שאלה מספר:1 • עד 70 ילדים.
 • כמספר הנוסעים הרשום ברישיון האוטובוס (אם צוין מספר כזה).
 • עד 50 נוסעים בישיבה ועוד עשרה בעמידה.
 • עד 70 נוסעים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • הסעה של ילדים לבית הספר או לפעילות מאורגנת ברכב המיועד להסעת תלמידים.
 • כל הסעה של ילדים או הסעה של סטודנטים באוטובוס.
 • הסעה של ילדים עד גיל 16 שנה באוטובוס.
 • כל הסעה של קבוצת ילדים באוטובוס, גם בקו שירות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • כן, אם אין באוטובוס מפה של מסלול קו השירות.
 • לא. הנהג חייב להכריז רק על הגעה לתחנה הסופית.
 • כן, אבל רק בנסיעות שאינן עירוניות.
 • רק בכניסה ליישובים מבודדים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • סמוך למדרכה השמאלית.
 • סמוך לשפתו השמאלית של הכביש כשפניו אל מול התנועה.
 • סמוך לשפתו הימנית של הכביש.
 • סמוך לשול הימני.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • מותר, רק על ידי קריאה בלילה.
 • מותר, רק ביום.
 • אסור.
 • מותר, רק על ידי סימן ביד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • כן – בקווי שירות עירוניים, כשיש נוסעים ברכב.
 • לא, למעט בקווים בין-עירוניים.
 • כן, אך רק בדרכים בין עירוניות מ-1 בנובמבר עד 31 במרס בשנה הבאה.
 • כן – מאחד בנובמבר עד 31 במרס בכל שנה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • בכביש בין-עירוני דו-סטרי.
 • כאשר הרכב מימינך נוסע לאט.
 • כשאתה נוהג בנתיב לפנייה שמאלה.
 • כאשר הרכב האחר עצר לפני צומת או לפני מעבר חצייה או לפני מפגש מסילת ברזל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • רק לרכב הנוסע במהירות גבוהה.
 • לכל רכב המתקרב בכביש מכל כיוון שהוא.
 • רק לרכב הבא מימין.
 • רק לרכב הבא משמאל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • הרשות ניתנת למוניות שירות בלבד.
 • מותר לעצור רק בהוראת שוטר.
 • נהג מונית רשאי לעצור בכל דרך.
 • כן, בדרך עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • רק כאשר הוא נוהג בזמן הלילה ובתנאי שהחובה רשומה ברישיון הנהיגה שלו.
 • כשהוא נוהג בשעות שבהן הראות מוגבלת ובעת סינוור.
 • רק כאשר הוא נוהג בזמן תאורה ובתנאי שהחובה רשומה ברישיון הנהיגה שלו.
 • אם צוין ברישיון הנהיגה שלו כי הוא חייב להרכיב אותם בעת הנהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11


3084
 • משמאל לשטח ההפרדה.
 • בכביש דו–סטרי – בצד שמאל של הכביש.
 • בכביש בעל שלושה נתיבים – בנתיב השמאלי.
 • מימין לשטח ההפרדה -אלא אם כן סומן אחרת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • במקום הנראה לעין, שהגישה אליו נוחה להפעלה מהירה.
 • ליד מכל הדלק, במקום סגור ונעול.
 • ליד המצבר, במקום סגור ונעול.
 • על גג הרכב, באופן שהגישה אליו נוחה להפעלה מהירה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • אין חובה לאותת כשמתכוונים לסטות, אם אין רכב אחר בסביבה.
 • יש לאותת במרחק סביר לפני התחלת הסטייה לעקיפה.
 • יש לאותת לפחות חמישה מטרים לפני סטייה מנתיב הנסיעה.
 • תחילה יש להחליף נתיב ואחר כך לאותת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14


3729
 • עבור לנתיב הימני הסמוך.
 • השתמש בנתיב המהיר ביותר.
 • המשך לנסוע בנתיב נסיעתך.
 • עצור עד שיתחלף החץ לירוק.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15


3155
 • חובה עליו להאט תמיד.
 • עליו להתנהג כרגיל. נהיגה זהירה מחויבת רק כאשר נראית או נשמעת רכבת מתקרבת.
 • רק לכבות רדיו המותקן ברכב.
 • עליו להתנהג כרגיל. במפגש שיש בו מחסום ניתן להיות פחות ערניים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לנהג על ידי שוטר כאשר הנהג עבר עבירת תעבורה כלשהי.
 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לנהג על ידי שוטר, שמאי או בוחן עקב ליקוי או תאונה ברכב.
 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לבעל הרכב על ידי מנהל מוסך מורשה לאחר שהתגלתה תקלה ברכב.
 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לבעל הרכב על ידי בוחן נהיגה כשהתגלתה תקלה ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • לאחר שהתקבל אישור מרשם המשכונות כי הרכב נקי מכל עיקול או שעבוד בלבד.
 • לאחר שרוכש הרכב שילם את האגרה הקבועה בחוק, כולל ארנונה על מקום החנייה.
 • לאחר שהוכח לרשות כי שולמו כל האגרות והמסים והוסר מהרכב כל עיקול או שעבוד ואין הגבלה אחרת.
 • לאחר שהמוכר שילם והציג אישור מרשם המשכונות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18


3147
 • מותר, בתנאי שיש שול רחב דיו.
 • אסור, פרט לרכב ציבורי.
 • אסור, פרט לרכב דו-גלגלי.
 • אסור, אלא אם כן סומן אחרת במפורש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • ילד אחד שגילו אינו עולה על חמש שנים המלווה על ידי מבוגר.
 • כל ילד בן פחות מחמש שנים פטור מתשלום.
 • איש אינו פטור, אך כל שלושה ילדים משלמים כרטיס אחד.
 • איש אינו פטור. הפטור ניתן לנסיעה באוטובוסים בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • כשהוא עייף.
 • לפני סיום העקיפה בכביש דו-סטרי.
 • כשהוא מתקרב למהירות המרבית המותרת.
 • בכל מקרה שבו צפויה סכנה לעוברי דרך או לרכוש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • להוציא את המפתח ממתג ההצתה, להציב משולש אזהרה ולהפעיל את בלם העזר (חנייה).
 • להפסיק את פעולת המנוע, להציב משולש אזהרה ולנעול את דלתות הרכב.
 • להפסיק את פעולת המנוע, להוציא את המפתח ממתג ההצתה ולהפעיל את בלם העזר (חנייה).
 • להציג את תו החנייה בשמשה הקדמית בצד שמאל במקום בולט לעיני הפקח העירוני.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • כל נהג מונית רשאי להסיע נוסעים מנמל תעופה בן-גוריון.
 • אין היתר להסעת נוסעים מנמל התעופה בן-גוריון, אלא בתיאום זמנים מדויק עמם.
 • המונית תפעל רק בתיאום עם הנוסע הזקוק להסעה, כולל זמני המראה ונחיתה הקשורים בה.
 • רק מונית שלה היתר מאת הרשות יכולה לפעול בנמל התעופה, ורק בהתאם לתנאי ההיתר, כולל העמדה וחנייה של המונית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • יש להיכנס לצומת כפי שמורה האור הירוק.
 • מותר להיכנס לצומת בכל מקרה.
 • יש להיכנס לצומת ולעבור בו במהירות.
 • אין להיכנס לצומת כשהוא חסום.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • מותר למכור כרטיסים או לתת עודף – אבל רק אם יש לנהג מתקן אוטומטי למכירת כרטיסים.
 • מותר למכור כרטיסים או לתת עודף במהלך תנועת האוטובוס.
 • מותר לתת עודף לנוסעים במהלך תנועת כלי הרכב.
 • אסור למכור כרטיסים או לתת עודף כשהאוטובוס או המונית בתנועה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • יאט ויסטה ימינה, אם בכביש יש נתיב אחד בלבד.
 • אין צורך בכל פעולה כשרכב הביטחון מתקרב מאחור.
 • יאט ויניח לרכב הביטחון לעבור.
 • יעצור בימין הכביש רחוק מהצומת וייתן לרכב הביטחון לעבור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • עד שבעה נוסעים ועוד שני ילדים עד גיל חמש.
 • כמספר מקומות הישיבה במונית.
 • עד 16 נוסעים, מלבד הנהג.
 • עד שמונה נוסעים ועוד שני ילדים עד גיל חמש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27


3132
 • אל תעקוף ואל תנסה לעקוף רכב אחר הנמצא לפני המעבר.
 • מותר לך לעקוף אם אין הולכי רגל במעבר החצייה.
 • מותר לך לעקוף בכביש חד-סטרי.
 • מותר לך לעקוף לפני מעבר החצייה בדרך עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • אוטובוס פרטי הנע בקו שירות.
 • אוטובוס ציבורי זעיר שמשקלו עד 2,000 ק"ג.
 • מונית גדולה שמשקלה 6,000 ק"ג.
 • מונית שמשקלה מ-2,200 ק"ג עד 3,500 ק"ג המורשית להסיע עד עשרה נוסעים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • למונית המסיעה ילדים בנסיעת סיור מיוחדת, אם הדרך לפני המסילה אינה סלולה לאורך 20 מטרים לפחות באספלט או בבטון.
 • על רכב אטי שמהירותו המרבית אינה עולה על 40 קמ"ש.
 • על רכב מסחרי המוביל או המיועד להוביל חומרים מסוכנים ועל רכב שאורכו 18 מטרים או יותר.
 • על רכב המסיע (או המיועד להסיע) 11 נוסעים או יותר, כולל הנהג, אם הדרך לפני המסילה המובילה למפגש אינה סלולה לאורך 20 מטרים באספלט או בבטון.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • בפנייה שמאלה מכביש דו-סטרי.
 • לפני מעגל תנועה.
 • בהתקרבות לצומת.
 • בפניות ימינה שבהן יש רק נתיב אחד בכיוון הנסיעה שלנו.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לאוטובוס

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן