שאלה מספר:1


3139
 • 30 קמ"ש.
 • 60 קמ"ש בדרך מהירה; 40 קמ"ש בדרך אחרת.
 • 40 קמ"ש בכל דרך.
 • 50 קמ"ש בכל דרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • לכל סוגי כלי הרכב, בשעות הלילה, בהתאם לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס.
 • לרכב פרטי, רק בשבתות ובחגים, בהתאם לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס.
 • לרכב פרטי בשעות הלילה, בהתאם לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס.
 • לאופנועים, רק בשבתות ובחגים, בהתאם לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • בעת חיפוש אחרי מקום חנייה.
 • בכניסה לחצרים.
 • בנסיעה לאחור.
 • כאשר הרכב עומד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4


3697
 • לרכב האדום (2) ואחר כך לרכב הכחול (1).
 • לרכב הכחול (1).
 • אף לא לאחד: כל היתר צריכים לתת לך (3) זכות קדימה.
 • לרכב האדום (2).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5


31688
 • אי עצירה במקום שמוצב בו תמרור "אבנים מתדרדרות".
 • נהיגה ברכב מנועי ללא ביטוח תקף.
 • אי הצמדת שלט "נהג חדש" על השמשה האחורית של הרכב.
 • נהיגה ללא מלווה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • אך ורק בצומת שאין בו רמזור.
 • כאשר יש קו לבן רצוף.
 • מכל נתיב, אלא אם כן יש תמרור האוסר זאת.
 • אך ורק בצומת שיש בו רמזור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • מותר לבעל רכב לשמור לעצמו את מקום החנייה הסמוך למקום עבודתו.
 • נהג רכב המתקרב למעבר חצייה אינו חייב להאט בכל מקרה.
 • חובת הזהירות מחייבת נהיגה אטית בכל מקרה.
 • נהג רכב חייב להתנהג באופן שלא יפגע בזכותו של אדם אחר לשימוש מלא בדרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • עצור כנהוג בכל מקום שבו מוצב תמרור "עצור", והמשך בנסיעה.
 • חובה עליך לעצור רק אם רכבת מתקרבת, נראית או נשמעת.
 • בלילה חובה לעצור. ביום – לא.
 • עצור את רכבך, כבה את מקלט הרדיו או הטלוויזיה או את הקלטת ופתח את חלון הרכב הקרוב אליך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • בתמרון של תנועה לפנים בחנייה.
 • במהלך נסיעה לאחור.
 • ביציאה מחצרים.
 • ביציאה מחנייה מקורה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • מותר לנהוג ברכב המשמיע רעש בלתי סביר - בדרך שאינה עירונית.
 • מותר לנהוג ברכב המשמיע רעש בלתי סביר ללא הגבלה.
 • אין לנהוג ברכב המשמיע רעש בלתי סביר.
 • מותר לנהוג ברכב המשמיע רעש בלתי סביר - באישור הרשות המקומית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • כן. כשאתה נוסע במהירות גבוהה יותר מהרכב האחר.
 • כן. כאשר אתה נוסע בנתיב לתחבורה ציבורית.
 • כן. כאשר הרכב האחר נוסע באטיות.
 • כן. כאשר הרכב האחר, הנוסע לפניך, מאותת ימינה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • 11 מטרים.
 • 12 מטרים.
 • 12.5 מטרים.
 • 10 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13


3216
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור מותר לחנות בחניית נכים לרגע אם הנהג נשאר ברכב בעת החנייה.
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור מותר לחנות בחניית נכים, כל עוד לפחות מחצית המקומות שנועדו לנכים פנויים.
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור אסור לחנות בחניית נכים, גם אם המקומות שיועדו לנכים פנויים כולם.
 • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור מותר לחנות לזמן קצר בחניית הנכים, בתנאי שהוא משאיר מספר טלפון לתקשורת בכל עת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • יש לעבור את המקום מצדו השמאלי.
 • יש לעבור את המקום מצדו הימני, אלא אם כן סומן אחרת.
 • מותר לך לעבור את המקום מצדו הימני או השמאלי.
 • יש להמשיך בנסיעה בהתאם לגודל המבנה או העמוד או השטח הסגור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • 12,000 ק״ג לפחות.
 • 4,500 ק״ג או יותר.
 • בכל משקל כולל מותר שהוא.
 • 8,000 ק״ג או יותר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • על המטען להיות נמוך במטר אחד מגובה הדופן, כדי למנוע פיזור של המטען על פני הדרך.
 • אסור שהמטען או חלק כלשהו ממנו יהיה גבוה יותר מגובה הדופנות או הסולמות שהותקנו כחוק.
 • גובה המטען לא יהיה יותר מ-480 ס״מ, ויהיה מכוסה.
 • אין חשיבות לגובה המטען, ובלבד שיהיה מכוסה, על פי התקנה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • מותר, בתנאי שיותקנו על ידי חשמלאי מוסמך.
 • מותר, בתנאי שיעמדו בתקן האירופי החדש.
 • באישור רשות הרישוי בלבד.
 • מותר להתקין פנסים סימטריים נוספים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • יאט, יסטה ככל האפשר ימינה וגם ירד לשול הדרך – אם צריך.
 • ידליק אור גבוה כדי לסמן לנהג ממול שיחזור לנתיבו.
 • יסטה שמאלה וייסע בנתיב הנגדי, הפנוי עתה.
 • יצפור ויסמן לנהג ממול שיחזור לנתיבו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • ארבעה מטרים.
 • שלושה מטרים וחצי, ועליו להיות יחידה אחת.
 • עד 4.40 מטרים.
 • עד 4.80 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • כן. החובה חלה על הנהג ועל הנוסעים רק בדרך שאינה עירונית.
 • כן. החובה חלה על הנהג ועל כל הנוסעים בכל דרך.
 • כן, אך החובה חלה על הנהג ועל הנוסעים בדרך עפר בלבד.
 • לא, אין חובה לחגור חגורות בטיחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • מותר לעקוף אותו כאשר יש במסילת הברזל מחסום.
 • אסור לעקוף אותו.
 • מותר לעקוף אותו אם אין קו הפרדה רצוף.
 • מותר לעקוף אותו אם רוחב הכביש יותר משישה מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • המשך לנסוע כרגיל: על הולך הרגל לוודא שלא יסתכן ולא יפריע לך.
 • האט ואפשר להולך הרגל להשלים את חצייתו.
 • צפור והזהר את הולך הרגל ועבור בזריזות לפניו.
 • תאיץ ותעבור מהר את מעבר החצייה לפני בוא הולך הרגל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • כאשר מצבו הגופני או הנפשי עלול לסכן עוברי דרך אחרים.
 • לפני נטילת תרופה ובמשך 24 שעות רצופות לאחר מכן.
 • לא קיים מצב בחוק האוסר נהיגה, אם לנהג רישיון נהיגה תקף.
 • אם הוא לא נח לפחות שמונה שעות לפני תחילת הנהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • שלושה חודשים.
 • תשעה חודשים.
 • שנתיים וכל עוד הוא "נוהג חדש".
 • שישה חודשים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • לשמור מרחק 100 מטרים לפחות מאחוריו.
 • לשמור מרחק 150 מטרים לפחות מאחוריו.
 • לשמור מרחק 200 מטרים לפחות מאחוריו.
 • לשמור מרחק 50 מטרים לפחות מאחוריו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26


3154
 • 30 קמ"ש.
 • 40 קמ"ש.
 • 10 קמ"ש.
 • 20 קמ"ש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • במושב בטיחות או במושב מגביה המתאים לגובהו ולמשקלו.
 • רק במושב האחורי של הרכב.
 • חגור בחגורת בטיחות כלשהי.
 • חגור בחגורת בטיחות משולבת (שלוש נקודות).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • מימין, ובלבד שנשמור על מהירות סבירה.
 • מצדו השמאלי בלבד.
 • גם מימין וגם משמאל.
 • מצדו הימני בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • מותר לך לעקוף, בתנאי שלא תחצה את קו ההפרדה הרצוף.
 • מותר לך לעקוף אפילו משמאל לקו הרצוף, אלא אם כן יש תמרור מיוחד האוסר זאת.
 • מותר לך לעקוף רק אם הרכב האטי הוא רכב לא מנועי.
 • מותר לך לעקוף ולחצות את הקו הרצוף אם הרכב נוסע לאט במשך זמן רב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • עד 40 קמ"ש.
 • 50 קמ"ש בכביש חד-סטרי; עד 60 קמ"ש .בכביש דו-סטרי
 • 50 קמ"ש.
 • 80 קמ"ש.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב משא קל

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן