שאלה מספר:1 • לא חשוב באיזה נתיב אתה נוהג, כל עוד אין סכנה לתנועה.
 • אתה חייב לנסוע בנתיב הימני, אלא אם כן אתה עוקף או פונה שמאלה.
 • מותר לנסוע תמיד רק בנתיב השמאלי.
 • הנסיעה בנתיב הימני או השמאלי מותרת בהתאם לסוג הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • לנסוע מיד לאחר שהתלמידים ירדו, כדי שהתלמידים יחצו את הכביש בבטיחות.
 • להמתין ולוודא כי כל התלמידים שירדו התרחקו מרכב ההסעות.
 • לוודא שכולם ירדו בדלת האחורית.
 • להמתין עד שיבוא שוטר שיעזור לתלמידים לחצות את הכביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • רק ביום וכשיש במונית נוסעים.
 • רק בחגים.
 • בכל מצב שבו אין נוסעים במונית.
 • רק בחורף וכשיש במונית נוסעים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • 12 מטרים לפני מעבר חצייה.
 • 15 מטרים אחרי הצומת.
 • 15 מטרים אחרי קו עצירה.
 • 30 מטרים אחרי מפגש מסילת ברזל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • מותר, אבל רק לצורך כיוון מקלט הרדיו או הפעלת המצית.
 • אסור, פרט להחלפת הילוך או לאיתות במחוון הכיוון (וינקר) או להבטחת פעולתו התקינה של הרכב.
 • אסור בכל מקרה.
 • מותר, לצורך שימוש בטלפון נייד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6


3967
 • עקב מגבלת המהירות העקיפה אסורה.
 • אין כל מגבלה בתמונה.
 • עקב עומס התנועה העקיפה אסורה לרכב מסחרי בלבד.
 • שדה הראייה המוגבל אוסר עקיפה, והמהירות מוגבלת ל-90 קמ"ש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7


3113
 • מנתיב 1 לנתיב 4.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 4.
 • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 4.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • רק פרק הזמן הדרוש להעלות נוסעים.
 • רק הזמן הדרוש להעלות שלושה נוסעים עם המטען שלהם.
 • פרק הזמן הדרוש להורדת נוסעים או להעלאתם
 • מותר לעצור למשך זמן בלתי מוגבל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • פרק הזמן שבין תום רבע שעה אחרי שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה לפני זריחתה.
 • פרק הזמן שבו קיים ערפל כבד.
 • פרק הזמן שבין שקיעת השמש לזריחתה למחרת.
 • פרק הזמן שבו נדרש להדליק אורות חנייה ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10


3176
 • רחוב א (A) ורחוב ג (C).
 • רחוב ג (C) בלבד.
 • רחוב א (A).
 • רחוב ב (B) ורחוב ג (C).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • כל חלק של הדרך (מדרכה, שול, אי-תנועה וכו), המוגבה מעל הכביש.
 • שטח לאורך הכביש, המאפשר לעוברי הדרך לעצור בו, להחנות בו את רכבם או לעמוד עליו לצורך התרעננות.
 • כל שטח המסומן על הכביש ואסור לנסיעה.
 • שטח הפרדה המחלק את הדרך לאורכה באמצעות התקן מוגבה מעל הכביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית ובה שטח הפרדה המסומן על הכביש.
 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית ובה שטח הפרדה בנוי.
 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית.
 • בכניסה למנהרה ובנסיעה בה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • דרך סלולה או לא סלולה, המיועדת לרכב דו-גלגלי בלבד.
 • דרך או חלק מדרך שאינו כביש, שהוקצה לסוג מסוים של עוברי דרך.
 • חלק הדרך המיועד להולכי רגל בלבד.
 • חלק הדרך שיועד לנסיעת אופניים בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • לא. ברכב שמותקנים בו פנסי רוחב אין חובה להתקין פנסי חנייה.
 • כן. פנסי הרוחב צבעם שונה, ואין הם יכולים להחליף את פנס החנייה.
 • כו, חובה – למקרה שאורות הרוחב התקלקלו.
 • כן. חובה להתקין פנס חנייה בכל רכב, בלי כל קשר לפנסי הרוחב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • כביש שיועד לתנועת רכב מנועי בלבד.
 • כל סימון של שני קווים מקבילים על פני הכביש.
 • חלק מרוחבו של כביש המספיק לתנועת טור אחד של רכב, למעט רכב דו-גלגלי.
 • מעבר בדרך פרטית שנאסרה בו תנועת כלי רכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • מותר לעבור על פניו מצדו הימני, רק אם הוא רכב אטי.
 • אסור לעבור על פניו מצדו הימני.
 • מותר לעבור על פניו מצדו הימני.
 • מותר לעבור על פניו מימינו רק ברכב נוסעים פרטי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • תעודת זהות, רישיון נהיגה, תעודת ביטוח מקיף ואישור בדבר הסדר גרירה בעת תקלה.
 • רישיון נהיגה ורישיון רכב בלבד.
 • רישיון נהיגה, רישיון רכב, תעודת ביטוח חובה, וכן כל תעודה אחרת שניתנה על פי דין, כשהן בתוקף.
 • תעודת זהות, רישיון נהיגה ותעודה המעידה על תקינות הרכב החתומה על ידי מנהל מוסך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • להוציא את המפתח ממתג ההצתה, להציב משולש אזהרה ולהפעיל את בלם העזר (חנייה).
 • להפסיק את פעולת המנוע, להציב משולש אזהרה ולנעול את דלתות הרכב.
 • להפסיק את פעולת המנוע, להוציא את המפתח ממתג ההצתה ולהפעיל את בלם העזר (חנייה).
 • להציג את תו החנייה בשמשה הקדמית בצד שמאל במקום בולט לעיני הפקח העירוני.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • לא.
 • רק במונית בקו שירות.
 • רק במונית שאינה פועלת בקו שירות.
 • כן.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • שני המושבים בשורה השנייה מצד ימין של הנהג.
 • כל המושבים בספסל האחורי באוטובוס.
 • המקום הסמוך ליציאה מן האוטובוס.
 • מקום אחד או שני מקומות מסומנים, הסמוכים לכניסה לאוטובוס.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21


3160
 • האט רק אם אתה רואה רכבת מתקרבת.
 • התעלם מהאות והמשך בנסיעתך. אתה היית שם לפני האות.
 • עצור ואל תמשיך בנסיעתך.
 • האט רק כאשר אתת מפעיל אות אזהרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • האות במחוון הכיוון יינתן במרחק של 150 מטרים לפני הפנייה.
 • האות במחוון הכיוון יינתן רק במצב שבו יש עוברי דרך אחרים בקרבת מקום.
 • האות יינתן רק לפני פניות ימינה או שמאלה.
 • במקום ובזמן שעוברי דרך אחרים יבחינו באות הניתן.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23


3710
 • תן זכות קדימה לרוכב האופנוע (1).
 • לך (3) יש זכות קדימה על פני כלי הרכב האחרים.
 • הראשון שמגיע לצומת נכנס לצומת.
 • תן זכות קדימה לרכב האדום (2).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • ליד הדלתות משמאל.
 • ליד מושב הנהג וליד המושב האחורי.
 • ליד כל חלון במונית.
 • משני צדי המושבים האחוריים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • אם יש ברכב שני אפודים, מותר לשני אנשים לצאת לבושים באפוד זוהר.
 • הנהג היוצא מן הרכב פטור מחובת לבישת אפוד, אם נוסע ברכב לבש אפוד ויצא לפניו מן הרכב.
 • על הנהג היוצא מן הרכב ללבוש אפוד זוהר עם יציאתו מהרכב.
 • כל התשובות נכונות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • ייחשב כנוהג בשכרות.
 • פסילה בפועל מלהחזיק ברישיון נהיגה למשך שנתיים לפחות ופסילה על תנאי לצמיתות.
 • פסילה בפועל מלהחזיק ברישיון נהיגה למשך חמש שנים לפחות.
 • המשך החזקת רישיון הנהיגה יותנה בביצוע בדיקת שכרות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • רשאי, רק אם הנהג עבר עבירה שסיכנה עוברי דרך בפועל.
 • אינו רשאי בשום מקרה.
 • רשאי, אבל רק באישור שופט.
 • רשאי, אם הנהג אינו מוסר את שמו ומענו או אינו מציג את רישיונו כנדרש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • אי עצירה בקו העצירה הסמוך לרמזור.
 • אי הצמדת שלט "נהג חדש" על השמשה האחורית ברכב.
 • נהיגת רכב מנועי ללא ביטוח תקף.
 • אי ציות לרמזור אדום או אי מתן זכות קדימה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • רק כאשר הוא נוהג בזמן הלילה ובתנאי שהחובה רשומה ברישיון הנהיגה שלו.
 • כשהוא נוהג בשעות שבהן הראות מוגבלת ובעת סינוור.
 • רק כאשר הוא נוהג בזמן תאורה ובתנאי שהחובה רשומה ברישיון הנהיגה שלו.
 • אם צוין ברישיון הנהיגה שלו כי הוא חייב להרכיב אותם בעת הנהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • לעבור את הגשר תמיד במהירות המרבית, כדי לפנות את הדרך לרכב הבא מולך.
 • להאט בהתקרבך לגשר וכשאתה עובר עליו.
 • להגביר את מהירותך בהתקרבך לגשר.
 • לעצור תמיד לפני הגשר מטעמי בטיחות ואחר כך לעבור אותו במהירות.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לאוטובוס

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן