שאלה מספר:1 • מכל שטר שמוסר הנוסע לצורך הנסיעה.
 • פי עשרה ממחיר הנסיעה באותו הקו.
 • מכל סכום – בתחנה הראשונה בלבד.
 • רק לשטרות הקטנים מ-20 ₪.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • 30 מטרים לפחות.
 • 50 מטרים לפחות.
 • 25 מטרים לפחות.
 • 20 מטרים לפחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • נסיעה על פי תעריף 1.
 • כל נסיעה בקו שירות.
 • נסיעה על פי תעריף 2 – חגים ומועדים – בתוספת 25 אחוזים.
 • נסיעה העומדת כולה לרשות מזמין הנסיעה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • רק על הנוהגים ברכב.
 • רק על הולכים ברגל.
 • על כל עובר דרך.
 • רק על אדם הלומד נהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • הרשות ניתנת למוניות שירות בלבד.
 • מותר לעצור רק בהוראת שוטר.
 • נהג מונית רשאי לעצור בכל דרך.
 • כן, בדרך עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • לנסוע מיד לאחר שהתלמידים ירדו, כדי שהתלמידים יחצו את הכביש בבטיחות.
 • להמתין ולוודא כי כל התלמידים שירדו התרחקו מרכב ההסעות.
 • לוודא שכולם ירדו בדלת האחורית.
 • להמתין עד שיבוא שוטר שיעזור לתלמידים לחצות את הכביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • לא. כל מניעה של כניסת נוסע לאוטובוס טעונה אישור משטרה.
 • לא. רק מנהל החברה יקבע מי אינו רשאי לעלות לאוטובוס.
 • כן.
 • לא – סדרן העבודה בלבד רשאי לנהוג כך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • מותר, אם התקלה אינה במערכת הבלמים.
 • מותר, אם התקלה ברכב במערכת ההיגוי.
 • אסור לנהוג ברכב שאינו תקין ושהשליטה בו אינה מלאה.
 • מותר, אם התקלה רק במערכת האורות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • כשרכב אחר הנמצא לפנינו מאותת על כוונתו להתחיל בנסיעה מצד שמאל של הכביש.
 • בזמן שאנחנו עוקפים רכב.
 • כשרכב אחר עוקף אותנו משמאל בכביש בן שני נתיבים.
 • כשאנחנו חולפים על פני רכב אחר מצדו הימני.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • בחלק הקדמי, באופן שהנהג יוכל לראות את כל הנוסעים באוטובוס.
 • בחלק המרכזי, באופן שהנהג יוכל לראות את כל הנוסעים באוטובוס.
 • אין צורך במראת תשקיף יש מראות די הצורך באוטובוס.
 • בחלק האחורי, באופן שהנהג יוכל לראות את כל הנוסעים באוטובוס.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11


3616
 • אסור לעקוף או לנסות לעקוף בתוך המנהרה ובתחום 50 מטרים לפני ואחרי המנהרה.
 • אסור לעקוף או לנסות לעקוף בתחום 250 מטרים לפני המנהרה.
 • מותר לעקוף גם בתוך המנהרה, אם יש תאורה מספקת.
 • אסור לעקוף או לנסות לעקוף בתחום 100 מטרים לפני המנהרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12


3705
 • הרכב האדום (2), הרכב שאני נוהג בו (3), רוכב האופניים (1).
 • רוכב האופניים (1), הרכב האדום (2), הרכב שאני נוהג בו (3).
 • הרכב שאני נוהג בו (3), הרכב האדום (2), רוכב האופניים (1).
 • הרכב שאני נוהג בו (3), רוכב האופניים (1), הרכב האדום (2).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • בנסיעה בקטע דרך שמוצב לפניו תמרור המזהיר מפני עקומה חדה.
 • בנסיעה בקטע דרך שמוצב לפניו תמרור המזהיר מפני עקומת עקלתון.
 • בנסיעה בקטע דרך שמוצב לפניו תמרור המזהיר מפני החלקה מסוכנת.
 • בנסיעה בקטע דרך שמוצב לפניו תמרור המזהיר מפני ירידה תלולה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • חובה להדליק את אורות החנייה בזמן העקיפה.
 • מותר לעקוף, אלא אם כן הוצב תמרור האוסר עקיפה.
 • אסור לעקוף.
 • חובה לצפור בזמן העקיפה כדי להזהיר את הרכב הנעקף.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • כאשר הוא נפסל מלקבל רישיון נהיגה או שנתגלו אצלו ליקויי בריאות המסכנים אותו ואת האחרים.
 • כשהאדם ריצה עונש מאסר של שנה בגין נהיגה בשיכרות, לפני הגשת הבקשה לקבלת הרישיון.
 • כשהאדם המבקש רישיון נהיגה אינו יודע קרוא וכתוב.
 • כשמדובר בעולה חדש ממדינה שאין בה חוקי תנועה מקובלים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • אם עבר הנהג עבירה בכך שתוקף רישיון הנהיגה שלו פג לפני עשרה ימים ויותר.
 • אם עבר הנהג עבירה של סיכון הולך רגל במעבר חצייה.
 • אם הוצא צו מעצר נגד בעל הרכב.
 • אם עבר הנהג עבירה בכך שהנוסע לצדו לא חגר חגורת בטיחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17


3158
 • עצור לפני המפגש עד שהרכבת תחלוף.
 • עבור את המפגש בזהירות, בכל מהירות מתאימה.
 • הגבר את המהירות ועבור את המפגש לפני הרכבת, בזהירות ובערנות.
 • אם הרכבת רחוקה, עבור את המפגש בזריזות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • נהג האוטובוס חייב לבדוק אם הציוד נמצא, אבל רק בפעם הראשונה שהאוטובוס יצא מהמוסך לאחר תיקון.
 • בעל האוטובוס.
 • נהג האוטובוס הוא החייב לבדוק שהציוד יימצא באוטובוס בכל עת.
 • מנהל המוסך של החברה הוא החייב לבדוק אם הציוד נמצא באוטובוס בכל עת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • לא, אין חובה לציית להוראות עובדי השירות.
 • לא, חובה לציית להוראות שוטר הלובש מדים בלבד.
 • כן, חובה לציית להוראות עובדי השירות.
 • לא, חובה לציית להוראות שוטר או פקח עירוני בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • בדיקת מאמץ שמודדים בה את כמות האוויר הנכנסת לריאותיו של נוהג הרכב בעת הנהיגה.
 • בדיקה שבה נושף אדם לתוך מכשיר הנותן מידע על נפח ריאותיו.
 • בדיקה שעושה רופא המשפחה למבקש רישיון נהיגה חדש, על פי דרישת רשות הרישוי.
 • בדיקת אוויר שננשף לתוך מכשיר הנותן מידע על מידת ריכוז האלכוהול בדמו של הנבדק.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • כאשר הרכב אינו נעול.
 • כאשר הרכב מפריע לתנועה או מסתיר תמרור.
 • ליד אבני שפה הצבועות כחול-לבן.
 • כאשר הרכב חונה בנתיב השמאלי בכביש חד-סטרי בדרך עירונית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • כן. חובה להתקין זמזם, שיפעל באופן אוטומטי עם השילוב להילוך האחורי.
 • לא, אין חובה.
 • חובה רק ברכב מסוג אוטובוס ציבורי זעיר.
 • חובה רק ברכב מסוג מונית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • לכל רכב, כאשר רוחב הכביש יותר משישה מטרים.
 • לכל רכב, כאשר רוחב הכביש יותר מ-12 מטרים.
 • רק לרכב אטי בדרך עירונית.
 • לרכב הנוסע בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • לאזן את פעולת המנוע ולווסת את מהירות הסיבוב של המנוע.
 • לשמש תחליף לבלמי שירות (בלם-רגל) לשם עצירת הרכב בסכנה מידית במצב חירום.
 • לסייע לבלם עזר (חנייה) בחנייה בירידה תלולה.
 • להאט את מהירות הרכב בזמן נסיעה שלא באמצעות מערכת הבלמים, למשל במורד ארוך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25


3082
 • 4
 • 7
 • 6
 • 3
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26


3697
 • לרכב האדום (2) ואחר כך לרכב הכחול (1).
 • לרכב הכחול (1).
 • אף לא לאחד: כל היתר צריכים לתת לך (3) זכות קדימה.
 • לרכב האדום (2).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • לא, רק בצד שמאל של הכביש.
 • לא. מותר לו לנסוע רק בנתיב תחבורה ציבורי.
 • כן, גם בנתיבים שאינם מסומנים כנתיבים לתחבורה לרכב ציבורי.
 • לא. עליו לנסוע רק בנתיב הימני.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • כן, אם אין באוטובוס מפה של מסלול קו השירות.
 • לא. הנהג חייב להכריז רק על הגעה לתחנה הסופית.
 • כן, אבל רק בנסיעות שאינן עירוניות.
 • רק בכניסה ליישובים מבודדים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29


3155
 • להאט עד כדי יכולת עצירה לפני המסילה.
 • להמשיך את הנהיגה כרגיל. אין חובת האטה.
 • לעצור לפני המסילה, במרחק של מטר אחד לפחות מהמסילה.
 • לעצור לפתוח את החלונות ברכב ולהאזין.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • 60 סנטימטרים.
 • 40 סנטימטרים.
 • 70 סנטימטרים.
 • 50 סנטימטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לאוטובוס

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן