שאלה מספר:1


3759
 • הכביש הולך וצר.
 • קצה קטע של דרך הררית.
 • חרוט להכוונה או לסימון מכשול במקום של עבודות בדרך.
 • מסמן מקום עצירה לרענון של נהגים. חובה להדליק אור צהוב או אור אדום מהבהב.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:2


3725
 • עקוף את רוכב האופניים (1) בזריזות ובזהירות. הוא ימתין.
 • צפור בחזקה לרוכב האופניים (1) כדי שיאפשר לך להשלים את הפנייה ימינה.
 • היכנס (3) למרכז הצומת, ובכך תמנע פגיעה באופניים (1) מצד הרכב הכחול (2).
 • אפשר לרוכב האופניים (1) להמשיך בנסיעה ופנה ימינה מאחוריו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • חובה לאותת ביד – במזג אוויר נאה בלבד.
 • חובה לאותת ביד – בלילה בלבד.
 • אסור. חייבים לאותת במחוון הכיוון (וינקר).
 • חובה לאותת ביד בנסיבות אלה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4


3938
 • המשך בנסיעה ללא כל שינוי בהתנהגות.
 • האט ושים לב לרכב היוצא מדרך עפר.
 • התעלם מהרכב היוצא מדרך עפר. זכות הקדימה היא שלך.
 • תן זכות קדימה לרכב היוצא מדרך עפר – על נהגו חלה כל האחריות וזכות הקדימה היא שלו.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:5


3603
 • אתר מחנאות או חניון לילה.
 • אתר חפירות ארכאולוגי.
 • נקודת מנוחה לנהגים.
 • אתר הנצחה של קרן קימת.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:6


3385
 • המהירות המסומנת היא המהירות המרבית המותרת לפניך והיא חלה על כל רכב.
 • אסור לנסוע לאט יותר (בקמ"ש) מהמצוין בתמרור.
 • קצה הקטע של מהירות מיוחדת.
 • מהירות מיוחדת – לרכב אטי בלבד.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:7


3377
 • 135
 • 139
 • 150
 • 301
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:8 • שנתיים מיום ביצוע העבירה, כאשר לנהג עד 20 נקודות חובה.
 • אין תקופת זמן מוגדרת. אין בתקנות כל אזכור בדבר תקופת צבירת הנקודות.
 • שש שנים מיום ביצוע העבירה, כאשר לנהג פחות מ-12 נקודות חובה.
 • זמן בלתי מוגבל. על פי שיטת הניקוד החדשה נקודות החובה לא יימחקו כלל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית – שני המושבים הקדמיים משני צדי המעבר.
 • המושב הכפול מאחורי מחיצת הנהג.
 • באוטובוס עירוני – מול הדלת האחורית.
 • המושב שאחרי הדלת הקדמית והמושב שאחרי הדלת האחורית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • להבטיח שהרכב לא יזוז ממקומו ולא ינוע.
 • להציב משולש אזהרה.
 • להפעיל את כל מחווני הכיוון.
 • להציב שלט "מיד אשוב".
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • השיקול להעלות או להוריד הילוך מושפע רק ממרחק הנסיעה המצטבר.
 • כשהרכב נוסע בעלייה השיקול להעלות או להוריד הילוך אינו קיים.
 • המהירות המרבית המותרת באותו קטע דרך.
 • מהירות הרכב, בהתחשב במצב התנועה, תנאי הדרך ותנאי הראות.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:12


31723
 • שמאפיין רק נהגים צעירים.
 • בלתי מכוון שתוצאתו פגיעה באדם, לרבות הנהג, או נזק לרכוש או שניהם.
 • שהנהג יכול למנוע אותו בכל מקרה.
 • מכוון מראש, שתוצאתו פגיעה ברכוש ובתשתיות הדרך בלבד.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:13 • אך ורק בצומת שאין בו רמזור.
 • כאשר יש קו לבן רצוף.
 • מכל נתיב, אלא אם כן יש תמרור האוסר זאת.
 • אך ורק בצומת שיש בו רמזור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • כמצוין ברישיון הרכב.
 • כמספר חגורות הבטיחות ברכב.
 • כמצוין בספר הרכב.
 • 20 נוסעים, מלבד הנהג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • האטת מהירות הנסיעה לפני כניסה לדרך מהירה.
 • האטת הרכב – ואף עצירה – בכל מקרה שצפויה סכנה.
 • האטת הנסיעה כשהרכב מלא עד אפס מקום בנוסעים.
 • האטה למהירות סבירה לפני התחלת ירידה ארוכה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • כל הגורמים המונעים מגע ישיר בין הצמיג לכביש, כגון מים, שמן, בוץ, חצץ ועוד.
 • כל גורם המשפיע על ערנות הנהג.
 • גיל הרכב הגבוה.
 • תנאי הראות בדרך.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:17 • מותר – בחלק האחורי של האוטובוס בלבד.
 • מותר – בתחום דרכים עירוניות בלבד.
 • מותר – רק כשהמזגן אינו פועל באוטובוס.
 • אסור – ואף חלה חובה להציב שלט המורה על איסור העישון באוטובוס.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • במשך זמן התגובה של הנהג.
 • מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד לעצירתו הסופית של הרכב.
 • מרגע הפעלת הבלמים ועד לעצירתו הסופית של הרכב.
 • מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד התחלת הבלימה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:19


3503
 • הכניסה אסורה לאופניים.
 • אסורה הכניסה לאופנוע.
 • הכניסה אסורה לכל רכב מנועי.
 • הכניסה מותרת לאופנוע.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:20 • הורדת כל הנוסעים מהרכב בעת הנסיעה לאחור.
 • שמירה על קצב נסיעה מהיר וסיום הנסיעה לאחור בזמן קצר ככל האפשר.
 • הדלקת אורות הרכב.
 • הסתכלות היקפית נכונה ורצופה וקצב נסיעה אטי.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:21 • לצורך שמירה על חיי הצמיגים.
 • רק ברכב ישן.
 • לצורך קביעת מהירות הנסיעה.
 • רק בירידות ארוכות.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:22


3685
 • הצטלבות דרכים לפניך.
 • צומת הסתעפות שמאלה.
 • מותר לנסוע רק שמאלה.
 • כביש ללא מוצא מימין.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:23


3468
 • זהירות! ילדים בקרבת מקום.
 • זהירות! שביל להולכי רגל.
 • מעבר חצייה לילדים בלבד.
 • מעבר חצייה להולכי רגל לפניך.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:24 • 30 מטרים.
 • 75 מטרים.
 • 150 מטרים.
 • 100 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25


3978
 • עליהם להתכונן לתחילת הנסיעה עם הופעת האור הירוק.
 • עליהם להתכונן לנסיעה, כי מיד יופיע האור האדום.
 • להתחיל לנסוע.
 • עליהם להתכונן לנסיעה, כי מיד יופיע האור הצהוב.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:26


3796
 • ישר ושמאלה.
 • ישר בלבד.
 • ישר וימינה.
 • ישר ופרסה שמאלה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:27


3895
 • השיבוש המופיע בתמונה הוא בלתי נמנע ולא חשוב ממה נגרם.
 • הערפל הוא הגורם לשיבוש בשדה הראייה.
 • שיבוש בשדה הראייה נגרם רק מסינוור של רכב אחר הנוסע ממול.
 • השיבוש נגרם בגלל רווח קטן מדי בין שני כלי הרכב.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:28


3936
 • צפירה והבהוב באור הדרך.
 • לרדת לשול ולהאט
 • להאט ולהימין ככל האפשר.
 • לא קיימת חובה מיוחדת.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:29 • מרחק התגובה תמיד גדול יותר ממרחק הבלימה.
 • מרחק העצירה תמיד גדול ממרחק הבלימה.
 • מרחק הבלימה תמיד גדול ממרחק התגובה.
 • מרחק הבלימה תמיד גדול יותר ממרחק העצירה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:30 • אסור לחלוטין.
 • מותר, כאשר מובילים מטען ארוך.
 • מותר בתנאי שנוסעים לאט.
 • מותר, כאשר אין נוסעים ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לאוטובוס

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן