שאלה מספר:1 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית – שני המושבים הקדמיים משני צדי המעבר.
 • המושב הכפול מאחורי מחיצת הנהג.
 • באוטובוס עירוני – מול הדלת האחורית.
 • המושב שאחרי הדלת הקדמית והמושב שאחרי הדלת האחורית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2


3459
 • אתה מתקרב לתחנת רכבת.
 • מקום מפגש מסילת ברזל - יותר ממסילה אחת.
 • זהירות! מחסום רכבת.
 • מקום מפגש של מסילת ברזל. תנועת רכבות בשני הכיוונים.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:3 • כשהוא נוסע בעקבות רכב אחר כשדולק אור ערפל יחד עם האור הגבוה.
 • כשהוא נוסע בעקבות רכב אחר כשאלומת האור הגבוה מאירה את החלק האחורי של הרכב הנוסע לפניו.
 • רק כשהוא נוסע במנהרה.
 • כאשר דולק ברכב גם אור ערפל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4


3184
 • עצור ותן זכות קדימה רק לתנועה הבאה מימין.
 • שהוא חל רק על מי שפונה שמאלה או פונה פניית פרסה לשמאל.
 • עצור ותן זכות קדימה רק לתנועה המתקרבת ממול.
 • עצור ותן זכות קדימה רק לתנועה הבאה משמאל.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:5 • נכון.
 • זה נכון אצל צעירים בלבד.
 • לא נכון.
 • זה נכון אצל מרכיבי משקפיים בלבד.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:6 • ציית לאות הניתן על ידי שוטר, אתת או תמרור.
 • עבור את החסימה מצד ימין בלבד. הרכב הבא ממול ייתן לך זכות קדימה.
 • סע בזהירות בלי להתייחס לתמרורים המוצבים במקום.
 • עבור בזריזות את החסימה מימין או משמאל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • רכב הנע על ארבעה גלגלים לפחות, אופן הישיבה עליו הוא כשרגלי הנהג מצד אחד של המושב, וההיגוי בו נעשה באמצעות הגה.
 • רכב הנע על ארבעה גלגלים לפחות וההיגוי בו נעשה באמצעות הגה.
 • רכב הנע על ארבעה גלגלים לפחות, אופן הישיבה עליו הוא כשרגלי הנהג משני צדי המושב, וההיגוי בו נעשה באמצעות כידון.
 • רכב הנע על שני גלגלים לפחות, אופן הישיבה עליו הוא כשרגלי הנהג משני צדי המושב, וההיגוי בו נעשה באמצעות כידון.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • בשום מקרה אין לשנות את מידת צמיגי הרכב.
 • מותר לשנות רק באישור מראש של רשות הרישוי במשרד התחבורה.
 • מותר, בתנאי שיוחלפו כל צמיגי הרכב בצמיגים חדשים, שלכולם אותה מידה אחרת, הרצויה לנהג.
 • מותר, אם חברת הביטוח מאשרת את השינוי.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:9 • אסור.
 • מותר, אבל רק באמצעות כרטיס חנייה מיוחד לרכב ציבורי.
 • מותר, אם לא הוצב תמרור המורה אחרת.
 • מותר, אך רק בתחנה המרכזית המפעילה את קו השירות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • התחשבות של הנוהג בתנאי הדרך והתנועה בה באופן שתהיה לו שליטה מוחלטת ברכב בכל עת.
 • נהיגה במהירות הדומה למהירותם של הנהגים האחרים מסביב.
 • נהיגה המאפשרת לנהג גם ביצוע פעולות אחרות שאינן חיוניות לנהיגה.
 • נהיגה במהירות לפי רצונו של הנהג, בתנאי שאינה גבוהה מן המהירות המרבית המותרת שנקבעה בחוק.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:11 • עד שלוש שנים מאסר, בנוסף על עונשים אחרים.
 • שש שנות מאסר בפועל ועוד שנתיים מאסר על תנאי.
 • קנס של 80,000 שקל.
 • יהיה פטור מעונש אם יציג רישיון נהיגה תקף בתוך שבעה ימים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • 3.40 מטרים.
 • 2.60 מטרים.
 • 2.55 מטרים.
 • 2.50 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר 6,000 ק״ג או יותר.
 • רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-4,000 ק״ג.
 • רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק״ג או פחות.
 • רכב מסחרי ורכב עבודה שמשקלם הכולל המותר יותר מ-10,000 ק״ג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14


3108
 • מנתיב 7 לנתיב 6 או לנתיב 5.
 • מנתיב 7 לנתיב 6 בלבד.
 • מנתיב 7 או מנתיב 8 לנתיב 6 או לנתיב 5.
 • מנתיב 8 לנתיב 6.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • A1
 • B
 • A
 • 1
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16


3106
 • סטייה מותרת רק בכביש שאין בו תנועת כלי רכב.
 • בתנאי שלא ייגרם סיכון או הפרעה לעוברי דרך.
 • בנהיגה במהירות נמוכה ובסטייה חדה.
 • אסור לסטות כלל מקו הנסיעה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • בשלט ״זהירות ילדים״.
 • בשלט ״נוסעים״ מלפנים ומאחור.
 • רכב מסחרי, כאמור, אינו זקוק לשילוט מיוחד.
 • בשלט ״נוסעים״ מלפנים בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18


31307
 • מקום חנייה מאושר לרכב ציבורי.
 • אתה מתקרב לתחנה של רכבת מקומית.
 • מרכז העיר או מרכז היישוב או מרכז האזור.
 • זהירות, מקום מאושר למטווח ירי.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:19


3663
 • מקומות חנייה ועצירה רק לרכב דו-גלגלי.
 • מקומות עצירה רק לרכב שאינו מנועי.
 • אזור אסור לחנייה לכל רכב.
 • מקומות חנייה לכלי רכב – מותר לחנות רק בהתאם לסימונים.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:20 • ברכב מנועי, למעט רכב נוסעים פרטי, טרקטור ואופנוע.
 • בכל רכב מנועי.
 • רק ברכב דו-גלגלי.
 • רק ברכב נוסעים פרטי.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:21 • .B או C
 • .D1 או D
 • .A או B
 • .C1 או B
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • מפגש דרכים במפלס אחד המצוי בדרך עירונית בלבד.
 • מפגש של שני כבישים או יותר באותו מפלס, בדרך שאינה עירונית.
 • השטח המתהווה על ידי פגישתם של שלושה כבישים באותו מפלס.
 • מפגש של דרכים במפלסים שונים, המאפשר מעבר בנסיעה מדרך לדרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23


3490
 • סגור בפני כל רכב בשני הכיוונים.
 • לפניך רחוב חד-סטרי.
 • זהירות, אתה נכנס לאזור שיש בו הגבלת מהירות.
 • האט. לפניך מקום מסוכן שלגביו לא נקבע סימון מיוחד.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:24


3623
 • תן זכות קדימה בדרך צרה.
 • זהירות, תנועה חד-סטרית לפניך.
 • כניסה לכביש חד-סטרי בעל נתיב אחד.
 • מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:25


3878
 • האט והיכון לעצור (2).
 • סטה לנתיב הנגדי והמשך בנסיעה כרגיל.
 • צפור, הבהב בפנס החזית והמשך בנסיעתך.
 • חסום את נתיב הנסיעה לרכב הכסוף ואפשר לרכב האדום לצאת.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:26 • מותר, בדרך מהירה בלבד.
 • מותר, בעת עקיפת אופנוע בלבד.
 • אסור.
 • מותר, בדרך שאינה עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • 24 שעות.
 • שבוע ימים מיום סיום התיקון.
 • בתוך 48 שעות.
 • לא יותר מחצי שנה לפני מועד הכוונון התקופתי של המונה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28


3785
 • עבור את המכשול מצד ימין.
 • סע ימינה בלבד.
 • נתיב מיוחד המיועד לתחבורה ציבורית בלבד.
 • עבור לנתיב הסמוך מימין, כאשר תנאי התנועה מאפשרים זאת.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:29 • תכבה את המנוע, תרחיק את הנוסעים מן המקום ותקרא לעזרה.
 • תמשיך בנסיעה אטית לקבלת אוורור חזק, לצורך קירור המנוע.
 • תמשיך בנסיעה מהירה לקבלת אוורור חזק, לצורך קירור המנוע.
 • תעצור ותאפשר למנוע לפעול בסיבובי מנוע בינוניים כדי להתקרר. אם המנוע לא התקרר, דומם את המנוע.
קטגוריה : הכרת הרכב

שאלה מספר:30


3420
 • להאט ולנהוג על פי כללי מתן זכות קדימה ועל פי התמרורים המוצבים בצומת.
 • לעבור את הצומת במהירות. שים לב לכלי הרכב המתקרבים אל הצומת מימין.
 • לעצור לפני הצומת בכל מקרה ולעבור רק כשהצומת פנוי.
 • להאט ולתת זכות קדימה לכלי הרכב הבאים מימין בלבד.
קטגוריה : תמרורים

מבחן תאוריה ל

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן