שאלה מספר:1


31802
 • פ-151
 • ס-130
 • ס-131
 • ס-31
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:2 • להסיע ילדים בעמידה.
 • להסיע תלמידים אלא בנוכחות מורה אחד או יותר.
 • להסיע מבוגרים בעמידה.
 • להסיע תלמידים אלא בנוכחות מלווה מבוגר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • מרחק העצירה גדול תמיד ממרחק הבלימה.
 • מרחק התגובה ארוך תמיד ממרחק הבלימה.
 • מרחק הבלימה גדול תמיד ממרחק העצירה.
 • מרחק הבלימה שווה תמיד למרחק התגובה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:4 • ליד הדלתות משמאל.
 • ליד מושב הנהג וליד המושב האחורי.
 • ליד כל חלון במונית.
 • משני צדי המושבים האחוריים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית ובה שטח הפרדה המסומן על הכביש.
 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית ובה שטח הפרדה בנוי.
 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית.
 • בכניסה למנהרה ובנסיעה בה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6


3407
 • הגבר מהירות נסיעתך ובכך תמנע את טלטולי הרכב.
 • סע בהילוך נמוך. אתה נוהג בדרך הררית.
 • ציית להוראות עובדי מע״צ.
 • התאם את המהירות לתנאי הדרך. אל תתעלם מכביש משובש.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:7


3796
 • מותר, אם אפשר להשלים את הפנייה בפנייה אחת רצופה.
 • מותר, מצד שמאל של הכביש.
 • אסור.
 • מותר, בתנאי שפונים בזהירות ולא מפריעים לתנועה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • מותר, לנוסעים בוגרים בלבד.
 • מותר, בנסיעה בדרכי עפר.
 • מותר, ברכב אספנות בלבד.
 • אסור, למעט באופנוע.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • בתחנות שמתדלקים בהן גם דלק מסוג בנזין.
 • כשיש בו נוסעים.
 • בתחנות דלק פרטיות.
 • כשהאוטובוס פועל בקו שירות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10


3656
 • תנועה דו-סטרית לפניך.
 • תנועה חד-סטרית לפניך.
 • איי תנועה (בצורות שונות) מסומנים על הכביש בצבע לבן.
 • חצים לנסיעה דרך הצומת – מותר לעבור בצומת רק בכיוון החץ.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:11


3627
 • כן.
 • כן – מהשעה 21:00 עד לשעה 05:30, בימי חול בלבד.
 • כן, אך רק בסופי שבוע.
 • לא.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:12 • תקלה במערכת מיזוג האוויר של הרכב.
 • עצירה של רכב אחר בנתיב הנגדי ללא מתן אות מתאים.
 • צלצול בטלפון הנייד שברכב.
 • הופעת גורם מפתיע ומפריע בנתיב הנסיעה של הנהג.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:13 • רכב מנועי מסחרי, המיועד להסיע שמונה נוסעים או יותר, ושצוין ברישיון הרכב כאוטובוס.
 • רכב מסחרי המיועד להסיע נוסעים בשכר.
 • רכב מנועי המיועד להסעת שמונה אנשים או יותר, נוסף על הנהג, ושצוין ברישיון הרכב כאוטובוס.
 • רכב מסחרי המיועד להסיע יותר מ-15 נוסעים ושצוין ברישיונו כאוטובוס.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14


3564
 • המהירות המרבית המותרת בכביש היא 55 קמ״ש.
 • דרך לרכב מנועי המסוגל ומורשה לנוע לפחות במהירות שצוינה בתמרור (בקמ״ש).
 • הנסיעה במהירות הנמוכה מן המהירות שצוינה בתמרור (בקמ"ש) אסורה.
 • הנסיעה במהירות הגבוהה מן המהירות שצוינה בתמרור (בקמ"ש) אסורה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:15


3505
 • על פי התמרור אסור כלל לעקוף בעת הנסיעה.
 • על פי התמרור אסור לשניהם להיות בדרך הזאת.
 • על פי התמרור אסור לרכב פרטי לעקוף אופנוע.
 • על פי התמרור אסור לאופנוע לעקוף רכב פרטי.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:16 • כמצוין בתעודת הביטוח.
 • כמצוין ברישיון הנהיגה.
 • כמצוין ברישיון הרכב.
 • שמונה נוסעים לפחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • לאחר שהתקבל אישור מרשם המשכונות כי הרכב נקי מכל עיקול או שעבוד בלבד.
 • לאחר שרוכש הרכב שילם את האגרה הקבועה בחוק, כולל ארנונה על מקום החנייה.
 • לאחר שהוכח לרשות כי שולמו כל האגרות והמסים והוסר מהרכב כל עיקול או שעבוד ואין הגבלה אחרת.
 • לאחר שהמוכר שילם והציג אישור מרשם המשכונות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18


3419
 • קצה הנתיב לאופניים.
 • היזהר, תנועת אופניים בדרך.
 • נתיב חד-סטרי לאופניים.
 • שביל לאופניים בלבד.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:19 • שמירה על ימין הדרך, אגב שמירת רווח קבוע מהפס הצהוב שמימין.
 • התמקדות במטרה הרחוקה ביותר שאליה אפשר להגיע במבט.
 • הפניית מבטים לעבר קו ההפרדה ושמירת רווח קבוע ממנו.
 • מעקב רצוף בעת הנסיעה אחר הפס הצהוב התוחם את הכביש.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:20 • התקנת פנסים מהבהבים, שיופעלו בכל עצירה של הרכב.
 • התקנת פנסים מהבהבים, שיופעלו בכל מקרה שבו יופעלו פנסי המצוקה.
 • התקנת פנסים מהבהבים, החייבים להבהב בכל עת הסעת התלמידים.
 • התקנת פנסים מהבהבים מיוחדים מלפנים ומאחור, שיופעלו בעת פתיחת הדלתות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21


3503
 • הכניסה אסורה לאופניים.
 • אסורה הכניסה לאופנוע.
 • הכניסה אסורה לכל רכב מנועי.
 • הכניסה מותרת לאופנוע.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:22 • מפגש של שני כבישים בדרך עירונית, בתנאי ששני הכבישים סלולים באספלט.
 • השטח המתהווה על ידי פגישתם של שני כבישים או יותר.
 • השטח המתהווה על ידי פגישתם של שתי דרכים או יותר במפלסים שונים.
 • השטח המתהווה על ידי מפגש מסילת ברזל וכביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23


3453
 • התקרבות למפגש מסילת ברזל – כ-100 מטרים לפני המפגש.
 • כאשר רואים את אורות הרכבת, יש לעצור שישה מטרים לפני המסילה.
 • התקרבות למפגש מסילת ברזל – כ-250 מטרים לפני המפגש.
 • התקרבות למפגש מסילת ברזל – כ-170 מטרים לפני המפגש.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:24


3562
 • דרך לרכב משא בלבד.
 • דרך לרכב לא מנועי בלבד.
 • דרך לרכב מנועי בלבד.
 • דרך לרכב ציבורי בלבד.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:25 • מותר לעבור על פניו מצדו הימני, רק אם הוא רכב אטי.
 • אסור לעבור על פניו מצדו הימני.
 • מותר לעבור על פניו מצדו הימני.
 • מותר לעבור על פניו מימינו רק ברכב נוסעים פרטי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • עליך לוודא לפני שתצא מהרכב שיציאתך אינה מפריעה או מסכנת איש מעוברי הדרך.
 • עליך לוודא שהנוסע שבמושב האחורי משמאל יצא מן הרכב לכביש בזהירות רבה.
 • עליך לוודא שהמרחק בין הרכב למדרכה אינו עולה על מטר אחד.
 • עליך להדליק את אורות החנייה אם אין תאורה ברחוב.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:27 • כמצוין ברישיון הרכב.
 • כמספר חגורות הבטיחות ברכב.
 • כמצוין בספר הרכב.
 • 20 נוסעים, מלבד הנהג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • בתחום של 12 מטרים לפני תמרור תחנת אוטובוס ועד 12 מטרים אחרי התמרור, אלא אם סומן אחרת.
 • בתחום של 20 מטרים לפני תמרור תחנת אוטובוס ועד 20 מטרים אחרי התמרור, אלא אם סומן אחרת.
 • בתחום של 20 מטרים לפני תמרור תחנת האוטובוס בלבד.
 • בתחום של 20 מטרים אחרי תמרור תחנת האוטובוס בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • רק על נהגים מקצועיים.
 • רק על הולכי הרגל.
 • על כל אדם המשתמש בדרך.
 • רק על הנוהג ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • כל נהג מונית רשאי להסיע נוסעים מנמל תעופה בן-גוריון.
 • אין היתר להסעת נוסעים מנמל התעופה בן-גוריון, אלא בתיאום זמנים מדויק עמם.
 • המונית תפעל רק בתיאום עם הנוסע הזקוק להסעה, כולל זמני המראה ונחיתה הקשורים בה.
 • רק מונית שלה היתר מאת הרשות יכולה לפעול בנמל התעופה, ורק בהתאם לתנאי ההיתר, כולל העמדה וחנייה של המונית.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לאוטובוס

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן