שאלה מספר:1 • כן, במקום שנעשות בו עבודות סלילה או תחזוקה בכביש.
 • לא. חובה לציית רק לשוטר במדים.
 • לא, אבל יש חובה לציית לו לעניין עצירה בשול הדרך בלבד.
 • כן, בדרך עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • חובה לאותת ביד – במזג אוויר נאה בלבד.
 • חובה לאותת ביד – בלילה בלבד.
 • אסור. חייבים לאותת במחוון הכיוון (וינקר).
 • חובה לאותת ביד בנסיבות אלה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • רווח של 30 מטרים, כדי לאפשר עצירה בטוחה.
 • רווח המאפשר לעצור בכל עת ולמנוע תאונה.
 • רווח של 40 מטרים, כדי למנוע תאונה.
 • רווח של שלוש שניות לפחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • בוחן של רשות הרישוי וכן שוטר הנושא עמו תעודת בוחן תנועה.
 • מנהל אגף התקינה במכון התקנים הישראלי.
 • פקח עירוני, עובד מע"צ וכן שוטר הנושא עמו תעודת שוטר.
 • כל מנהל מוסך המורשה לתיקון כלי רכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • רק בנסיעות מנמל התעופה בן-גוריון.
 • כן, אם הדבר נחוץ.
 • לא.
 • רק אם הנוסע ישלם בעד שירות הטעינה והפריקה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • להמתין עד שתעבור רכבת אחת לפחות.
 • לצפור ולכבות את הרדיו.
 • לפתוח דלת אחורית למילוט.
 • לפתוח את הדלת הקדמית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7


3714
 • היכנס לצומת יחד עם הרכב האדום (1).
 • המשך בנסיעה כרגיל – הרכב האדום (1) פונה שמאלה ולכן עליו לתת לך זכות קדימה.
 • המשך בנסיעתך (2) – אתה נוסע בדרך הראשית.
 • תן זכות קדימה לרכב האדום (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • לא חשוב באיזה נתיב אתה נוהג, כל עוד אין סכנה לתנועה.
 • אתה חייב לנסוע בנתיב הימני, אלא אם כן אתה עוקף או פונה שמאלה.
 • מותר לנסוע תמיד רק בנתיב השמאלי.
 • הנסיעה בנתיב הימני או השמאלי מותרת בהתאם לסוג הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • בכל רכב שבו מותקנות חגורות בטיחות.
 • בכל רכב הנע על יותר משני גלגלים ומסיע נוסעים.
 • ברכב שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג בלבד.
 • ברכב פרטי בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • על הנהג ועל הנוסע לצדו.
 • על בעל הרכב, אלא אם כן יוכיח שהרכב היה נהוג בידי אדם אחר ומי היה אדם זה.
 • אין חשיבות לדבר, העיקר שהקנס ישולם.
 • על מי שמעסיק את הנהג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • את זהותו של בעל הרכב ושהרכב אינו גנוב.
 • שברכב נעשו הטיפולים התקופתיים במועדם.
 • שהוא בקיא בהפעלת הרכב ובשימוש בו.
 • שיש כלי עבודה, גלגל חילוף (גלגל רזרבי) תקין, משולש אזהרה ומדחס אוויר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • מותר רק בדרך שאינה עירונית – לצורך מניעת סכנה.
 • מותר רק לצורך מניעת סכנה שלא ניתן למנוע אותה באופן אחר.
 • מותר רק בכביש עירוני - לצורך נסיעה בשיירה.
 • מותר בכל דרך אבל רק לרכב ציבורי – לצורך מניעת סכנה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13


3710
 • תן זכות קדימה לרוכב האופנוע (1).
 • לך (3) יש זכות קדימה על פני כלי הרכב האחרים.
 • הראשון שמגיע לצומת נכנס לצומת.
 • תן זכות קדימה לרכב האדום (2).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • רשות הרישוי רשאית לחייב נהג שצבר נקודות לחובתו לעבור מבחנים והיא רשאית גם לפסול את רישיונו.
 • רק קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה.
 • רשות הרישוי אינה מוסמכת לפסול רישיון נהיגה.
 • רק בית המשפט לתעבורה רשאי לפסול רישיון נהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • בכביש בין-עירוני דו-סטרי.
 • כאשר הרכב מימינך נוסע לאט.
 • כשאתה נוהג בנתיב לפנייה שמאלה.
 • כאשר הרכב האחר עצר לפני צומת או לפני מעבר חצייה או לפני מפגש מסילת ברזל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • אסורה, פרט לקטנועים ולאופנועים.
 • מותרת כאשר יש סימון מיוחד לכך.
 • מותרת רק בכביש רחב.
 • אסורה, פרט לרכב שאורכו שלושה וחצי מטרים או פחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • כן. מותר להוביל בזמן טיול – על גג האוטובוס או בתא המטען מאחור – שני בלוני גז בישול שמשקלם עד 12 ק"ג לכל בלון.
 • כן. מותר להוביל דלק בתוך האוטובוס במכלים קטנים העומדים בתקן ASR-23.
 • כן. מותר להוביל מכלי גז בכל אוטובוס שמשקלו הכולל המותר הוא יותר מ-12,000 ק"ג.
 • לא. אסור להוביל באוטובוס כל גז שהוא.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18


3697
 • לרכב האדום (2) ואחר כך לרכב הכחול (1).
 • לרכב הכחול (1).
 • אף לא לאחד: כל היתר צריכים לתת לך (3) זכות קדימה.
 • לרכב האדום (2).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19


3147
 • מותר, בתנאי שהשוליים רחבים.
 • מותר רק לרכב ציבורי.
 • מותר רק באור יום.
 • אסור לחלוטין.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • שמו, מספר תעודת הזהות שלו ומספר הטלפון שלו.
 • מספר רישיון הנהיגה שלו ומספר הרישוי של הרכב בלבד.
 • אין צורך למסור כל פרטים אם לוחיות הזיהוי של הרכב שלמות וקריאות.
 • שמו, מענו, מספר רישיון הנהיגה שלו, מספר הרישוי של הרכב ושם בעליו של הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • כשרכב אחר הנמצא לפנינו מאותת על כוונתו להתחיל בנסיעה מצד שמאל של הכביש.
 • בזמן שאנחנו עוקפים רכב.
 • כשרכב אחר עוקף אותנו משמאל בכביש בן שני נתיבים.
 • כשאנחנו חולפים על פני רכב אחר מצדו הימני.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • פועל רק בעת נסיעה לאחור.
 • חובה להתקינו רק באוטובוסים.
 • פועל אוטומטית בזמן הערפל.
 • אפשר להדליק רק כשאורות החזית מאירים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • רק רכב המשמש להובלת משא.
 • כל רכב המשמש להובלה בתפזורת.
 • רק רכב מסחרי שמשקלו יותר מ- 4,000 ק״ג.
 • כל רכב שגלגליו האחוריים אינם מוגנים בכנפיים, חוץ מרכב אטי וטרקטור .
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • יקטין את מהירות סיבובי המנוע, ובכך ייעל את עבודת המדחס.
 • ימתין ככל הנדרש עד למילוי המכלים ויתעלם מן הבעיה.
 • יפנה למוסך מורשה לתיקון התקלה אחרי שהמיכלים התמלאו, בנסיעה אטית וזהירה.
 • יבדוק את מסנן הדלק במערכת וינקה אותו, אם צריך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • בעת חיפוש אחרי מקום חנייה.
 • בכניסה לחצרים.
 • בנסיעה לאחור.
 • כאשר הרכב עומד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • מותר, אבל רק אם הכיסאות מרופדים.
 • מותר, בתנאי שהם מחוברים למרכב בברגים.
 • מותר, אך רק בנסיעות לחוף הים.
 • אסור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • בתום 15 שנים משנת ייצורו.
 • בתום שמונה שנים משנת ייצורו.
 • בתום 20 שנים משנת ייצורו.
 • בתום עשר שנים משנת ייצורו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • הוא נוהג ברכב שאורכו יותר משמונה מטרים.
 • הוא נוסע בכביש דו-סטרי.
 • מוצב תמרור האוסר פנייה שמאלה.
 • אין הוא נראה לנהג רכב אחר המתקרב מכל צד שהוא.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • רק כשהם נוסעים בדרכי עפר.
 • לא.
 • הם פטורים רק בדרך עירונית שיש בה שטח הפרדה.
 • כן.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • יש להיכנס לצומת כפי שמורה האור הירוק.
 • מותר להיכנס לצומת בכל מקרה.
 • יש להיכנס לצומת ולעבור בו במהירות.
 • אין להיכנס לצומת כשהוא חסום.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לאוטובוס

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן