
 • יגרום לבלאי מהיר של גלגל ההגה.
 • יתרום להארכת חיי הצמיג ולצריכת דלק מוקטנת.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:24


3466
 • סכנת החלקה.
 • עקומה שמאלה ואחר כך ימינה.
 • הקפד לנסוע במרכז הכביש.
 • כביש משובש.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:25 • אם הנהג עבר עבירת תעבורה בלי שנגרמה תאונת דרכים.
 • אם הנהג עבר עבירת תעבורה שבה נהרג אדם.
 • אם הנהג היה מעורב בתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש, ויש חשד סביר לאשמתו.
 • אם הנהג נתפס נוהג מעל למהירות המותרת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • משני צדי לוח המחוונים.
 • שתיהן יותקנו מצד ימין של לוח המחוונים מול תא הכפפות.
 • על החלק הפנימי של משקופי הדלתות מימין ומשמאל במונית.
 • על המשקוף בין הדלתות בצד ימין בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • 50 אחוזים.
 • 25 אחוזים.
 • 12.5 אחוזים.
 • 18 אחוזים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • כן, חובה לציית, ובזהירות רבה.
 • לא, אין חובה לציית.
 • כן, פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור " אסורה הכניסה".
 • כן, פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור "עצור".
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • תעריף יום מהשעה 05:30 עד השעה 22:00.
 • תעריף יום מהשעה 05:30 עד השעה 21:00.
 • תעריף יום מהשעה 07:30 עד השעה 20:00.
 • תעריף יום מהשעה 06:30 עד השעה 21:00.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • לכל רכב, כאשר רוחב הכביש יותר משישה מטרים.
 • לכל רכב, כאשר רוחב הכביש יותר מ-12 מטרים.
 • רק לרכב אטי בדרך עירונית.
 • לרכב הנוסע בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לאוטובוס

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן