שאלה מספר:1


3710
 • תן זכות קדימה לרוכב האופנוע (1).
 • לך (3) יש זכות קדימה על פני כלי הרכב האחרים.
 • הראשון שמגיע לצומת נכנס לצומת.
 • תן זכות קדימה לרכב האדום (2).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • מותר להכניס לאוטובוס רק מכלי דלק מוגנים על פי תקן.
 • מותר להכניס לאוטובוס חומר נפץ או חומר מתלקח, בתנאי שהם מוגנים על פי תקן.
 • מותר – במקום להסיע נוסעים במושב האחורי באוטובוס.
 • אסור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • כאשר לא נגרמת הפרעה לתנועה, שדה הראייה פנוי ואין תמרור האוסר זאת.
 • רק ברכב הנע על יותר משני גלגלים.
 • רק כאשר ניתן לפנות מצד ימין של הכביש ולהשלים את הפנייה בלי לעצור בתהליך.
 • רק כאשר אדם נוסף מכוון את הנהג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • 15.5 מטרים; ואוטובוס מפרקי – 18.75 מטרים.
 • 13.5 מטרים.
 • 13 מטרים; ואוטובוס מפרקי – 18 מטרים.
 • אין הגבלה, אבל אורך השלוחה האחורית לא יהיה יותר משלושה מטרים וחצי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • אין חובה לאותת אם הסטייה משמעותית וכל הנהגים מבחינים בה.
 • אין חובה לאותת בזמן הסטייה מנתיב לנתיב.
 • בסטייה לא משמעותית מהנתיב אין חובה לאותת.
 • חובה לאותת לפני כל סטייה מנתיב הנסיעה, ועד להשלמתה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • חייב לוודא כי בשעות הנהיגה בלילה יהיו בכיסו המשקפיים או עדשות המגע.
 • חייב להחזיק ברכב בשעת הנהיגה משקפיים או עדשות מגע נוספים.
 • חייב להחזיק בתחנת המוניות משקפיים או עדשות מגע נוספים.
 • חייב לוודא כי בשעות הנהיגה ביום יש בכיסו משקפיים או עדשות מגע מתאימים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • כן. תרופות הרגעה אינן משפיעות לרעה על הנהיגה.
 • אסור, אלא אם כן צוין במפורש אחרת במרשם התרופה.
 • כן, והדבר מצוין לבעלי עצבים מתוחים.
 • כן, אם הנהג נסער והתרופה מרגיעה את עצביו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • אם יש ברכב שני אפודים, מותר לשני אנשים לצאת לבושים באפוד זוהר.
 • הנהג היוצא מן הרכב פטור מחובת לבישת אפוד, אם נוסע ברכב לבש אפוד ויצא לפניו מן הרכב.
 • על הנהג היוצא מן הרכב ללבוש אפוד זוהר עם יציאתו מהרכב.
 • כל התשובות נכונות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • לא, אסור להסיעו אפילו בדחיפה. דין הדוחף כדין נוהג ברכב.
 • מותר, כאשר המנוע פועל בהילוך סרק (ניוטרל).
 • מותר, אבל יש להעלותו על המדרכה.
 • מותר, כאשר המנוע אינו פועל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לנהג על ידי שוטר כאשר הנהג עבר עבירת תעבורה כלשהי.
 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לנהג על ידי שוטר, שמאי או בוחן עקב ליקוי או תאונה ברכב.
 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לבעל הרכב על ידי מנהל מוסך מורשה לאחר שהתגלתה תקלה ברכב.
 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לבעל הרכב על ידי בוחן נהיגה כשהתגלתה תקלה ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • למונית המסיעה ילדים בנסיעת סיור מיוחדת, אם הדרך לפני המסילה אינה סלולה לאורך 20 מטרים לפחות באספלט או בבטון.
 • על רכב אטי שמהירותו המרבית אינה עולה על 40 קמ"ש.
 • על רכב מסחרי המוביל או המיועד להוביל חומרים מסוכנים ועל רכב שאורכו 18 מטרים או יותר.
 • על רכב המסיע (או המיועד להסיע) 11 נוסעים או יותר, כולל הנהג, אם הדרך לפני המסילה המובילה למפגש אינה סלולה לאורך 20 מטרים באספלט או בבטון.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • מותר לבעל רכב לשמור לעצמו את מקום החנייה הסמוך למקום עבודתו.
 • נהג רכב המתקרב למעבר חצייה אינו חייב להאט בכל מקרה.
 • חובת הזהירות מחייבת נהיגה אטית בכל מקרה.
 • נהג רכב חייב להתנהג באופן שלא יפגע בזכותו של אדם אחר לשימוש מלא בדרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13


3114
 • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 3 או לנתיב 4.
 • מנתיב 1 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 5.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14


3517
 • 12 מטרים.
 • 13.5 מטרים.
 • 18.5 מטרים.
 • 11 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • יש לפנותו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-48 שעות.
 • למשך זמן תיקונו, ובלבד שלא יהיה יותר מ-72 שעות.
 • עד לבואו של רכב חילוץ, ובתנאי שפרק הזמן לא יעלה על שבוע.
 • יש לפנותו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-24 שעות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • רכב שאינו מנועי, טרקטור ורכב אטי, המעכבים את התנועה שמאחור.
 • מונית – לצורך עקיפת כלי רכב.
 • אין יוצא מן הכלל: אסור לכל רכב לנסוע בשוליים.
 • רכב פרטי ואופנוע – כדי לתת זכות קדימה לאוטובוסים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17


3113
 • מנתיב 1 לנתיב 4.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 4.
 • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 4.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • בתחנות שמתדלקים בהן גם דלק מסוג בנזין.
 • כשיש בו נוסעים.
 • בתחנות דלק פרטיות.
 • כשהאוטובוס פועל בקו שירות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • חובה להדליק את אורות החנייה בזמן העקיפה.
 • מותר לעקוף, אלא אם כן הוצב תמרור האוסר עקיפה.
 • אסור לעקוף.
 • חובה לצפור בזמן העקיפה כדי להזהיר את הרכב הנעקף.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • קופסה המשמשת לאחסנת תיק עזרה ראשונה.
 • מתקן על גג המונית המשמש לזיהוי המונית ויש בו תאורה.
 • מתקן הרושם על גבי דיסקית את פרטי הנסיעה באוטובוס.
 • קופסה שבה מותקן המונה במונית והיא חייבת להיות מוארת בזמן נסיעת המונית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • אסור בהחלט.
 • מותר, בתדלוק עצמי.
 • מותר, כשהרכב עומד בעמדת כיבוי אש.
 • מותר, אם יש מטפה כיבוי ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • רוכב אופניים רשאי להשתמש בנתיב לתחבורה ציבורית, רק כשהוא הנתיב השמאלי.
 • לא. רק לאופנועים מותר להשתמש בנתיב לתחבורה ציבורית.
 • רשאי, כאשר הנתיב נמצא בצדו הימני של הכביש.
 • לא. השימוש בנתיב זה מותר לרכב ציבורי בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • מותר בדרך עירונית ורק בסופי שבוע.
 • אם יש סימון זוויתי על הכביש ובהתאם לסימון.
 • אסור בשום תנאי.
 • מותר בדרך עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית – שני המושבים הקדמיים משני צדי המעבר.
 • המושב הכפול מאחורי מחיצת הנהג.
 • באוטובוס עירוני – מול הדלת האחורית.
 • המושב שאחרי הדלת הקדמית והמושב שאחרי הדלת האחורית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • יפנה את הכביש ויודיע למשטרה על התאונה.
 • לא יזיז את רכבו, אלא אם כן הורה זאת שוטר או היה הכרח להשתמש ברכב לצורך פינוי נפגעים.
 • יפנה את רכבו כדי למנוע הפרעה לתנועה שבדרך ויזעיק את כוחות ההצלה.
 • יפנה את רכבו אם אין הוא אשם בתאונה, והאחריות תיפול בהמשך על המעורב האחר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • בכל רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-5,000 ק"ג, פרט לאוטובוס.
 • בכל רכב שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג או פחות, פרט לאוטובוס.
 • בכל רכב מסחרי בכל משקל, פרט לאוטובוס.
 • בכל רכב שמשקלו הכולל המותר עד 4,000 ק"ג או פחות, כולל אוטובוס.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • שהוא משתלב בתנועה בלי לגרום לתאונה.
 • שהוא מאפשר לנהגים אחרים להמשיך בנסיעתם בלי לשנות את מהירותם ובלי לסטות מנתיב נסיעתם.
 • שהוא נכנס לזרם התנועה באותה מהירות כמו יתר כלי הרכב.
 • שהוא נדחק לזרם התנועה לתוך מקום המספיק בדיוק לכניסתו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • אם הנהג עבר עבירת תעבורה בלי שנגרמה תאונת דרכים.
 • אם הנהג עבר עבירת תעבורה שבה נהרג אדם.
 • אם הנהג היה מעורב בתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש, ויש חשד סביר לאשמתו.
 • אם הנהג נתפס נוהג מעל למהירות המותרת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • כשאני יכול להשלים את העקיפה בזריזות.
 • כשהנתיב הימני פנוי ואני ממהר, והרכב הנעקף נוסע לאט.
 • כשיש כמה נתיבים בכיוון נסיעתי.
 • כשהרכב האחר נוסע בנתיב המיועד לפנייה שמאלה והוא מאותת שמאלה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • בהתקרבות לצומת.
 • בעקיפת רכב.
 • לפני מעגל תנועה.
 • בפניות ימינה.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לאוטובוס

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן