שאלה מספר:1


3079
 • רק בכביש חד-סטרי.
 • רק בכביש שאינו עירוני.
 • רק בכביש דו-סטרי.
 • בכל כביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • נאסר עליו לנוע ללא אישור חברת הביטוח.
 • רשאי לנוע ללא הגבלה אם אין בו סכנת בטיחות לתנועה.
 • נאסר עליו לנוע בדרך, אלא אם כן אושרה תנועתו בטופס ההורדה.
 • רשאי לנוע עד שבוע ימים מיום שהורד מהכביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • בתא המנוע של הרכב.
 • בתא המטען של הרכב.
 • בתא הנהג של הרכב.
 • ליד גלגל החילוף (הגלגל הרזרבי).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • יותר מ-18 שנים.
 • אין כל הגבלת גיל להסעת נוסע נוסף באופנוע
 • יותר מ-16 שנים.
 • יותר מ-17.5 שנים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5


3716
 • תמיד הטרקטור (2) ייכנס אחרון אל הצומת.
 • אתה הרכב הפונה שמאלה (3), אחריך הטרקטור (2), אחריו הרכב הכחול (1).
 • הרכב הפונה שמאלה (3), הרכב הכחול (1), הטרקטור (2).
 • הטרקטור (2), אתה הרכב הפונה שמאלה(3), הרכב הכחול (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • יאט, יסטה ככל האפשר ימינה וגם ירד לשול הדרך – אם צריך.
 • ידליק אור גבוה כדי לסמן לנהג ממול שיחזור לנתיבו.
 • יסטה שמאלה וייסע בנתיב הנגדי, הפנוי עתה.
 • יצפור ויסמן לנהג ממול שיחזור לנתיבו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • בפנייה שמאלה מכביש דו-סטרי.
 • לפני מעגל תנועה.
 • בהתקרבות לצומת.
 • בפניות ימינה שבהן יש רק נתיב אחד בכיוון הנסיעה שלנו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8


3701
 • אתה תיכנס ראשון (3), משאית האשפה שנייה (1) ולבסוף הרכב הפרטי (2).
 • אתה תיכנס ראשון (3), הרכב הפרטי שני (2) ולבסוף משאית האשפה (1).
 • הרכב הפרטי ייכנס ראשון (2), אתה שני (3) ולבסוף משאית האשפה (1).
 • משאית האשפה תיכנס ראשונה (1), הרכב הפרטי שני (2) ולבסוף אתה (3).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9


3717
 • הרכב האדום (1), האופנוע (2), הרכב שלך (3).
 • האופנוע (2), הרכב שלך (3), הרכב האדום (1).
 • הרכב האדום (1), הרכב שלך (3), האופנוע (2).
 • האופנוע (2), הרכב האדום (1), הרכב שלך (3).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • אם עבר הנהג עבירה בכך שתוקף רישיון הנהיגה שלו פג לפני עשרה ימים ויותר.
 • אם עבר הנהג עבירה של סיכון הולך רגל במעבר חצייה.
 • אם הוצא צו מעצר נגד בעל הרכב.
 • אם עבר הנהג עבירה בכך שהנוסע לצדו לא חגר חגורת בטיחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • לא, אין חובה לציית.
 • כן, פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור " אסורה הכניסה".
 • כן, חובה לציית, ובזהירות רבה.
 • כן, פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור "עצור".
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • עצור ותן זכות קדימה לכלי הרכב הבאים משמאל ומתקרבים אל היציאה.
 • האט ואף עצור, אם צריך, כדי לאפשר להולכי הרגל לעבור בבטחה.
 • ביציאה מחצרים או מתחנת דלק מתקיים הכלל "מגיע ראשון, יוצא ראשון". הולכי רגל יחכו.
 • אין כללים ברורים כיצד לנהוג ביציאה מחצרים או מתחנות דלק.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • פסילת רישיון נהיגה או מאסר על תנאי בלבד.
 • קנס כספי או מאסר על תנאי בלבד.
 • פסילת רישיון נהיגה, מאסר, קנס כספי ועונשים אחרים שנקבעו בחוק.
 • קנס כספי, מאסר בפועל או מאסר על תנאי בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • לא - פרט להוראה של עצירת רכב.
 • בדרך כלל לא.
 • לא - רק להוראה של הצגת רישיון נהיגה.
 • כן, כמו לשוטר אזרחי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • כן, הוא תמרור חוקי.
 • כן, למעט תמרור "עצור".
 • לא, הוא אינו תמרור חוקי.
 • כן, למעט תמרור "אסורה הכניסה".
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • כן. בזמן שיקבע הנוהג ברכב.
 • לא. ניתן להסתפק בצילום המתאים למקור.
 • כן. במקום ובזמן שיקבע השוטר.
 • לא. ניתן להסתפק בצילום החתום בידי בעל הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • שלא חונה כל רכב בצד שמאל של הדרך.
 • שאין רכב בתנועה מצדי השמאלי.
 • שאין רכב בתנועה מימיני.
 • כיוון נכון של המראה השמאלית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • יש לפנותו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-48 שעות.
 • למשך זמן תיקונו, ובלבד שלא יהיה יותר מ-72 שעות.
 • עד לבואו של רכב חילוץ, ובתנאי שפרק הזמן לא יעלה על שבוע.
 • יש לפנותו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-24 שעות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • להבטיח שהרכב לא יזוז ממקומו ולא ינוע.
 • להציב משולש אזהרה.
 • להפעיל את כל מחווני הכיוון.
 • להציב שלט "מיד אשוב".
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • כשהוא נוסע לקראת רכב אחר הנוסע באותה הדרך או בדרך סמוכה.
 • רק כשהוא נוסע במורד תלול.
 • כשהרכב מאחוריו פונה ימינה.
 • כשהרכב ממול פונה ימינה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • מותרת.
 • מותרת – רק בדרך מהירה.
 • מותרת – רק בדרך שאינה עירונית.
 • אסורה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • רשות הרישוי תפסול את רישיון הנהיגה שלו למשך שלושה חודשים והוא יחויב במבחן עיוני (תאוריה).
 • על פי שיטת הניקוד, אין רשות הרישוי מוסמכת לפסול את רישיון הנהיגה שלו.
 • רשות הרישוי רשאית להמליץ לבית משפט לפסול את רישיון הנהיגה שלו לצמיתות.
 • רק בית משפט רשאי ומוסמך לפסול את רישיון הנהיגה שלו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • על חברת ההשכרה, אם הרכב הושכר ממנה.
 • על מי שיצא אחרון מהרכב החונה.
 • על בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב, אלא אם כן הוא הוכיח שלא הוא הנהג ויצביע על הנהג שביצע את העבירה.
 • על בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • מותר, אם התקלה אינה במערכת הבלמים.
 • מותר, אם התקלה ברכב במערכת ההיגוי.
 • אסור לנהוג ברכב שאינו תקין ושהשליטה בו אינה מלאה.
 • מותר, אם התקלה רק במערכת האורות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • תן זכות קדימה לכלי הרכב המתקרבים בכביש שאליו אתה נכנס.
 • ביציאה, כאמור, כללי מתן זכות קדימה זהים לכללים הנהוגים בצומת.
 • חובה עליך לתת זכות קדימה רק לכלי הרכב הבאים מצד ימין.
 • תן זכות קדימה לכלי הרכב המתרחקים בכביש שאליו אתה נכנס.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26


3160
 • האט רק אם אתה רואה רכבת מתקרבת.
 • התעלם מהאות והמשך בנסיעתך. אתה היית שם לפני האות.
 • עצור ואל תמשיך בנסיעתך.
 • האט רק כאשר אתת מפעיל אות אזהרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • גם אם ברכב נוהג אדם המתלווה לנכה.
 • גם כשהנכה אינו ברכב.
 • לצורך נסיעה למוסך בלבד.
 • רק כשהנכה הוא הנוהג ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • מותר, בתנאי שיותקנו על ידי חשמלאי מוסמך.
 • מותר, בתנאי שיעמדו בתקן האירופי החדש.
 • באישור רשות הרישוי בלבד.
 • מותר להתקין פנסים סימטריים נוספים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • אתה חייב לעלות על המדרכה כדי לפנות דרך לרכב הביטחון.
 • אסור לך להיכנס לצומת באור אדום.
 • מותר לך להיכנס לצומת גם באור אדום.
 • אתה חייב להיכנס לצומת באור אדום.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • כל חלק של הדרך (מדרכה, שול, אי-תנועה וכו), המוגבה מעל הכביש.
 • שטח לאורך הכביש, המאפשר לעוברי הדרך לעצור בו, להחנות בו את רכבם או לעמוד עליו לצורך התרעננות.
 • כל שטח המסומן על הכביש ואסור לנסיעה.
 • שטח הפרדה המחלק את הדרך לאורכה באמצעות התקן מוגבה מעל הכביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לאופנוע

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן