שאלה מספר:1 • רק לרכב פרטי ולאופנוע מותר לנסוע בשול הדרך, ורק כדי לתת זכות קדימה לאוטובוסים.
 • לרכב שאינו מנועי וכן לטרקטור ולרכב אטי.
 • רק למונית מותר, לצורך עקיפת כלי רכב העומדים בצומת.
 • אסור לאיש להשתמש בשולי הדרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • לא יעזוב את האוטובוס, אלא רק לאחר שאחרון הנוסעים ירד.
 • יעזוב את האוטובוס מיד אחרי הדממת המנוע.
 • יעזוב את האוטובוס, ובלבד שלא יכבה את מזגן האוויר.
 • יכריז על תחנת היעד ויהיה רשאי לעזוב את האוטובוס מיד, בלי להמתין.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3


3160
 • האט רק אם אתה רואה רכבת מתקרבת.
 • התעלם מהאות והמשך בנסיעתך. אתה היית שם לפני האות.
 • עצור ואל תמשיך בנסיעתך.
 • האט רק כאשר אתת מפעיל אות אזהרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • כאשר המונה במצב "פנוי" והוא מואר.
 • כאשר המונה במצב "תפוס" ואינו מואר.
 • כאשר המונה במצב "פנוי" ואינו מואר.
 • כאשר המונה במצב "תפוס" והוא מואר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • המשתמש בכביש לרכיבה על אופניים בלבד.
 • המשתמש בדרך לנסיעה ברכב מנועי בלבד.
 • המשתמש בדרך לעמידה או לריצה בלבד.
 • המשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה או לכל מטרה אחרת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • ייסע לתחנת המשטרה וימסור שם את פרטיו.
 • יגיש לנפגע עזרה מתאימה כפי יכולתו והכשרתו, יזעיק את כוחות ההצלה וימתין במקום עד בואם.
 • ידווח למשטרה על התאונה בתוך 72 שעות.
 • יחליף פרטים עם יתר המעורבים בתאונה – ואז אין צורך בהודעה למשטרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • מותר להמשיך בנסיעה, ובלבד שאור החנייה דולק ותקין.
 • אסור להמשיך בנסיעה גם אם אור הערפל הקדמי תקין ודולק.
 • החוק מתיר לנסוע נסיעה אטית עד למוסך הקרוב.
 • עליו לעצור. אסור להמשיך בנסיעה כל עוד הפנס מקולקל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • מותר לפנות פניית פרסה שמאלה, רק אם מסומן בנתיב חץ המכוון ימינה.
 • כל התשובות נכונות.
 • פניית פרסה שמאלה מותרת לרכב נוסעים פרטי בלבד.
 • מותר לפנות פניית פרסה כשאין הפרעה לתנועה ואין תמרור או סימון האוסר את פניית הפרסה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • נהג האוטובוס. עליו לבצע בדיקה ביטחונית לפני התחלת הנסיעה בלבד.
 • נהג האוטובוס. עליו לעשות זאת לפני התחלת נסיעה ובסיום כל נסיעה.
 • נהג האוטובוס. עליו לבצע בדיקה ביטחונית בסיום הנסיעה בלבד.
 • בדיקה ביטחונית נעשית רק על ידי בודק מוסמך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • ייצמד לרכב הביטחון מאחוריו וישמור ממנו מרחק קבוע של שתי שניות.
 • יעלה על המדרכה ויעצור שם.
 • יטה את רכבו קרוב ככל האפשר לשפת הכביש הימנית, ייתן זכות קדימה ל"רכב הביטחון" ויעצור רחוק מהצומת.
 • יאט, יימין לשפת הכביש וימשיך את נסיעתו כרגיל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11


3110
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 3 או לנתיב 4.
 • מנתיב 2 או מנתיב 1 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 או מנתיב 1 לנתיב 3 או לנתיב 4.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • כל רכב של משטרת ישראל או של צה"ל וכל רכב המשמש למשימות הביטחון השוטף ביישובי הספר.
 • כל אמבולנס, רכב של צה"ל, רכב לכיבוי שרפות ורכב מסחרי אחר שאישרה רשות הרישוי כרכב ביטחון.
 • אמבולנס של מגן דוד אדום, רכב של משטרת ישראל, רכב של צה"ל, רכב לכיבוי שרפות, רכב שיטור משולב ורכב אחר שאישרה הרשות, בזמן שהוא מפעיל אור מהבהב ומשמיע אות אזעקה.
 • רכב של משטרת ישראל או של צה"ל ורכב לכיבוי שרפות בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • רק כאשר יש בו יותר מ-15 נוסעים.
 • כן, אבל רק כאשר יש בו יותר מעשרה נוסעים.
 • לא.
 • כן.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • חייב במדבקות מלבניות על הדופן האחורית של האוטובוס.
 • חייב בשני סרטים מחזירי אור שעליהם רשום "שמור מרחק".
 • חייב במדבקות וגם בסרטים על הדופן האחורי של האוטובוס.
 • חייב שני סרטים על הדופן האחורית של האוטובוס. בגודל 4X100 ס"מ.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15


3896
 • מותר, ובלבד שהרכב יהיה בהשגחה.
 • מותר, כאשר אין איסור בחוק או בתמרור וכשאין הפרעה לתנועה.
 • מותר תמיד.
 • אסור לחנות בשול בכל מקרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • רק בנסיעות מנמל התעופה בן-גוריון.
 • כן, אם הדבר נחוץ.
 • לא.
 • רק אם הנוסע ישלם בעד שירות הטעינה והפריקה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • למשטרת ישראל.
 • לבית המשפט.
 • למשרד התחבורה.
 • למשרד הפנים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • הנהג חייב להאיר בפנסי הרוחב ב"זמן תאורה".
 • מותר לנהוג בכל עת גם אם פנסי הרוחב אינם פועלים.
 • הנהג אינו חייב להאיר בפנסי הרוחב ב"זמן התאורה".
 • הנהג חייב להאיר בפנסי הרוחב רק בדרך שאינה עירונית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • במקום שיש בו צל משדרת עצים גבוהים.
 • בהתקרבך למקום שיש שם חשש לפעילות עבריינית.
 • לפני עקיפת רכב ובמהלך העקיפה – להגברת הבטיחות.
 • בדרך שאינה פנויה או שהראות בה מוגבלת או שיש בה עקומות חדות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • להפעיל את מחוון הכיוון (איתות) לכיוון הכביש.
 • להפסיק את פעולת המנוע ולהפעיל את מחוון הכיוון השמאלי.
 • לכבות את מקלט הרדיו כדי לאפשר ריכוז מרבי.
 • להתניע את האוטובוס ולהפעיל את מחוון הכיוון הימני.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21


3079
 • רק בכביש חד-סטרי.
 • רק בכביש שאינו עירוני.
 • רק בכביש דו-סטרי.
 • בכל כביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • להאט ולסטות ככל שאפשר ימינה, אולם לא לרדת מהכביש.
 • לצפור ולסמן בידיים לנהג שסטה שיחזור לנתיב שלו.
 • להאט ולסטות ככל שאפשר ימינה, ואם צריך – לרדת מהכביש.
 • להדליק את אורות החזית הגבוהים כדי לסמן לנהג ממול שיחזור לנתיבו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • עד שבעה נוסעים ועוד שני ילדים עד גיל חמש.
 • כמספר מקומות הישיבה במונית.
 • עד 16 נוסעים, מלבד הנהג.
 • עד שמונה נוסעים ועוד שני ילדים עד גיל חמש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24


3138
 • מרחק נסיעה של שתי שניות לפחות.
 • מרחק נסיעה של לפחות שלוש שניות (בשיטת 21...22...23).
 • מרחק נסיעה של שנייה אחת לפחות.
 • לפחות 22 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • מותר לתקן רכב בדרך, אך אין להעמידו במקום יותר מ-12 שעות.
 • רק אם התיקון נוגע למערכת החשמל.
 • מותר לתקן תיקון קל, בתנאי שלא תיגרם אי נוחות לעוברי הדרך ואין להעמידו במקום יותר מ-24 שעות.
 • רק אם המקום סמוך למוסך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • כשמוצב בדרך תמרור אזהרה מפני החלקה.
 • כשהרכב מצויד במאט מהירות ובדרך הוצב תמרור המזהיר מפני ירידה מסוכנת.
 • כששיעור השיפוע של הירידה גדול משישה אחוזים ואורך הירידה יותר מקילומטר.
 • ברכב שבו מותקן מאט מהירות חלה חובה להפעילו בכל נסיעה, גם במישור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27


3208
 • מותר – לפחות שישה מטרים מן המפגש.
 • מותר – לפחות ארבעה מטרים מן המפגש.
 • מותר – לפחות 20 מטרים מן המפגש.
 • מותר – לפחות 12 מטרים מן המפגש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • בעקיפת רכב הנוסע במהירות המרבית המותרת.
 • אף פעם. מצב כזה אינו חוקי.
 • בעקיפת רכב החונה בצד הדרך.
 • בעת עקיפת רכב הנוסע בדרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • כן – בקווי שירות עירוניים, כשיש נוסעים ברכב.
 • לא, למעט בקווים בין-עירוניים.
 • כן, אך רק בדרכים בין עירוניות מ-1 בנובמבר עד 31 במרס בשנה הבאה.
 • כן – מאחד בנובמבר עד 31 במרס בכל שנה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • אסור לחלוטין.
 • מותר, כאשר מובילים מטען ארוך.
 • מותר בתנאי שנוסעים לאט.
 • מותר, כאשר אין נוסעים ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לאוטובוס

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן