שאלה מספר:1 • כן, אבל רק בצד הדרך ולצורך רענון הנהג.
 • לא. אסור לעצור רכב בדרך מהירה, למעט עצירה בשול הדרך כשהרכב התקלקל ואי אפשר להמשיך בנסיעה.
 • כן, אבל רק לשם העלאת נוסעים.
 • כן, אבל רק לשם הורדת נוסעים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • מותר לקרוא, אבל אסור לשלוח מסרון בטלפון.
 • הדבר אסור לחלוטין, פסול ומסוכן.
 • הנהג רשאי לשלוח ורשאי לקרוא, בתנאי שהדבר נעשה בזהירות.
 • מותר לשלוח, אבל אסור לקרוא מסרון בטלפון.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • משך הזמן שבו קיימת תאורה טבעית ואין צורך להפעיל את אורות הרכב.
 • זמן הלילה וכן זמן אחר שבו הראות לקויה בגלל תנאי מזג האוויר או בגלל סיבות אחרות.
 • משך הזמן שבו חייבת מערכת האורות ברכב לפעול בדרך שאינה עירונית.
 • רק זמן הלילה משקיעת השמש ועד לזריחתה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • מותר.
 • מותר, בזמן תאורה בלבד.
 • אסור.
 • מותר, אבל רק בשול הדרך ובשעות היום.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • מותר – בלילה בלבד.
 • מותר.
 • אסור בתחום 12 מטרים אחרי המעבר.
 • אסור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • בשעת ערפל או כשיורד גשם שוטף.
 • בשעת החנייה במגרש חנייה מקורה.
 • בשעת נסיעה אחורנית ובשילוב ההילוך האחורי בלבד.
 • בעת שהראות לקויה מכל סיבה שהיא.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • כשרכב אחר הנמצא מצד שמאל של הכביש מאותת על כוונתו להתחיל בנסיעה.
 • כשרכב אחר עוקף אותנו משמאל.
 • כשהנתיב הימני מיועד לסוג אחר של משתמשים בדרך (למשל, נתיב לתחבורה ציבורית).
 • כשאנחנו חולפים על פני רכב אחר מצדו הימני.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • נהג רכב שאושר על ידי משרד התחבורה ובעל רישיון נהיגה מסוג D או D1.
 • מדריך תיירות מוסמך שאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה ובעל רישיון נהיגה מסוג D או D1.
 • מדריך תיירות מוסמך שאושר על ידי משרד התיירות ובעל רישיון נהיגה מסוג D או D1.
 • בעל תואר אשון במגמת ידיעת הארץ ובעל רישיון נהיגה לדרגה D או D1.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • אדם שהרשות אישרה אותו כנותן שירות מוסמך.
 • רק יצרן המונה רשאי לתקן את המונה.
 • יצרן הרכב בלבד.
 • חשמלאי מוסמך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • כל כביש שתנועת כלי רכב מותרת בו בכיוון אחד בלבד.
 • כל כביש שתנועת רכב לא מנועי מותרת בו בכיוון אחד בלבד.
 • כל שביל שתנועת רכב מותרת בו בכיוון אחד בלבד.
 • כל כביש שתנועת כלי רכב מותרת בו בשני כיוונים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • רשאי, בתחנות המיועדות להעלאת נוסעים ולהורדתם.
 • רשאי, אבל רק באמצעות כרטיס חנייה.
 • אינו רשאי.
 • רשאי, אם אין האוטובוס מפריע לתנועה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • האט את נסיעתך, צפור והזהר את הולכי הרגל על כוונתך להמשיך בנסיעתך.
 • האט תמיד את נסיעתך ואף עצור אם צריך, ואפשר להולכי הרגל להשלים את החצייה בבטחה.
 • האץ ועבור לפני הולכי הרגל או מאחוריהם, בלי לסכן אותם.
 • עצור ותן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את הכביש משמאל לימין בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13


31607
 • 75
 • 82
 • 78
 • 93
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • אי עצירה בקו העצירה הסמוך לרמזור.
 • אי הצמדת שלט "נהג חדש" על השמשה האחורית ברכב.
 • נהיגת רכב מנועי ללא ביטוח תקף.
 • אי ציות לרמזור אדום או אי מתן זכות קדימה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • רשות הרישוי רשאית לחייב נהג שצבר נקודות לחובתו לעבור מבחנים והיא רשאית גם לפסול את רישיונו.
 • רק קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה.
 • רשות הרישוי אינה מוסמכת לפסול רישיון נהיגה.
 • רק בית המשפט לתעבורה רשאי לפסול רישיון נהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • 15, מלבד הנהג.
 • אין הגבלה על מספר הנוסעים שהוא רשאי להסיע.
 • 12, נוסף על נהג המונית.
 • כמספר הנוסעים המצוין ברישיון הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • התעריף בעד נסיעה מהשעה 21:00 עד השעה 05:29, לא כולל ימי מנוחה.
 • התעריף בעד נסיעה מהשעה 21:01 עד השעה 05:29 והתעריף בימי מנוחה.
 • תעריף יום חול וחגים יחד.
 • התעריף בשבתות ובימי חול המועד מהשעה 07:00 עד השעה 21:00.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • מערכת אלקטרונית המפעילה אוטומטית את הבלמים בעת נסיעה בירידה תלולה, ובכך מונעת התחממות ואבדן של הבלמים.
 • מנגנון חשמלי או הידרולי שאינו קשור למערכת הבלמים ברכב והמשמש להאטת הרכב בעת הפעלתו.
 • מערכת המותקנת ברכב, המסייעת לבלימת חירום ובולמת את הרכב בו במקום.
 • מנגנון חשמלי המותקן במערכת הבלמים, המדומם את המנוע, ובכך שומר על מהירות קבועה של הרכב בכל דרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • עד 70 ילדים.
 • כמספר הנוסעים הרשום ברישיון האוטובוס (אם צוין מספר כזה).
 • עד 50 נוסעים בישיבה ועוד עשרה בעמידה.
 • עד 70 נוסעים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • בכל רכב פרטי.
 • בכל רכב, למעט רכב פרטי, טרקטור, אופנוע ותלת אופנוע.
 • בכל רכב שמשקלו הכולל עד 3,500 ק"ג.
 • בטרקטור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • כל התשובות לא נכונות.
 • כשהאורות ברכב אינם תקינים.
 • ללא מגבים כלל.
 • בצמיגים שעומק חריציהם פחות ממ"מ אחד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • 24 שעות.
 • שבוע ימים מיום סיום התיקון.
 • בתוך 48 שעות.
 • לא יותר מחצי שנה לפני מועד הכוונון התקופתי של המונה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • כן – בקווי שירות עירוניים, כשיש נוסעים ברכב.
 • לא, למעט בקווים בין-עירוניים.
 • כן, אך רק בדרכים בין עירוניות מ-1 בנובמבר עד 31 במרס בשנה הבאה.
 • כן – מאחד בנובמבר עד 31 במרס בכל שנה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • מותר, בתנאי שרכבת אינה נראית ואינה נשמעת.
 • מותר, אם הנעקף הוא אופנוע.
 • אסור בהחלט.
 • מותר, אם הרכב הנעקף הוא טרקטור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • הלחץ שקבע החוק המקומי.
 • הלחץ שבו ייבלם הרכב ביעילות.
 • הלחץ המרבי שהרכב מייצר.
 • הלחץ שקבע יצרן הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • מותר לתקן רכב בדרך, אך אין להעמידו במקום יותר מ-12 שעות.
 • רק אם התיקון נוגע למערכת החשמל.
 • מותר לתקן תיקון קל, בתנאי שלא תיגרם אי נוחות לעוברי הדרך ואין להעמידו במקום יותר מ-24 שעות.
 • רק אם המקום סמוך למוסך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • כל אוטובוס ציבורי בקו שירות.
 • כל אוטובוס הרשום בחברת הסעות.
 • כל רכב מנועי המסיע ילדים.
 • אוטובוס פרטי או רכב ציבורי שאושרו להסעת ילדים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • אסורה.
 • מותרת, רק כשאין מקום בתא המטען של האוטובוס.
 • כן, על פי שיקול דעתו של הנהג, ורק במקום שיאפשר מעבר חופשי לנוסעים ולא יגרום הפרעה.
 • כן, חובה להטעין מזוודות בתא הנוסעים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • הנהג חייב להאיר בפנסי הרוחב ב"זמן תאורה".
 • מותר לנהוג בכל עת גם אם פנסי הרוחב אינם פועלים.
 • הנהג אינו חייב להאיר בפנסי הרוחב ב"זמן התאורה".
 • הנהג חייב להאיר בפנסי הרוחב רק בדרך שאינה עירונית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • יעצור ולא ימשיך את נסיעתו ברכב.
 • ימתין עד לטיפול התקופתי של הרכב, ואז יבדוק את הבעיה הזאת.
 • ייסע לאט עד למוסך – לא יותר מעשרה -קמ"ש.
 • יתעלם וימשיך בנסיעתו הרגילה. נורית הבקרה אינה הוכחה לתקלה כלשהי.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לאוטובוס

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן