שאלה מספר:1 • נהג האוטובוס.
 • הסדרן.
 • בעל הקו.
 • בעל הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • הנהג חייב ללבוש אפוד ביציאתו מן הרכב רק אם יש כלי רכב אחרים בדרך.
 • היוצא ראשון מהרכב חייב ללבוש אפוד זוהר תקני ביציאתו מן הרכב.
 • חובת לבישת אפוד מוטלת על הנהג בלבד, ולא על אדם אחר היוצא מן הרכב.
 • אין חובה כלשהי. חובת לבישת אפוד מוטלת בדרך עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3


3709
 • תן זכות קדימה לרוכב האופנוע (2) ולאוטובוס הצהוב (1).
 • סע קדימה בזהירות. נהגי כלי הרכב (1, 2 ) חייבים לתת לך זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה לאופנוע בלבד (2).
 • תן זכות קדימה לאוטובוס הצהוב בלבד (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • כן, כל נהג מונית רשאי.
 • כן. כל נהג מונית הרשום בתחנת מוניות מוכרת רשאי לעשות זאת.
 • כן, בתנאי שבידו אישור ממשרד התיירות.
 • כן, בתנאי שיהיה רשום במשרד נסיעות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • להודיע למשרד הרישוי, אך רק אם מדובר בתאונת דרכים.
 • להודיע מיד למשרד הבריאות.
 • להודיע מיד למשרד הרישוי במכתב רשום.
 • להודיע על כך לרשות הרישוי בתוך 15 יום.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • כל מסילה, דרך, רחוב, סמטה, כיכר, מעבר, גשר או מקום פתוח שיש לציבור זכות לעבור בהם.
 • רק כבישים הסלולים באספלט או בבטון.
 • המונח "דרך" אינו מוגדר בחוק.
 • כל מקום שיש זכות לציבור לעבור בו, למעט רחובות עירוניים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • לא, אסור להסיעו אפילו בדחיפה. דין הדוחף כדין נוהג ברכב.
 • מותר, כאשר המנוע פועל בהילוך סרק (ניוטרל).
 • מותר, אבל יש להעלותו על המדרכה.
 • מותר, כאשר המנוע אינו פועל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • תעריף נסיעה 1 בתוספת 15 אחוזים בלילה.
 • התעריף ממקום היציאה של המונית ועד למקומו של מזמין הנסיעה.
 • תעריף נסיעה 2 בחול המועד.
 • תעריף נסיעה 1 בחול המועד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • 15, מלבד הנהג.
 • אין הגבלה על מספר הנוסעים שהוא רשאי להסיע.
 • 12, נוסף על נהג המונית.
 • כמספר הנוסעים המצוין ברישיון הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • קופסה המשמשת לאחסנת תיק עזרה ראשונה.
 • מתקן על גג המונית המשמש לזיהוי המונית ויש בו תאורה.
 • מתקן הרושם על גבי דיסקית את פרטי הנסיעה באוטובוס.
 • קופסה שבה מותקן המונה במונית והיא חייבת להיות מוארת בזמן נסיעת המונית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • להודיע על כך לרשות הרישוי.
 • להודיע על כך למשטרה.
 • להודיע על כך לרשות המקומית.
 • להעמיד את הרכב במוסך מורשה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12


3702
 • הרכב שבו אתה נוהג (3).
 • רוכב האופניים (1).
 • רוכב האופנוע (2).
 • אין פתרון בחוק למצב הנתון.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • התעריף בעד נסיעה מהשעה 21:00 עד השעה 05:29, לא כולל ימי מנוחה.
 • התעריף בעד נסיעה מהשעה 21:01 עד השעה 05:29 והתעריף בימי מנוחה.
 • תעריף יום חול וחגים יחד.
 • התעריף בשבתות ובימי חול המועד מהשעה 07:00 עד השעה 21:00.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • תפעיל את אורות החנייה, תפנה את הגלגלים הקדמיים לשפת הכביש ותשלב להילוך אחורי.
 • תפעיל את בלם העזר (חנייה), תפנה את הגלגלים הקדמיים לשפת הכביש ותשלב להילוך אחורי (פרט לרכב אוטומטי).
 • תפנה את הגלגלים הקדמיים לשפת הכביש ותשלב להילוך קדמי (באוטומט-P).
 • תפעיל את בלם העזר (חנייה) ותפנה את הגלגלים הקדמיים למרכז הכביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • אוטובוס פרטי הנע בקו שירות.
 • אוטובוס ציבורי זעיר שמשקלו עד 2,000 ק"ג.
 • מונית גדולה שמשקלה 6,000 ק"ג.
 • מונית שמשקלה מ-2,200 ק"ג עד 3,500 ק"ג המורשית להסיע עד עשרה נוסעים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • רק בפניות שמאלה בצמתים.
 • כאשר אתה מתכוון להתחיל בנסיעה או להפנות את רכבך או לסטות מנתיבך.
 • רק לפני עקומה חדה.
 • בהתקרבך למפגש מסילת ברזל או למעבר חצייה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • החוק אוסר עקיפה כזו מכל וכל.
 • רק בדרך שאינה עירונית.
 • רק כשאתה עוקף שני כלי רכב פרטיים.
 • כשאין איסור עקיפה וכשאפשר להשלים את העקיפה ללא סיכון.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • רק בחורף.
 • כאשר הנהג סבור שטוב להדליק אור ערפל.
 • רק בגשם שוטף, בערפל או בשלג.
 • רק בחשכה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19


3616
 • אסור לעקוף או לנסות לעקוף בתוך המנהרה ובתחום 50 מטרים לפני ואחרי המנהרה.
 • אסור לעקוף או לנסות לעקוף בתחום 250 מטרים לפני המנהרה.
 • מותר לעקוף גם בתוך המנהרה, אם יש תאורה מספקת.
 • אסור לעקוף או לנסות לעקוף בתחום 100 מטרים לפני המנהרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • כשהוא עייף.
 • לפני סיום העקיפה בכביש דו-סטרי.
 • כשהוא מתקרב למהירות המרבית המותרת.
 • בכל מקרה שבו צפויה סכנה לעוברי דרך או לרכוש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • שהמהירות המרבית המותרת בו היא 30 קמ"ש והמסומן בתמרור.
 • שהמהירות המרבית המותרת בו היא 25 קמ"ש והמסומן בתמרור.
 • שהמהירות המרבית המותרת בו היא 40 קמ"ש והמסומן בתמרור.
 • שנועד לתנועת רכב אטי בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22


3706
 • לא, כי רוכב האופניים ייתן תמיד זכות קדימה לרכב אחר.
 • כן, תמיד.
 • לא. על רוכב אופניים לא חלים כללי זכות קדימה במעגל תנועה.
 • לא חייב - תלוי ברצון הטוב שלך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23


3601
 • 15 מטרים.
 • 13.5 מטרים.
 • 18.5 מטרים.
 • 12 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • לנהג הנעקף אין עניין ברכב העוקף, והוא ממשיך בנסיעתו כרגיל.
 • ימשיך את נסיעתו בלי לשנות את מהירותו ואת נתיב נסיעתו.
 • יסטה ככל האפשר לשפת הכביש ולא יגביר את מהירותו.
 • יעצור בצד הדרך ויאפשר לתנועה לחלוף על פניו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • לא. ברכב שמותקנים בו פנסי רוחב אין חובה להתקין פנסי חנייה.
 • כן. פנסי הרוחב צבעם שונה, ואין הם יכולים להחליף את פנס החנייה.
 • כו, חובה – למקרה שאורות הרוחב התקלקלו.
 • כן. חובה להתקין פנס חנייה בכל רכב, בלי כל קשר לפנסי הרוחב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • יפנו מיד את כלי הרכב מהכביש ויחליפו ביניהם פרטים מזהים.
 • ידווחו למשטרה וימתינו להוראותיה.
 • יחליפו פרטים מזהים וימתינו לשירותי ההצלה בלי להזיז כל רכב.
 • יזעיקו את כוחות ההצלה וימתינו במקום התאונה בלי להזיז כל רכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27


3110
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 3 או לנתיב 4.
 • מנתיב 2 או מנתיב 1 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 או מנתיב 1 לנתיב 3 או לנתיב 4.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • ייסע לתחנת המשטרה וימסור שם את פרטיו.
 • יגיש לנפגע עזרה מתאימה כפי יכולתו והכשרתו, יזעיק את כוחות ההצלה וימתין במקום עד בואם.
 • ידווח למשטרה על התאונה בתוך 72 שעות.
 • יחליף פרטים עם יתר המעורבים בתאונה – ואז אין צורך בהודעה למשטרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • לוודא כי ברכב נמצאים צילומים של רישיון נהיגה וצילום תעודת הביטוח.
 • להרשות לנהוג ברכבו לכל אדם שיבקש זאת ממנו.
 • לא להרשות לאדם שאין ברשותו רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב, לנהוג בו.
 • לרשום את הנוהג ברכבו ביומן הנסיעות של הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • שטח המיועד לחנייה בדרך עירונית.
 • שטח שאסור לחנות בו, אלא אם כן הותרה החנייה בתמרור.
 • שטח המיועד לחניית כלי רכב דו-גלגליים בדרך עירונית, ללא צורך בתמרור מיוחד.
 • שטח המיועד למילוט בשעת סכנה וסומן לשם כך בתמרור מיוחד המיועד לכך.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לאוטובוס

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן