שאלה מספר:1 • על המטען להיות נמוך במטר אחד מגובה הדופן, כדי למנוע פיזור של המטען על פני הדרך.
 • אסור שהמטען או חלק כלשהו ממנו יהיה גבוה יותר מגובה הדופנות או הסולמות שהותקנו כחוק.
 • גובה המטען לא יהיה יותר מ-480 ס״מ, ויהיה מכוסה.
 • אין חשיבות לגובה המטען, ובלבד שיהיה מכוסה, על פי התקנה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • שהמהירות המרבית המותרת בו היא 30 קמ"ש והמסומן בתמרור.
 • שהמהירות המרבית המותרת בו היא 25 קמ"ש והמסומן בתמרור.
 • שהמהירות המרבית המותרת בו היא 40 קמ"ש והמסומן בתמרור.
 • שנועד לתנועת רכב אטי בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • לספק מידע על מקומות ועל כיוונים.
 • להורות לנהגי רכב כיצד לנהוג.
 • להזהיר עוברי דרך על סכנות קרובות בדרך.
 • לקבוע איסורים.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:4


3363
 • תמרור 144 יוצב תמיד לפני מקום הצבתו של תמרור 101.
 • שניהם ממליצים לנהג הרכב להאט את נסיעתו ולהגביר את הערנות.
 • תמרור 101 יוצב תמיד לפני מקום הצבתו של תמרור 144.
 • שניהם שייכים לקבוצת תמרורי מודיעין ומזהירים על מצבו של הכביש.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:5 • עצור ותן זכות קדימה לכלי הרכב הבאים משמאל ומתקרבים אל היציאה.
 • האט ואף עצור, אם צריך, כדי לאפשר להולכי הרגל לעבור בבטחה.
 • ביציאה מחצרים או מתחנת דלק מתקיים הכלל "מגיע ראשון, יוצא ראשון". הולכי רגל יחכו.
 • אין כללים ברורים כיצד לנהוג ביציאה מחצרים או מתחנות דלק.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • כוח הכובד.
 • כוחות הטבע אינם פועלים על הרכב בסיבובים.
 • הכוח הצנטריפוגלי.
 • כוח ההתמדה.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:7


31278
 • 633
 • 634
 • 127פ
 • 138
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:8 • יש לתת זכות קדימה לרכב הבא מנגד (ממול).
 • סע! זכות הקדימה בדרך שלפניך היא שלך.
 • יש לנצל את המדרכה למעבר, אם היא פנויה.
 • יש לצפור ולעבור את המכשול שלפניך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • זה סימן שמיד יופיע האור הירוק היציב (לא מהבהב) ויהיה אפשר להמשיך בנסיעה.
 • זה סימן שמיד יופיע האור האדום. יש להתכונן לעצירה או לפנות מיד את הצומת שאליו נכנסת.
 • זה סימן שמיד יופיע האור הצהוב המהבהב. יש להגביר את מהירות הנסיעה ולפנות מיד את הצומת.
 • זה סימן שמיד יופיע האור הירוק המהבהב. יש להגביר את מהירות הנסיעה ולפנות מיד את הצומת.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:10 • אסור, כל עוד הרכב בנסיעה.
 • מותר, אם הנהג מרכיב משקפי מגן בלבד.
 • אסור, גם אם הרכב חונה.
 • מותר, להרגעת הנהג והנוסעים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • מותר לעקוף בזהירות רכב הנע על יותר משני גלגלים.
 • מותר לעקוף, אך עליך לסיים את העקיפה אחרי הצומת.
 • מותר לעקוף רכב אטי בלבד.
 • אסור לעקוף ואסור לנסות לעקוף בתוך תחום הצומת (למעט עקיפת רכב דו-גלגלי).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • חובת הזהירות חלה רק במקרה של סינוור.
 • אין חובת זהירות מיוחדת בחושך.
 • חובת הזהירות חלה רק בתנאים של ערפל וגשם.
 • כי הראייה (ראות ונראות) מוגבלת.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:13


3091
 • באוטובוס זעיר פרטי שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג.
 • באוטובוס זעיר ציבורי שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג.
 • בכל רכב מנועי שמשקלו הכולל עד 6,000 ק"ג.
 • בכל אוטובוס שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14


3796
 • ישר ושמאלה.
 • ישר בלבד.
 • ישר וימינה.
 • ישר ופרסה שמאלה.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:15


3545
 • מותר, רק בשעות היום.
 • מותר, בצומת מרומזר.
 • אסור.
 • מותר, רק בצומת.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:16 • מרחק התגובה יהיה ארוך יותר ויספיק לעצירה.
 • מרחק התגובה, הבלימה והעצירה ארוכים יותר, ולכן הבטיחות משתפרת.
 • מרחקי התגובה, הבלימה והעצירה כולם קצרים יותר.
 • זמן התגובה יהיה ארוך יותר והנהג יספיק להחליט נכון.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:17 • מותר לסרב, מפני שהשוטר מייצג את מערכת הבריאות ולא את החוק.
 • מותר לסרב להיבדק, בגלל חוק צנעת הפרט.
 • לנהג אסור לסרב לדרישתו של שוטר להיבדק בדיקת נשיפה או למסור דגימה של דם או שתן או רוק לבדיקה.
 • מותר לסרב להיבדק משום שהבדיקה נוגדת את חוק יסוד זכויות האדם וחירותו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • יופעל רק על ידי שילוב ההילוך האחורי ורק בזמן שההילוך האחורי משולב.
 • יופעל על ידי מתג נפרד ובזמן הפעלתו חייב להישמע זמזום אזהרה.
 • אסור להתקנה בכל רכב שאינו רכב נוסעים פרטי.
 • ייעשה בו שימוש בשעות התאורה בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • שאף אחת מנורות האזהרה בלוח המחוונים אינה דולקת.
 • את מפלס נוזל ניקוי השמשות ואת תקינות מערכת התאורה בלבד.
 • הנהג צריך רק לנהוג ברכב. כל הבדיקות חייבות להיעשות במוסך.
 • את לחץ אוויר במנוע, את ניקיון השמשות ואת תקינות מערכת מיזוג האוויר.
קטגוריה : בטיחות

שאלה מספר:20


3113
 • מנתיב 1 לנתיב 4.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 4.
 • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 4.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • אמבולנס של מגן דוד אדום בלבד.
 • רכב של כיבוי אש בלבד.
 • אמבולנס של מד"א או אמבולנס אחר שאושר, רכב משטרה, רכב כיבוי אש או רכב אחר שאושר כרכב ביטחון, המפיץ אור מהבהב ומשמיע אות אזעקה.
 • כל רכב של משטרת ישראל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • כשאני יכול להשלים את העקיפה בזריזות.
 • כשהנתיב הימני פנוי ואני ממהר, והרכב הנעקף נוסע לאט.
 • כשיש כמה נתיבים בכיוון נסיעתי.
 • כשהרכב האחר נוסע בנתיב המיועד לפנייה שמאלה והוא מאותת שמאלה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • עד שישה נוסעים, מלבד היושבים לצד הנהג.
 • כמספר מקומות הישיבה בתא הנהג בלבד.
 • נוסע אחד בלבד, היושב לצד הנהג.
 • מספרם יהיה על פי המצוין ברישיון הנהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • אי עצירה במקום שמוצב בו תמרור "תן זכות קדימה".
 • אי הצמדת השלט "נהג חדש" על השמשה האחורית ברכב.
 • נהיגת רכב מנועי ללא ביטוח תקף.
 • אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל כשהנסיבות מחייבות עצירה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25


3976
 • הרכב המגיע ראשון לקטע הכביש הצר.
 • הרכב הראשון המגיע לגשר.
 • הרכב הרחוק הבא מהכיוון הנגדי.
 • הרכב הקרוב.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:26


3508
 • הכניסה מותרת לכל רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.
 • הכניסה אסורה רק לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.
 • הכניסה אסורה רק לרכב ציבורי בלבד שמשקלו הכולל המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.
 • הכניסה אסורה לכל רכב שמשקלו הכולל המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:27


3160
 • האט רק אם אתה רואה רכבת מתקרבת.
 • התעלם מהאות והמשך בנסיעתך. אתה היית שם לפני האות.
 • עצור ואל תמשיך בנסיעתך.
 • האט רק כאשר אתת מפעיל אות אזהרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • סמוך למדרכה השמאלית.
 • סמוך לשפתו השמאלית של הכביש כשפניו אל מול התנועה.
 • סמוך לשפתו הימנית של הכביש.
 • סמוך לשול הימני.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29


3184
 • עצור ותן זכות קדימה רק לתנועה הבאה מימין.
 • שהוא חל רק על מי שפונה שמאלה או פונה פניית פרסה לשמאל.
 • עצור ותן זכות קדימה רק לתנועה המתקרבת ממול.
 • עצור ותן זכות קדימה רק לתנועה הבאה משמאל.
קטגוריה : תמרורים

שאלה מספר:30 • יש לנסוע בדיוק במהירות של הרכב הנעקף.
 • מותר לעבור את המהירות המרבית המותרת לרגע – אם הדבר נחוץ.
 • אסור לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת.
 • יש לנסוע עשרה קמ"ש פחות מן הרכב הנעקף.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב משא קל

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן