שאלה מספר:1 • התהפכות הרכב בשל מהירותו הנמוכה.
 • סכנת החלקה והתהפכות, הניתנת למניעה על ידי הגברת מהירות הנסיעה.
 • סכנת החלקה והתהפכות, המתגברת ככל שהמהירות גבוהה יותר.
 • מרחק התגובה ארוך יותר.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:2 • רק אם צבעו לבן.
 • רק בתחום דרך עירונית.
 • רק אם מוצב לצדו תמרור אחר.
 • תמיד.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:3 • קרוב ככל האפשר לשפתו הימנית.
 • במקום שבו נוסע כל רכב אחר.
 • קרוב ככל האפשר לשפתו השמאלית כאשר פניו אל מול התנועה.
 • בשום חלק. הרכיבה על אופניים אינה מותרת בכביש כלל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • כן. כל עובר דרך חייב בציות לתמרורים.
 • כן, בהיותו על הכביש בלבד.
 • כן, בהיותו על המדרכה בלבד.
 • לא. רק הנוהגים ברכב חייבים לציית להוראות הניתנות בתמרור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • חייב לוודא כי בשעות הנהיגה בלילה יהיו בכיסו המשקפיים או עדשות המגע.
 • חייב להחזיק ברכב בשעת הנהיגה משקפיים או עדשות מגע נוספים.
 • חייב להחזיק בתחנת המוניות משקפיים או עדשות מגע נוספים.
 • חייב לוודא כי בשעות הנהיגה ביום יש בכיסו משקפיים או עדשות מגע מתאימים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6


3657
 • מקום חנייה לכלי רכב לפי הסדר שקבעה הרשות המקומית.
 • החנייה או העצירה ליד אבני השפה אסורות, למעט מוניות בדרך עירונית.
 • הבלטה והדגשה של מדרכות ושל איי תנועה בנויים.
 • מקום חנייה מוסדר לרכב ציבורי בלבד.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:7 • בלאי מהיר של מנוע הרכב.
 • נזק חמור לצמיגי הרכב הקדמיים ולמערכת ההיגוי.
 • אין סכנה בנהיגה במהירויות גבוהות.
 • הקטנת האפשרות לעצור את הרכב בזמן,כדי למנוע תאונה ואף אובדן שליטה ברכב.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:8


3948
 • בגלל הרכב החונה, אין האוטובוס יכול להיכנס למפרץ שלו בכביש, והדבר יגרום להפרעה לתנועה בעת עצירתו.
 • הפרחים המוצבים בתחנה מסתירים לנוסעים המחכים בה את שדה הראייה.
 • הימצאות פרחים בתחנה מנעימה את שהותם של הנוסעים ואינה גורמת כל בעיה.
 • הימצאות מוכר הפרחים גורמת לאוטובוס לשהות בתחנה זמן ממושך יתר על המידה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:9


3517
 • 12 מטרים.
 • 13.5 מטרים.
 • 18.5 מטרים.
 • 11 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • נהג האוטובוס.
 • הסדרן.
 • בעל הקו.
 • בעל הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • הרווח משפיע על שדה הראייה בנהיגה במצב של גודש תנועה בלבד ("פקקי תנועה").
 • שמירת רווח אינה קשורה כלל לשדה הראייה של הנוהג ברכב.
 • שמירת רווח משפיעה על שדה הראייה רק בנסיעה במהירויות גבוהות ובמזג אוויר סוער.
 • ככל שנשמור מרחק גדול יותר מהרכב שלפנינו, כך ישתפר שדה הראייה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:12


3664
 • עצור עצירת רגע, תן זכות קדימה והמשך בזהירות.
 • אם הצומת פנוי מותר לעבור אותו בזהירות, בלי לעצור.
 • אור אדום - עצור, אלא אם כן אי אפשר לעצור בבטחה.
 • אור אדום - עצור.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:13


3832
 • רחוק ככל האפשר משפת הכביש.
 • במרחק שאינו עולה על 40 ס"מ משפת הכביש.
 • שני הגלגלים הימניים יעמדו על השול ושני הגלגלים השמאליים יעמדו על הכביש.
 • מעבר לתעלה הצמודה לשפת הכביש.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:14 • לפחות אחת לשנה.
 • אחת לשנתיים אחרי הרישוי השנתי.
 • אחת לשנתיים סמוך למועד הרישוי השנתי
 • אחת לשנתיים בכל מועד הנוח לבעל האוטובוס.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • לאופנועים בלבד.
 • לרכב מסחרי בלבד.
 • לרכב פרטי בלבד.
 • לרכב אטי בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • פניית פרסה מותרת רק בכביש בעל שלושה נתיבים לפחות.
 • מותר בכל מקום אבל אסור לתמרן בכביש לצורך ביצוע הפנייה.
 • כאשר אין הפרעה לתנועה או אין סיכון לעוברי דרך ואין תמרור האוסר פניית פרסה.
 • הפנייה מותרת בצומת בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17


3579
 • האט ובדוק אם הרכב הבא ממול נותן לך זכות קדימה, כמתחייב.
 • עצור ואפשר לרכב הבא ממול להמשיך בנסיעתו.
 • המשך בנסיעתך. זכות הקדימה שלך ואינך חייב להאט.
 • צפור וסמן לנהג הבא ממול על כוונתך לתת לו זכות קדימה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:18 • מותר, באישור קצין משטרה.
 • מותר, בפעילות ספורטיבית ורק לנוסעים בוגרים.
 • אסור לחלוטין.
 • אסור, פרט למצב שאין בכך סיכון.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19


3407
 • הגבר מהירות נסיעתך ובכך תמנע את טלטולי הרכב.
 • סע בהילוך נמוך. אתה נוהג בדרך הררית.
 • ציית להוראות עובדי מע״צ.
 • התאם את המהירות לתנאי הדרך. אל תתעלם מכביש משובש.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:20


3628
 • 20 קמ״ש.
 • 60 קמ״ש.
 • 30 קמ״ש.
 • 50 קמ״ש.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:21


3889
 • יאט את נסיעתו או אף יעצור ויאפשר לנוהג ברכב הכהה להשלים את החנייה.
 • יתקרב אל הרכב הכהה, יצפור ויעקוף אותו בזריזות.
 • ייכנס לחנייה בעצמו ולא יאפשר לנוהג ברכב הכהה לחנות.
 • ימשיך בנסיעתו כרגיל כאילו לא זיהה את כוונותיו של נהג הרכב הכהה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:22 • להגביר את המהירות כדי להימנע מזעזועים וממהמורות.
 • להאט את הנסיעה ולהגביר את הערנות.
 • להניח את הרגל על דוושת הבלם כדי להיות מוכן מיד לכל מקרה.
 • להניח את הרגל על דוושת המצמד באופן מתמיד כדי להבטיח נסיעה חלקה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:23 • חימום יתר של הבלמים והפחתת יעילות הבלימה.
 • קירור יתר של הבלמים, ובגללו – ירידת יעילות הבלימה.
 • אין חשש משימוש מופרז בבלמי הרכב.
 • ירידה בכוח המנוע עד כדי להפסקת פעולתו.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:24 • בתמרון של תנועה לפנים בחנייה.
 • במהלך נסיעה לאחור.
 • ביציאה מחצרים.
 • ביציאה מחנייה מקורה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • כן.
 • רשאי, בתנאי שבאוטובוס יש נוסעים.
 • לא.
 • רשאי, בתנאי שבאוטובוס אין נוסעים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26


3378
 • 618
 • 145
 • 620
 • 308
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:27


3383
 • 424
 • 218
 • 407
 • 418
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:28 • 60 סנטימטרים.
 • 40 סנטימטרים.
 • 70 סנטימטרים.
 • 50 סנטימטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • היא מהירות שאינה נמוכה מן המהירות המרבית המותרת בכל מקרה.
 • היא המהירות שתיתן לך טווח נסיעה מרבי, ובתנאי שאין היא עולה על המהירות המרבית המותרת.
 • היא מהירות המתחשבת במצב התנועה, ואינה גבוהה מן המהירות המרבית המותרת בדרך זו.
 • היא המהירות שעליה מחליט הנהג, ובתנאי שלא תעלה על המהירות המרבית המותרת.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:30 • לא, רק מוניות עירוניות חייבות.
 • לא. החובה חלה רק על אוטובוסים ועל רכב נוסעים פרטי.
 • כן.
 • לא. החובה חלה רק על אוטובוסים ועל רכב מסחרי.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לאוטובוס

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן